You are on page 1of 3

SOMETHING ABOURT LOVE ( VÀI ðIỀU VỀ TÌNH YÊU )

Tình yêu chỉ ñến với những người vẫn còn niềm tin khi ñã từng bị thất
vọng. Nó chỉ ñến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ ñã từng bị tổn
thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn ñã có thể cảm thấy thích một người.
Một giờ ñể mà thương một người. Một ngày ñể mà yêu một người. Nhưng mà
bạn sẽ mất cả ñời ñể quên một người.Chính vì thế mong bạn ñừng bao giờ ñi
yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo ñẹp ñẽ của họ tại vì cái ñẹp ñó rất dễ bị
phai tàn. Và ñừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái
ñó ñều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại ñược nụ cười
trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có ñủ quyền lực xua tan màn ñêm u
tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất ñến với bạn và sẵn
sàng ñể sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình.
Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn,
sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và
những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu
của họ ñể ñến với bạn và không bao giờ ñòi hỏi bất cứ ñiều gì ngoại trừ ñược
nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần
ñến.

Tình yêu bắt ñầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận
ñược từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ
những mâu thuẫn ñổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương
lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ ñừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ
vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua
những ñau ñớn từng xảy ñến trong ñời.Bạn nên có nghị lực ñể làm những gì bạn
cảm thấy là ñúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân
bản. Nếu bạn ñể cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng
bị nhiều ñau khổ, tan nát con tim và cay ñắng của sự chia tay. Chính vì những
thứ nói trên, bạn ñừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn ñang suy tư và
những gì ñang ñến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói ñược, lúc
nào cũng mang ñến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói ñó
có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng ñến bạn rất nhiều nếu bạn
không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một
người và chỉ muốn lấy người ñó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy
họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và ñi tới những chỗ nào
bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc
ñời và một lần cơ hội ñể làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải ñặt bản thân mình vào vị trí của người khác.
Nếu như những gì làm hoặc nói ñó sẽ làm tổn thương ñến bạn thì bạn phải biết
rằng nó cũng sẽ làm tổn thương ñến người ñó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp
ñược những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát
một ñời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời
nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải
gồm toàn những ñiều ñẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả
những ñiều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ
ñợi những người ñã từng khóc, những người ñã từng thương tâm và những
người ñã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người ñó mới biết từng yêu quý
trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất ñau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy
lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa ñau bằng nếu bạn thật sự thương yêu
một người nhưng lại không có can ñảm ñể nói cho người ñó biết. Có thể là
Thượng ðế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc
về mình trước khi cho mình gặp ñược “người bạn trăm năm” ñể cuối cùng mình
sẽ biết quý trọng người ñó hơn.Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên ñời sẽ không
có một ai có thể biết ñược “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế
nào? Có thể bạn ñã gặp ñược người ñó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám
nói của bạn sẽ làm bạn mất ñi cái người lý tưởng ñó.

Bạn sẽ không thể ngờ ñược nhiều khi người ñó cũng có những tình cảm
như bạn nhưng còn ñang chờ ñợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn ñã tìm ñược
một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng
mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn ñã tìm ñược ngươi tình trong
mộng của bạn rồi nhưng ñể tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người ñó lại
không có duyên phận với bạn và bạn không còn ñường chọn lựa nào khác hơn là
ñành phải xa nhau. Cái ñó là một ñiều ñau khổ nhất nếu xảy ra trong ñời
bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn ñang có và ñừng nên vì những giận
hờn nhỏ nhặt nàp ñể rồi dẫn ñến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương
yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong ñời người, tình yêu có khi chỉ ñến có 1 lần mà
thôi.

Có thể bạn sẽ nghĩ ñến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình ñã qua, nhưng nó
lại chính là bài học cho bạn khi tìm ñến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình
yêu, vấn ñề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. ðiều quan trọng của
Tình yêu mà bạn cần biết ñó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời ñiểm nào nên ñể
nó ra ñi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai ñó ñược hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc
ñó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn ñã yêu người ñó thật sự mất
rồi. Mọi việc bạn làm ñều dành cho ñiều tốt ñẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu
không dành chút tình yêu nào cho bạn, ñừng ngại ngần mà không ñến với người
khác nữa - ñơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử
nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai ñược trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh
yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm ñau. Nếu bạn chưa từng ñau ñớn ư?
Thế thì bạn sẽ chẳng học ñược thế nào là yêu ñâu. Tuy vết thương bởi tình yêu
không phải lúc nào cũng làm bạn ñau ñớn. nhưng nỗi ñau vẫn còn ñó ....ñể thử
thách bạn, .... ñể giúp bạn trưởng thành hơn.
ðừng tìm kiếm Tình yêu, hãy ñể Tình yêu tìm ra bạn. ðiều ñó giải thích tại sao
ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã ñược.
Chỉ ñơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng ñã ñọc xong quyển
sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn ñọc tiếp tục ư? Thì bạn
ñành phải ñể lại những gì ñã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi . Tình yêu
không bị bào mòn bởi do mỗi sự ñổ vỡ hay bởi hạnh phúc. ðó là một cuộc phiêu
lưu tình ái suốt trọn ñời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. ðiều trớ
trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại ñể nó ra ñi ñúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố
níu kéo thay vì nên ñể nó ra ñi. Ta mất ñi một người chỉ khi số phận ñã sắp ñặt
ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản
thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian ñể hàn gắn vết thương
lòng và sau ñó ta lại bắt ñầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn ñừng bao
giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ ñã ñá ngã bạn
lúc ban ñầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều
lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì ñã là thất bại rồi vì trong cuộc
sống ñiều nguy hiểm nhất là không thử thách ñiều gì . ðể ñạt ñược cái kế tiếp,
bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. ðể bộc lộ cảm xúc là chính bạn
ñang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không
ñược ñáp trả. Làm thế nào ñể ñịnh nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy
sụp, kiên ñịnh nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, ñồng cảm và không
ñòi hỏi, tổn thương nhưng ñừng bao giờ giữ lại nỗi ñau.

Tình yêu là con dao. Nó ñâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta
những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta ñến cuối ñời. Tình yêu là một cảm giác
tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và ñem ñến cho bạn niềm vui sướng
và sức mạnh.

Rate