ACTUL CONSTITUTIV

al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă - Canal Iaşi „ ARSACIS ” Membrii asociaţi, constituiţi în ARSACIS, înfiinţată prin hotărârea membrilor fondatori consemnată în procesul verbal din data de 06.05.2005 şi consfinţită prin încheierea Judecătoriei Iaşi , înregistrată în Registrul Judecătoriei Iaşi la poziţia 7/A/24.01.2008, cu modificările la Statut şi Act Constitutiv cuprinse în Actul adiţional nr. 1 autentificat cu încheierea de autentificare nr. 1600/2008 din 26.03.2008, hotărăsc modificarea prezentului Act Constitutiv în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 855 din 13.08.2008. I.Asociaţii: 1.judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr 69, Judeţul Iaşi, reprezentat de Constantin Simirad, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi, nr.126/27.05.2009 2.municipiul Iaşi, prin Consiliul Local al municipiului Iaşi, cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr 11, judeţul Iaşi, reprezentat de Gheorghe Nichita, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Iaşi,nr. 3.oraşul Podu Iloaiei , prin Consiliul Local al oraşului Podu Iloaiei , cu sediul în Podu Iloaiei, judeţul Iaşi, reprezentat de Petru Baciu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Podu Iloaiei nr. 4.oraşul Hârlău, prin Consiliul Local al oraşului Hârlău, cu sediul în Hârlău, str.Muşatini nr. 5, judeţul Iaşi, reprezentat de Constantin Cernescu , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Hârlău nr.33/29.05.2009 5.oraşul Tg.Frumos, prin Consiliul Local al oraşului Tg.Frumos , cu sediul în Tg.Frumos, str.Cuza Vodă nr.67, judeţul Iaşi, reprezentat de Gheorghe Tătaru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg.Frumos nr.85/07.05.2009 6. comuna Al.I.Cuza , prin Consiliul Local al comunei Al.I.Cuza, cu sediul în comuna Al.I.Cuza, judeţul Iaşi, reprezentat de Vasile Corneluş Baciu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Al.I.Cuza nr.39/26.10.2007 7. comuna Andrieşeni, prin Consiliul Local al comunei Andrieşenu, cu sediul în comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi, reprezentat de Ioan Căruntu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local comunei Andrieşeni nr.21/29.04.2009 8. comuna Aroneanu, prin Consiliul Local al comunei Aroneanu, cu sediul în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, reprezentat de Benoni Moruzi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aroneanu nr.59/30.04.2009 9. comuna Balş, prin Consiliul Local al comunei Balş, cu sediul în comuna Balş, judeţul Iaşi, reprezentat de Constantin Apostol, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Balş nr.

1

10. comuna Bălţaţi, prin Consiliul Local al comunei Bălţaţi, cu sediul în comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, reprezentat de Vasile Aştefanei, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălţaţi nr. 11. comuna Belceşti, prin Consiliul Local al comunei Belceşti, cu sediul în comuna Belceşti, judeţul Iaşi, reprezentat de Constantin Petraş, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Belceşti nr. 12. comuna Bârnova, prin Consiliul Local al comunei Bârnova, cu sediul în comuna Bârnova, judeţul Iaşi, reprezentat de Dan-Constantin Popa, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bârnova nr.42/11.05.2009 13. comuna Bivolari, prin Consiliul Local al comunei Bivolar, cu sediul în comuna Bivolari, judeţul Iaşi, reprezentat de Dumitru-Liviu Teodorescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bivolari nr.27/11.05.2009 14. comuna Brăeşti, prin Consiliul Local al comunei Brăeşti, cu sediul în comuna Brăeşti, judeţul Iaşi, reprezentat de Vasile Butnaru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Brăeşti nr.23/11.05.2009 15. comuna Butea, prin Consiliul Local al comunei Butea, cu sediul în comuna Butea, judeţul Iaşi, reprezentat de Costel Năstase, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Butea nr. 16. comuna Cepleniţa, prin Consiliul Local al comunei Cepleniţa, cu sediul în comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, reprezentat de Dumitru Laiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cepleniţa nr. 17. comuna Ciorteşti, prin Consiliul Local al comunei Ciorteşti, cu sediul în comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi, reprezentat de Gheorghe Gorzun , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciorteşti nr. 18. comuna Ciurea, prin Consiliul Local al comunei Ciurea, cu sediul în comuna Ciurea, judeţul Iaşi, reprezentat de Cătălin Lupu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciurea nr.67/14.05.2009 19. comuna Ciohorăni, prin Consiliul Local al comunei Ciohorăni, cu sediul în comuna Ciohorăni , judeţul Iaşi, reprezentat de Ticu Simion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciohorăni nr.30/08.05.2009 20. comuna Coarnele Caprei, prin Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei, cu sediul în comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi, reprezentat de Constantin Grigoraş, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Coarnele Caprei nr. 21. comuna Comarna, prin Consiliul Local al comunei Comarna, cu sediul în comuna Comarna, judeţul Iaşi, reprezentat de Victor Banu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Comarna nr.14/11.05.2009 22. comuna Costeşti, prin Consiliul Local al comunei Costeşti, cu sediul în comuna Costeşti, judeţul Iaşi, reprezentat de Ioan Ipate, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Costeşti nr. 23. comuna Costuleni, prin Consiliul Local al comunei Costuleni, cu sediul în comuna Costuleni, judeţul Iaşi, reprezentat de Dumitru Harabagiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Costuleni nr.26/27.05.2009 24. comuna Cotnari, prin Consiliul Local al comunei Cotnari, cu sediul în comuna Cotnari, judeţul Iaşi, reprezentat de Vasile Creţu, în calitate de primar, legal

2

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Golăeşti nr. prin Consiliul Local al comunei Cristeşti. reprezentat de Gelu Iacob. în calitate de primar. 26. comuna Focuri. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Deleni. 31. prin Consiliul Local al comunei Cucuteni. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Focuri nr. judeţul Iaşi.2009 38. judeţul Iaşi. reprezentat de Vasile Macovei. cu sediul în comuna Dumeşti. în calitate de primar. comuna Drăguşeni.24/29. reprezentat de Mirel Damaschin. reprezentat de Pamfilică Brînză. prin Consiliul Local al comunei Dumeşti. reprezentat de Sorin Chelariu. comuna Dolheşti. în calitate de primar. judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobrovăţ nr.05. comuna Gorban. prin Consiliul Local al comunei Cozmeşti. cu sediul în comuna Focuri. reprezentat de Valeriu Enciu. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gorban nr.16/06.19/29. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Erbiceni nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cristeşti nr. cu sediul în comuna Erbiceni. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Drăguşeni nr.04. reprezentat de Viorel Ciobotaru. comuna Erbiceni.05. cu sediul în comuna Fântânele. cu sediul în comuna Drăguşeni. comuna Dumeşti. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Dobrovăţ. în calitate de primar. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Cozmeşti.52/11. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumeşti nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dolheşti nr. reprezentat de Constantin Bolohan. cu sediul în comuna Golăeşti.2009 35 comuna Fântânele. reprezentat de Dumitru Prigoreanu. 28 comuna Dagâţa. judeţul Iaşi. în calitate de primar. în calitate de primar.19/23. prin Consiliul Local al comunei Fântânele. 32.2009 30. comuna Dobrovăţ. cu sediul în comuna Gorban. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cozmeşti nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Fântânele nr. prin Consiliul Local al comunei Focuri. reprezentat de Ioan Leonte. judeţul Iaşi.05. cu sediul în comuna Deleni.05.16/11. prin Consiliul Local al comunei Golăeşti.24/06. cu sediul în comuna Dagâţa. cu sediul în comuna Dolheşti.05.05.2009 34. reprezentat de Mihai Sabaiduc. în calitate de primar.2009 37. prin Consiliul Local al comunei Dagâţa.2009 29 comuna Deleni.25/26. cu sediul în comuna Cucuteni. prin Consiliul Local al comunei Gorban. judeţul Iaşi. reprezentat de Mihai Bîzdîgă. cu sediul în comuna. în calitate de primar. reprezentat de Cătălin Iulian Martinuş.05.18/20.05. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Deleni nr. judeţul Iaşi. în calitate de primar. în calitate de primar. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Dolheşti.05. judeţul Iaşi.împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cotnari nr. comuna Cristeşti. în calitate de primar. cu sediul în comuna Dobrovăţ. în calitate de primar.2009 33. în calitate de primar.2009 3 . legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dagâţa nr. reprezentat de Constantin Ivan.2009 36. prin Consiliul Local al comunei Drăguşeni. prin Consiliul Local al comunei Erbiceni. judeţul Iaşi.23/14. comuna Golăeşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. comuna Cucuteni. 27. judeţul Iaşi.2009 25 comuna Cozmeşti.

judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Lespezi nr. 48. reprezentat de Costică Postârnac. comuna Horleşti. cu sediul în comuna Holboca. judeţul Iaşi. 52. comuna Grajduri. în calitate de primar. 44. în calitate de primar. în calitate de primar. comuna Gropniţa. prin Consiliul Local al comunei Hărmăneşti.2009 47. comuna Hărmăneşti.03. cu sediul în comuna Grozeşti. cu sediul în comuna Ipatele. în calitate de primar. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Mădârjac. judeţul Iaşi. 43. judeţul Iaşi.2009 51. prin Consiliul Local al comunei Grajduri.05. prin Consiliul Local al comunei Heleşteni. prin Consiliul Local al comunei Lungani. reprezentat de Costel Zota. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Holboca nr. 46. în calitate de primar. cu sediul în comuna Heleşteni. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ion Neculce nr. cu sediul în comuna Horleşti. judeţul Iaşi.05. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Lespezi. reprezentat de Vasile Rusu. comuna Lespezi. cu sediul în comuna Hărmăneşti. în calitate de primar. judeţul Iaşi. reprezentat de Gheorghe Ştefurac. judeţul Iaşi. reprezentat de Constantin Zamfirache.28/26. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gropniţa nr. cu sediul în comuna Grajduri. reprezentat de Ioan Secrieru. în calitate de primar. comuna Holboca. cu sediul în comuna Ion Neculce. comuna Ion Neculce.17/14.39. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Leţcani nr.32/08. prin Consiliul Local al comunei Ipatele. reprezentat de Constantin Hira. cu sediul în comuna Lungani. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Grozeşti nr. comuna Ipatele. prin Consiliul Local al comunei Hălăuceşti.4/02. prin Consiliul Local al comunei Holboca. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Ion Neculce. în calitate de primar. cu sediul în comuna Lespezi.22/11. judeţul Iaşi. în calitate de primar. judeţul Iaşi. reprezentat de Stelian Turcu. prin Consiliul Local al comunei Horleşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ipatele nr.05. comuna Hălăuceşti. cu sediul în comuna Hălăuceşti. reprezentat de Ioan Lazăr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Grajduri nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Horleşti nr. reprezentat de Gheorghe Pricopie.2009 50. prin Consiliul Local al comunei Gropniţa. reprezentat de Iosif Anton. comuna Grozeşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hălăuceşti nr.76/19. reprezentat de Mihai Cadar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Lungani nr.2009 40. cu sediul în comuna Gropniţa.2009 45.2009 42. prin Consiliul Local al comunei Grozeşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Heleşteni nr. comuna Heleşteni. comuna Lungani. comuna Leţcani . cu sediul în comuna Mădârjac. în calitate de primar. judeţul Iaşi. în calitate de primar. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hărmăneşti nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mădârjac nr. în calitate de primar. comuna Mădârjac. prin Consiliul Local al comunei Leţcani. 49. 41. reprezentat de Valentina Oloeru. reprezentat de Ovidiu Lina. judeţul Iaşi.05.05. cu sediul în comuna Leţcani. judeţul Iaşi. 4 .

05.2009 64.04. reprezentat de Costel Arteni. comuna Mirosloveşti.05. cu sediul în comuna Movileni. reprezentat de Constantin Chirilă. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mirosloveşti nr.2009 58. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Mogoşeşti-Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Popeşti nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Moşna nr. prin Consiliul Local al comunei Moşna.22/20. reprezentat de Petre Antăluţ. reprezentat de Elena Curcudel. legal 5 . judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Mironeasa.2009 63. judeţul Iaşi. comuna Mogoşeşti-Iaşi. în calitate de primar.14/20.05.03. comuna Mironeasa. judeţul Iaşi. în calitate de primar.2009 61. cu sediul în comuna Mirceşti. judeţul Iaşi. reprezentat de Otonel Slabu. comuna Prisăcani. reprezentat de Ştefan Maftei. reprezentat de Vasile Diac. în calitate de primar. în calitate de primar Cristian Râmbu. prin Consiliul Local al comunei Miroslava. prin Consiliul Local al comunei Plugari. cu sediul în comuna Mironeasa. prin Consiliul Local al comunei Oţeleni.05. prin Consiliul Local al comunei Moţca. prin Consiliul Local al comunei Mirceşti.2009 65. cu sediul în comuna Popeşti. judeţul Iaşi. 59. comuna Popeşti. judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Moţca nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Movileni nr. judeţul Iaşi. în calitate de primar. reprezentat de Costel Sandu. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Oţeleni. cu sediul în comuna . reprezentat de Dan Niţă. reprezentat de . judeţul Iaşi.05. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Miroslava nr. comuna Plugari. comuna Movileni. prin Consiliul Local al comunei Popricani. reprezentat de Vasile Lupu. cu sediul în comuna Prisăcani.30/08. judeţul Iaşi. judeţul Iaşi.21/28.05. cu sediul în comuna Plugari. reprezentat de Damian Butnariu. comuna Oţeleni. în calitate de primar. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mirceşti nr 54. cu sediul în comuna Moţca. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Prisăcani. cu sediul în comuna Moşna. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mogoşeşti-Iaşi nr. comuna Popricani.31/08. în calitate de primar. judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Plugari nr. cu sediul în comuna Mogoşeşti-Iaşi.22/26. 62. reprezentat de Georgel Popa. prin Consiliul Local al comunei Popeşti. reprezentat de Ionuţ Gospodaru. prin Consiliul Local al comunei Movileni. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mogoşeşti-Siret nr. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Oţeleni nr.53. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Popricani nr.38/22.2009 60. comuna Mirceşti. comuna Moşna . prin Consiliul Local al comunei Mogoşeşti-Siret. prin Consiliul Local al comunei Mirosloveşti.2009 66. 55. cu sediul în comuna Miroslava. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mironeasa nr. comuna Mogoşeşti-Siret. în calitate de primar.40/30. în calitate de primar. cu sediul în comuna Mirosloveşti. comuna Moţca .04. comuna Miroslava. în calitate de primar. cu sediul în comuna Popricani.2009 56.2009 57. judeţul Iaşi.74/30.

comuna Răducăneni. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Scânteia nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Româneşti nr.05. judeţul Iaşi. comuna Rediu.19/11. judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şipote nr. comuna Scobinţi. comuna Schitu Duca. comuna Sireţel. cu sediul în comuna Roşcani. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rediu nr.05. judeţul Iaşi. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Răducăneni.05. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Scobinţi nr.2009 73. reprezentat de Ginovel Gheorghiu. Hriţcu. comuna Roşcani. în calitate de primar. comuna Româneşti. 79. reprezentat de Fănică Săcăleanu. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Şcheia. prin Consiliul Local al comunei Răchiteni. cu sediul în comuna Româneşti. în calitate de primar. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Schitu Duca. reprezentat de Titi Iacob.2009 71.împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Prisăcani nr. în calitate de primar.05. reprezentat de Constantin Coţofanu. judeţul Iaşi.48/08. prin Consiliul Local al comuneiRuginoasa. judeţul Iaşi. în calitate de primar.2009 72. reprezentat de Vasile Dadu.2009 80.05. comuna Ruginoasa.48/29.05. cu sediul în comuna Scânteia. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Sireţel. cu sediul în comuna Scobinţi.24/28. comuna Şcheia. judeţul Iaşi. 78. prin Consiliul Local al comunei Româneşti. prin Consiliul Local al comunei Şipote. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sireţel nr. cu sediul în comuna Răducăneni.05. cu sediul în comuna Şipote. în calitate de primar.2008 75. cu sediul în comuna Sireţel.24/20. judeţul Iaşi. judeţul Iaşi. 68. reprezentat de Gheorghe Gh.05. comuna Sineşti. comuna Probota.05. în calitate de primar. cu sediul în comuna Probota. comuna Scânteia. judeţul Iaşi. în calitate de primar.45/14. 69. reprezentat de Adrian Ciobanu. prin Consiliul Local al comunei Şcheia. cu sediul în comuna Schitu Duca. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Schitu Duca nr. prin Consiliul Local al comunei Probota.2009 70. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Răchiteni nr. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei nr. comuna Şipote. cu sediul în comuna Ruginoasa. prin Consiliul Local al comunei Rediu. cu sediul în comuna Răchiteni. prin Consiliul Local al comunei Sineşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şcheia nr. prin Consiliul Local al comunei Scânteia. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr.18/28. reprezentat de Gheorghe Ancuţa. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sineşti nr. judeţul Iaşi. reprezentat de Neculai Botezatu.2009 6 . legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Probota nr. în calitate de primar. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Roşcani. judeţul Iaşi.34/08. judeţul Iaşi.2009 77. în calitate de primar. reprezentat de Mihai Mihalache. cu sediul în comuna Rediu.13/14.33/08. reprezentat de Ionel Moraru. reprezentat de Petru Holicov.2009 67. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Roşcani nr. comuna Răchiteni.05. reprezentat de Eusebiu Martonca. prin Consiliul Local al comunei Scobinţi.33/07. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Sineşti.05. reprezentat de Vasile Haidău.2009 76.2009 74.

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Trifeşti nr. cu sediul în comuna Trifeşti. reprezentat de Costică Sterea. reprezentat de Mihai Roibu. 94. comuna Valea Lupului. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ţibana nr. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Stolniceni Prăjescu. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Stolniceni Prăjescu nr. judeţul Iaşi.05. în calitate de primar. în calitate de primar. comuna Valea Seacă. legal 7 .25/29. cu sediul în comuna Ţibana. reprezentat de Dănuţ Spiţă. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tătăruşi nr. 93. 87.81. judeţul Iaşi. reprezentat de Neculai Iuganu. cu sediul în comuna Ungheni. cu sediul în comuna Ţibăneşti. prin Consiliul Local al comunei Ţigănaşi. judeţul Iaşi. comuna Todireşti. prin Consiliul Local al comunei Ţibăneşti.05. judeţul Iaşi.05. prin Consiliul Local al comunei Tansa. reprezentat de Alexandru Ivanuva. comuna Ţuţora. cu sediul în comuna Ţuţora. reprezentat de Costel Hugianu. în calitate de primar. în calitate de primar. în calitate de primar. prin Consiliul Local al comunei Trifeşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. cu sediul în comuna Ţigănaşi. cu sediul în comuna Tătăruşi. 82. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ţigănaşi nr. reprezentat de Dumitru Spulber. judeţul Iaşi. în calitate de primar. în calitate de primar. comuna Tansa. reprezentat de Vasile Buzatu. reprezentat de Iulian Marcu. prin Consiliul Local al comunei Tomeşti. prin Consiliul Local al comunei Strunga. în calitate de primar. comuna Tătăruşi. judeţul Iaşi. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Todireşti nr. comuna Ţigănaşi. în calitate de primar. comuna Strunga. judeţul Iaşi. comuna Vânători. 3/27. 86. prin Consiliul Local al comunei Tătăruşi.2009 90. prin Consiliul Local al comunei Valea Seacă. în calitate de primar. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Seacă nr.05. în calitate de primar. în calitate de primar.2009 83. prin Consiliul Local al comunei Ţuţora. reprezentat de Ştefan Timofte. cu sediul în comuna Vânători. prin Consiliul Local al comunei Todireşti. comuna Stolniceni Prăjescu.2009 91. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Lupului nr. judeţul Iaşi. comuna Trifeşti. prin Consiliul Local al comunei Vânători. prin Consiliul Local al comunei Ungheni.62/06. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Tomeşti. 21/13. prin Consiliul Local al comunei Valea Lupului. judeţul Iaşi.45/11. reprezentat de Constantin Lupu.05. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tansa nr. în calitate de primar.2009 88. 84.26/21. cu sediul în comuna Valea Lupului. reprezentat de Costel Iosub. cu sediul în comuna Tansa.2009 85.2009 89. cu sediul în comuna Valea Seacă . judeţul Iaşi. comuna Ungheni.23/11. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ţuţora nr. comuna Ţibăneşti. judeţul Iaşi. cu sediul în comuna Todireşti.2009 95.02. cu sediul în comuna Stolniceni Prăjescu. în calitate de primar. comuna Tomeşti. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ungheni nr. reprezentat de Neculai Boboc. 92. judeţul Iaşi. comuna Ţibana. reprezentat de Dumitru Popa. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Strunga nr. judeţul Iaşi. reprezentat de Costică Săcăleanu. judeţul Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Ţibana.05. cu sediul în comuna Strunga. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ţibăneşti nr.

judeţul Iaşi. cu modificările şi completările ulterioare. cu sediul în comuna Victoria.05. monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. comuna Voineşti.04.2007. constituită în scopul înfiinţării.Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei (1)Prin semnarea prezentului act constitutiv. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. str. în calitate de primar. 215/2001. şi ale Ordonanţei Guvernului nr. judeţul Iaşi.2009 98. comuna Victoria.01. prin Consiliul Local al comunei Buneşti-Avereşti.59/29. finanţării. 54312 din 18. cu sediul în comuna Buneşti-Avereşti. cu sediul în comuna Vlădeni. după caz. precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării. 8 . în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1. Octav Băncilă nr. judeţul Vaslui. în calitate de primar. III. prin Consiliul Local al comunei Voineşti.2008.Denumirea Denumirea Asociaţiei este " Asociaţia Regională a Serviciilor Apă-Canal Iaşi ARSACIS". prin Consiliul Local al comunei Victoria.împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vânători nr.41/28. asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei " ARSACIS ".05. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Victoria nr.2009 97. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vlădeni nr. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Buneşti-Avereşti nr. reprezentat de Mihai LUNGU. cu sediul în comuna Voineşti.23/14. 96. 241/2006. 7/A/24. reprezentat de Vasile TĂRĂGAN. II.2009 99. în calitate de primar. pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. eliberată de Ministerul Justiţiei.33/08.05. modernizării şi/sau dezvoltării. comuna Buneşti-Avereşti . reglementării. legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Voineşti nr. a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului. reprezentat de Cătălin Brânzan.07. ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. organizării. 246/2005. reprezentat de Daniel Creţu. exploatării. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 51/2006. conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. republicată.2009 denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul. începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Iaşi la nr.Durata Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. în calitate de primar. IV.Sediul Sediul Asociaţiei este în România . judeţul Iaşi. s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi “ARSACIS” (denumită în continuare Asociaţia). V. Iaşi. prin Consiliul Local al comunei Vlădeni. comuna Vlădeni.

primarul în exerciţiu al oraşului Tg.preşedintele în exerciţiu al Consiliului Judeţean Iaşi. subordonat preşedintelui Asociaţiei. jud. (2)Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a)contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial. sponsorizări sau legate. VII.Frumos . Controlul financiar intern al Asociaţiei 9 . care are atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii. cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre: b)dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile. al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. c)donaţii. Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director: . conform prevederilor art. g1) din Legea nr.reprezentând taxă de înscriere şi cotizaţie de membru. constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor cu o sumă de 400 lei/asociat. desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.08. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei. pe o perioadă de 4 (patru) ani. (3)Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.06 lei. com. atribuit direct. 51/2006. Tomeşti. administrare şi control. Iaşi. care se va realiza. 2 lit.2003. 51/2006. în persoana d-lui Benesch Paul. utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.primarul în exerciţiu al oraşului Hârlău . format din preşedintele Asociaţiei şi încă 8 (opt) membri.(2)Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată.primarul în exerciţiu al oraşului Podu Iloaiei . 241/2006. şi a cărui activitate este coordonată de directorul executive. în condiţiile legii.Primele organe de conducere. domiciliat în sat Tomeşti.primarul în exerciţiu al comunei Răducăneni .primarul în exerciţiu al comunei Belceşti . Conducerea Asociaţiei Adunarea generală este organul de conducere ai Asociaţiei. . cetăţean roman. cu modificările şi completările ulterioare.primarul în exerciţiu al municipiului Iaşi .Patrimoniul iniţial (1)Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 164. 211 din Legea nr. unui operator regional. cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. CNP 1540525227786.primarul în exerciţiu al comunei Ipatele Conducerea operativă a Asaociaţiei este asigurată de un aparat tehnic. cu modificările şi completările ulterioare. eliberată de Poliţia Iaşi la data de 21. identificat cu CI seria MX nr. Administrarea Asociaţiei Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei. VI.489. astfel cum este acesta definit de art. format din toţi reprezentanţii asociaţilor.preşedintele Asociaţiei. d)orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. şi ale art. 311 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. numiţi de adunarea generală.primarul în exerciţiu al comunei Tomeşti .Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei. 396314. în baza unui contract de delegare a gestiunii.

..... CNP 2560729221184....10.. Mun.2005 .. Iaşi la data de 03.L 1. Miroslava.. jud. eliberată de SPCLEP Iaşi la data de 17...Rener Doina-Rolanda. com Miroslava.....Masalagiu Gabriela. titular CI. Iaşi. jud. domiciliată în sat Miroslava.. cetăţean român. Trei Ierarhi nr.. domiciliată în sat Miroslava...... Gării nr.. Iaşi... jud.str.. Prin preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.. Prin primar Constantin CERNESCU …………………………………………………… Oraşul Podu Iloaiei... Iaşi.01... 708289... sc. identificată cu CI seria MX nr..09... CNP 2680926221150.ap.. identificată cu CI seria MX nr...2007 VIII. eliberată de SPCLEP Iaşi la data de 06.. Iaşi...Iaşi la data de 04...2006 . data autentificării. domiciliată în Iaşi. azi.. eliberată de Pol. str.11. seria MX nr.21........ Municipiul Iaşi. 521086..Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani... cetăţean roman.02..A. Prin primar Gheorghe NICHITA . ASOCIAŢII: Judeţul Iaşi.. …………………………………………………… 10 . Prin primar Petru BACIU..... Prezentul act constitutiv a fost redactat în 10( zece) exemplare originale..2004. jud.5.. 5... …………………………………………………. domiciliată în Iaşi.. Oraşul Hârlău... cu posibilitatea prelungirii.. .....bl.Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare la Judecătoria Iaşi se împuterniceşte d-na Apostol Carmen.. cetăţean român.. Prin primar Gheorghe TĂTARU.. 585169.. cetăţean roman.Slătineanu Dorina... 400416. et. identificată cu CI seria MX nr... Oraşul Târgu Frumos... CNP 2620125221184.. Constantin SIMIRAD.. eliberată de Pol. Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: ... com.

I.... Prin primar Constantin PETRAŞ. Cuza. …………………………………………………… Comuna Bălţaţi. Prin primar Benoni MORUZI …………………………………………………… Comuna Balş.. Comuna Belceşti. Prin primar Vasile AŞTEFANEI. …………………………………………………… Comuna Aroneanu. ………………………………………………… Comuna Bârnova. Prin primar Dan. Prin primar Vasile BUTNARU. …………………………………………………. 11 . …………………………………………………. Prin primar Ioan CĂRUNTU. Prin primar Vasile BACIU …………………………………………………… Comuna Andrieşeni. …………………………………………………… Comuna Brăieşti.Comuna Al. Prin primar Constantin APOSTOL.Constantin POPA. Comuna Bivolari Prin primar Dumitru-Liviu TEODORESCU. ………………………………………………….

Prin primar Dumitru LAIU. ………………………………………………. Prin primar Constantin GRIGORAŞ. 12 . Comuna Ciorteşti. ………………………………………………. Prin primar Ioan IPATE. Comuna Coarnele Caprei. ………………………………………………. Prin primar Simion TICU. ……………………………………………………. Comuna Ciohorăni. Prin primar Costel NĂSTASE.. Comuna Costeşti. Prin primar Dumitru HARABAGIU. Prin primar Gheorghe GORZUN.. ……………………………………………………. Comuna Comarna. Comuna Ciurea. Comuna Costuleni. …………………………………………………. Prin primar Cătălin LUPU. Prin primar Victor BANU. …………………………………………………… Comuna Cepleniţa.Comuna Butea.. ………………………………………………. ………………………………………………….

Comuna Cozmeşti. …………………………………………………. ……………………………………………… Comuna Drăguşeni. Prin primar Pamfilică BRÎNZĂ. ………………………………………………. Prin primar Valeriu ENCIU. Prin primar Mirel DAMASCHIN. Comuna Dobrovăţ. Prin primar Constantin BOLOHAN.Comuna Cotnari.. Prin primar Dumitru PRIGOREANU. Prin primar Gelu IACOB. ………………………………………………. ………………………………………………… Comuna Cristeşti. ………………………………………………… Comuna Dagâţa. Comuna Deleni. Prin primar Viorel CIOBOTARU. Comuna Cucuteni. Prin primar Vasile CREŢU. …………………………………………………. ……………………………………………… Comuna Dolheşti. 13 . …………………………………………………... Prin primar Cătălin MARTINUŞ.

……………………………………………. LEONTE. Comuna Fântânele Prin primar Sorin CHELARIU.. ……………………………………………… Comuna Erbiceni. ……………………………………………. …………………………………………… Comuna Gropniţa. …………………………………………. Prin primar Constantin ZAMFIRACHE. Prin primar Ioan I.. Prin primar Mihai SABAIDUC.Comuna Dumeşti. Prin primar Mihai BÎZDÎGĂ …………………………………………. Prin primar Constantin IVAN. ……………………………………………. Comuna Grozeşti. Prin primar Vasile MACOVEI. Prin primar Ovidiu LINA... Prin primar Costel ZOTA ……………………………………………. Comuna Golăeşti. …………………………………………… Comuna Grajduri. Comuna Focuri. 14 . Comuna Gorban.

Prin primar Ioan LAZĂR. 15 . ……………………………………………. ……………………………………………. CADAR. ……………………………………………. Prin primar Iosif ANTON. ……………………………………………… Comuna Ion Neculce... Comuna Ipatele. ……………………………………………. Prin primar Ioan SECRIERU. Prin primar Vasile RUSU.Comuna Hălăuceşti. ……………………………………………. …………………………………………….. Comuna Leţcani. Comuna Heleşteni. Prin primar Gheorghe ŞTEFURAC. Comuna Hărmăneşti. ……………………………………………. Comuna Horleşti. ……………………………………………. Comuna Lespezi. Prin primar Stelian TURCU. Comuna Holboca. Prin primar Miahai A. Prin primar Constantin HIRA. Prin primar Costică POSTÂRNAC.

. Prin primar Damian BUTNARU. …………………………………………… Comuna Mădârjac. ………………………………………… Comuna Mirosloveşti. Prin primar Georgel POPA. …………………………………………. Prin primar Ionuţ GOSPODARU. ………………………………………… Comuna Mogoşeşti Siret. Prin primar petre ANTĂLUŢ. Prin primar Dan NIŢĂ. ………………………………………… Comuna Mogoşeşti Iaşi Prin primar Ştefan MAFTEI. ……………………………………….. ………………………………………. Comuna Miroslava. Prin primar Gheorghe PRICOPIE. Comuna Moşna. …………………………………………. Prin primar Valentina OLOERU..Comuna Lungani. …………………………………………… Comuna Mirceşti. 16 . Comuna Mironeasa Prin primar Elena CURCUDEL.

. Prin primar Otonel SLABU. Comuna Movileni.. …………………………………………... ………………………………………. Prin primar Vasile DIAC. Comuna Popricani. Prin primar Eusebiu MARTONCA. Prin primar Vasile LUPU. ………………………………………. Prin primar Constantin CHIRILĂ. Comuna Oţeleni. ………………………………………… Comuna Plugari. Comuna Răchiteni.Comuna Moţca. Prin primar Cristian RÂMBU.. …………………………………………. 17 .. Prin primar Vasile DADU. Comuna Probota. Prin primar Costel ARTENI. Comuna Prisăcani. ……………………………………….. …………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. Comuna Popeşti. Prin primar Costel SANDU.

Comuna Scânteia. Prin primar Fănică SĂCĂLEANU. Prin primar Gheorghe Ghe. Comuna Şcheia.. Prin primar Adrian CIOBANU. ………………………………………… Comuna Schitu Duca. …………………………………………… Comuna Ruginoasa. Comuna Rediu. …………………………………………. Prin primar Miahi MIHALACHE. ……………………………………………. …………………………………………. Prin primar Neculai C. HRIŢCU. BOTEZATU.Comuna Răducăneni.. Prin primar Vasile HAIDĂU. Prin primar Ionel MORARU. ………………………………………… 18 . Prin primar Ginovel GHEORGHIU. ………………………………………… Comuna Scobinţi. …………………………………………… Comuna Roşcani. Comuna Româneşti. ……………………………………………. Prin primar Titi IACOB.

Prin primar Petru HOLICOV. …………………………………………… Comuna Tătăruşi. Prin primar Vasile BUZATU. Comuna Tansa. Prin primar Costică STEREA. Comuna Strunga. Comuna Stolniceni Prăjescu Prin primar Costel HUGIANU. …………………………………………. Prin primar Costel IOSUB. ………………………………………….. Prin primar Constantin COŢOFANU. ………………………………………… Comuna Tomeşti. Prin primar Neculai IUGANU …………………………………………. ………………………………………… 19 . ………………………………………… Comuna Sireţel. ………………………………………….Comuna Sineşti. ………………………………………… Comuna Şipote. Comuna Todireşti. Prin primar Gheorghe ANCUŢA. Prin primar Ştefan TIMOFTE.

………………………………………… Comuna Valea Seacă. Comuna Ungheni.Comuna Trifeşti. ………………………………………….. Comuna Ţigănaşi. Prin primar Mihai ROIBU. Comuna Ţuţora. …………………………………………. Comuna Valea Lupului. Comuna Ţibăneşti. Comuna Vânători. Prin primar Dănuţ SPIŢĂ. Prin primar Dumitru SPULBER. Comuna Ţibana. Prin primar Costică SĂCĂLEANU. …………………………………………. Prin primar Neculai BOBOC. Prin primar Alexandru IVANUVA.. 20 . Prin primar Dumitru POPA. …………………………………………. ………………………………………….. Prin primar Constantin LUPU. …………………………………………. …………………………………………. Prin primar Iulian MARCU. ………………………………………….

…………………………………………. Prin primar Daniel CREŢU. ………………………………………….Comuna Victoria.Vaslui Prin Primar Vasile TĂRĂGAN …………………………………………… 21 .jud. Comuna Buneşti-Avereşti. Prin prima Cătălin BRÂNZANU.. Comuna Vlădeni. …………………………………………. Comuna Voineşti. Prin primar Mihai LUNGU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful