Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Titov trg 5 SI - 6000 Koper Tel.

: ++386 5 663 77 44 Fax: ++386 5 663 77 42 www.fhs.upr.si

Koper, 27. julij 2010 ZADEVA: Pojasnilo o vzrokih in razsežnostih kadrovskih sprememb na UP FHŠ Vzroki in razsežnosti kadrovskih sprememb na UP FHŠ v naslednjem študijskem letu so drugačni od tistih, kakršni so bili predstavljeni v nekaterih medijih oziroma kakršno prikazuje peticija Rešimo univerzo. V zvezi s temi spremembami namreč ne moremo govoriti niti o (množičnem) odpuščanju delavcev niti o kadrovski čistki. V poročilu dekanje UP FHŠ rektorju UP, ki je zajemalo vse razlike v kadrih v tekočem in naslednjem študijskem letu, je bilo navedenih 46 pedagoških sodelavcev, vključno z 11 sodelavci, pretežno iz tujine, ki so v tekočem letu sodelovali z gostujočimi predavanji ali pri projektnem delu in so bili financirani iz neproračunskih sredstev. Sodelavci, ki se jim konec tega študijskega leta izteče pogodba in s katerimi ne bo sklenjena nova pogodba (skupaj jih je torej 35), so večina polno zaposleni na drugih matičnih institucijah v okviru naše univerze ali zunaj nje, razen 7 sodelavcev, ki so matično zaposleni na UP FHŠ, a tudi ti z manj kot 100-odstotno pedagoško obremenitvijo. Prav tako so vzroki za kadrovske spremembe večplastni: poleg neustreznega financiranja študijskih programov glede na število študentov, zaradi česar smo morali zmanjšati obseg izbirnih predmetov, je prišlo tudi do izpada 4. letnikov v bolonjskih programih v času, ko 2. stopnja na nacionalnem nivoju še ni povsem zaživela. Obenem pa je UP FHŠ dosegla tako razvojno fazo, ko večino zunanjih sodelavcev lahko nadomestijo matični kadri. Še vedno pa si v prihodnje nadejamo sodelovanja z zunanjimi sodelavci kot gostujočimi predavatelji, pa tudi pri ciklični izvedbi izbirnih predmetov, podiplomskem študiju in raziskovalnem delu. Gre za ukrepe, ki so jih po posameznih oddelkih dobro pretehtali, tako da v najmanjši možni meri posegajo v kadrovsko oziroma vsebinsko plat izvedbe študijskih programov, še več, prav s temi ukrepi smo omogočili nadaljnjo nemoteno in kakovostno izvedbo vseh študijskih programov naše fakultete. Iskanje vzporednic z univerzami v svetu, kjer se zapirajo oddelki, je zato neumestno. Seveda pa si bomo tudi na naši fakulteti in univerzi še naprej prizadevali za vzpostavitev ustreznega financiranja slovenskega visokega šolstva, tudi manj množičnih študijskih programov, med katere sodi večina humanističnih študijev. Kakor si bomo še naprej prizadevali tudi za verodostojno in argumentirano javno razpravo. Izr. prof. dr. Vesna Mikolič, dekanja Pripravila: Lidija Udovič, tajnik