You are on page 1of 9

Er was eens een gelukkige keizer en keizerin

met een dochtertje, Die in dit huis woonden.


kijk eens
naar ons
rijk

Wat hebben Ja, daar


wij een mooie kan ik fijn
tuin. in spelen.
WIJ NEMEN
JULIE MEE..
RED ONS

HELP!

O NEE,
MIJN
DOCHTER, DIE MENSEN
MIJN KUNNEN ONS
VROUW HELPEN NAAR HET
ZOEKEN VAN MIJN
DOCHTER EN VROUW
HEEL ERG WIJ HELPEN
BEDANKT U MET
ZOEKEN

WAAR ZE
OOK ZIJN,
WE PAKKEN DAAR ZIJN
ZE!!! ZE
HET GEVECHT...
WAAR
ZIJN
MIJN
VROUW EN
DOCHTER

ZE ZIJN
BIJ DE
DRAAK

PAPA REDT
ONS!!!

WAHH
DE REDDING...

YIPPIE
DANK
JULLIE
WEL

WAHH
4 VOOR
ALLE, ALLE
VOOR 1

LANG LEVE
DE REDDERS
MEDEMOGELIJK GEMAAKT DOOR:
EDMEE WINKENS, MARJOLEIN QUODBACH,
ASMA SAHAK, ANNEKE WENEMOSER, ESTHER
BECKERS, JOY BOSCH, SANNE CARLITZ,
SHARON HERMANNS, KIM SARIS EN MELANIE
MUIJS