You are on page 1of 1

SOALAN TUTORIAL SEJARAH ASIA BARAT

1. HURAIKAN PERANAN WANITA DALAM POLITIK KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

2. BAHASKAN LIMA UNSUR UTAMA KEKUATAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

3. SEJAUHMANAKAH KEJAYAAN SEMANGAT PAN ISLAMISME TAJAAN SULTAN


ABDUL HAMID.

4. HURAIKAN GERAKAN PENEMPATAN HARAM ISRAEL SEJAK TAHUN 1967

5. BINCANGKAN KESAN UTAMA PERANG ENAM HARI KEPADA RAKYAT PALESTIN

6. HURAIKAN PERANAN IKHWAN AL-MUSLIMUN DALAM SIRI PEPERANGAN


DEGAN ISRAEL

7. BINCANGKAN DEMOGRAFI SOSIAL DI LUBNAN DAN KESAN KEPADA


KESTABILAN POLITIK LUBNAN

8. HURAIKAN PENUBUHAN NEGARA ARAB SAUDI.

9. BINCANGKAN KEPENTINGAN NEGARA TELUK KEPADA BRITAIN

10.HURAIKAN GERAKAN POLITIK ISLAM DI TURKI SEHINGGA 2008.