RUMUSAN

Wakaf Che Yeh merupakan antara salah sebuah pekan kecil yang mengamalkan kegiatan kitar semula iaitu yang melibatkan konsep 3R iaitu reuse,reduce,dan juga recycle. Terdapat beberapa barang yang dikitar semula seperti botolkaca,kertas dan juga tekstil. Antara kepentingan kitar semula ialah mengurangkan pencemaran alam sekitar dan juga menceriakan persekitaran.Apabila masalah pencemaran semakin berkurangan maka persekitaran semakin kelihatan ceria dan kita akan hidip dalam keadaan yang lebih selesa. Terdapat juga beberapa masalah ataupun halangan yang dihadapi seperti kekurangan kemudahan dan juga segelintir penduduk yang masi memandang remeh terhadap amalan kitar semula ini. Namun begitu terdapat beberapa inisiatif ataupun langkah yang yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini.Antaranya ialah dengan mengadakan kempem kitar semula,membuat kerjasama dengan pihak berkuasa dan menjalankan aktiviti gotong-royong.Di samping boleh mengatasi masalah kitar semula, langkah ini juga boleh memupuk kesefahaman serta perpaduan di kalangan masyarakat.