You are on page 1of 1

BUNYI SEMUA

Ing ing ing bunyi biola

Tu tu tu bunyi semua

Bum bum bum bunyi rebana

Cing cing cing bunyi kerincing

Ing tu bum cing bunyi semua

Ing tu bum cing bunyi semua