You are on page 1of 1

Numărul 2

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Clasa a VI a, semestrul al II –lea

ENUNŢURI

Punctaj Nr.
Subiect
10p 1. Calculaţi:
a) (−5 + 7 −9) −( −3 −8 + 6) =
b) ( −81) : ( + 27 ) − 45 : ( − 3) =
c) ( - 125) : (-25) + (+8) · (-2) =
d) (+27) : (-3)2 =
a 3 6a − 3b
4p 2. Dacă = , calculaţi : .
b 5 4a + 5b

5 3
3. Fie mulţimile : A= { x ∈ Z | ∈ Z } şi B= { x ∈ Z | ∈Z }
2 x −1 2 x −3
4p a) Determinaţi A şi B
4p b) Calculaţi : a) A∩B = b) AUB = c) A―B = d) B―A=

4p 4. Rezolvaţi în mulţimea Z , ecuaţia : |2x+3| = 7.

4p 5. Într-o urnă sunt 7 bile albe , 2 bile galbene şi 54 bile roşii . Care este probabilitatea
de a extrage o bila albă, dar una galbenă .

4p 6. a) Desenaţi un triunghi dreptunghic ABC cu m( A) =90 º şi precizaţi catetele .


5p b) Suplementul unghiului de 1470 este de …….

6p 7. Efectuaţi: a) −75 : ( −5 ) ⋅ ( −2 ) + ( −4 ) ⋅  −12 + ( −6 + 18 )  : ( −8 ) =

b) ( −4 ) ⋅ ( −5 )
2


2 5

 ( ) ( )
− ( −5 ) ⋅ ( −5 ) ⋅ ( −3) + ( −2 ) − ( −1)  : ( −4 ) + −32 + −33 =

−4 ⋅ ( −5 ) − ( −4 ) : ( +6 ) − − ( −5 ) =
2
c)

10p 8. a) Să se afle măsurile unghiurilor unui triunghi ABC ştiind că ele sunt direct
proportionale cu numerele 5;5;8 .
b) Ce fel de triunghi obţineţi?

9. În ∆ ABC isoscel cu m ( S A ) = 70° , AC=AB= 16 cm şi D este mijlocul segmentului


BC, iar DC=11cm.
5p a) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC şi m ( S B ) .
5p b) Demonstraţi că S DAB ≡ S DAC şi AD ⊥ BC .
5p c) Dacă E ∈ [AC], astfel încât DE P AB , calculaţi lungimea segmentului AE.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 30 puncte din oficiu.