You are on page 1of 1

Regels voor het computer gebruik in school

1. Inloggen op een account dat niet van jezelf is, is verboden.


Wees voorzichtig met je wachtwoord: je bent namelijk persoonlijk verantwoordelijk
voor je account. Als iemand anders inlogt met jouw gegevens en vervolgens deze regels
overtreedt, zal je daarop worden aangesproken en eventueel worden gestraft!

2. Al je activiteiten achter een computer worden vastgelegd in een logboek, zodat achteraf
gecontroleerd kan worden of je regels hebt overtreden.

3. Computers mogen uitsluitend met toestemming van een docent gebruikt worden.

4. Het bekijken en versturen van e-mail [bijvoorbeeld via Hot-mail] is toegestaan, als dit
noodzakelijk is voor een opdracht voor school. Het is toegestaan op beperkte schaal prive-
mail te bekijken of te versturen. Als je gedrag daartoe aanleiding geeft, kan je e-mail
achteraf gelezen worden door de systeembeheerder.

5. Het gebruik van internet is alleen toegestaan als je een opdracht voor school moet maken.
Chatten, sms-berichten versturen, weblogs bekijken, filmpjes bekijken,downloaden/uploaden
van bestanden en [on line] spelletjes zijn niet toegestaan. Het downloaden/uploaden van
illegale bestanden is verboden.

6. Het is niet toegestaan op het internet te surfen naar pornografische, gewelddadige en/of
beledigende sites.

7. Het is niet toegestaan software te installeren.

8. Bestanden opslaan mag uitsluitend in je eigen map die bij je account hoort. Je eigen map
wordt meestal automatisch gekozen als je in een programma werkt en iets wilt opslaan. Het
is niet toegestaan bestanden op andere plaatsen op het netwerk of op de harde schijf van
de computer op te slaan, te wijzigen of te wissen. Uiteraard mag je wel bestanden opslaan op
een USB-stick

9. Het is verboden iets aan te sluiten of los te koppelen aan de achterkant van een
computerkast.

10.Als je je niet houdt aan de regels voor computergebruik, wordt


dat opgevat als wangedrag. Meestal zul je de eerste keer een waarschuwing krijgen, maar
de tweede keer zal je account worden geblokkeerd. Als je account voor een bepaalde tijd
wordt geblokkeerd, kun je ook tijdens reguliere lessen geen gebruik maken van een
computer! Onjuist gebruik van ict-faciliteiten wordt gemeld aan je ouders.

© Verveer