You are on page 1of 1

Nr. OP4/18408/P/ 05.08.

2010

Domnului TANASĂ DAN


dantanasa@yahoo.com

La 10.03.2010, aţi înaintat, prin email, Instituţiei Prefectului Municipiului


Bucureşti o plângere prealabilă, înregistrată cu nr. 6909/11.03.2010, referitoare la
lipsa măsurilor întreprinse de instituţia noastră, faţă de nearborarea Drapelului
României la sediul UDMR din Bucureşti, str. Silvestru nr. 4, sect. 2.
Urmare corespondenţei anterioare prin care vă comunicam demersurile
instituţiei noastre, efectuate în baza prevederilor legale, vă transmitem că Drapelul
României a fost arborat la sediul UDMR din Bucureşti, str. Silvestru nr. 4, sect. 2.

Cu stimă,

Prefect,

Mihai Cristian ATĂNĂSOAEI