You are on page 1of 1

F 10.

3
Overfladebehandling / plejeprodukter
Produktinformation
Teknisk information
Junckers GulvRens

Generel beskrivelse
Junckers Gulvrens anvendes til neutralisering af rester af Junckers GulvSæbe inden efterhandling
med lak eller olie.

Junckers Gulvrens neutraliserer eventuelle sæberester af Junckers Gulvsæbe. Det er ikke nødvendigt
at vaske efter med vand.

Tekniske data
Produktindhold: >20% eddikesyre, <1% emulgator, <1% parfume, <1% alkohol.

pH: Brugsopløsning ca.: 4-5.


Koncentrat ca.: 4-5.

Emballagestørrelser: 1 liter.

Værktøj: Hårdt opvredet klud eller moppe.

Fortynding: Ca. 200 ml til 10 liter vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C.


Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

Brugsanvisning
Junckers GulvRens anvendes til at neutralisere gulvoverflader vasket med Junckers GulvSæbe inden
genbehandling.

Gulve der har været behandlet med voks eller polish afslibes inden genbehandling.

Vigtigt!
Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de
givne sikkerhedsanvisninger.

Vigtigt!
Omrøres grundigt før brug.

Vigtigt!
Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og
rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så vandskade undgås.

Yderligere information
Produkter:
F 10.2 - Junckers GulvSæbe

Producent: Tel: 56 65 18 95 F 10.3 1/1


Junckers Industrier A/S Fax: 56 67 37 10 Produktinformation
Værftsvej 4 www.junckers.dk Junckers GulvRens
4600 Køge teknik@junckers.dk 2009-10-08 /DK/Erstatter 2009-10-08