You are on page 1of 16

REDAKCIJA

List izdaje JU OŠ „Ţivinice Gornje“ –


novinarska sekcija
Koordinaor – Rukovodilac sekcije: Vera Medić,
nastavnik BHS jezika i književnosti.
Članovi novinarske sekcije: Nukić Halid, Puzić
Sabina, Redžić Naida, Dervišević Minela i Bajrić
Vernesa
Sardanici školskog lista: Jagodić Nađija, nastavnik
razredne nastave, Hamzić Elvisa, profesor razredne
nastave, Tomić Gordana, nastavnik razredne
nastave, Terzić Sabina, profesor razredne nastave,
Halilović Selma, profesor razredne nastave, Bijelić
Mirsada, profesor razredne nastave, Softić Senad,
nastavnik BHS jezika i književnosti
Likovno rješenje naslovne strane: Borislav
Mihaljević, nastavnik tehničkog odgoja,
PC obrada:
Šabanović Sabahudin, direktor škole,
Kakeš Jasmina, pedagog
Trumić Mirza, profesor geografije
Adresa: UL Ţiviničkih sokolova 171, 75270
Ţivinice
E-mail: o.s.g.zivinice@live.com
Tel/fax:
035/770-224

Finansijski pokrovitelj školskog


časopisa TREPET je Vijeće
roditelja JU OŠ «Ţivinice Gornje”
Gornje Ţivinice

U Gornjim Ţivinicama, 31.05.2010. godine

2
U drugom broju našeg lista
pogledajte i pročitajte:

Generacija 2009/2010. godine .................................4

Rastanak VIII—ih .........................................5

Učenik generacije za 2009./2010. godine ........................6

Rezultati sa takmičenja ..........................................................7

Ispraćaj nastavnika Mihaljević Borislava u penziju.......8

Donatorska priredba.......................................................9

Ekskurzije ..................................................................10

Zemlja izlazećeg sunca-Japan .......................................11

Dječije pjesmice i crteži ..................12-13

Prvačići .........................................................14

Izlet na Zlaći ............................................15

3
GENERACIJA 2009./2010.

Ništa nije vječno i dolazi vrijeme kada moramo reći, zogom, zbogom
svemu onome što jesmo i što smo bili, prijatelji, učenici... Postoje trenuci u
našim ţivotima kada se nađemo na raskrsnici, uzbuđeni i preplašeni, rado se
vraćamo danima naše mladosti. Neke stvari brzo dođu u naše ţivote, brzo
odu a ostave traga u nama. Tako je i ova škola, došla u naše ţivote i
zauvijek će ostati dio nas. Bili smo jedna porodica, svako svakome drug,
brat, ljepša polovina. Dani prolaze, bliţi se rastanak, ali mi nećemo reći
“zbogom”, mi ćemo reći samo doviđenja do ponovnog susreta.

Puzić Sabina, VIII a

4
RASTANAK VIII-ih
Osmi razred, to smo mi
veseljaci takozvani;
Svim nastavnicima i učenicima
dobro smo poznati.
Osam godina proveli smo skupa,
Brzo nam prođoše ovi školski dani
veseljem i učenjem, oni su bili protkani.
Razrednica naša Vera se zvala,
svima nama jednaku je podršku dala
i u našu odbranu često bi stala.
Malo je reći za sve to
jedno veliko hvala!

5
-

Učenik generacije za
2009./2010. školsku godinu

Nešto o meni: Slika učenika


Zovem se Amira. Imam 14 godina i idem OŠ
«Ţivinice Gornje”. U ove prostore sam došla
2002. godine, ne mojom voljom, i nisam se
pokajala. Upisala sam se u OŠ «Ţivinice Gornje”
gdje sam stekla mnogo prijatelja i dobrih
nastavnika. Volim da pišem, učim, recitujem, da
budem aktivna i u centru paţnje. Taj moj trud se i
isplatio i u svojoj školi sam, zahvaljujući mojoj
upornosti, postigla dobre rezultate kako u školskim
tako i vannastavnim aktivnostima. Imam veliku
podršku svoje majke, koja je ponosna na svoju
kćerku. Sreća mi se osmijehnula, te sam za sav
svoj rad i zalaganje zasluţila da u svojoj školi
ponesem titulu «Učenika generacije” za školsku
2009./2010. godinu na što sam veoma ponosna.
Predamnom je novo iskušenje, novi prijatelji i
neću posustati ni u buduće. Nakon osnovne škole
upisala sam se u Jezičku gimnaziju i nadam se da
ću uspješno završiti svoje srednjoškolsko
obrazovanje. Moj konačni obrazovni cilj jeste
upisati se i završiti Filozofski fakultet u Tuzli, pa
se nadam da ću radom i trudom svoje planove i
ostvariti.
Salkić Amira

Naši talenti
Učenici koji su učestvovali u uţem
izboru za učenika generacije:
1. Đuderić Almedina
2. Klopić Emir
3. Nurkić Aida
4. Salkić Amira
5. Siočić Lejla

6
REZULTATI S TAKMIČENJA

Postignuća učenika: VAŠA I NAŠA DJECA


OPĆINSKI NIVO
1-Sekcija Moderni ples osvojila PRVO mjesto na Općinskoj smotri KUS-a voditelj
nastavnica Mehanović Selma,
2-Dramska sekcija osvojila PRVO mjesto na Općinskoj smotri KUS-a voditelji
nastavnice Jogodić Nađija i Tomić Gordana,
3-Tehnička sekcija, učenik Nukić Halid osvojio PRVO mjesto na Općinskoj smotri iz
Tehničkog odgoja u disciplini Radovi iz nastave 8-ih razreda voditelj sekcije profesor
Trumić Mirza,
4-Tehnička sekcija, učenik Nukić Halid osvojio PRVO mjesto na Općinskoj smotri iz
Tehničkog stvaralaštva u disciplini Reutilizacija voditelj sekcije prof. Trumić Mirza,
5-Informatička sekcija, učenik Nukić Halid osvojeno TREĆE mjesto na Općinskoj
smotri iz discipline Primjena informatike u tehnici voditelj nast.Hamdija Alibašić,
6-Tehnička sekcija, učenik Iljkić Kristijan osvojeno TREĆE mjesto iz discipline
Radovi iz nastave, voditelj sekcije prof.Trumić Mirza,
7-Sekcija Nogomet, osvojila DRUGO mjesto na Oćinskom nivou muška ekipa,
voditelj sekcije nastavnik Hamidović Ibrahim
8-Dodatna Hemija, učenica Đuderić Almedina, osvojila PRVO mjesto na Općinskom
takmičenju iz HEMIJE, voditelj dodatne nastavnica Selić Arsena,
9-Likovno stvaralaštvo, učenica Almira Šabanović osvojila TREĆE mjesto, voditelj
sekcije prof. Trumić Mirza,
10-Likovno stvaralaštvo, učenici Lejla Siočić i Eldin Okić osvojili TREĆE mjesto na
Općinskoj smotri KUS-a, voditelj sekcije profesor Trumić Mirza,
11-Recitatorska sekcija, osvojila TREĆE mjesto na Općinskoj smotri KUS-a, voditelj
sekcije nastavnica Smajić Elvira,
12-Sekcija recital, osvojila TREĆE mjesto na Općinskoj smotri KUS-a, voditelj
nastavnik Senad Softić
KANTONALI NIVO
1-Sekcija Moderni ples, osvojila DRUGO mjesto na Kantonalnoj smotri, voditelj
sekcije nastavnica Mehanović Selma,
2-Tehnička sekcija, učenik Nukić Halid, osvojio PRVO mjesto na Kantonalnoj
smotri, voditelj sekcije profesor Trumić Mirza,
3-Dodatna Hemija, učenica Đuderić Almedina, učestvovala na Kantonalnom
takmičenju iz Hemije, voditelj dodatne nastavnica Selić Arsena
FEDERALNI NIVO
1-Tehnička sekcija, učenik Nukić Halid, učestvovao na Federalnom takmičenju,
voditelj sekcije profesor Trumić Mirza

7
ISPRAĆAJ NASTAVNIKA MIHALJEVIĆ
BORISLAVA U PENZIJU

Dana, 02.04.2010.godine, u prostorijama JU OŠ «Ţivinice Gornje” organizovana je


mala zabava povodom odlaska u penziju nastavnika Tehničkog odgoja Mihaljević
Borislava. U ovom broju našeg časopisa našli smo prostora da se našem cijenjenom
kolegi zahvalimo za dugogodišnji rad.
Zahvaljujemo se kolegi nastavniku Mihaljević Borislavu u ime JU Osnovne škole
''Ţivinice Gornje'' za posebna dostignuća u stručnom, pedagoškom radu i aktivnostima,
rezultate u nastavnom radu, kao i zasluge za razvoj, napredak i doprinos ugledu i
afirmaciji JU O.Š.''Ţivinice Gornje''. Mi ţelimo da odgojno-obrazovni rad kao
neprocjenjiv kapital ovog društva i dalje radi, u cilju postizanja boljih rezultata.
Poštovani kolega Borislave mi Vas pozivamo da nastavite sa saradnjom sa JU
Osnovnom školom ''Ţivinice Gornje'', da dalje razvijate ovu ustanovu. Nama su
potrebni vaši savjeti, vaša podrška, vaše neprocjenjivo iskustvo, rezon dugogodišnjeg
nastavnika, britkos vašeg uma, nemir vašeg duha i staloţenost koju su vam dale godine.
JU Osnovna škola ''Ţivinice Gornje'' je model za reformu osnovnog obrazovanja u
Bosni i Hercegovini. Aktivno radimo na uspostavljanju povoljne klime za realizaciju i
provoĎenje reformi. Mnogo je truda i rada pred nama, brojne su prepreke, jer kao što je
rekao Konfučije: " Mudrost će lako savladati prošle i buduće nedaće, ali sadašnje
nedaće obično trijumfuju nad mudrošću!". Izraţavam poštovanje i zahvalnost vašem
radu, postignutim rezultatima i ţelim da i dalje učestvujete i pomaţete u rješavanju
novih brojnih zadataka i projekata koji su pred nama.
Čestitam Borislavu Mihaljeviću nastavniku JU Osnovne škole ''Ţivinice Gornje'' na
svim dosadašnjim uspjesima, ţelim vam još puno uspjeha u ţivotu i radu, da vas prati
zdravlje i sreća.

8
DONATORSKA PRIREDBA

Dana, 07.05.2010. godine, u 11 sati u


prostorijama JU OŠ «Ţivinice Gornje» je
odrţana Donatorska priredba u
organizaciji Vijeća roditelja škole i
Razredne nastave I-V devetogodišnje.
Priredba je organizovana u povodu
prikupljanja novčanih sredstava za
kupovinu opreme za folklornu sekciju. U
ovom broju donosimo nekoliko fotografija
sa pomenute priredbe.

U sklopu donatorske priredbe


odrţana je i izloţba dječijih
radova propraćena velikim
interesovanjem roditelja.
Zaposlenici škole su
organizovali skromnu zakusku
za posjetioce i moţe se reći da je
priredba opravdala svoj smisao.

9
EKSKURZIJE
Učenici od I do III razreda JU OŠ «Ţivnice
Gornje», realizovali su jednodnevnu
ekskurziju u Gradačac. Ekskurzija je
realizovana 21.05.2010. godine. Istog dana
su učenici IV i V razreda obavili
jednodnevno putovanje u Tešanj, a u prilogu
donosimo nekolio fotografija sa ovih izleta.

Dana, 14.05.2010. je realizovana jednodnevna ekskurzija na relaciji: Gornje


Ţivinice-Travnik. U izvoĎenju ekskurzije je učestvovalo ukupno 109 učenika od
VI doVIII razreda i 7 nastavnika. U toku posjete gradu Travniku izvršen je
obilazak Plavih Voda, TvrĎave i Rodne kuće Ive Andrića. U povratku je
posjećena i Zenica, a u Gornje Ţivinice smo stigli do 20 00sati.

10
Zemlja izlazećeg sunca-Japan

Donacija Ambasade Japana u JU


Osnovnu školu ‘’Živinice Gornje’’

Općina Ţivinice je aplicirala u ime JU MAPA JAPANA I OSNOVNI PODACI


Osnovne škole «Ţivinice Gornje”u junu,
2009. godine, ka ambasadi Japana u
Sarajevu. Projekat u JU Osnovnoj školi
«Ţivnice Gornje” obuhvata učila za fiziku,
učila za hemiju, kompletan školski namještaj,
zamjenu prozora i stolarije 42 otvora u
donjem spratu. Novčana sredstva su
odobrena u Tokiju 09. marta 2010. godine u
iznosu od 107.998,22 KM bez PDV-a, a koji
će servisirati Budţet Općine Ţivinice.
Ukupna vrijednost Projekta u školi iznosi
126.357,91 KM sa uračunatim PDV-om.
Realizacija projekta je počela 15.06. 2010. a
bit će završena do 30.06.2010. godine
sljedećim redoslijedom: učila za kabinete
fizike i hemije, zamjena prozora i stolarije 42
otvora i kompletan školski namještaj.

Direktor škole:
Šabanović Sabahudin

11
DJEČIJE PJESMICE I CRTEŽI
Proljeće je stiglo
Proljeće je stiglo,
sve na noge diglo.
Raduje se svako živ
i na grani vrabac siv.
sunce je sinulo,
sve je lijepo živnulo.
Procvali su:
kaćunci, visibabe i zvončići...
Vratile se lastavice, lastavice ljepotice.
Privukao ih sunčev sjaj
i mirisni zavičaj.
Raduju se naši đaci,
naši đaci i prvaci.
Raduje se cvrčak u zelenoj travi, Halilbašić Belmin III a/9
leptir na cvijetu i ptica u letu,
jer je proljeće najljepše na svijetu!
Moja sestra
Duraković Lejla, III a/9
Moja sestra je lijepa i mila,
a ona se zove Delila.
Lijepo smo joj ime dali
zato smo ga i odabrali.
Ima dugu kosu plavu
i najljepšu na svijetu glavu.
Ponekad je ljuta al je brzo prođe
i osmijeh na licu ponovo joj dođe.
Jedva čekam iz škole kad pođem,
u zagrljaj svojoj sestri da dođem.
Ja je puno volim! To mi srce kaže,
Al znaj sestro ono ne zna da laže.

Halilbašić Eldar VI a/9

Moja mama
Pjesma
Moja mama me čuva i na mene pazi,
kad god stigne malo me pomazi. Pjesma živi širom svijeta:
Šta god volim ona mi kuha, u krunici suncokreta,
nije joj teško, brza je ko muha. pokraj mora, pokraj vrela
Mama mi pegla, odjeću pere, nad kojima se trska splela,
zadaću sa mnom radi, čućeš je u glasu kiše,
najljepše riječi za mene iz srca vadi. samo ako pričaš malo tiše.
Moja je mama ko večer ljetno,
ona me voli bezuvjetno. I b/9

Karlo Babić, IV a/9

12
DJEČIJE PJESMICE I CRTEŽI

Uz knjigu sam upoznala domovinu


Ja knjigu volim, jer iz nje učim,
ne moram da pitam drugoga
o onome što želim da naučim.
Uz knjigu sam upoznala domovinu
svoju voljenu BiH
poznala sam njenu historiju
i sadašnjost njenu.
Ja znam da je moja domovina jaka
i uvijek biće i svi ljudi to shvatiće.
U njoj je bilo genocida i rata
ali više neće biti ni topova ni granata.
Knjiga mi je pomogla da shvatim
Kakva je to BiH,
Da je to planeta mojih snova.

Amira Salkić VII a

Proljeće

Ptice pjevaju sve više,


Jer zime nama nema više
Drveće, trava pomalo zeleni
Pa radost donosi svima; pa i meni.

Dani su tada topliji i duži


A to baš i prija mojoj duši
Proljeće je doba kad sve počinje da šušti
Vjetrić pirka miluje mi kosu
A bijeli behar dira me po nosu.

Tadić Ana VI a/9

13
PRVAČIĆI

14
IZLET NA ZLAĆU

Dana, 28.05.2010. godine, sa učenicima


sedmih razreda odrţan je čas biologije u
prirodi. Toga dana smo posjetili izletište Zlaća,
planinarsko društvo Varda i etnoavliju na
Mačkovcu. Polazak ispred škole bio je u 9 sati ;
u 9 i 30 stigli smo na izletište Zlaća i pješačili
do lovačkih kuća. U tom pješačenju učenici su
upoznali biodiverzitet Konjuha. Vidjeli smo
ekosisteme listopadnih i mješovitih šuma,
četinarskih šuma i ekosistema tekućice. Učenici
su upoznati sa različitim vrstama drveća,
grmlja, šiblja i zeljastih biljaka. Oko 13 i 30
sati uslijedio je povratak kući. Po povratku
kući svratili smo do privatne etnoavlije, gdje
su učenici mogli vidjeti bogato kulturno-
historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Čas je bio uspješan, učenici zadovoljni
boravkom u prirodi i svi su bili oduševljeni.

15
16