You are on page 1of 16

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Φ.

30 ΙούΛιος 2010

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕ &
“ΤΡΩΕΙ” ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
Ε
ίναι αλήθεια πως το χωρίς όμως να δώσουν διέ-
έργο της αποχέτευ- ξοδο στα αδιέξοδά της.
σης, πορεύεται ως τα- Έτσι φτάσαμε και πάλι στις
λαιπωρημένη κι «ατιμασμένη εκλογές κι όσον αφορά το
κορασίδα» στον δρόμο της έργο των Παλουκίων, ναι αυτό
αναζήτησης μνηστήρων. Άλλοι που εγκαινίασε ο Αγαπίου, θυ-
λιγότερο κι άλλοι περισσότερο
έχουν ασελγήσει πάνω της, συνέχεια στη σελίδα 2

Με την ευκαι- Ένα νέο περιοδικό γεννήθηκε από


ρία του Καλο- την “In Media Res” πάρτο στα
κ α ι ρ ι ν ο ύ χέρια σου για να το απολαύσεις
χορού στης
εφημερίδας
μας 30ημέρες
της Σαλαμίνας, η “In Media
Res”, ξεκίνησε τον θεσμό της
βράβευσης ατόμων που έχουν
προσφέρει στο κοινωνικό σύ-
νολο, στις τέχνες, στην μουσική
κα. Ο θεσμός αυτός θα έχει μέλ-
λον μια και η “In Media Res”,
έχει σκοπό να
συνεχίσει τις
βραβεύσεις συ-
νανθρώπων
μας για την Γιάννης Τσαβαρής,
προσφορά
τους και το
ΑNTAΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
έργο τους
συνέχεια στη σελίδα 11
κ. ΣΟΦΡΑ σελίδα 6
2
30 ημέρες της Σαλαμίνας ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕ & “ΤΡΩΕΙ”
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση:
ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
Μεθώνης 3, 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Τηλ/Φαξ: 210 46 75 023 συνέχεια από τη σελίδα 1 προβλεπόμενους χρόνους, Κούλουρης και άλλα τέτοια πι-
Κινητό: 6979 411 315
e-mail: tsevas.30days@yahoo.gr μάστε τις φιέστες τα κερά- σταμάτησε εδώ και μήνες και κάντικα αν κι ο πειρασμός με-
σματα τότε, ακόμα δεν λει- δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ πληροφό- γάλος.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
IN MEDIA RES τουργεί για όλους τους ρηση στον λαό και παρόλα Θα μείνουμε στην ουσία που
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Παλουκιώτες και το χειρότερο αυτά, θα βγει αύριο να ζητήσει ενδιαφέρει άμεσα τον κάθε Σα-
Αθανάσιος Τσεβάς
6979 611 315 μετά από μια δεκαετία σχεδόν, την ψήφο του χωρίς να τον λαμίνιο ψηφοφόρο κι είναι τ’
Αρχισυντάκτης: ακόμα δεν είπαν στους δύσμοι- ενημερώσει για το τι έγινε και ανωτέρω ερωτήματα και το
Κριτσωτάκης Νίκος
Σε συνεργασία με την ρους Παλουκιώτες το τι τους το θα γίνει από ‘δω και πέρα σπουδαιότερο κ. Δήμαρχε,
εφημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ περιμένει και το τι θα τους χρε- και κυρίως, γιατί σταμάτησε το πότε θα απαλλαγεί ο μέσος δη-
Νομικ. Σύμβ/λος: Μ. Φαρσάρης
ώσουν για τις συνδέσεις τους. έργο; μότης από τον βραχνά του

Η
Λεωφ. Φανερωμένης 35
18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ένοχη σιωπή πλανάτε Χάθηκαν τα χρήματα που θα «αχόρταγου»; Τώρα θα μου
τηλ: 2104976255 φαξ: 2104949059 πάνω από τα κεφάλια
κινητό: 6932 393 150
παίρναμε από την Ευρωπαϊκή πεις δεν έχεις απαντήσει σ’
τους γιατί δεν τόλμη- Ένωση ναι ή όχι; Κι αν χάθη- άλλα κι άλλα ευκολότερα ερω-
Επιμέλεια ύλης: σαν, ούτε ο Αγαπίου τότε μα
Ευγενία Παυλοπούλου
καν, ποιος είναι υπεύθυνος γι’ τήματα εδώ θα δώσεις πειστι-
Συντάκτες: ούτε κι ο Σοφράς σήμερα, να αυτό; Εδώ δεν θα μπούμε επί κές απαντήσεις που η
Θανάσης Τσεςβάς βγει και να τους πει την αλή- της ουσίας του έργου, για τα αποχέτευση είναι έργο φωτιά;
Βαγγέλης Φαρμακόρης
θεια, δεν τόλμησαν να τους ποσά που ξέφυγαν κάθε ελέγ- Το βέβαιο είναι πως η συνέχιση
Υπεύθυνος διαφημίσεων: κοιτάξουν στα μάτια!! χου, για τις σκανδαλώδεις εκ- του έργου θα γίνει και σ’ αυτές
Θανάσης Τσεβάς
Η δε πολυδιαφημιζόμενη απο- πτώσεις του 1%, για την τις εκλογές αντικείμενο πολιτι-
κινητό: 6979 611 315
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: χέτευση της Κούλουρης από ανόητη όσο κι αυθαίρετη κατα- κής σπέκουλας. Θα βρει όμως
Deal’s Café τον Σοφρά, ο οποίος αυτάρε-
Γ. Λουκά & Α. Σικελιανού 14 στροφή του πάρκου στο η «ατιμασμένη κορασίδα» τον
Τηλ: 210 4654441 σκα ισχυριζόταν πως θα ολο-
Flamingo και του γηπέδου / δρόμο της δικαίωσης;
Κρεοπωλείο ΡΕΜΕΤΖΟ κλήρωνε μέσα στους
Θέμιδος 108α παιδική χαρά στην παραλία της Λάμπρος Μαστροκόλιας
Τηλ: 210 4672629
Κρεοπωλείο ΣΕΡΦΑΣ
Λ. Σαλαμίνος 175 Σημαντική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλ-
Τηλ: 210 4652100
Ψιλικά Παλιάρου Κανέλλα λον του νησιού μας και της Κυνοσούρας, η πρόταση που έκανε ο υπο-
Θερμοπυλών 2
Τηλ: 210 4657950 ψήφιος Δήμαρχος Νίκος Ράπτης υιοθετήθηκε πλήρως.
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: Ελένη Σιγάλα

Τ
(Αμπελιακός) Ελ. Βενιζέλου 115 ο Δη- ισχυόντων νόμων και την απο- του νησιού μας, υιοθετήθηκε
τηλ: 210 4676888 μοτικό τροπή της σχεδιαζόμενης μετα- και ψηφίστηκε ομόφωνα η πρό-
ΠΑΛΟΥΚΙΑ: Αρτοποιείο ΣΚΕΡΛΟΣ
Σαλαμινομάχων 41
Σ υ μ - φοράς μέρους της ταση του Νίκου Ράπτη (ακολου-
Τηλ: 210 45674099 βούλιο Σαλα- ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης θεί στη συνέχεια). Επίσης
ΑΙΑΝΤΕΙΟ: S. Market ΑΛΥΚΗ μίνας στη του Περάματος στη Κυνοσούρα συμφωνήθηκε από όλους η δια-
6η στάση Λ. Αιαντείου συνεδρίαση Σαλαμίνας. βίβαση της πρότασης στο Δήμο
τηλ: 210 4653518 της Τετάρτης Αμπελακίων προκειμένου να
Ο επικεφαλής της Δημοτικής
ΓΥΑΛΑ: Παντοπωλείου ΄΄κυρά
Βάσω΄΄
28 Ιουλίου Παράταξης ‘ΠΡΩΤΑ Η ΣΑΛΑ- αποφασιστεί από το οικείο Δη-
Περγάμου 10 2010 ψήφισε ΜΙΝΑ’ και υποψήφιος Δήμαρ- μοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή
Τηλ: 210 4662350 ομόφωνα μια χος Νίκος Ράπτης εισηγήθηκε ή μη εκπροσώπων του όμορου
ΚΑΝΑΚΙΑ: ΄΄Ακρογιάλι΄΄ σημαντική απόφαση για το μέλ- το θέμα με μια εμπεριστατω- δήμου στην επιτροπή που θα
Παραλία Κανακίων λον του νησιού μας. Με αυτή μένη ομιλία στη διάρκεια της συγκροτηθεί.
Τηλ: 210 4665007
Ευανθία Κουλούρη την απόφαση εκφράζεται η οποίας καυτηρίασε απαράδε- Ακολουθεί η πρόταση του
Θεσσαλίας 6 βούληση των κατοίκων και των κτες πολιτικές συμπεριφορές Νίκου Ράπτη,
Τηλ: 210 4661674 τοπικών αρχών για μια Σαλα- σε βάρος της Σαλαμίνας από 1. Συγκρότηση διαπαραταξια-
ΜΠΑΤΣΙ: Εξ/κός σύλ. Μπατσί μίνα αναβαθμισμένη, με προ- την κεντρική εξουσία αλλά και κής επιτροπής για την ανάδειξη
Εθν. Αντιστάσεως 1
οπτικές ανάπτυξης και θεμέλια από παράγοντες της αυτοδιοί- του θέματος αποτελούμενη
Τηλ: 210 4680575
ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ παγκόσμιας προβολής, αντάξια κησης α΄ και β΄ βαθμού. από τον δήμαρχο Σαλαμίνας
ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑΝΤΣ ΜΑΣ: της ιστορίας της. Κατόπιν 2ωρης συζήτησης για (επικεφαλής), την πρόεδρο του
ΠΑΛΟΥΚΙΑ, στα καραβάκια Το θέμα αφορούσε το καθε- το θέμα στην οποία συμμετεί- Δημοτικού Συμβουλίου και τους
ΚΑΜΑΤΕΡΟ, στην προβλήτα στώς που διέπει το χώρο της χαν τόσο οι δημοτικοί σύμβου- επικεφαλής των δημοτικών πα-
ΣΕΛΗΝΙΑ, στην προβλήτα
Ναυμαχίας, την εφαρμογή των λοι όσο και τοπικοί παράγοντες
ΚΟΥΛΟΥΡΗ, έναντι αρτοποιίας συνέχεια στη σελίδα 3
ΜΠΕΓΝΗ
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση,
Θανάσης Τσεβάς
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΕΜ-ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε.

Τιμή φύλλου: 0,50 Ευρώ


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ιδιωτών: 20 Ευρώ το έτος
Εμπορικές: 20 Ευρώ το έτος
Δήμοι/ΟΤΑ: 30 Ευρώ το έτος
Σύλ/γοι/ΝΠΙΔ: 30 Ευρώ το έτος
Εξωτερικού: 50 Ευρώ το έτος
Σημαντική ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβου- Με επιτυχία διοργανώθηκε η προεκλογική
3
λίου για το μέλλον του νησιού μας και της Κυνο- συγκέντρωση του υποψηφίου Δημοτικού
σούρας, η πρόταση που έκανε ο υποψήφιος Συμβούλου κ. Λάμπρου Μαστροκόλια το
Δήμαρχος Νίκος Ράπτης υιοθετήθηκε πλήρως βράδυ της 24ης Ιουλίου
συνέχεια από την σελίδα 2 του τόπου – η οποία σχεδιάζε- σουν από κοντά τον υπο-
ρατάξεων ώστε να επισκε- ψήφιο. Στη εκδήλωση πα-
φθούν το συντομότερο δυ- ται με συγκεκριμένες ενέρ-
ρευρέθη και ο
νατό τους, γειες (μεταφορά Ν/Ε ζώνης, υποψήφιος δήμαρχος κ.
α. Αντιπρόεδρο της ρυπογόνες δραστηριότητες, Γιάννης Τσαβαρής ο
Κυβέρνησης οποίος με σύντομο χαιρε-
κλπ) – ενέργειες οι οποίες επι- τισμό έδωσε το “στίγμα”
β. Υπουργό Πολιτι-
σμού βαρύνουν ανήκεστα την υγεία του συνδυασμού, παρου-
γ. Υπουργό Περιβάλ- μας και είναι καταστροφικές σίασε τον
λοντος, Ενέργειας και Κλιμα- υποψήφιο
για το περιβάλλον. ζητώντας
τικής Αλλαγής
δ. Υπουργό Οικονο- 4. Τέλος να διαβιβαστεί στη την μαζική
Με ιδιαί- στήριξη
μίας, Ανταγωνιστικότητας και κυβέρνηση, με τον πλέον κα- τερη επιτυ- του συν-
Ναυτιλίας χ ί α
τηγορηματικό τρόπο, ότι βα- δυασμού
ώστε να εκθέσουν τα παρα- διοργανώ-
σική επιδίωξη της τοπικής και του
κάτω θέματα. θηκε η προ- υποψη-
2. Πρωταρχικό και βασικό αί- αυτοδιοίκησης και όλων των εκλογική φίου
τημα πρέπει να είναι η εφαρ- συγκέν-
κατοίκων είναι η ανάδειξη του
μογή των νόμων που ισχύουν τρωση του
μέχρι σήμερα για το καθε- ιστορικού γεγονότος της ναυ- υποψηφίου
στώς που διέπει το χώρο της μαχίας σε Ευρωπαϊκό και Δημοτικού
ιστορικής ναυμαχίας (θαλάσ- Συμβούλου κ. Λάμπρου
Παγκόσμιο επίπεδο προκειμέ- Μαστροκόλια το βράδυ
σιο και χερσαίο), ήτοι ιστορι-
κός και αρχαιολογικός χώρος. νου να αποτελέσει αφετηρία της 24ης Ιουλίου στα Βα-
3. Στις συναντήσεις αυτές για την αναβάθμιση και την σιλικά Σαλαμίνος, από
πρέπει να μεταφερθεί στα την κα Βαρβάρα Μαυρο-
τουριστική ανάπτυξη της Σα- μάτη η οποία είχε προ-
μέλη της κυβέρνησης η άρ-
λαμίνας σε συνδυασμό και με σκαλέσει φίλους και
νηση των κατοίκων του νησιού
γνωστούς για να γνωρί-
για περαιτέρω υποβάθμιση τα άλλα ιστορικά της στοιχεία.
4
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α. (ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ- ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

Η
κοινωνική πολιτική και οι μαίνει αυξήσεις τροφείων στους τούν ζωντανούς πολλούς ΟΤΑ, -Ενίσχυση των ΚΑΠΗ, προγραμ-
κοινωνικές υπηρεσίες παιδικούς σταθμούς, εισφορές όπως επίσης θα φέρει και μετα- μάτων βοήθειας στους ηλικιωμέ-
που παρέχουν οι Οργα- στα ΚΑΠΗ καθώς και την διά- τάξεις κατά το δοκούν. νους όπως το «Βοήθεια στο
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης λυση της δημόσιας υγείας και Θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί ο Σπίτι»
είναι ίσως το πιο κομβικό κομ- παιδείας με την υπολειτουργία Καλλικράτης αυτοί που θα πλη-
-Ίδρυση σχολείου μεταναστών
μάτι που ιδιωτικοποιεί και δια- των Κέντρων Υγείας και των γούν περισσότερο είναι εργαζό-
και υπηρεσίας στήριξης τους.
λύει ο περιβόητος σχολείων ή την είσοδο του ιδιω- μενοι, νεολαία και γενικώς τα
«Καλλικράτης». Διαλύει και ιδιω- τικού κεφαλαίου σε αυτά. φτωχότερα στρώματα του πλη- -Πάγωμα των δημοτικών τελών,
τικοποιεί κάθε κοινωνική υπηρε- -Κατάργηση 4000 Δημοτικών θυσμού της Σαλαμίνας. Ο Δήμος επιβολή πρόσθετης φορολογίας
σία που οι ΟΤΑ προσφέρουν επιχειρήσεων που λειτουργούν Σαλαμίνας δεν χρειάζεται αυτές στις μεγάλες επιχειρήσεις του
στους πολίτες, αφού ο «Καλλι- σήμερα κυρίως στους τομείς τις περικοπές νησιού και σε «μονοπώλια» όπως
κράτης» αποτελεί την εφαρμογή του αθλητισμού και του πολιτι- Χρειάζεται: τα φέρι-μποτ, επιβολή
των μέτρων του ΔΝΤ, της τρόι- σμού που έδιναν την ευκαιρία σε -Αύξηση της κρατικής χρηματο- ΦΜΑΠ(φόρος μεγάλης ακίνητης
κας και του περίφημου Μνημο- πολίτες να έχουν δωρεάν πρό- δότησης για τους ΟΤΑ και όχι τις περιουσίας), φόρος στην εκκλη-
νίου στο χώρο της τοπικής σβαση στον αθλητισμό και σε δραματικές περικοπές που κάνει
σιαστική περιουσία.
αυτοδιοίκησης. Μέτρων σκλη- πολιτιστικές δραστηριότητες. η κυβέρνηση. Τα έσοδα από την
Η ΝΑΥΜΑΧΗΑ αγωνίζεται μαζί
ρών και αντιλαϊκών που εφαρμό- -Καλλικράτης, για την χρηματο- φορολογία των πολιτών να πη-
ζει πιστά το ΠΑΣΟΚ με την δότηση των ΟΤΑ, σημαίνει δρα- γαίνουν στην υγεία, την παιδεία, και με άλλες δημοτικές κινήσεις
συναίνεση ΝΔ και ΛΑΟΣ. στικές περικοπές που από τη μία την κοινωνική πρόνοια και όχι σε όλη τη χώρα για να χτιστεί
Τα κυριότερα «δώρα» που φέρ- θα υποβαθμίσει ακόμη περισσό- στη στήριξη των τραπεζών. ένα δίκτυο κινήσεων πολιτών
νει ο «Καλλικράτης» στο λαό τερο τον ρόλο της αυτοδιοίκη- -Κάλυψη όλων των οργανικών στις τοπικές κοινωνίες με αίτημα
είναι: σης, θα φέρει νέες βαρείς θέσεων με μόνιμο προσωπικό την άμεση κατάργηση του Καλ-
-Ελαχιστοποίηση παιδικών σταθ- φορολογικές επιβαρύνσεις(νέα για την κάλυψη των αναγκών του λικράτη, την διεκδίκηση περισ-
μών, ΚΑΠΗ, σχολικών επιτρο- δημοτικά τέλη) και από την άλλη πληθυσμού του νησιού. σότερων κονδυλίων για την τ.ο.
πών, υπηρεσιών για ανοίγει δρόμο για την ιδιωτικο- - Ενίσχυση των ανέργων, νεο-
και την διεκδίκηση μίας τοπικής
πολιτιστικούς-καλλιτεχνικούς- ποίηση όλων των υπηρεσιών κοι- λαίας, μεταναστών, ηλικιωμένων
αυτοδιοίκησης δημοκρατικής
αθλητικούς σκοπούς, υπηρεσιών νωνικής πρόνοιας. με ενίσχυση των υπαρχόντων
υγείας και παιδείας. Οι βασικοί -Αλλά και για τους εργαζόμε- προγραμμάτων και την δημιουρ- στη βάση της που να διοικείται
τομείς της κοινωνικής πρόνοιας νους στους ΟΤΑ ο Καλλικράτης γία επιπρόσθετων. από όλους τους πολίτες, με ανα-
των ΟΤΑ ή συρρικνώνονται ή θα φέρει χιλιάδες απολύσεις -Ίδρυση ΟΑΕΔ στη Σαλαμίνα- βαθμισμένες υπηρεσίες δωρεάν
ιδιωτικοποιούνται. Κάτι που ση- συμβασιούχων που σήμερα κρα- Ίδρυση Επιθεώρησης Εργασίας προς όλο τον λαό.
Δήλωση προσχώρησης κ. Γιάννη
5
Κοκκολάκη στον συνδυασμό
του κ. Γιάννη Τσαβαρή
του, στην νέα προσπάθεια
της μεγάλης ανατροπής του
παρελθόντος κι όλοι μαζί
ενωμένοι, ακομμάτιστα και
χωρίς τοπικιστικές, αναχρο-
νιστικές ιδεοληψίες θα πο-
ρευτούμε στις νέες
προκλήσεις των καιρών όπως
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιτάσ-
σει, για μια νέα και καλύτερη
Σαλαμίνα γιατί αυτός ο δρό-

Μ
ακριά από αγκυλώ- μος της ανάπτυξης και της
σεις του παρελθόν- προόδου της πρέπει.
τος και δεδομένου Χωρίς πειραματισμούς και
του ότι και τα δυο κόμματα μαθητευόμενους μάγους,
εξουσίας, έχουν εκφράσει αλλά με γνώση κι αποφασι-
δημόσια την θέση τους για
στικότητα να δώσουμε επιτέ-
ακηδεμόνευτη τοπική αυτοδι-
λους λύσεις στα χρονίζοντα
οίκηση, αποφάσισα την συμ-
προβλήματα του τόπου μας.
μετοχή μου σε έναν
Για τον λόγο αυτό και με γνώ-
πραγματικά ανεξάρτητο και
μονα το συμφέρον του
πολυσυλλεκτικό δημοτικό
τόπου, πάνω από προσωπικά
συνδυασμό, αυτόν της «ΠΡΩ-
συμφέροντα, θα δώσω όλες
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ πολιτών νήσου
μου τις δυνάμεις για την επί-
Σαλαμίνας» του Υποψηφίου
Δημάρχου κ. Γιάννη Τσα- τευξη του σκοπού, ενωμένοι
βαρή. να πάμε την Σαλαμίνα μπρο-
Έτσι θα συμπορευτώ μαζί στά
Γιάννης Κοκκολάκης
6
Γιάννης Τσαβαρής, ΑNTAΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΦΡΑ
(λόγω της ιδιότητάς του ως δήμαρχος) σας εμπιστευθούν για μια ακόμα θητεία
και στη συνέχεια την άσκηση κριτικής. τα οικονομικά σας δεδομένα πριν και
Αντ’ αυτού προσπαθεί από «υπόλο- μετά την εκλογή σας στο αξίωμα του
γος» να γίνει «εισαγγελέας» και να κρί- δημάρχου το 2006.
νει τη δική μου πρωτοβουλία
δημοσίευσης ως «ελλιπή» ρίχνοντας Όσο για τα άλλα ερωτήματά σας , η
την απαραίτητη «λάσπη» για να δέσει το απάντηση είναι να μην υποβιβάζετε
όλο εγχείρημα. τόσο πολύ, - λόγω προφανούς πολιτι-
- Όμως κ. Σοφρά σε αυτή την αντιπαρά- κής αδυναμίας - το επίπεδο του προ-
θεση, θα πρέπει να καταλάβετε ότι όσο εκλογικού αγώνα.
δε βρίσκετε τη δύναμη να δημοσιοποι-
ήσετε και τα δικά σας οικογενειακά οι- Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι το
κονομικά στοιχεία δεν έχετε το πολιτικό «ΠΟΘΕΝ ΑΙΣΧΟΣ» που αναφέρετε τελει-
δικαίωμα ούτε να παρακαλείτε ούτε να ώνοντας την επιστολή σας, ταιριάζει σε
Μετά την παρέλευση τριών μηνών από
προκαλείτε για περαιτέρω στοιχεία, αυ- αυτούς που με τη στάση τους προσπα-
τη δημοσίευση του οικογενειακού μου
τούς που ήδη τα έχουν δημοσιεύσει. θούν να εφαρμόσουν στην πράξη μια
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, και αφού «έψαξε» όλα
Αυτό το δικαίωμα το έχουν όσοι βρί- ρωσική λαϊκή παροιμία που λέει: «Τα
τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αναφέ-
σκουν την πολιτική ανδρεία να πράξουν σκυλιά γαβγίζουν, το καραβάνι όμως
ρουν οι αναλυτικοί πίνακες που έχω
τουλάχιστον ό,τι έπραξε αυτός που «εγ- προχωράει».
δώσει στη δημοσιότητα, ο κ. Σοφράς
καλούν»….. Υ.Γ.
βρήκε τελικά τη δύναμη να ψελλίσει….
Εκτός και αν υπάρχουν λόγοι που δεν Κύριε Σοφρά, ασφαλώς γνωρίζετε ότι
Και φυσικά ψελλίζοντας διατυπώνει πε-
μπορείτε να το πράξετε θα πρέπει όμως λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητάς
ρίτρανα την αδυναμία του να πράξει
να γνωρίζετε ότι οφείλετε να το κάνετε (δημόσιος υπάλληλος) καταθέτω ανελ-
και αυτός το ίδιο, αφού η οποιαδήποτε
στην παρούσα χρονική στιγμή, προκει- λιπώς το Ε9 στην υπηρεσία μου.
κριτική σε τρίτους, προϋποθέτει πρώτα
μένου να γνωρίσουν οι πολίτες της Σα- Γιάννης Τσαβαρής
τη δημοσιοποίηση και των δικών του οι-
λαμίνας από τους οποίους ζητάτε να Υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνας
κογενειακών οικονομικών στοιχείων
7
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ
για τη Δημόσια Υγεία και, αφορά του ύπνου τις περισσότερες φορές κτερινού ύπνου ο υπό εξέταση ασθε-
όλες τις ηλικίες και των δύο φύλων. είναι ραγδαία και η αναστολή της νής «συνδέεται» με ειδικό μηχάνημα
Συχνότερα όμως παρουσιάζεται αδύνατη με αποτέλεσμα ΄΄ανεξήγητα΄΄ το οποίο καταγράφει διάφορες παρα-
στους άνδρες μετά την ηλικία των ατυχήματα. Ο κίνδυνος των τροχαίων μέτρους όπως επεισόδια ροχαλητού,
40 ετών. ατυχημάτων σε ασθενείς με ΣΑΥ είναι άπνοιας και υπόπνοιας, οξυγόνωσης
σημαντικά αυξημένος και ο πάσχων αίματος κλπ. Έτσι το πρωί είμαστε σε
Τι ακριβώς όμως είναι το απνοϊκό θα πρέπει να αποτρέπεται από την θέση να γνωρίζουμε αν πάσχει κά-
σύνδρομο? οδήγηση μέχρις ότου αρχίσει η θερα-
ποιος από το απνοϊκό σύνδρομο και
πευτική του αντιμετώπιση.
σε τι βαθμό ώστε ανάλογη να είναι
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενα Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εκ-
επεισόδια διακοπής της αναπνοής και η θεραπευτική προσέγγιση. Πρέ-
δηλωθούν είναι: ανήσυχος ύπνος, αί-
(γι΄ αυτό λέμε άπνοια) κατά τη σθημα κόπωσης μετά τον ύπνο, πει εδώ να σημειώσουμε ότι το σύν-
διάρκεια του ύπνου. Τα συνηθέ- διακοπές της αναπνοής κατά τον δρομο της άπνοιας του ύπνου
στερα και συχνότερα συμπτώματα ύπνο (παρατηρούμενες από τον ή τη εραπεύεται ΠΑΝΤΟΤΕ.
των ασθενών με ΣΑΥ είναι το βαρύ- σύντροφο), στεγνό στόμα και φάρυγ- Η Θεραπεία στις περισσότερες περι-
τατο διακεκομμένο ροχαλητό και η γας το πρωί, κεφαλαλγίες και σύγ- πτώσεις συνίσταται στην εφαρμογή
ημερήσια υπνηλία. Το ροχαλητό χυση, αιφνίδιες αφυπνίσεις με έντονο κατά τη διάρκεια του ύπνου ειδικού
είναι ένδειξη στενώσεως του φα- αίσθημα δύσπνοιας. μηχανήματος θετικής πιέσεως των
ρυγγικού αυλού και οι διακοπές εν- Οι συνέπειες είναι πολλές και σοβα- αεραγωγών (C-PAP) το οποίο διαθέ-
δεικτικές απόφραξής του, ενώ η ρές: τει μια μάσκα που εφαρμόζεται στη
Ι α τ ρ ο ύ Π ν ε υ μ ο ν ο λ ό γ ο υ υπνηλία οφείλεται στην κατα- • Κίνδυνος αιφνίδιου θανά- μύτη του ασθενούς και φυσάει τον
κ . Χ α τ ζ η γ ι ά ν ν η Π α ν τ ε λ ή στροφή της αρχιτεκτονικής του του κατά τον ύπνο, αέρα με πίεση, έχοντας ως αποτέλε-
ύπνου. Τα συμπτώματα μπορεί να • Αρτηριακή υπέρταση, σμα οι ανώτεροι αεραγωγοί να μην
Ως Σύνδρομο Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΥ) υποεκτιμώνται από τον ασθενή γι΄ • Εγκεφαλικό επεισόδιο, κλείνουν και έτσι καταργούνται οι
ορίζεται η διακοπή της ροής του αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη • Διαταραχές καρδιαγγει-
άπνοιες και ο ασθενής κοιμάται φυ-
αέρα από το στόμα ή τη μύτη για και η παρουσία του ή της συντρόφου ακού συστήματος ,
του ασθενούς κατά τη λήψη του ιστο- σιολογικά.
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 • Τροχαία ή εργατικά ατυχή-
ρικού. Άλλα απλά μέτρα που βοηθούν είναι
ματα (πολλά από τα τροχαία οφείλον-
δευτερολέπτων. Οφείλεται στο κλεί- η μείωση του σωματικού βάρους, η
Οι πάσχοντες από ΣΑΥ τείνουν να κοι- ται στο σύνδρομο αυτό),
σιμο των ανωτέρων αναπνευστικών μηθούν σε κάθε ευκαιρία είτε βλέπον- διαφοροποίηση της θέσεως στον
• Ψυχολογικές και ενδοκρι-
οδών και από άποψη συχνότητας εμ- τας τηλεόραση, είτε διαβάζοντας, νολογικές διαταραχές. ύπνο (ν΄ αποφεύγεται η ύπτια θέση),
φανίσεως όλες οι μελέτες συμφω- είτε είναι συνθήκες οι οποίες δεν ευ- Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δια- η αποφυγή αλκοόλ και ηρεμιστικών ή
νούν ότι το ΣΑΥ είναι μια αρκετά νοούν τον ύπνο σε ένα φυσιολογικό γνωσθεί και να θεραπευτεί έγκαιρα. υπνωτικών φαρμάκων, καθώς και, η
σοβαρή και συχνή διαταραχή η οποία άτομο (όπως κατά τη διάρκεια της Η Διάγνωση: γίνεται με τη «μελέτη θεραπεία συνυπάρχοντος υποθυρε-
συνιστά μείζονα παράγοντα κινδύνου εργασίας ή της οδήγησης). Η έλευση ύπνου» όπου κατά τη διάρκεια του νυ- οειδισμού.

πρ έ πεια
Αξιο
α
νομί
Οικο
8
Καλοκαίρι 2010 και η παράδοση στα
ΑΣΤΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, καλά κρατεί!
βουλίου μας, βουλευτές της περιφέρειας Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καθιε-
μας και όλοι εμείς οι δημότες που στηρί- ρωμένο αυτό δρώμενο έλαβε χώρα στις 24
ζουμε την προσπάθεια αυτή μαζί με τα μέλη Ιουλίου στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας
της μικρής κοινότητας των Αστεριών είμα- του Αγ. Παντελεήμονα στα Αστέρια Βασιλι-
στε εκεί για να δώσουμε παλμό και ζωή στη κών. Καλεσμένοι, όπως πάντα, είμαστε όλοι
γιορτή αυτή. εμείς που επιθυμούμε να στηρίξουμε τον
Βασικό ρόλο στην εύθυμη κατάσταση αυτή τόπο μας αγκαλιάζοντας κάθε είδους πολι-
τιστική εκδήλωση. Μια μουσική ορχήστρα
βρισκόταν εκεί για να διασκεδάσουμε και το
μόνο που περιμέναμε ήταν το καλωσόρισμα
του προέδρου κ. Γιάννη Κοκκολάκη, για να
δοθεί το έναυσμα για την έναρξη της ευχά-
ριστης βραδιάς. Η διασκέδαση ξεκίνησε και
κράτησε με πολύ κέφι μέχρι της πρωϊνές
ώρες

Τ
α τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, αποτε-
λεί παράδοση πλέον στο νησί μας ο
κυριολεκτικά πανηγυρικός εορτα-
σμός της γιορτής του Αγ. Παντελεήμονα
στην περιοχή των Αστεριών, στα Βασιλικά
Σαλαμίνας. Ένα μικρό ξωκλήσι, το οποίο
έχει γίνει αφορμή για την εγκαθίδρυση ενός
πολυτίμου για την περιοχή εξωραϊστικού -
εκπολιτιστικού συλλόγου, καταφέρνει να διαδραματίζει πάντα η λαϊκή ορχήστρα που
συγκεντρώνει σε ετήσια βάση πλέον ένα με- καλεί το διοικητικό συμβούλιο του συλλό-
γάλο μέρος των δημοτών του νησιού μας γου. Και το αποτέλεσμα; Το στήσιμο ενός
ευχάριστου διαλλείματος μέσα στη γνωστή
στη καθιερωμένη γιορτή για την ονομαστική
και ζεστή, λόγω καλοκαιριού, μονοτονία της
του γιορτή.
καθημερινότητας, με άφθονο τραγούδι,
Οι περισσότεροι είμαστε εκεί. Πολιτευτές
χορό και φυσικά μπύρα.
του νησιού μας, μέλη του δημοτικού συμ-
9
10
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Η Έφη Μουζακίτη υποψήφια
ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με τον κ. Σπύρο Σοφρά ?

Μ Σ
ύμφωνα με δημοσιογρα- ενδεχόμενο άκυρο η λευκό
ια και πολύς λόγος γί- που έκαναν στο πόσιμο νερό
νεται τελευταία για ήταν ικανοποιητικές, πάλι φικές πληροφορίες της από τους επτανήσιους πέφτει
την ποιότητα των καλά. τελευταίας στιγμής, η στο κενό. Σε επικοινωνία που
νερών της Σαλαμίνας καλό Συνημμένο το έγγραφο του κα. Έφη Μουζακίτη πρόεδρος είχαμε με τον πρόεδρο της
είναι να παρακολουθήσουμε ΠΑΚΟΕ, παρακολουθήστε το: του δημοσιογραφικού οργανι- Κερκυραϊκής ένωσης και σύ-
τις μετρήσεις του σμού Corfu πιθανόν να είναι ζυγο της, κ. Δημήτρη Μουζα-
ΠΑΚΟΕ που πραγ- στο συνδυασμό του νυν δή- κίτη δεν μας έδωσε σαφή
ματοποίησε στις 10 μαρχου κ. Σπύρου Σοφρά. απαντήσει, ούτε επιβεβαίωσε
Ιουνίου 2010 για να Αν τελικά αληθεύει η δημοσιο- ούτε διέψευσε τις φήμες που
ξέρουμε τι μας γίνε- γραφική πληροφορία μας, το κυκλοφορούν αδέσποτες.
ται.
Η κατάσταση φέτος
δείχνει τραγική και
θα πρέπει να είμα-
στε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί ή εμείς ή
αυτοί που κάνουν
τις μετρήσεις, γιατί
πως εξηγείται την
ίδια μέρα και ώρα τα
κολοβακτηρίδια
στην Ψιλή Άμμο να
είναι 150 με όριο τα
500 και στην Φανε-
ρωμένη απροσδιόρι-
στος αριθμός δηλ.
«αμέτρητα»
Αν μη τι άλλο ευτυ-
χώς οι μετρήσεις
11
Οι 30ημέρες διασκέδασαν στον Αϊ Γιώργη και
η “In Media Res”, παρέδωσε τα βραβεία της
τικότητας στο νησί μας, την κα Δάφνη Μπό- χαρίζει δεξιά και αριστερά.
κοτα για την προσφορά της στην μουσική και Δεν είμαστε αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στην τέχνη και τέλος τον εκδότη και πρόεδρο κανενός. Τα 29 συνεχόμενα φύλλα μας δεί-
της Ακαδημίας Κορφιάτικων βραβείων κ. Δη- χνουν την σοβαρή πορεία μας, παρά την προ-
μήτρη Μουζακίτη για την δράση του όλα αυτά σπάθεια κάποιων να μας υποτιμήσουν, θα
τα χρόνια. ‘μαστε εδώ δυναμικά, να σηκώνουμε την δική
Ο εκδότης μας κ. Θανάσης Τσεβάς μεταξύ σας φωνή να εκφράζουμε τις δικές σας ανη-
άλλων ανέφερε: συχίες σε κάθε φύλλο.
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια
Πριν ξεκινήσει το γλέντι μας θα ‘θελα να σας Όλους τους ανθρώπους που μας στάθηκαν
πω δυο σύντομα λόγια. αρωγοί και συμπαραστάτες μας σ’ όλη αυτή
Κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω όλους εσάς την πορεία
θερμά για την αποψινή σας παρουσία και στή- Όλους εσάς που ήσαστε παρόντες σ’ όλες τις
ριξη. Να είσαστε βέβαιοι ότι εσείς και οι δια- εκδηλώσεις μας
φημιζόμενοι στην εφημερίδα μας είσαστε το Όλους τους διαφημιζόμενους μόνιμους και
στήριγμα και οι πραγματικοί χρηματοδότες περιοδικούς.Καλή σας διασκέδαση.

Σ
ε μια ζεστή και οικογενειακή ατμό- μας.
σφαιρα πραγματοποιήθηκε ο Καλοκαι- Δεν έχουμε μυστικά κονδύλια, δεν έχουμε
ρινός χορός της εφημερίδας μας στην υπόγειες διαδρομές, δεν τα παίρνουμε κάτω
κοσμική ταβέρνα «Ο ΜΙΧΑΛΗΣ» στην παραλία από το τραπέζι γι’ αυτό κι είμαστε περήφα-
του Αγ. Γεωργίου το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 νοι γι’ αυτό που είμαστε άσχετα αν κάποιοι
όπου φίλοι, αναγνώστες και διαφημιζόμενοι απαιτούσαν από μας τ’ αντίθετο.
έδωσαν το παρών. Μεταξύ άλλων την εκδή- Η εφημερίδα μας είναι ανοιχτή σ’ όλο τον
λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υποψή- κόσμο και σ’ όλους τους συνδυασμούς να
φιος δήμαρχος κ. Γιάννης Τσαβαρής με τον προβάλλουν έντιμα τον αγώνα και τις θέσεις
συνδυασμό του, αντιπροσωπία του συνδυα- τους - πόσο δε μάλλον να μας δώσει διαφή-
σμού της κας Ρούλας Νάννου, ως και του κ. μιση.
Σπύρου Σοφρά. Βεβαίως έχουμε κι εμείς τις συμπάθειες μας
Η εφημερίδας μας τίμησε για την προσφορά βεβαίως και μείς θα ψηφίσουμε κάποιον συν-
τους, τον κ. Σταύρο Μαυρίδη για την προ- δυασμό, θα τον επιλέξουμε με γνώση και συ-
σφορά του στην τέχνη, τον κ. Μαρούλη για νέπεια, δεν θα επιτρέψουμε όμως σε κανένα
την προσφορά του στην πάταξη της εγκλημα- να μας χαρακτηρίζει - πόσο δε μάλλον να μας
12
Γρηγόρης Καπετανάκης, προσχώρησε κι αυτός στον συνδυασμό
”ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πολιτών Σαλαμίνας” του Γιάννη Τσαβαρή
λαμίνα να περάσει, όσο το δυνατόν πιο ληκτική στον συνδυασμό του Υποψηφίου
ανώδυνα από τις Συμπληγάδες που έχει Δημάρχου Γιάννη Τσαβαρή, ο οποίος αν-
μπροστά της και να γνωρίσει περίοδο ταποκρίθηκε θετικά, με θάρρος, γνώση
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. και αποφασιστικότητα.
Η απόφασή μου να συμπορευτώ με το Παρά την απόφασή μου αυτή είμαι φίλος
συνδυασμό του Υποψηφίου Δημάρχου με όλους ανεξαιρέτως. Πιστεύω απόλυτα
Γιάννη Τσαβαρή «Πρωτοβουλία Πολιτών
ότι τα Δημοτικά θέματα πρέπει να βρί-
Σαλαμίνας» προήλθε μετά από πολλή
σκονται μακριά από πολιτικές τοποθετή-
σκέψη και με κύριο γνώμονα τις δυνατό-
τητες που υπάρχουν για να ανταπεξέλθει σεις, αφού ο φανατισμός δεν προσφέρει
κανείς επιτυχώς στις προκλήσεις των τίποτα άλλο παρά μόνο απομάκρυνση
καιρών. από τον τελικό μας στόχο που είναι η
Επεδίωξα να λάβω δεσμεύσεις για αρ- ανάπτυξη και η ευημερία της Σαλαμίνας.
κετά σημαντικά θέματα που απασχολούν Από το μετερίζι αυτό λοιπόν θα προσπα-
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ το νησί, ερχόμενος σε επαφή με όλους θήσω με όλες μου τις δυνάμεις να προ-
Αγαπητοί συνδημότες τους επικεφαλής των συνδυασμών, ανε- σφέρω όσα το δυνατόν περισσότερα στο

Σ
ε μικρό χρονικό διάστημα θα κλη- ξάρτητα κομματικής τοποθέτησης. Με- νησί μας και, με την βοήθεια όλων να πε-
θούμε να εκλέξουμε τη Δημοτική ταξύ άλλων, ζήτησα δέσμευση για την ράσουμε την δύσκολη αυτή περίοδο όρ-
Αρχή που επιθυμούμε να μας εκ- δημιουργία πολιτιστικού – ιστορικού πάρ- θιοι και δυνατοί βάζοντας γερά θεμέλια
προσωπήσει σε μια περίοδο που την χα- κου όπου θα μπορέσουν, όχι μόνο οι Κρή-
για το αύριο, για τα παιδιά μας.
ρακτηρίζουν δυο νέες , σημαντικοί τες της Σαλαμίνας, αλλά και άλλοι
Εύχομαι σε όλους τους συνυποψήφιους
παράμετροι. πολιτιστικοί φορείς, να αναπτύξουν το
νησί και να το προβάλουν όπως του αξί- μου καλό και πολιτισμένο αγώνα.
Αφ’ ενός μεν η εφαρμογή του σχεδίου
ενοποίησης των Δήμων «Καλλικράτης», ζει, γεγονός που θα είχε μεγάλο οικονο- Η επόμενη ημέρα των εκλογών πρέπει να
αφ’ ετέρου το τεράστιο οικονομικό πρό- μικό όφελος, και όχι μόνο, για τον τόπο μας βρει όλους ενωμένους και έτοιμους
βλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. μας. για το καλό της ιστορικής Σαλαμίνας, του
Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτι- Ζυγίζοντας λοιπόν όλα τα δεδομένα που τόπου μας.
κοί στις επιλογές μας αν θέλουμε η Σα- προέκυψαν, η απόφαση μου ήταν κατα- Γρηγόρης Καπετανάκης
13
Η δηλητηρίαση των Παρέμβαση Νομάρχη Πειραιά
για να σωθούν τα ιστορικά
ζώων είναι έγκλημα καρνάγια των Σπετσών

Σ
τις 26-6-2010 στις 8 Παρέμβαση προς όλους τους συ- τους σημασίας αλλά και με σεβα-
το απόγευμα σε ναρμόδιους φορείς προκειμένου σμό στο περιβάλλον, προχωρών-
κάθε Ελληνικό Δη- να βρεθεί λύση και να μην απομα- τας εάν καταστεί απαραίτητο και
κρυνθούν από τον χώρο στον στις κατάλληλες νομοθετικές ρυθ-
μαρχείο της Ελλάδας από
οποίο βρίσκονται τα ιστορικά καρ- μίσεις για την ειδική περίπτωσή
τα Γιάννενα μέχρι τη Ρόδο νάγια των Σπετσών, εκεί όπου κα-
από την Αθήνα μέχρι την τους.
τασκευάστηκε σημαντικός
Στην επιστολή του ο κ. Μίχας επι-
Κρήτη και σε πολλές άλλες αριθμός πλοίων που συμμετείχαν
σημαίνει ότι τα ιστορικά καρνάγια,
περιοχές, πραγματοποι- στην επανάσταση του 1821, έκανε
δεν αποτελούν μια απλή επαγγελ-
ήθηκε διαμαρτυρία για τις ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης
Μίχας. ματική δραστηριότητα, και επομέ-
δηλητηριάσεις των ζώων. νως δεν είναι δυνατόν να
Συγκεκριμένα η Νομαρχία Πει-
Το δικό τους παρόν έδωσαν και πολλοί φιλόζωοι του νησιού. αντιμετωπίζονται αποκομμένα
ραιά πληροφορήθηκε μετά από
(Σε τέτοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα πρέπει να είμαστε διαμαρτυρία των ξυλοναυπηγών από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και
όλοι εκεί). του νησιού ότι το λιμεναρχείο των την ιστορική σημασία τους. Το
Η δηλητηρίαση των ζώων είναι έγκλημα. Στην Ελλάδα είναι Σπετσών τους ζητά να εγκαταλεί- ίδιο ισχύει όπως υπογραμμίζει ο κ.
παράνομο σύμφωνα με τους Νόμους 1197/1981 (άρθρο 8) και ψουν μέσα σε 30 μέρες τον χώρο Μίχας και για την παραδοσιακή
3170/2003 (άρθρο 12). στον οποίο βρίσκονται εδώ και τέχνη της ξυλοναυπηγικής, που
«Οποιοσδήποτε σκοτώνει, κακοποιεί ή εγκαταλείπει ζώα θα 300 χρόνια επειδή στερούνται … φθίνει, και της οποίας οι επαγγελ-
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και / ή χρηματικό αδείας. ματίες του νησιού είναι από τους
Η αντίδραση της Νομαρχίας Πει- τελευταίους πρεσβευτές.
πρόστιμο από 300 – 1500 ευρώ»
ραιά υπήρξε άμεση, καθώς με επι- Κλείνοντας την επιστολή του ο
Δυστυχώς, οι δηλητηριάσεις ζώων είναι μια καθημερινότητα στολή του Νομάρχη προς το
σ’ όλη τη χώρα με αποτέλεσμα να βρίσκουν φρικτό θάνατο δε- Νομάρχης Πειραιά επισημαίνει ότι
Λιμεναρχείο Σπετσών, το Δημο-
κάδες ζώα. Ένα μεγάλο γιατί προκύπτει απ’ αυτή τη συμπερι- η Νομαρχία Πειραιά προτίθεται
τικό Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο
κατά προτεραιότητα να συμβάλ-
φορά, καθώς και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτό το Σπετσών που κοινοποιείται μεταξύ
άλλων στους Υπουργούς Οικονο- λει στην προστασία και ανάδειξη
πολύπλοκο θέμα.
μικών, Προστασίας του Πολίτη και των καρνάγιων, υπογραμμίζοντας
Να θυμάσαι: ότι «κάθε διαφορετική προοπτική
Πολιτισμού, ζητά να μεριμνήσουν
ΟΣΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ – ΑΣ που θα πλήττει την ζώσα ιστορία
για τη συνέχιση της λειτουργίας
ΜΗΝ ΜΕΝΟΥΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ! τους με παράλληλη διατήρηση και πολιτιστική κληρονομία του
Μαρία Μαρκέζη του χαρακτήρα και της ιστορικής τόπου θα μας βρει αντίθετους».
14
Άρπαξαν 350.000 ευρώ Πέτρου & Παύλου
το γραφικό εκκλησάκι
από τα ΕΛΤΑ Σαλαμίνας! στο Πέρανι πανηγύρισε

Π
ρωτομη-
ν ι ά
(1/7/2010)
και με το «καλη-
μέρα» στα ΕΛΤΑ
της Σαλαμίνας
στο κέντρο διανο-
μών δύο άγνωστοι
εισβάλλουν στην
οδό Σαλαμίνος 75,
στις 09:20 το πρωΐ
κι αφού έσπασαν
την τζαμαρία της
εισόδου και προ-
έταξαν τα όπλα

Τ
τους στους ξαφ- ο γραφικό εκκλησάκι στο Πέρανι «Πέτρου και Παύλου»
νιασμένους υπαλ- πανηγύρισε την Δευτέρα 28 Ιουνίου το απόγευμα, όπου
λήλους που πλήθος κόσμου παρακολούθησε με κατάνυξη την περι-
βρίσκονταν εκείνη φορά της Αγίας Εικόνας Πέτρου και Παύλου πρωτοστατούντος
την ώρα στο του Μητροπολίτη ΓΟΧ Ανδριανουπόλεως Σεραφείμ.
χώρο, απέσπα- Η «οικοδέσποινα» κα Βάσω Χιώτη είχε φροντίσει τα πάντα για
σαν στο άνετο το τους εκλεκτούς καλεσμένους της. Παρευρέθησαν, ο υποψή-
χρηματικό ποσό των 350.000 Ευρώ. φιος δήμαρχος κ. Γιάννης Τσαβαρής με τον συνδυασμό του ως
Αποχωρώντας τους ευχαρίστησαν και τους υποσχέθηκαν και ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Νίκος Ράπτης με τον συνδυασμό
πως δεν θα χαθούν και σύντομα θα επανέλθουν. του, επίσης αντιπροσωπία του συνδυασμού του κ. Σπύρου
Άντε βρε καλό σεφτέ μας κάνατε!! Σοφρά ως και αντιπροσωπία της κας Ρούλας Νάννου.
15
Ρύθμιση για 300.000 επιχειρήσεις με οφειλές στα Ταμεία
Σ
ύμφωνα με τη νέα ρύθμιση φλησης. Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης κής καταβολής επιμερίζεται ισό-
όσοι υποβάλλουν μέσα σε Εκπτωση 60% επί των πρόσθετων ρύθμισης θα υπάρξει μόνιμος ποσα σε όλες τις δόσεις.
αυτή την προθεσμία αί- τελών σε περίπτωση τμηματικής τρόπος αποπληρωμής των οφει- Σε περίπτωση που ο οφειλέτης
τηση για την εξόφληση των καθυ- εξόφλησης. λών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. αδυνατεί να καταβάλει την προ-
στερούμενων ασφαλιστικών Μάλιστα, στη ρύθμιση προβλέπε- Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
βλεπόμενη δόση μέχρι και 4 συνε-
εισφορών θα έχουν έκπτωση 80% ται πως αυτά ισχύουν και για τους προβλέπονται 36 μηνιαίες δόσεις,
χόμενους μήνες (ή για τους
επί των πρόσθετων τελών σε πε- οφειλέτες «οι οποίοι έχουν ήδη με την προϋπόθεση της καταβο-
ρίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί λής από τον οφειλέτη των τρε- οφειλέτες του ΟΓΑ 6 μήνες) μπο-
έκπτωση 60% επί των πρόσθετων στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλη- χουσών εισφορών. ρεί να συνεχίσει κανονικά την κα-
τελών σε περίπτωση τμηματικής σης οφειλετών σύμφωνα με τις Με τη ρύθμιση αυτή -που θα τεθεί ταβολή από τον επόμενο μήνα.
εξόφλησης. διατάξεις του άρθρου 19 του ν. σε ισχύ μετά τις 15 Οκτωβρίου-
Οικονομική «ανάσα» σε περίπου 3833/10 και τηρούν τους όρους παρέχεται: Το 36μηνο παρατείνεται ανάλογα
300.000 επιχειρήσεις που χρω- αυτής». Εκπτωση 40% επί των πρόσθετων με τους μήνες που δεν έχει κατα-
στάνε στα ασφαλιστικά ταμεία Στόχος της πρωτοβουλίας είναι τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξό- βληθεί η δόση. Η δυνατότητα
δίνει η νέα ρύθμιση του υπουρ- να βρεθεί «ζεστό χρήμα» για τα φλησης των καθυστερούμενων αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις
γείου Εργασίας για την εξόφληση ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία οι ασφαλιστικών εισφορών.
των οφειλών. εργοδότες χρωστάνε 12 δισεκα- φορές κατά τη διάρκεια της ρύθ-
Εκπτωση 20% επί των πρόσθετων
Η ρύθμιση, που η ηγεσία του τομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά ανα- μισης, με την προϋπόθεση ότι κα-
τελών σε περίπτωση τμηματικής
υπουργείου Εργασίας (Αν. Λο- φέρεται πως οι οφειλές των εξόφλησης των καθυστερούμε- ταβάλλονται κανονικά οι δόσεις
βέρδος και Γ. Κουτρουμάνης) επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ αγγί- νων ασφαλιστικών εισφορών. Το και οι τρέχουσες εισφορές για 8
συμπεριέλαβε στο ασφαλιστικό ζουν τα 5,5 δισεκατομμύρια ποσό μείωσης των πρόσθετων συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.
νομοσχέδιο, παρέχει σημαντική ευρώ, ακολουθεί ο ΟΑΕΕ που δεν τελών στην περίπτωση τμηματι- (Β.Φ.)
έκπτωση σε όσους σπεύσουν να έχει εισπράξει 4 δισεκατομμύρια
ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι τις και έπονται τα άλλα Ταμεία.
15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Σημειώνεται πως στο «μικροσκό-
νέα ρύθμιση όσοι υποβάλλουν πιο» του υπουργείου Εργασίας
μέσα σε αυτή την προθεσμία αί- βρίσκονται ήδη οι επιχειρήσεις
τηση για την εξόφληση των καθυ- που χρωστάνε πολύ μεγάλα ποσά
στερούμενων ασφαλιστικών στα ταμεία. Ηδη έχουν εντοπιστεί
εισφορών θα έχουν: 850 επιχειρήσεις, που η καθεμία
Εκπτωση 80% επί των πρόσθετων χρωστά πάνω από 500.000 ευρώ
τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξό- στους ασφαλιστικούς φορείς!
16
“Φωνάζει ο κλέφτης” σε σκηνοθεσία AUTO Δημόγλη, μεταφέρθηκε
της κας Βίκυ Βιρβίλη, πάντα επίκαιρο σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία, θνούς UNESCO με μετάλλιο Ένας καλός φίλος και καλός αξεσουάρ.
στο γεμάτο Ευριπί- και τιμητικό έπαινο από τον επαγγελματίας, η επιχείρηση Εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα
δειο παρουσιάστηκε Δήμο Σαλαμίνας τον έπαινο του Τάσου Δημόγλη μετα- καλή επιτυχία στην νέα του
η κωμωδία του Δημήτρη έδωσε η αντιδήμαρχος κα φέρθηκε από την γωνία της προσπάθεια γιατί το αξίζει
Ψαθά, “Φωνάζει ο κλέφτης” Μαρδίτσα Λαλούση. Επαί- Λ. Ιπποκράτους στις ιδιόκτη- μια κι είναι άνθρωπος που
σε σκηνοθεσία της κας Βίκυ νους έλαβαν από φορείς και τες εγκαταστάσεις του πλέον διακρίνεται για το ήθος, αλλά
κοντά στην 2η στάση ΑΙΑΝ- και την επαγγελματική του
ΤΕΙΟΥ επεκτείνοντας έτσι τις συνείδηση.
δουλειές του και στον τομέα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210
των σκαφών αναψυχής και 46 52 910 και 210 46 53 800

Βιρβίλη η οποία την βραδιά οι ηθοποιοί της παράστασης.


αυτή τιμήθηκε από τον κ. Ι. Η παράσταση θα παρουσια-
Μαρωνίτη πρόεδρο της UN- στεί στο πέτρινο θεατράκι Σε-
ESCO Πειραιώς και νήσων ληνίων τον Αύγουστο με
και αντιπρόεδρο της Διε- είσοδο ελεύθερη.