You are on page 1of 8

Commencement Speech at Stanford given by Steve Jobs

This is the text of the Commencement address by Steve Jobs, CEO of Apple
Computer and of Pixar Animation Studios, delivered on June 12, 2005.

I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest
universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the
closest I’ve ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three
stories from my life. That’s it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a
drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?

Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18
tháng nữa mới thực sự ra đi. Tại sao tôi lại chọn bỏ học?

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college
graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly
that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to
be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they
decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were
on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: “We have an
unexpected baby boy; do you want him?” They said: “Of course.” My biological
mother later found out that my mother had never graduated from college and that
my father had never graduated from high school. She refused to sign the final
adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised
that I would someday go to college.

Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt nghiệp ĐH, chưa
chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những
người có bằng ĐH mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với 2 vợ
chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái. Thế
là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện
thoại lúc nửa đêm: “Có một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận
không?” Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt
nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy
cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào ĐH.
And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost
as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being
spent on my college tuition. After six months, I couldn’t see the value in it. I had no
idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me
figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their
entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was
pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever
made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t
interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.

17 năm sau, tôi vào ĐH thật. Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang
với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ
vào trả tiền học. Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không
biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế
mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời
mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn
thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định
đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt
buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.

It wasn’t all romantic. I didn’t have a dorm room, so I slept on the floor in friends’
rooms, I returned coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, and I would walk
the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the
Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my
curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one
example:

Tôi không được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5
cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để
đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống
đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của
tuổi trẻ…lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the
country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was
beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn’t have to take
the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I
learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space
between different letter combinations, about what makes great typography great. It
was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can’t capture, and I
found it fascinating.

ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước.
Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu… xung quanh trường đều rất được thiết kế rất
đẹp.Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết
định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu
về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về
các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi
cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay

None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years
later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me.
And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful
typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would
have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since
Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them.
If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class,
and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of
course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college.
But it was very, very clear looking backwards ten years later.

Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời
tôi. Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất
cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này.
Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp. Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học
thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các
phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này. Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy
tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ
Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy
tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay. Dĩ nhiên, khi
còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy?
Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng

Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them
looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your
future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever.
This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm
như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành
vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai. Bạn phải tin tưởng
vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả…bất kỳ cái gì. Lối
suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những
khác biệt trong cuộc đời mình

• My second story is about love and loss.


• Câu chuyện thứ hai: Tình yêu và sự mất mát

I was lucky — I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my
parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown
from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000
employees. We had just released our finest creation — the Macintosh — a year
earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a
company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was
very talented to run the company with me, and for the first year or so things went
well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a
falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out.
And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone,
and it was devastating.

Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy điều mình thực sự yêu thích khi còn trẻ tuổi. Woz và
tôi bắt đầu thiết kế máy Apple trong gara ô tô của bố mẹ tôi hồi tôi mới 20 tuổi. Chúng
tôi làm việc rất chăm chỉ, và trong vòng 10 năm sau, Apple đã trưởng thành. Từ một
bộ sậu chỉ có 2 người biến thành một tập đoàn trị giá 2 triệu đô la với hơn 4.000 nhân
viên. Chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm đỉnh cao nhất của mình -máy Macintosh -
năm trước đó, lúc tôi mới bước sang tuổi 30.Rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao có thể bị đuổi
việc khỏi một công ty bản thân mình sáng lập nên? Chuyện là thế này. Khi Apple mở
rộng, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là rất tài năng để điều hành công ty cùng
mình. Một hai năm đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi những định hướng tương lai có điểm
bất đồng, cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, tôi
thì ra khỏi công ty, khi 30 tuổi. Tâm huyết của cả một thời kỳ đã tiêu tan, tôi hoàn
toàn tuyệt vọng.

I really didn’t know what to do for a few months. I felt that I had let the previous
generation of entrepreneurs down - that I had dropped the baton as it was being
passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for
screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running
away from the valley. But something slowly began to dawn on me — I still loved
what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been
rejected, but I was still in love. And so I decided to start over.

Một vài tháng sau đó, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đã không phải với các bậc
tiền bối, đã bỏ lỡ cơ hội khi nó đến tầm tay. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và
cố gắng nói lời xin lỗi vì đã làm hỏng mọi chuyện. Là một trường hợp thất bại mà công
chúng đều biết đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi thung lũng nơi mình
sống.Nhưng rồi có một điều mà dần dần tôi nhận ra - tôi vẫn rất yêu những việc mình
làm! Những biến đổi ở Apple đã không hề làm giảm sút niềm đam mê đó. Tôi đã bị từ
chối, nhưng vẫn yêu. Vì thế, tôi quyết định làm lại.

I didn’t see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing
that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was
replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It
freed me to enter one of the most creative periods of my life.

Lúc đó, tôi không thể nhận thức được rằng, chính việc bị đuổi khỏi Apple là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra
trong đời. Những gánh nặng của vinh quang được thay thế bởi cảm giác nhẹ nhõm khi bắt đầu lại từ đầu
và không chắc chắn về mọi thứ. Tôi được tự do bước vào thời kỳ sáng tạo nhất của cuộc đời.

During the next five years, I started a company named NeXT, another company
named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife.
Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story,
and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn
of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and the technology we
developed at NeXT is at the heart of Apple’s current renaissance. And Laurene and I
have a wonderful fa mily together.

Trong vòng 5 năm sau đó, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công ty khác tên
Pixar, và đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời sau này đã trở thành vợ tôi.Pixar
bắt đầu sản xuất các phim hoạt hình sử dụng công nghệ máy tính đầu tiên của thế
giới, bộ phim Câu chuyện đồ chơi (Toy Story), và bây giờ đã trở thành một trong
những xưởng sản xuất phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Vật đổi sao dời, cuối
cùng thì Apple lại mua lại NeXT và tôi trở về Apple, sử dụng chính những công nghệ
đã phát triển ở NeXT vào phục hưng lại cho Apple. Tôi và Laurence đã cùng nhau xây
dựng một gia đình đầm ấm.

I’m pretty sure none of this would have happened if I hadn’t been fired from Apple.
It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits
you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that
kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that
is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part
of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great
work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found
it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when
you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the
years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.

Tôi tin chắc rằng, những điều kỳ diệu trên đã không xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi
Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đúng là bệnh nhân cần có nó. Đôi lúc cuộc
đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.Tôi tin rằng, điều duy nhất
tiếp sức cho mình là việc tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy
niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ
chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là
làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều
vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng
lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy
nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo
năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại

• My third story is about death.


• Câu chuyện thứ ba: Cái chết

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it
was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on
me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning
and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I
am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days
in a row, I know I need to change something.

Khi 17 tuổi, tôi đọc một câu rằng: “Nếu ngày nào bạn cũng sống như thể đó là ngày
tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng”. Câu nói đó để lại ấn tượng lớn với
tôi, và trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi ngày để tự hỏi mình: “Nếu
hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình
sắp làm không?” Và khi nhận ra câu trả lời là “không” ngày này qua ngày khác, tôi
biết mình cần thay đổi điều gì đó.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever
encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything —
all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these
things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.
Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of
thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not
to follow your heart.

Ghi nhớ rằng “một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi” là một bí quyết vô cùng
quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.Bởi vì hầu hết mọi thứ -
những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - tất cả
đều phù phiếm trước cái chết, để lại những gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình
sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không
muốn mất đi cái gì đó. Ta đã hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo
tiếng gọi trái tim.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning,
and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn’t even know what a pancreas
was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is
incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My
doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor’s code
for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you’d
have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure
everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It
means to say your goodbyes.

Một năm trước đây, tôi bị chẩn bệnh ung thư. Tôi đi soi người lúc 7h30 sáng và phát
hiện có một khối u trong tuyến tuỵ. Lúc đó, tôi còn chẳng hiểu tuyến tuỵ là gì. Bác sĩ
bảo rằng chắc là một loại ung thư không chữa được, và tôi chỉ sống được 3-6 tháng
nữa thôi. Bác sĩ khuyên tôi về nhà sắp xếp lại mọi công việc, có thể ngầm hiểu như thế
là chuẩn bị mọi thứ trước cái chết. Có nghĩa là phải gói gọn những điều muốn nói với
các con trong 10 năm tới trong vòng một vài tháng. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ
được sắp xếp ổn thoả để cả mọi thứ đều dễ dàng suôn sẻ khi tôi ra đi.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they
stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines,
put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated,
but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a
microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form
of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I’m fine now.

Cả ngày hôm đó tôi nghĩ đến lời chẩn bệnh. Tối đó tôi lại ngồi khám, người ta cho đèn
nội soi vào cổ họng xuống dạ dày và ruột non, lấy kim châm vào tuyến tuỵ để lấy ra
một số tế bào từ khối u. Lúc đó tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi kể lại lúc đó khi các bác
sĩ soi các tế bào dưới kính hiển vi họ đã bật khóc vì phát hiện ra đây là một trông số
rất ít loại u ác tính có thể chữa bằng phẫu thuật. Tôi đã qua phẫu thuật và giờ thì khoẻ
rồi.

This was the closest I’ve been to facing death, and I hope its the closest I get for a
few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more
certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:No one
wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there.
And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that
is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is
Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the
new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old
and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn
chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn
khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc
sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới.
Ngay bây giờ “cái mới” là các bạn, nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị
loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói như thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by
dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the
noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have
the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what
you truly want to become. Everything else is secondary.

Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của
người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để
những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng
nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn
thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth
Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow
named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with
his poetic touch. This was in the late 1960’s, before personal computers and
desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid
cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came
along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.

Khi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu tên là Catelogue toàn trái đất, được coi
như cuốn sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Một tác giả tên Stewart Brand đã
viết cuốn sách này, và ông đã làm cho nó vô cùng sống động bằng những chấm phá
lãng mạn của mình trong đó. Đó là những năm cuối thập kỷ 60, khi chưa có máy tính
cá nhân, nên được tạo nên hoàn toàn bằng máy chữ, kéo, và máy chụp ảnh polaroid.
Nó giống như một Google trên giấy vậy: rất lý tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và
ý tưởng vĩ đại.

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then
when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I
was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early
morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so
adventurous. Beneath it were the words: “Stay Hungry. Stay Foolish.” It was their
farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always
wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.

Steward và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số Catelog toàn trái đất. Số cuối
cùng ra vào giữa những năm 70, lúc đó tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở bìa sau cuốn
tuyển tập có bức ảnh một con đường ở nông thôn vào một sớm mai, cảnh vật rất thích
hợp cho những người thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới có dòng chữ: “Hãy cứ
đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish). Đó là lời tạm biệt của họ trước khi kết
thúc. Và tôi luôn ước muốn điều đó cho bản thân. Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp
và bước đến những chân trời mới, tôi cũng chúc các bạn như vậy.

Stay Hungry. Stay Foolish.

“Hãy cứ đói khát và dại dột”

Thank you all very much.

Rate