You are on page 1of 1

Dengan izin Puan, nama saya Khairul Idzwan bin Kamarudzaman, peguam bagi pihak

pempetisyen. Hari ini telah ditetapkan untuk pendengaran [permohonan bagi surat
kuasa mentadbir] bagi si Mati, ……………….. [kalau LA] / [permohonan bagi surat
kuasa mengesahkan wasiat bagi si mati]……………………. [kalau will].
Pempetisyen hadir sendiri pada hari ini, Puan. Saya kemukakan kad pengenalan
pempetisyen kepada mahkamah yang mulia ini. [IC amek siap2 b4 masok].

Puan, saya percaya segala surat cara mahkamah adalah di dalam keadaan yang teratur.

Saya dengan rendah diri memohon satu perintah supaya pempetisyen dilantik menjadi
pentadbir / pemegang kuasa bagi harta pusaka si mati…… Mohon perintah seperti
yang dipohon puan.