Prof.M.Anghelescu Literatura română modernă. I Romantismul Tematica şi bibliografia 1. Începuturile literaturii române moderne.

Elemente pregătitoare la sfîrşitul sec.XVIII. Ion Budai-Deleanu. Ţiganiada: modele literare europene, modele culturale autohtone. Ideea de originalitate; alegoria ca spaţiu al literaturii; două nivele ale textului literar, referenţialitatea culturală. Bibliografie: Ţiganiada (varianta B): Prolog, Epistolie închinătoare, cîntecul I-VI; Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Ion Budai-Deleanu şi eposul comic, Cluj, 1974, p.165-227; D.Popovici, Literatura română în epoca Luminilor, Cluj, 1972, p.471-486; M.Anghelescu, Budai-Deleanu, Milton şi poza damnatului romantic, în vol. Scriitori şi curente, Buc., 1982, p.61-68; 2. Primul prozator modern: Dinicu Golescu. Caracterul ficţional al jurnalului său; jurnalul ca utopie socială; schimbarea de sensibilitate, modele culturale şi naşterea instituţiilor. Bibliografie: D.Golescu, Însemnare a călătoriei mele; Bibliografie critică: M.Anghelescu, prefaţa la ed. Golescu, Scrieri, Buc., 1990, p.XXVIII-XLIX; 3. Explozia romantică. Ion Heliade Rădulescu şi instituţionalizarea noului; activitatea sa publică şi civică; activitatea pedagogică, jurnalistică, literară; poezia; memorialistica; elemente de sistem în gîndirea şi literatura sa; Bibliografie: Poezia: O noapte pe ruinele Tîrgoviştii; Balada Zburătorul; Mihaida; Anatolida sau Omul şi forţele; Proza: Prefaţa la Gramatica românească; Dispoziile şi încercările mele de poezie; Pentru opinie; Souvenirs et impressions d’un proscrit, cap.I-III; Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Heliade sau spectacolul ideei, în vol. Configuraţii, Cluj, 1981, p.122-126 ; M.Anghelescu, Echilibrul între antiteze, Buc., 2001, cap.V; 4. Instituţionalizarea noului: Asachi şi Kogălniceanu în

Pann ş. Istoria critică a literaturii române. Călugărenii. Bibliografie: Negruzzi: Alexandru Lăpuşneanu.111-116. p. 8.12. Dorul. “Şi cerul înstelat”. Alecu Cantacuzino: Serile de toamnă la ţară. p. Bucureşti.Negruzzi şi Russo. Buc. O alergare de cai. M. Un întîi amor. 1963. Tradiţia şi noua sensibilitate: Conachi. p.Petrescu.Bălcescu. Dorul întîlnirei. Anton Pann: cîntecele de lume şi folclorul Bucureştilor.Bălcescu şi figura lui Mihai Viteazul. Anton Pann în România literară. cap. 5.Bălcescu.Papadima. Povestea vorbii (Despre cusururi sau urîciuni). Alecu Russo.Anghelescu. Bibliografie critică: N. O şezătoare la ţară. Istoria critică…. Cine are gust să-mi creadă. Buc. în vol.41. nr.a. Iluzii pierdute.. Cipariu: Eclogă. cartea a doua.Conachi. proza. Anton Pann. 1997. M. Alecu Russo sau literatura ca expresie a vieţii unei naţii. Continuitatea tradiţiei. Bibliografie critică: M.12-13. M.Zamfir. Naşterea prozei epice: N. Proza romantică: C. Romantismul canonic: V. Pann. . Dochia şi Traian. nr. cap. cap. antologie de C.Manolescu. Poezia. Bibliografie critică: T. cartea I: Libertatea naţională.. Arta prozatorilor români. p. în România literară.Anghelescu. Bibliografie critică: N. în vol.Alecsandri. Asachi şi Kogălniceanu. Configuraţii. Bibliografie: Conachi. 1981. Bibliografie: N. Cluj. I-IV. 6..Negruzzi. Perspectivă eroică şi perspectivă ironică în opera lui N. Kogălniceanu: Introducţia la Dacia literară.113-119.Manolescu. Alecu Cantacuzino. Buc. în vol. p. Bălcescu şi anexa Tehnica basoreliefului…. N. Ov. 2005.Moldova. literatura ca document antropologic şi de sensibilitate.53-67. 1996. Cipariu şi Bariţ în Transilvania. Russo: Amintiri. Ioana Em. Bălcescu şi romanul istoric românesc. Între spiritul balcanic şi mirajul Europei. 1996 sau în vol.Vianu.94-100. p.Manolescu.Mohanu. Clasicii noştri. cap. 1989. Istoria românilor supt Mihai Voievod Viteazul: Introducere. 7.Anghelescu. Buna mea.299-301. Discursul anilor ’90. Bibliografie: Asachi: Dorul.

Manolescu.Intinerar printre clasici.Cornea. M.Odobescu: Mihnea-vodă cel Rău.Papadima.. 1999. Bibliografie critică: M. Buc. Bibliografie: Hasdeu. Doina Curticăpeanu.. Codru-Drăguşanu. Proza artistă: Al. 1977. p.Filimon. Miezul iernei. Teatrul istoric neoromantic. 1996. Iaşii în carnaval. Introducere în opera lui Odobescu.Anghelescu. Al. Literatura de călătorii: Ion Codru-Drăguşanu.Cioculescu. Prozatori români. Balta Albă. 1996. în vol. personajul burghez în comedie şi complexitatea lui. 1976. Ghioaga lui Briar).Clasicii noştri..136-148. Un roman al Bucureştilor. Buc. Poeţi romantici.. Comedia lui Alecsandri şi stratificarea publicului. Alecsandri şi teatrul în teatru şi Comediile lui Alecsandri. Teatrul. Duduca Mamuca (Micuţa). 13. 12.. Zburătorul). Proza: O primblare la munţi. Buc. Neoromantismul: B.131-141. în vol. în vol. Chiriţa în Iaşi.59-105. Romantismul canonic: V. Ş. Răzvan şi Vidra.. Iaşi. Filimon. Buc. în vol.Alecsandri. Clasicii noştri. Buc. . M.Anghelescu. Bibliografie: Ciocoii vechi şi noi. Buc..Codru-Drăguşanu. Pasteluri (Serile la Mirceşti. Bibliografie critică: N. p.Odobescu. 1977. Dramaturgia lui V.Alecsandri.. Alecsandri.Manolescu. L.Anghelescu.113-149. Romanul burghez: N. Cîteva ore la Snagov.Scriitori şi curente. Bibliografie critică: P.Odobescu Bibliografie: Al. Hasdeu.Anghelescu. 1984. Bibliografie critică: M. 1988.. 10. Textul şi realitatea. în Istoria critică…. Legende (Grui-Sînger. p. Buc. 1982. Literatură şi comunicare.137-141. Nenorocirile unui slujnicar. Bibliografie critică: N. Pseudokinegetikos. Călătoria în Africa.Alecsandri. Bibliografie: I.Hasdeu. p. 9. Buc.92-102. Bibliografie critică: N.P. 1999. Buc. Peregrinul transelvan. Bibliografie: V. 11. capit. Andrii Popa. p.Bibliografie: Poezia: Doine (Baba Cloanţa. Alecsandri prozator. în vol. Pastel chinez). p.Manolescu. în vol. Despotvodă. Fîntîna Blanduziei.

. Hasdeu şi drama istorică. în vol.Anghelescu.M.Textul şi realitatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful