You are on page 1of 4

Prof.M.

Anghelescu
Literatura română modernă. I
Romantismul

Tematica şi bibliografia

1. Începuturile literaturii române moderne. Elemente
pregătitoare la sfîrşitul sec.XVIII. Ion Budai-Deleanu. Ţiganiada:
modele literare europene, modele culturale autohtone. Ideea de
originalitate; alegoria ca spaţiu al literaturii; două nivele ale
textului literar, referenţialitatea culturală.
Bibliografie: Ţiganiada (varianta B): Prolog, Epistolie
închinătoare, cîntecul I-VI;
Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Ion Budai-Deleanu şi
eposul comic, Cluj, 1974, p.165-227; D.Popovici, Literatura română în
epoca Luminilor, Cluj, 1972, p.471-486; M.Anghelescu, Budai-Deleanu,
Milton şi poza damnatului romantic, în vol. Scriitori şi curente, Buc.,
1982, p.61-68;

2. Primul prozator modern: Dinicu Golescu. Caracterul
ficţional al jurnalului său; jurnalul ca utopie socială; schimbarea de
sensibilitate, modele culturale şi naşterea instituţiilor.
Bibliografie: D.Golescu, Însemnare a călătoriei mele;
Bibliografie critică: M.Anghelescu, prefaţa la ed. Golescu,
Scrieri, Buc., 1990, p.XXVIII-XLIX;

3. Explozia romantică. Ion Heliade Rădulescu şi
instituţionalizarea noului; activitatea sa publică şi civică;
activitatea pedagogică, jurnalistică, literară; poezia;
memorialistica; elemente de sistem în gîndirea şi literatura sa;
Bibliografie: Poezia: O noapte pe ruinele Tîrgoviştii; Balada
Zburătorul; Mihaida; Anatolida sau Omul şi forţele; Proza: Prefaţa la
Gramatica românească; Dispoziile şi încercările mele de poezie;
Pentru opinie; Souvenirs et impressions d’un proscrit, cap.I-III;
Bibliografie critică: Ioana Em.Petrescu, Heliade sau spectacolul
ideei, în vol. Configuraţii, Cluj, 1981, p.122-126 ; M.Anghelescu, Echilibrul
între antiteze, Buc., 2001, cap.V;

4. Instituţionalizarea noului: Asachi şi Kogălniceanu în

Bibliografie: N. 1981.53-67. Bibliografie: Asachi: Dorul. Pann. p.113-119. p. O şezătoare la ţară.Manolescu. Continuitatea tradiţiei. M. Bălcescu şi romanul istoric românesc. cap. 5. Istoria critică a literaturii române. Bibliografie: Conachi. Anton Pann în România literară. 8. cap. Arta prozatorilor români. Istoria românilor supt Mihai Voievod Viteazul: Introducere.41. Bucureşti. Configuraţii.94-100. Bibliografie critică: N. . Ioana Em. M. Kogălniceanu: Introducţia la Dacia literară.Negruzzi şi Russo. Tradiţia şi noua sensibilitate: Conachi. Anton Pann: cîntecele de lume şi folclorul Bucureştilor. Proza romantică: C. Perspectivă eroică şi perspectivă ironică în opera lui N. Russo: Amintiri. literatura ca document antropologic şi de sensibilitate.Anghelescu. cap. Anton Pann.Anghelescu.Conachi.Mohanu. 2005. cartea I: Libertatea naţională. Bibliografie: Negruzzi: Alexandru Lăpuşneanu. Cipariu: Eclogă. p. 1997. p. nr. Clasicii noştri. Bibliografie critică: T. Povestea vorbii (Despre cusururi sau urîciuni). Alecu Cantacuzino. nr. Dorul.Bălcescu. Dochia şi Traian. Iluzii pierdute. 1963.111-116. Poezia. Istoria critică…. Alecu Cantacuzino: Serile de toamnă la ţară. p. N.Moldova.Bălcescu. Bibliografie critică: N. Buna mea.a. antologie de C. proza. 1996 sau în vol.12. 1989. în vol.. Cipariu şi Bariţ în Transilvania. în vol.Vianu. în vol.Manolescu. I-IV. cap. p. Buc..299-301. O alergare de cai. în România literară. 6.Papadima. 1996. Discursul anilor ’90.12-13. Ov. Dorul întîlnirei.Zamfir. Buc. Bălcescu şi anexa Tehnica basoreliefului…. Cluj. Naşterea prozei epice: N.Alecsandri. Un întîi amor. Alecu Russo. Romantismul canonic: V. Bibliografie critică: M. Alecu Russo sau literatura ca expresie a vieţii unei naţii.Anghelescu. 7. “Şi cerul înstelat”.Petrescu.. M.Negruzzi. Călugărenii.Bălcescu şi figura lui Mihai Viteazul. Între spiritul balcanic şi mirajul Europei. Cine are gust să-mi creadă. Pann ş. cartea a doua. Buc.Manolescu. Asachi şi Kogălniceanu.

Pasteluri (Serile la Mirceşti. 1996.Papadima. Călătoria în Africa.Hasdeu.Clasicii noştri. în vol.. Buc. în vol. Duduca Mamuca (Micuţa).Anghelescu. 1984. Buc. Pastel chinez). Teatrul istoric neoromantic.. Zburătorul). Teatrul.P.Anghelescu. Bibliografie: Poezia: Doine (Baba Cloanţa.59-105. în vol.Alecsandri. L. Andrii Popa. Pseudokinegetikos. Codru-Drăguşanu. 12. Bibliografie critică: M. p.. Poeţi romantici. Alecsandri prozator. Literatura de călătorii: Ion Codru-Drăguşanu.Manolescu.92-102. p. Introducere în opera lui Odobescu.137-141.Filimon. Neoromantismul: B. Hasdeu. Legende (Grui-Sînger. 1977.Manolescu. Proza: O primblare la munţi.Cioculescu. p. p. p. Prozatori români.Manolescu. Proza artistă: Al. 13. în vol.Anghelescu. 1996. Bibliografie critică: P. Textul şi realitatea.. Doina Curticăpeanu. Buc. Despot- vodă. Bibliografie critică: N. Bibliografie: V. 10. Fîntîna Blanduziei. 1977. p. Buc. Peregrinul transelvan.Scriitori şi curente. Clasicii noştri.. Balta Albă.Anghelescu. Buc.. Buc. Ghioaga lui Briar).Odobescu.Cornea. în vol. 1999. Iaşi. Comedia lui Alecsandri şi stratificarea publicului. ..Intinerar printre clasici. Al. Filimon. capit. Buc.136-148. Răzvan şi Vidra. Alecsandri şi teatrul în teatru şi Comediile lui Alecsandri. Miezul iernei. în vol. Un roman al Bucureştilor.131-141. M. Iaşii în carnaval. Bibliografie critică: N. Romantismul canonic: V. Ş. Dramaturgia lui V. Bibliografie: Hasdeu. Chiriţa în Iaşi. Alecsandri.Codru-Drăguşanu.Alecsandri.Odobescu Bibliografie: Al. Bibliografie critică: M.Alecsandri. Romanul burghez: N. 11.. în Istoria critică….Odobescu: Mihnea-vodă cel Rău. 9.113-149. 1988. personajul burghez în comedie şi complexitatea lui. 1982. Cîteva ore la Snagov. 1976. Buc.. Buc. Bibliografie critică: N. M. 1999. Nenorocirile unui slujnicar. Bibliografie: Ciocoii vechi şi noi. Bibliografie: I. Literatură şi comunicare.

în vol. .Anghelescu.Textul şi realitatea.M. Hasdeu şi drama istorică.