You are on page 1of 2

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM

DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

PETISYEN PEMBATALAN PERKAHWINAN NO: …………………..
(BAHAGIAN SIVIL)

Dalam Perkara Seksyen 69(c) Akta
Membaharui Undang-Undang
(Perkahwinan dan Perceraian) 1976

Dan

Dalam Perkara Kaedah-Kaedah
Prosiding Perceraian dan Hal Ehwal
Suami Isteri 1980

Difailkan pada
Tarikh perbicaraan ditetapkan pada
Jam pagi/petang

Di antara

SUSAN LANCASTER
(NO. K/P: 870515-10-1234) ...PEMPETISYEN

Dan

HANS ISAAC
(NO. K/P: 650524-10-5379) …RESPONDEN

PERLANTIKAN PEGUAMCARA

Saya SUSAN LANCASTER (NO K/P: 870515-10-1234) beralamat di No.

45, Jalan Permata Nilam 3, Seksyen 3, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
dengan ini melantik Tetuan Zaza Iszarul & Co, Peguambela dan Peguamcara untuk

mewakili saya dalam Petisyen di atas.

Alamat untuk penyampaian bagi Pempetisyen di atas adalah di alamat Tetuan

Zaza Iszarul & Co yang beralamat di No 1, Suite AL 708, 7 th Floor, Jalan Arif, 40450

Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Bertarikh pada haribulan 2010.

..………………………................

Pempetisyen

…………………………………..

Peguamcara bagi Pempetisyen

PERLANTIKAN PEGUAMCARA ini difailkan oleh Tetuan Zaza Iszarul & Co,
Peguambela dan Peguamcara yang mempunyai alamat penyampaian di Tetuan Zaza
Iszarul & Co, No 1, Suite AL 708, 7th Floor, Jalan Arif, 40450 Shah Alam, Selangor
Darul Ehsan. Tel: 03-55441111 / Faks: 03-55441112.
(Ruj: ZIC/FAMILY/AN/2010/001/INZ/KIK)