August 5 – 6 -7 -8 th 2010 – MoeMaKa Daily Newsletter

ဦးေတဇပိုင္ Asia Green Development ဘဏ္ပ ထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ၿပီ ........................................................................2
ကမၻာမေၾကတဲ့ ပဲ့တင္သံေ တြ- အင္ၾကင္းေမ ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၀................................................................................3
ရခုိင္ျပည္နယ္က ဓမၼ၀ိဟာရဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရ အား စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္
ဘာသာေရး လုပ္ၾကံမႈတခုျဖစ္ဟု အေမရိကန္ေရာက္ ဆရာေတာ္မ်ားက ေျပာ ............................................................6
“ဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား” အီးဘြတ္ .................................................................................................................7
၈၈ အေရးေတာ္ပုံ ၂၂ ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ...................................................................................................7
မိုးမခက ျဖန္႔ခ်ိ ..............................................................................................................................................7
၈၈၈၈ အခ်ိန္အခါ ျမသန္းတင့္ ျမသန္းစံ အမွတ္တရ .............................................................................................8
ဒီဇိုင္း ဘီပီ - အျမဲအမွတ္တရရွိေနသင့္တဲ့ ၈ ၈ ၈ ၈ ............................................................................................ 10
ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး (Art) - ၈ ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ၂၂ ႏွစ္ျပည့္.................................................................................. 11
ပုန္းေရွာင္ေနသည့္ ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္ တရား၀င္ ျပန္ထြက္လာၿပီ၊ နအဖအစုိးရနဲ႔ အေပးအယူရွိမည္ဟု ယူဆ ..................... 11
ဝင္းေဖလြယ္အိတ္ ၁၀၀ - ဘီဘီစီ ပင္တိုင္က႑ ................................................................................................ 12
ေသမင္း ကို ေပြ႔ဖက္ျခင္း - တင္ၿမိဳင္စိုး (ေကာလိယ) ........................................................................................... 15
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အနာဂတ္ (နိဂံုးပိုင္း) ....................................................................................... 17
စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္တိုက္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ စာအုပ္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ .................................................................................. 18
ေပးေပးေပး မေပးေပးေပး ငါ့ေရႊခြက္ေပး........................................................................................................... 23
ေမာင္ဘခ်စ္၊ ေမာင္ဘသစ္ ေဆြးေႏြးခန္း .......................................................................................................... 23

ေဒါက္တာေမာင္ဘခ်စ္ ................................................................................................................................. 23
အေမရိကန္လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းနဲ႔ အဖြဲ႔ကို ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မည္ဟု ဆို ............................................ 26
မိုးနတ္သားႏွင့္ အၿပိဳင္ - ေက်ာ္သူ ................................................................................................................... 28
ကာတြန္း ေစာငို - ကမၻာႀကီးကို ကိုင္လႈပ္ျပမယ္ .................................................................................................. 34
ဦးေအးျမင့္ (လမး္ျပၾကယ္) အဖြဲ႔က လူကုန္ကူးခံရ သူႏွင့္ စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼေခၚေဆာင္ခံရသူတို႔ စာရင္းထုတ္ျပန္
(ေမာင္ျဖိဳးကိုကိုဦး၊ ေမာင္ေက်ာ္ဘုိဘို၊ မစိန္တူး၊ ေမာင္စိန္တူး နဲ႔ ကို၀င္းသန္း)........................................................... 35
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ စပါးအထြက္ ေလ်ာ့မည္ ......................................................... 36
ကာရာအိုေက မိုက္ကရိုဖုန္း ဓါတ္ႀကိဳးေပါက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုသူ ေသဆံုး ..................................................................... 37
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရန္ကုန္တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ ....................................................................................... 38
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ေႏြရာသီ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား စည္ကား.................................................... 40
ဂ်ပန္ငွက္ရုပ္၊ ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ ျမန္မာျပည္ .............................................................................................. 41
ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစ ..................................................................................................... 45
သီးညီေနာင္နဲ႔ စကားလက္ဆုံ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖခင္ ဂုဏ္ျပဳအျငိမ့္သဘင္ ........................................................................ 46
ဝင္းေဖလြယ္အိတ္ ၉၉ - ဘီဘီစီ ပင္တိုင္က႑ .................................................................................................. 49

Regi me's C ro ny - Tay Za ope ns his p riva te ba nk in B ur ma - "Asi a Gre en
Dev elop me nt "
Posted by Maung | 10:38 PM | Local News Headlines | 0 comments »

ဦး ေ တဇ ပိ ု င ္ As i a G reen Dev elo pm ent ဘဏ္ ပ ထမ ဆံ ု း ဖြ င့ ္ လွ စ ္ ၿ ပီ
မိ ု း မခ အေထာ က္ ေ တာ ္ ၊ ရန္ က ု န ္
ၾသ ဂု တ ္ ၈၊ ၂၀၁၀
မၾကာမီကဖြင့္ခြင့္ရထားသည့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေလးဦးပိုင္ ဘဏ္မ်ားအနက္မွ
ဦးေတဇပိုင္
Asia
Green
Development
ေနျပည္ေတာ္
ဘဏ္ခြဲကို
ယခုလ
၆ရက္ေန႔က
ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီဟု ယမန္ေန႔ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာေၾကာ္ျငာအရ သိရသည္။
စစ္အစိုးရႏွင့္ နီစပ္သည့္ လုပ္ငန္းစံုလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း မလုပ္ကိုင္ရ
ေသးသည့္ ဦးေတဇပိုင္ ထူးကုမၸဏီ အုပ္စု၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဧဒင္အုပ္စု၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ၊
ဦးေနေအာင္ပိုင္ ေအာင္ရည္ၿဖိဳး ကုမၸဏီတို႔အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ေလွ်ာက္ထားကာ နအဖ
စစ္အစိုးရက ျမန္ဆန္စြာပင္ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္
၀န္ထမ္းစုေဆာင္းျခင္း၊
ေနရာငွားရမ္းျခင္း
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ သည္ကို သတင္းမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီး နကိုစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း
ၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ ဦးေတဇပိုင္ Asia Green Development ဘဏ္ကို ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိ
ပုဂၢလိကႏွင့္
အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္အပါအ၀င္
ဘဏ္ေပါင္း
၁၅
ခုရွိေနၿပီး
ယခုအသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ဘဏ္ ၄ခု ေပါင္းလိုက္လ်င္ ၁၉ ခုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ပိုင္ ျမ၀တီဘဏ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ပိုင္စည္ပင္သာယာဘဏ္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ေရလုပ္ငန္းဘဏ္၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌါနႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ စီဘီ ဘဏ္၊ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌါနႏွင့္
ပုဂၢလိက ရွယ္ယာပိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ အစရွိသည့္ အစိုးရတပိုင္း ဘဏ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ရာႏႈန္းျပည့္
ပုဂၢလိကပိုင္ ကေမၻာ ဇဘဏ္၊ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ ထြန္းေဖါင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ ရိုးမဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္
အစရွိသည့္ဘဏ္မ်ားလည္း လက္ရွိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။
၂၀၀၃
ခုႏွစ္အစတြင္
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္
အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္
အာရွဓနဘဏ္ႏွင့္
ျမန္မာေမဖလား၀ါးဘဏ္တို႔ကို
ေငြမဲခ၀ါခ်မႈျဖင့္
ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ
စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး
ေနာက္တြင္
စစ္အစိုးရက
ပိတ္သိမ္းေစခဲ့သည္။
ယခုလက္ရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအနက္ အက္ဖ္အမ္အိုင္ ကုမၸဏီ အုပ္စုပိုင္ ရိုးမဘဏ္မွာ
ဘဏ္ခြဲအမ်ားဆံုးႏွင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိလ်က္ရွိသည့္ ဘဏ္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ
ေခါင္းေဆာင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔
ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲသို႔ ၀င္လာျခင္း အေပၚစီးပြားေရး ေလ့လာသူမ်ားက ၄င္းတို႔ပိုင္
ေငြမဲမ်ားအား ခ၀ါခ်လို၍ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုေဆာင္းေငြမ်ားအား ဘဏ္နွင့္ ကုမၸဏီ အုပ္စု တခုထည္းျဖစ္သည့္

အျခားေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လွည့္ပတ္သံုးစြဲ

လုိသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္လားဟု

သံသယျဖင့္

ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၾကသည္။
Ingyi n M ay – 88 P oem
Posted by Ko Oo | 9:22 PM | poem | 0 comments »

ကမၻ ာမ ေၾ ကတဲ ့
ၾသ ဂု တ ္ ၈၊ ၂၀၁၀
၈ ရက္ ၈ လ ၈၈ တဲ့
ပညာရွင္ေတြ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။
လူေတြေျပာတဲ့ ဒီဥပမာထဲ
တေနရာေတာ့ ငါလည္းပါခဲ့။
ငါ့ အသက္ရဲ႕ ၁၇ ႏွစ္မျပည့္ခင္
တက္ႂကြျခင္းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔
နာၾကည္းခံစားခဲ့ရဖူးတယ္။
စစ္အုပ္စုရဲ႕ရက္စက္မႈေတြ
တေထာင့္တေနရာေလးမွေတာင္
လက္ညိႇဳးထိုးမလြဲႏိုင္ေအာင္ဘဲ
လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးေျမက်ခဲ့
မေသမရွင္ ေျမျမဳပ္ပစ္ၾက
ဘက္နက္နဲ႔ထိုး ေသနတ္္နဲ႔ပစ္
အရက္စက္ဆုံး သတ္ခ့ဲၾကတယ္။
အဲ့ဒါေတြကို …

ပဲ ့ တင္ သံ ေ တြ -

အ င္ ၾ က င္ း ေမ

နာၾကည္းေနမလား တိုက္ပြဲဝင္မလား
အစြန္းေရာက္တယ္လို႔ပဲေျပာေျပာ
နာၾကည္းတယ္လို႔ပဲဆိုခ်င္ဆို
ေသသည့္တိုင္ေအာင္ အသည္းထဲမွာ
အ႐ိုးစြဲေအာင္ ထင္က်န္ေနမယ့္
ဝိဉာဥ္ဘဝနဲ႔ နာၾကည္းေနမယ့္
၈ ရက္ ၈ လ ၈၈ ရဲ႕
ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မရႏိုင္တဲ့
လူထုႀကီးနဲ႔ ဝိဉာဥ္ေတြရဲ႕
ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ျပန္လာေတာ့မယ့္
ကမၻာ မေၾက ေအာ္သံေတြဟာ
နီးနီးေလးပဲ ၾကားေနရတယ္။
Ei n Thi ( Tha ra wad dy ) – 88 Po em
Posted by Ko Oo | 9:16 PM | poem | 0 comments »

အ ရင္ း အ ႏွ ီ း - အ ိ မ ္ သ ီ ( သာ ယာ ဝတ ီ )
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၀
သူတို ့
အေမွာင္ထုထဲက
အလင္းညေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း
ဘဝရဲ႕ ပံုစံတူ ေန႔ရက္ေတြထဲ
ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္
မေၾကာက္တတ္ၾကေတာ့ဘူး
အဲဒါ
ျမတ္ေသာေပးဆပ္ျခင္းရဲ႕
ပထမေျမာက္ သတိၱ .....
သူတို ့

သိကၡာရွိတဲ့ဘဝမွာ
သိကၡာရွိတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြနဲ ့
အျဖဴေရာင္ လက္ခုပ္သံေတြၾကား
အခမ္းနားဆံုး ခမ္းနားေနၾကတယ္
အဲဒါ
ျမတ္ေသာေပးဆပ္ျခင္းရဲ႕
ဒုတိယေျမာက္ ဂုဏ္
သူတို႔ရဲ႕
အ႐ုိးစင္းဆံုး ႐ုိးသားမႈေတြက
အေရာင္ မရွိ
အရင္းႏွီးဆံုး ေသြးသားေတြအတြက္
ေျဖစရာ မရွိ
အေႏြးေထြးဆံုး ႏွလံုးသားေတြအ တြက္
ေဝဒနာ အတိ
အဲဒါ
ျမတ္ေသာေပးဆပ္ျခင္းရဲ႕
တတိယေျမာက္ သမာဓိ
"'--------' ရဲေဘာ္တို ့
ျမတ္ေသာေပးဆပ္ျခင္းေတြနဲ႔
၈၈ ကာလ မွသည္
၂၂ တိုင္သည့္ အထိ
အမွန္တရား အတြက္
ပခံုးထမ္း သယ္ပိုးရင္း
ထိုထိုေသာ စြန္႔လႊတ္မႈတို႔အား
ေလးစားစြာ
အေလးျပဳလွ် က္ ---- -----"

(မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္တကြ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္)
Arr est a nd Tor tu re o f R ak hin e Mo nk by t he Bu rm ese Re gim e a cri me ag ains t
hu ma nit y
Posted by Maung | 9:00 PM | Local News Headlines | 0 comments »

ရခု ိ င ္ ျ ပည ္ န ယ္ က
ဓမၼ ၀ ိ ဟ ာရဆ ရာ ေတာ ္
ဦးပညာ စာ ရ
အာ း
စစ္ အ စု ိ း ရက
ဖမ္ း ဆ ီ း ႏွ ိ ပ ္ စ က ္ ျ ခင္ း သ ည ္
ႏိ ု င ္ င ံ ေ ရး၊
လ ူ မ ်ဳ ိ း ေရးႏွ င ့ ္
ဘ ာသ ာ ေရး
လ ု ပ ္ ၾ ကံ မ ႈ တ ခု ျ ဖစ္ ဟ ု
အ ေမရိ က န္ ေ ရာ က္ ဆ ရာ ေတာ ္ မ ်ာ းက ေျ ပာ

မိ ု း မခအေထာ က္ ေ တ ာ္ ၀၀၂
ၾသ ဂု တ ္ ၈၊ ၂၀၁၀
လြန္ခဲ့သည္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က ရခိုင္ျပည္၊ စစ္ေတြျမိဳ႔တြင္ မဟာမုနိဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္
ဦးပညာစာရ (၅၉ ႏွစ္) ကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးေနာက္ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼ လူ၀တ္လဲျခင္း၊
အမႈမ်ဴိးစုံျဖင့္
စြတ္စြဲျခင္း၊
စစ္ေတြျမိဳ႔ခံမ်ားကို
ဗီဒီယုိသက္ေသမ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
ေက်ာင္းတိုက္မွ
မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ရပ္ေ၀းပို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းတို႔ကို စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက ဆက္တိုက္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္
အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သံသယမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိရာ မိုးမခက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႔ထံက သေဘာထားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိပါက ျမိဳ႔နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရွိ နာယကဆရာေတာ္မ်ားေရွ႔ေမွာ က္တြင္ ၾကားနာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
သံဃာေတာ္မ်ားကို
သမိုင္းတေလ်ာက္လုံး
ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
က်ဳးလြန္ေနေသာ
စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို ဦးတည္တိုင္ၾကားျခင္း၊ အေရးယူရန္ လႈံေဆာ္ျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သံဃာ့နာယက
ဆရာေတာ္မ်ားက
ၾကားနာစစ္ေဆးျပီးမွသာ
လူမ်ား၊
အရပ္၀တ္မ်ားအေနႏွင့္
ၾသ၀ါဒခံယူျပီး
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈမ်ား မွန္ကန္သည္
ဆိုပါကလည္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက သံဃာေတာ္တပါးကို ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ရပ္ေ၀းသို႔ ပို႔ျခင္း၊
ေက်ာင္းတိုက္တခုလုံး ခ်ိတ္ပိတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္အထိ လိုအပ္သည္ဟုလည္း မျမင္ေၾကာင္း
၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။
“သည္လိုမ်ဳိး အဓမၼ အလြန္အကၽြံ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ က်ဳးလြန္တာဟာ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚမွာ
သူတို႔ေတြရဲ့ ရန္ျငိွဴးၾကီးမႈကို ျပတာ ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး က စာသင္တိုက္က သံဃာေတာ္ေတြကို
မတရားလုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔
အတူတူပဲ။
ဒါေၾကာင့္
ဒါဟာ
ႏိုင္ငံေရးအရ
လုပ္ၾကံတာ
ျဖစ္တယ္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအေပၚမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈေ တြ
လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ တထပ္တည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အသိုင္းအ၀န္းေတြအေပၚမွာ

မတရားဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာေတြရဲ့ ျပယုဒ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဴိးေရး လုပ္ၾကံမႈ၊ ေစာ္ကားမႈ
ျဖစ္တယ္”
ဟု ဆရာေတာ္တပါးက ေျပာသည္။
“ဘုန္းဘုန္းတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ က သံဃာေတာ္ေတြကို မာတုဂါမနဲ႔ မွားတယ္၊ ၀တၳဳေငြေၾကးေတြ
အလြဲသုံးစားလုပ္တယ္၊ ကေလးသူငယ္ေတြကို ႏွိပ္စက္တယ္လို႔ စြတ္စြဲသံေတြ ေကာလဟလေတြ ထုတ္လိုက္ရင္
မွန္တာ မမွန္တာ အပထား ပရိသတ္က ရွဲသြားတယ္၊ သံသယ အက်ဳိးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကရတယ္။ ဒါ့အျပင္
စစ္အာဏာရွင္ေတြက လူေတြကို ေၾကာက္ရံြ႔သြာ းေအာင္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္တယ္။ ဒါဟာ အမွန္တရားကို
မေပၚေပါက္ေစပါဘူး”
ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ရခိုင္ဆရာေတာ္အတြက္ တရားမွ်တမႈ ထုတ္ေဖာ္ၾကရန္
၀ိုင္း၀န္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႔သည္။ ဆရာေတာ္အတြက္ သီးျခား ဘေလာဂ့္ စာမ်က္ႏွာ
တခုလည္း တင္ဆက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ http://rammawaddy.blogspot.com/
Moe MaKa I nte rvie w wit h U Win Tin - e book - p ublis he d
Posted by Maung | 6:56 PM | About MoeMaKa, U Win Tin | 0 comments »

“ဦး၀င္ း တ င္ န ဲ ႔ ေမးခြ န္ း မ်ာ း” အီ း ဘြ တ္
၈၈ အ ေရးေတာ ္ ပ ု ံ ၂၂ ႏွ စ ္ အ ထိ မ ္ း အ မွ တ ္ အ ျ ဖစ္
မိ ု း မခက ျဖန္ ႔ ခ ် ိ
မိ ု း မခ
ၾသ ဂု တ ္ ၈၊ ၂၀၁၀
စစ္အစုိးရ အလိုက် ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ NLD ပါတီ၏ ရပ္တည္ျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရး
အင္တာဗ်ဴးမ်ား

စုစည္းတင္ဆက္ခ်က္

ဆိုတဲ့

ေခါင္းစဥ္နဲ႔

မိုးမခက

ဦး၀င္းတင္နဲ႔

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါးမ်ားကို

တစုတစည္းတည္း

အီးဘြတ္အျဖစ္

ထုတ္ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီအေရး ၈ ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံၾကီးရဲ့ ၂၂ ႏွစ္ျပည့္မွာ အမွတ္တရ အေလးျပဳျပီး
ထုတ္ေ၀တာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ၂၀၁၀ စစ္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲ အရႈပအ
္ ေထြးကာလမွာ ဆရာဦး၀င္းတင္ရဲ့ ျပတ္သားတဲ့
အေတြးအျမင္၊ အင္န္အယ္ဒီပါတီရဲ့ ၂၀၁၀ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို မည္သုိ႔
တစုတစည္းတည္း
ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းပုံနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရုန္းကန္ရမႈေတြကို သည္အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းကေန သမိုင္းစာမ်က္ႏွာအျဖစ္
ေမာ္ကြန္းထိုးတဲ့အေနနဲ႔ မိုးမခစာနယ္ဇင္းအဖြ႔ဲက ၾကိဳးပမ္းတင္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ အတုိက္အခံရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔
ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပါတီ၀င္ေတြရဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရပ္တ ည္ခ်က္ မွတ္တမ္းလည္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ စစ္အစုိးရ
ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကံမႈ၊ ေသြးထိုး လႈံေဆာ္မႈ အရႈပ္အေထြးကို အျမင္ရွင္းရွင္းနဲ႔
ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေအာင္ စာဖတ္သူေတြ လက္ထဲကို အေရာက္ပို႔ေပးခ်င္တဲ့ မိုးမခရဲ့ လက္ေဆာင္လည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္နဲ႔ တခဲနက္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားနဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံပါတီ အင္န္အယ္ဒီပါတီကို ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက
“အင္န္အယ္ဒီမိတ္ေဆြ” ေတြက ပုံႏွိပ္စာအုပ္အျဖစ္
ဒီစာအုပ္ကို ေမတၱာ နဲ႔ ပုံႏွိပ္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။

ထုတေ
္ ၀ျပီး

ရန္ပုံေငြရွာေဖြၾကမယ္ဆိုရင္

မိုးမခက

အခုလက္ရွိေတာ့ အီးဘြတ္အျဖစ္နဲ႔ အလ်င္ျမန္ဆုံး အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ၊ စိတ္၀င္စားသူ၊
စာဖတ္သူေတြ
လက္ထဲအေရာက္
၀ိုင္း၀န္းျပီး
အားေပးကူညီ
လက္ဆင့္ကမ္း
ေပးၾကပါရန္
မိုးမခစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔က ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
သည္ေနရာကေန ရယူပါ Scribd

မွာ

-

Moemaka-Final
ဂူးဂဲစာမ်က္ႏွာမွာ

http://www.scribd.com/doc/35533434/Interviews-With-U-Win-Tin-by-

https://sites.google.com/site/moemaka2010/moemaka-archives-

2010/Interviews-with-U-Win-Tin-by-Moemaka-final.pdf?attredirects=0&d=1
Thaw Ny ain - 88 , My an Th an Tin t an d My a Th an S an
Posted by Maung | 6:10 PM | Memories, Mya Than Tint, Thaw Nyain | 0 comments »
၈၈၈၈ အ ခ်ိ န ္ အ ခါ ျမသ န္ း တင့ ္ ျ မသ န္ း စံ အ မွ တ ္ တ ရ

ေသာ္ညိမ္
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၀

“ကိုေသာင္းညိမ္းကလဲ… က်ေနာ့္စာအုပ္ထုတ္ရင္ ရႈံးေနမွာေပါ့။ ျမတ္ႏင
ို ္တဲ့ ေပါ့ပ္ေတြ ထုတ္ပါလား”
က်ေနာ္သည္ ရင္ထဲတြင္ ဒိန္းကနဲ တခ်က္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားသြားၿပီး ႏႈတ္မွလည္း လႊတ္ကနဲ
တုန္႔ျပန္စကား ခ်က္ျခင္း ထြက္ သြာ းခဲ့ေလသည္။
“ဟာ…ဆရာကလဲ…”
ငါ့ကို
ဆရာက
စမ္းလိုက္တာလား…ဟူေသာ
သိခ်င္စိတ္ျဖင့္
က်ေနာ္သည္
ဆရာျမသန္းတင့္၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အဓိပၸာ ယ္တစံု တရာ ေတြ႔ေလမလား အေျပးအလႊား ရွာေဖြၾကည့္လုိက္မိ၏။
က်ေနာ္တို႔သည္
၁၉၈၈၏
ဇြန္လဆန္း၊
တခုေသာ
တနဂၤေႏြတြင္
(ဆရာ့အိမ္မွ
လမ္းေလွ်ာက္လာလွ်င္ရေသာ) အာဇာနည္ကုန္း “ေရႊဘ” ထမင္းဆိုင္အနီးမွ (ဘားလမ္းမွေရႊ႕လာသည့္)
“မုတ္ဆိတ္” လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ ထိုင္စကားေျပာေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာ၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ စမ္းသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အရိပ္ကေလး အတြန္႔ကေလးတခ်က္ကိုမွ် မေတြ႔ရပါ။
ဆရာသည္ တကယ္ပင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ (သူမ်ား၏ထုတ္ေ၀ခြင့္ကဒ္ႏွင့္) ဘ၀တြင္ ထုတ္ေ၀သူလုပ္ရန္
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႀကံေနသည့္ က်ေနာ့္အား ေနာက္ဆုတ္လိုက ဆုတ္ႏိုင္ရန္ အႀကံေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထူထဲလွေသာ ဆရာ၏ မ်က္မွန္ေနာက္မွ မ်က္လံုးအစံုထဲတြင္ ဆရာ၏ ရိုးသားၾကင္နာစြာႏွင့္ က်ေနာ့္အေပၚ
ပူပန္ေနမႈေစတနာကို က်ေနာ္ ျမင္ေတြ႔လိုက္ရေလသည္။
နံေဘးမွ ကိုေက်ာ္စြာ(ခ်စ္ဦးညိဳ)၊ ျမသန္းစံ၊ ကိုခင္ေဇာ္( ဟန္သစ္မဂၢဇင္း)(ကိုေက်ာ္စြာ ၏ညီ) တုိ႔က ို
ဆရာ့အား က်ေနာ့္ အတြက္ တစံုတရာေျပာေပးေစလိုေသာ စစ္ကူေတာင္းသည့္ အၾကည့္ျဖင့္ က်ေနာ္မွ
ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ သူတို႔အားလံုး ကား မတုန္မလႈပ္ ေက်ာက္ရုပ္။
ျမသန္းစံက ေရေႏြးၾကမ္းတခြက္အား ကဗ်ာကရာေကာက္ေမာ့လုိက္ၿပီး၊ ကိုခ်စ္ဦးညိဳမွ ေဆးလိပ္မီးခိုး
ေထာင္းေထာင္း ထေအာင္
ေဆးလိပ္မီးခိုးတန္းမ်ားၾကား

ဖြာေန၏။ ကိုခင္ေဇာ္သည္ ဆရာျမသန္းတင့္၏ေနာက္မွ ျဖတ္၍ေျပးေနေသာ
မွေန၍ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တဲ၏ေနာက္ဘက္ နံရံအျပည့္ခ်ိတ္ဆဲြထားသည့္

ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႀကီးထဲမွ
အေမရိကန္ေကာင္းဘိြဳင္၀တ္စံု
ျမင္းၿခံေတာင္သာေဆးေပါ့လိပ္ခဲထားေသာ ႏြားေက်ာင္းသားအား မမွိတ္ မသံုၾကည့္ေနေလ၏။
ကိုခင္ေဇာ္ၾကည့္ရာသို႔

က်ေနာ္လည္း

ျမင္းၿခံေတာင္သာေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာထဲမွ

ျမန္မာ

အျပည့္ႏွင့္

အသိမဲ့စြာ လုိက္ၾကည့္ေနရာ
ျပည္ေကာင္း

ဘိြဳင္သည္

သူ၏တကၠဆက္စ္ဦးထုတ္ေအာက္မွေန၍ “ဆရာ့ကို မင္းဟာမင္းၾကည့္ေျပာ၊ သူမ်ား အားကိုး မေနနဲ႔” ဟု
က်ေနာ့္အား လွမ္းေဟာက္လိုက္သလို ခံစားလိုက္ရေလသည္။
“ဆရာ၊ က်ေနာ္ ဆရာ့စာအုပ္ပဲထုတ္မွာ၊ စစခ်င္း ဆရာ့စာအုပ္နဲ႔ပဲ ဒီထုတ္ေ၀ေရးကိုစခ်င္တာ”
က်ေနာ္က
ရဲရဲႀကီးေျပာခ်လုိက္၏။
ဆရာျမသန္းတင့္မွ
ေခါင္းတခ်က္ညိွတ္လိုက္ကာ
ေရေႏြးၾကမ္းခြက္ကို ေကာက္ကိုင္ လိုက္သည္ တြင္ ရဲေဆး၀င္သြားေသာ က်ေနာ္မွ ဆက္၍ေျပာလိုက္ျပန္၏။
“ဆရာ့စာအုပ္ကို နံမည္ေတာင္ေပးၿပီးၿပီ”
“ဟာ…တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ဘာတဲ့တံုးဗ်”
ဆရာမွ အၿပံဳးတခ်က္၀င့္လိုက္ၿပီး ေရေႏြးၾကမ္းကို ေမာ့ေသာက္လုိက္ပါသည္။
“ျမသန္းတင့္၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳ တိုမ်ား (၁)”
“ဟာ…(၁) ဆုိပါလား။ တအုပ္ထဲ ထုတ္မွာ ေအာက္ေမ့ေနတာ”
ဆရာမွ
ရယ္ရယ္ေမာေမာေျပာလုိက္ေသာအခါ
အၿပံဳးအေပ်ာ္မ်ား
ကိုခ်စ္ဦးညိဳမွ ဥဒါန္း ရင့္က်ဴးလိုက္ ေလသည္။
Read more »
Desi gn BP - 88 Fo rev er
Posted by Maung | 10:55 AM | Cartoon Box | 0 comments »

ဒီ ဇ ိ ု င ္ း ဘ ီ ပ ီ - အျ မဲ အ မွ တ ္ တ ရရွ ိ ေ နသ င့ ္ တ ဲ ့ ၈ ၈ ၈ ၈
ၾသ ဂု တ ္ ၇၊ ၂၀၁၀

အားလံုးထံကူးစက္သြားၿပီး

Ko Myo A rt - 88 Up risin g 22 Ye ar A nni ve rsa ry
Posted by Maung | 10:12 AM | Cartoon Box | 0 comments »

ဒီ ဇ ိ ု င ္ း က ိ ု မ ် ဳိ း (A rt ) - ၈ ေလ းလ ု ံ း အ ေရးေတာ ္ ပ ု ံ ၂၂ ႏွ စ ္ ျ ပည့ ္
ၾသ ဂု တ ္ ၇၊ ၂၀၁၀
Ya ngo n Poli ce C hie f Wi n Nai ng com e o ut fro m hidi ng
Posted by Maung | 12:29 AM | Local News Headlines | 0 comments »
ပု န ္ း ေရွ ာ င္ ေ နသည ့ ္

ရဲ မွ ဴ းႀက ီ း

၀င္ း ႏိ ု င ္

တ ရာ း၀င္

ျ ပန္ ထ ြ က္ လ ာၿ ပီ ၊

နအဖအ စု ိ း ရနဲ ႔

အ ေပးအ ယူ ရ ွ ိ မ ည္ ဟ ု ယ ူ ဆ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီး ၀ရန္းေျပးအျဖစ္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္
ရန္ကုန္တိုင္းရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ လအတြင္းက တရား၀င္ျပန္လည္ေနထိုင္ ေနႏိုင္ၿပီဟု ၄င္းႏွင့္
ရင္းႏွီးသူမိတ္ေဆြတဦးက အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။
ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္တုိင္း ရဲမွဴးႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူပိုင္ဆိုင္သည့္ အလွျပင္ဆိုင္တြင္ စစ္ဗိုလ္ႏွစ္ဦးႏွင့္
ဆိုင္၀န္ထမ္း မိန္းကေလးမ်ားအား မေတာ္တေရာ္ျပဳသည့္ ကိစၥမွစတင္ကာ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရဲမွဴးႀကီး
၀င္းႏိုင္အား ရာထူးမွရပ္နားသည့္ စာထြက္ရွိလာၿပီး
ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္က တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲတြင္

ရဲမွဴးႀကီး မိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတဦးက “သူ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အမႈကို ပလပ္လိုက္တယ္။ တရားလုိျပ
သက္ေသေတြျဖစ္တဲ့ အမႈစစ္ စသံုးလံုးက စံုစမ္းေရးမွဴးေတြကို ရံုးခ်ိနး္ မလာေတာ့ေအာင္ အထက္က
အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီး အမႈကဆက္စစ္လို႔မရေတာ့ပဲ ပိတ္လိုက္တာ။ အခုေတာ့ သူ႕အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းခံရတဲ့
ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
စခန္းမွဴးတို႔
ေက်ာက္တံတား
ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊
ေနာက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွဴးတို႔လည္း

ျပန္လြတ္လာၾကၿပီ၊
ေနာက္မၾကာခင္မွာ
ဟုေျပာသည္။

သူတို႔ကို
သူတို႔ကို

ရဲ၀န္ထမ္း

အျဖစ္နဲ႔

အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တာ၊

အလုပ္ေတာင္
အခုေတာ့

ျပန္တက္လိုက္ၾကရေသးတယ္။

ရဲမွဴးႀကီးေဟာင္းက

ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ”

ရဲမွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္ မၾကာခဏ သူ႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ အိမ္သို႔လာေရာက္
ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ရဲမွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ ရန္ကုန္တိုင္း၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
သံဃာ့အေရးအခင္း ၿဖိဳ ခြင္းမႈ၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖၚ၀ါရီလ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းေန ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြား စပ္ခြန္ဖ၏
သားျဖစ္သူ ဦးခ်ာလီႏွင့္ မိသားစု၀င္အားလံုး အသတ္ခံရသည့္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာ ေရကူးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္သို႔ ၀င္ေရာက္မႈကို အသံုးခ်ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း စသည့္ အေရးပါသည့္ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြာ းခဲ့သည္။
ထိုအမႈအခင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတဦးအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ မရိုးမသား
ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ားကို သိရွိေနသူ တဦးျဖစ္သျဖင့္ ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္ကို အေရးမယူေတာ့ဘဲ အေပးအယူ
လုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ တဦးက သံုးသပ္သည္။
“သူ႔ကို တျခားတုိင္းျပည္ မထြက္သြာ းေအာင္၊ သိထားတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ မထုတ္ေဖၚေအာင္ နအဖ
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ သေဘာတူ နားလည္မႈယူလိုက္တာပါ” ဟု သူ႔ဇနီးႏွင့္ နီးစပ္သူ မိတ္ေဆြတဦးက
မိုးမခသို႔ေျပာသည္။
ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီအား

ရာထူးမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္

သတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုတိုင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေနဆဲျဖစ္သည္။
စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း
ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈတြင္ အမႈကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ေနစဥ္မွာ ပင္ အထက္မွ
အမိန္႔အရ
ဆက္မလိုက္ေတာ့ရန္
ထိုင္းႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အကူအညီကို
ရယူဖို႔

တားျမစ္ျခင္းခံရၿပီး
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္လည္း
ထိုင္းႏိုင္ငံေရး
ရႈပ္ေထြးေနမႈေၾကာင့္

ၾကန္႔ၾကာေနရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေနာက္ဆံုး ေျပာၾကားသြာ းခဲ့သည္။
အဆိုပါ တိမ္းေရွာ င္သြားခဲ့သည့္ ကိစၥတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီလည္း တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး
ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏိုင္အား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိရန္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္သို႔ ရဲႏွင့္
စသံုးလံုးတို႔မွ မၾကာခဏလာေရာက္ ရွာ ေဖြ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု လည္းထိုစဥ္က ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအရ
သိရွိရသည္။
Wi n Pe – Wi n Pe Ba g - 100
Posted by Ko Oo | 11:33 PM | Win Pe | 0 comments »
ဝင္ း ေဖလြ ယ ္ အ ိ တ ္ ၁၀၀ - ဘ ီ ဘ ီ စ ီ ပင္ တ ိ ု င ္ က ႑
ဝင္းေဖ
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
ေသာတရွင္မ်ား ခင္ဗ်ား။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာ့ဂီတဟာေက်းလက္ေရာ မဟာဂီတပါ အားနည္းယိမ္းယုိင္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။
ဒါဟာ
အဆန္း
မဟုတ္ပါဘူး။
ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ လည္း
႐ုိးရာေရွးေခတ္
အႏုပညာေတြဟာ
ေခတ္ေပၚ
အႏုပညာေတြနဲ႔ယွဥ္လုိက္ရင္
အမ်ားစုအႀကိဳ က္မွာ
အားနည္းေနတတ္တာခ်ည့္ပါပဲ။
အလြန္တုိးတက္ၿပီး
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၾကလုိ အထိန္းအသိမ္း အစည္းအ႐ံုးေကာင္းတဲ့ တုိင္းျပည္ႀကီးေတြမွာေတာင္ ေရွးခတ္န ဲ႔
ယွဥ္လုိက္ရင္ ေခတ္သစ္ေခတ္ေပၚေတြက လူႀကိဳ က္မ်ား ထြန္းကားေနၿပီး ေရွးဂႏၳဝင္ေတြဟာ ယိမ္းယုိင္ေလ်ာ့ပါး

လာေနတာခ်ည့္ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္

ဒါ

သမုိင္းအဆက္ဆက္

ဖူးပြင့္ေဝဆာခဲ့တဲ့

သဘာဝဓမၼပါပဲ။
အႏုပညာအလွေတြရဲ႕တန္ဖုိးေတြကုိ

တာဝန္သိတဲ့

လူယဥ္ေက်းေတြကေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းၾကတာပါပဲ။ ေခတ္ေပၚအႏုပညာေတြကုိ
ႀကိဳ က္ၾကတယ္ဆုိတာ
အႏုပညာသစ္ေတြရဲ႕ပင္ကုိယ္အလွေတြပါႏုိင္သလုိ
ေခတ္သေဘာ

အမ်ားက
ပင္မေရစီး

သေဘာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာဂီတေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဆုိအတီး အဓိက အပုိင္းႀကီး
ႏွစ္ပုိင္းရွိရာမွာ အတီးပုိင္းက ဆုိင္းပညာ၊ ပတၱယား၊ ေစာင္း၊ ႏွဲ၊ ပုေလြ စသျဖင့္ တူရိယာပစၥည္းေတြရွိၾကတဲ့
အနက္ ေစာင္းပညာမွာ ေလ့လာလုိက္စားမႈ အားအနည္းဆံုး အေနအထားကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။ မဟာဂီတ
ပညာရွင္ေတြ ေစာင္းပညာရွင္ေတြက ႀကိဳးစားၿပီး ထိန္းသိမ္းေနၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ အေက်ာ္အေမာ္
ေစာင္းပညာရွင္ေတြက လက္ခ်ဳိးေရလုိ႔ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တဲ့အတြက္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့
ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔
အလြန္အားငယ္စရာ
ေကာင္းပါတယ္။
ေစာင္းပညာအေၾကာင္းေျပာရင္း

ရွမ္းျပည္နယ္

အင္းေလးဇာတိျဖစ္တဲ့

ေစာင္းဆရာႀကီး

ဦးျမင့္ေမာင္

အေၾကာင္းကုိ သတိရမိပါတယ္။ ဆရာဦးျမင့္ေမာင္ဟာ တပည့္တပမ္းေပါမ်ားၿပီး အေပါင္းအသင္း အေခြၽ အရံ
လည္း အားေကာင္းသူျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ဝင္းေဖထက္သိတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိမွာပါ။
ဒါေပမယ့္

ဝင္းေဖရဲ႕အျမင္က

သီးျခားျဖစ္ေနႏုိင္တာေၾကာင့္

တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေစာင္းအေက်ာ္ေမာ္ေတြထဲမွာ ဦးျမင့္ေမာင္ဟာ ျမန္မာ့႐ုိးရာဂီတအတြက္ သီးျခားတန္ဖုိးႀကီးသူတဦး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္းေဖ အႏုပညာ၊ ပန္တ်ာနဲ႔ အကေက်ာင္း၊ မႏၱေလးမွာ ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ေနစဥ္က ဦးျမင့္ေမာင္
ဟာ မႏၱေလးေက်ာင္းက ေစာင္းဆရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝင္းေဖနဲ႔ ညီအစ္ကုိမက ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာ
ဦးျမင့္ေမာင္ဟာ ဘယ္လုိ ထူးျခားတာလဲ။ ပထမထူးျခားခ်က္ေတြကေတာ့ ဂီတပါရမီအခံ အလြန္ႀကီးမားမႈ၊
ဝါသနာ

အလြန္ႀကီးမားမႈ၊

လံု႔လဝိရိယ အလြန္ႀကီးမားမႈ

ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာဂီတပညာ
လာေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္

ေလ့လာလိုက္စားဖုိ႔အတြက္

စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရခံေျမခံ

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့

အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ မႏၱေလးမွာ
ရလုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလး အႏုပညာ၊ ပန္တ်ာနဲ႔ အကေက်ာင္းက ေစာင္းေဒၚေမရဲ႕တပည့္ရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင္း ေဒၚေမဟာ
ေစာင္းပညာကုိ ေစာင္းဆရာႀကီး ေဒဝဣိႏၶာ ေမာင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕တပည့္ရင္း ဝက္မစြပ္မ်ဳိးဆက္ ေရွ႕ေနႀကီး
ဦးခင္ေမာင္ေထြးထံက သင္ယူရရွိလုိက္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင္းဆရာႀကီး ေဒဝဣိႏၶာ ေမာင္ေမာင္ႀကီးဆုိတာ
ျမန္မာ့မဟာဂီတကုိ ပထမဦးဆံုး စနစ္တက် ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ထြင္းေဖာက္သိျမင္ခဲ့သူ၊
တိတိက်က် စနစ္ခ်ေပးႏုိင္သူ၊ ေတးသြားေတြကုိ လံုးေကာက္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ဓေလ့

စီးဝါးသံက်ေတြကုိ
အကြက္အလက္နဲ႔

တီးခတ္မႈ ေျခေျချမစ္ျမစ္ အုပ္ျမစ္ခ်ေပးသူ ထူးကဲရွားပါးပညာရွင္ႀကီး ပုဂၢိဳ လ္ႀကီးတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဂီတ
ပညာမွာ
အလြန္ပါရမီႀကီးပါတယ္ဆုိတဲ့
ဆုင
ိ ္းဆရာ
စိန္ေဗဒါႀကီးရဲ႕
ဆရာရင္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလုိ

မႏၱေလးရတနာပံု

ထီးနန္းထြက္

မဟာဂီတအေမြကုိ

တိတိပပ

ေပးႏုိင္ၾကတဲ့

ဆရာႀကီးေတြရဲ႕

ပညာေတြကုိ တေလးတစား စည္းကမ္းႀကီးႀကီးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သူက ေစာင္းဆရာမႀကီး ေဒၚေမျဖစ္ပါတယ္။
ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ဟာ အဲဒီလုိ ခုိင္ခန္႔တဲ့ ျမန္မာ့ထီးနန္းသံုး မဟာဂီမူရင္းေတြကုိ ေစာင္းဆရာမႀကီး
ေဒၚေမသာမက အလကၤာေက်ာ္စြာ ပတၱယား ဆရာဘကေလး၊ အလကၤာေက်ာ္စြာ ျမန္မာညြန္႔ ဦးခ်စ္ေမာင္
စသူေတြဆီက
အနီးကပ္
သင္ယူခြင့္ရခဲ့တဲ့
ႀကီးမားတဲ့
ကံထူးရွင္လည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
တခါ ေရွးမူေတြကုိ စည္းကမ္းႀကီးႀကီးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းျဖန္႔ေဝေပးေနၾကတဲ့ ပတၱယားဆရာ ဘကေလးနဲ႔ ျမန္မာ
ဦးခ်စ္ေမာင္တုိ႔ရဲ႕ တပည့္ရင္း စႏၵယား ဦးအုန္းေမာင္ဟာလည္း မႏၱေလး ပန္တ်ာမွာ ဆရာတဆူျဖစ္ေနျပန္ၿပီး
ဒီပညာရွင္ႀကီးက်ေတာ့ “အ႐ုိးကုိ အရြက္မဖံုး”ေစဘဲ ဆန္းက်ယ္ၿပီး လွပႂကြယ္ဝတဲ့ တီးကြက္ေတြကုိ တီထြင္
ဖန္တီးႏုိင္သူ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ျမန္မာ့မဟာဂီတ ေရခံေျမခံဝန္းက်င္ေကာင္းႀကီးကုိ

ရလုိက္ေလေတာ့့ ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ဟာ ေစာင္းပညာသာမကဘဲ စႏၵယားေရာ၊ ပတၱလားေရာ ေလ့လာ
တတ္ေျမာက္

ပုိင္ႏုိင္သူျဖစ္လာပါတယ္။

မယ္ဒလင္တုိ႔၊ တေယာတုိ႔၊ ဟာေဝယံဂီတာတုိ႔ကုိလည္း တီးႏုိင္ပါတယ္။ အဆုိပညာကုိလည္း ပုိင္ႏုိင္ပါတယ္။
ေလမႈတ္ ကရိယာျဖစ္တဲ့ ႏွဲတုိ႔၊ ပုေလြတုိ႔ကုိ မေလ့လာေပမယ့္ တေယာပညာကုိလည္း မႏၱေလးပန္တ်ာ တေယာ
ဆရာႀကီး ဦးခ်စ္ေထြးရဲ႕တပည့္ပီပီ အေတာ္ႀကီးကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ တတ္ေျမာက္ျပန္ေလေတာ့ “ႏွဲေခ်ာ တေယာ”
ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း ဦးျမင့္ေမာင္ဟာ ေလမႈတ္တူရိယာအျမင္နဲ႔လည္း ဂီတကုိ သေဘာေပါက္ေနျပန္ပါတယ္။
ဆုိလုိတာက ျမန္မာ့ဂီတကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရာမွာ အျမင္စံု ေထာင့္စံုလုိက္ပံုကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ ေနာက္တခ်က္
ကံေကာင္းေနျပန္တာက မႏၱေလးပန္တ်ာေက်ာင္းမွာ ကမၻာ့ဂီတသေကၤတပညာကုိ အေလးအနက္တန္ဖုိးထားၿပီး
ဖိဖိစီးစီး သင္ၾကားေပးေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဂီတေတြကုိ ေလ့လာရာမွာေရာ၊ ထိန္းသိမ္းရာမွာေရာ
ကမၻာ့ဂီတ

သေကၤတဟာ

အလြန္အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္
သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမွာ
ထည့္သင့္တယ္လုိ႔မူလအၾကံေပးတင္ျပမႈကုိ
မႏၱေလးအႏုပညာပန္တ်ာနဲ႔
အကေက်ာင္းက ျမန္မာအစုိးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကုိ အေလးအနက္ တင္ျပရယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။
မႏၱေလးပန္တ်ာ ကမၻာ့ဂီတ သေကၤတ ကထိကဆရာဟာ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ဂီတပညာရွင္ႀကီး ၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕
ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဆရာ ဦးေက်ာ္ဒင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ဒင္ဟာလည္း ကမၻာ့ဂီတကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့
ေနရာမွာ သူကုိယ္တုိင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ တတ္ေျမာက္သလုိ တပည့္ေတြကုိလည္း ဖိဖိစီးစီး မတတ္တတ္ေအာင္
သင္ၾကားေပးႏုိင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစာင္းဦးျမင့္ေမာင္ဟာ ကမၻာ့ဂီတ သေကၤတပညာကုိလည္း
က်က်နန

တတ္ေျမာက္သူျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ က်ေနာ္ ဝင္းေဖပါ။

Ti n Myai ng Soe – S hot S tor y
Posted by Ko Oo | 11:30 PM | Short Stories | 0 comments »

ဆက္လက္

တင္ျပပါ့မယ္။

ေသ မင္ း က ိ ု ေပြ ႔ ဖ က္ ျ ခင္ း - တ င္ ၿ မိ ဳ င္ စ ိ ု း ( ေက ာလ ိ ယ )
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
ပတ္ဝန္းက်င္တခုလုံးကို ေလ႐ူးက ႐ိုက္ပုတ္လိုက္တယ္။ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ေရထဲ ခဲက်သြားသလိုပဲ။ ေျမျပင္မွာ
လဲေလ်ာင္းေနတဲ့
သစ္ရြက္ေျခာက္ကအစ
လန္႔ဖ်ပ္ခုန္ေပါက္ေနလိုက္တာ
မ်က္ေစ႔ထဲ
ျမင္ရသမွ်
ဝ႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔။
ဖြင့္ထားတဲ့ ျပတင္းတံခါးကေန အျပင္ဘက္ကို လွမ္းျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္းမွာ ေလေပြရဲ႕ ခ်ီမျခင္းခံရတဲ့ ဖုန္၊ သစ္ရြက္၊
ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ကအစ ဒေရာေသာပါးနဲ႔ ဝဲပ်ံေနၾကတယ္။ တံခါးေပါက္ကို မ်က္ေစ႔ကခြာၿပီး အေဆာက္အဦထဲရွိ
လူနာမ်ားထံ မ်က္ေစ့ကေရာက္ျပန္ေတာ့ အ႐ိုးေပၚအေရတင္ ခ်ိနဲ႔နဲ႔ လူနာရဲ႕ေဝဒနာခံစားေနမႈက မ်က္ေစ့
ျပတင္းထဲကေန
စိတ္အိမ္ထဲဝင္လာျပန္တယ္။
ေလာကႀကီးတခုလုံးကို
ေရာဂါသစ္ေတြက
ေလေပြလို
ေဝွ႔ရမ္းေနပါေရာ့လား။
http://above-3-or-4-pages.blogspot.com/အ ျပည ့ ္ အ စံ ု

Da un g ni – Alw ays 88
Posted by Ko Oo | 11:18 PM | poem | 0 comments »

ထာ ဝရ

ရွ စ ္ ဆ ယ့ ္ ရ ွ စ ္

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
အဓိပတိ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေရ …
သင္ဟာ ရာဇဝင္သကၠရာဇ္မွာ တႀကိမ္သာ လင္းလက္ပြင့္ေဝ
ရဲရင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေတြ ထာဝရ ေမႊးပ်ံ႕ေန၊
သင္ဟာ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူေတြ ဦးေခါင္းကို နင္းေခ်ၿဖိဳခ်
စံျပသူရဲေကာင္း အာဇာနည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးခဲ့၊
အျပည့္အစံု
2008 Re gime ’s Co nsti tu tion Ques tion a nd F ut u re - 5
Posted by Ko Oo | 11:13 PM | Analysis | 0 comments »

-

ေဒါ င္ း နီ

၂၀၀၈ ဖြ ဲ ႔ စ ည ္ း ပံ ု အေျ ခခံ ဥ ပေဒႏွ င ့ ္ အ နာ ဂတ္ ( နိ ဂ ံ ု း ပိ ု င ္ း )
ဘီဘီစီ
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
အ ပိ ု င ္ း ( ၅) နိ ဂ ံ ု း ပိ ု င ္ း
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိလို႔ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြရွိေနသလိုပဲ၊ ေနာက္က်မွ တျဖည္းျဖည္း
ျပင္ယူမယ္ ဆိုတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္း ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမလား၊ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးထား
ပါတယ္။

မသီတာႏြယ္

စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေရး မပါဝင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ကို
ပါဝင္ေရး မပါဝင္ေရး အဲဒီလုိ အျငင္းပြားေနမယ့္အစား က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ
ေျပာင္းလဲလို႔ရတဲ့ အေျခအေန တခုအေပၚမွာ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို ေထာက္ခံလိုက္မယ္၊ ေထာက္ခံၿပီး ဒီမိုကေရစီစံေတြ
တိုးသထက္တိုးလာေအာင္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားလို႔ရွိရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က
သံုးသပ္တယ္”
အျပည့္အစံု
Seik Koo C ho Ch oo 2 Y ea r Boo k Sh ow
Posted by Maung | 3:29 PM | News in Photos | 0 comments »

စိ တ ္ က ူ း ခ် ဳိ ခ ်ဳ ိ စ ာ အ ု ပ ္ တ ိ ု က ္ ၂ ႏွ စ ္ ျ ပည ့ ္ စာ အု ပ ္ ပ ြ ဲ ေ တာ ္ ျပဳ လ ု ပ ္

မိ ု း မခဓာ တ ္ ပ ု ံ သ တ င္ း
ၾသ ဂု တ ္ ၇၊ ၂၀၁၀

လြန္ခဲ့သည့္

ၾသဂုတ္လ

ရက္က

ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊

ေလာကနတ္ျပခန္းတြင္

ကဗ်ာဆရာစန္းဦး၏

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္တိုက္က ၎ ၂ ႏွစ္ျပည့္ စာအုပ္ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ စာအုပ္မ်ဳိးစုံ၊
အမ်ားအျပားကို စာခ်စ္သူမ်ားက အားေပးၾကည့္ရႈ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္။ ၎တိ႔ု ၀က္ဆိုက္လည္း
လႊင့္တင္ဦးမည္ဟု ေၾကာ္ျငာတြင္ ေရးထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ - မိုးမခ)

Dr M au n g Ba C hi t - Tal k wi t h Ma un g B a Thit
Posted by Maung | 2:45 PM | Satire | 0 comments »

ေပးေပးေပး မေပးေပးေပး ငါ ့ ေ ရႊ ခ ြ က ္ ေ ပး
ေမာ င္ ဘ ခ် စ္ ၊ ေမာ င္ ဘ သစ္ ေဆြ း ေႏြ း ခန္ း

ေဒါက္တာေမာင္ဘခ်စ္
ၾသ ဂု တ ္ ၇၊ ၂၀၁၀
တေန႕ေသာအခါ
ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္
ငယ္သူငယ္ခ်င္းေမာင္ဘသစ္ႏွင့္ ဆံုမိေလသည္။
ေမာင္ဘသစ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။
ၾကာေနသလား။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏

ဇာတ္လိုက္ႀကီးေမာင္ဘခ်စ္သည္

။ခင္ဗ်ားကိုဘခ်စ္မဟုတ္လား။ အေမရိကန္ကိုဘယ္တုန္းကေရာက္လဲ။
။ဟာ ကိုဘသစ္၊ မၾကာေသးဘူးဗ် အဲေလၾကာေတာ့ၾကာၿပီ။ ၊ ခင္ဗ်ားေကာ ယိုးဒယားမွာ

ေမာင္ဘသစ္။
။ၾကာတာေပါ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႕ႏွိပ္စက္တာ အေတာ္ခံလိုက္ရတယ္။ ဒါနဲ႕က်ဳပ္ဘတ္၅ဝဝ
ကို ျပန္ေပးဖို႕ မႀကိဳ းစားေတာ့ဘူးလား။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ဘယ္တုန္းက ယူထားဘူးလို႕လဲ။

ေမာင္ဘသစ္။
။ခင္ဗ်ားပဲ က်ဳပ္ ျမန္မာျပည္ကေရာက္လာခါစ … ထိုင္းမွာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ဖို႔ ဆိုၿပီး ဘတ္
၅ဝဝ ဘတ္ သြားတာေလ။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔
ခင္ဗ်ားတို႔ကို ထမင္းေကြၽး၊ ဘီယာတိုက္နဲ႔ ကုန္သြားတာပဲ။

ေပးသြာ းတာပဲ

မဟုတ္လား။

အဲဒီပိုက္ဆံဟာ

ေမာင္ဘသစ္။

။ဟုတ္တယ္ေလ။ ခင္ဗ်ားက ဧည့္စာရင္းတိုင္ဖို႔ဆိုေတာ့ ေၾကာက္လို႔ ေပးလိုက္တာပါ။

ေမာင္ဘခ်စ္။

။ဘာကို ေၾကာက္တာလဲ၊ က်ဳပ္ကို ေၾကာက္တာလား။

ေမာင္ဘသစ္။
။ထြတ္ …
ခင္ဗ်ားကိုေတာ့
ဘယ္ေၾကာက္မလဲ။
က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ
ဧည့္စာရင္းစစ္တာမ်ိဳးကို ေၾကာက္တာဗ်။ ေသနတ္ေတြနဲ႔ အိမ္ထဲ ဝင္လာတယ္။ ျခင္ေထာင္ေတြ ဖြင့္ၾကည့္တယ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ ခင္ဗ်ား ဓားျပတိုက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

ေမာင္ဘသစ္။
။ဧည့္စာရင္းစစ္တာကို ေျပာတာဗ်၊ ဧည့္စာရင္းမတိုင္ထားရင္ အိမ္ရွင္ေရာ ဧည့္သည္ပါ
ေထာင္က်တယ္။ အဲ … ပိုက္ဆမ
ံ ေပးရင္ေပါ့ေလ။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ လမ္းေဘးမွာ အိပ္ေနတဲ့လူေတြကိုေတာ့ မစစ္ဘူးမဟုတ္လား။

ေမာင္ဘသစ္။

။ သူတို႔ကို စစ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ သူတို႔ မႏိုးေအာင္ ေျခသံလံုလံုနဲ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရတယ္။

သူတို႔ဆီက ပိုက္ဆံ မရဘူး။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ပိုက္ဆံရတဲ့ဆီပဲ အလုပ္လုပ္တာ ခင္ဗ်ားသိတာေပါ့ ဟုတ္လား။
ေမာင္ဘသစ္။

။ဒါကေတာ့ က်ဳပ္လည္း သိတာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဲသေလာက္ အဆင္ေျပတာ က်ဳပ္

သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ဳပ္က ဘတ္ ၅ဝဝ ခင္ဗ်ားကို ေပးလိုက္တာေပါ့။ ခုျပန္ေပး။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ဖဲေကြၽးကို ဖဲဝိုင္းမွာပဲ ေတာင္းရတယ္။ ထိုင္းေရာက္ရင္ ျပန္ေပးမွာေပါ့။
ေမာင္ဘသစ္။

။ ဟား ဟား ေနာက္တာဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔ ထိုင္းေရာက္ခါစက ျမန္မာျပည္အက်င့္ေတြပါ

လာတယ္။ ထိုင္းေရာက္ခါစ ကုန္တိုက္ေတြမွာ ပစၥည္းတခု ဝယ္မယ္ဆိုရင္ မေမးရဲဘူး။ ေၾကာက္ေနတယ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ ဘာေၾကာက္တာလဲ။
ေမာင္ဘသစ္။

။ေတာ္ၾကာ ေထာက္ခံစာ ပါလားလို႔ ေမးေနဦးမယ္။

ေမာင္ဘခ်စ္။
။မေမးပါဘူးဗ်ာ။ ဒီမွာ ပိုက္ဆံရိွရင္ ေလယာဥ္ပ်ံေတာင္ ဝယ္လို႔ ရတာပဲ၊ ဒီဘက္ေခတ္မွာ
ေထာက္ခံစာလိုေသးလို႔လား။
ေမာင္ဘသစ္။

။ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က ဆိုင္ေတြမွာ ေရးထားတယ္။ “မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ

ဝယ္ယူႏိုင္သည္” … တဲ့။ ဒီေတာ့ မလြတ္မလပ္ေတြ ရွိဦးမွာေပါ့။ ဦးပိုင္မွာ ေထာက္ခံစာေတြ ထုတ္ေပးတယ္ဗ်၊
ဘိလပ္ေျမတို႔၊ သြပ္တို႔၊ သံတို႔ကို ဦးပိုင္မွာ ေလွ်ာက္ရတယ္။ အလြတ္ဝယ္လို႔ ရေပမယ့္ ဦးပိုင္ေစ်းနဲ႔
အျပင္ေစ်းက်ေတာ့ ထက္ဝက္ေလာက္ ကြာ တယ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ဘာလဲ … ဦးပိုင္။

ေမာင္ဘသစ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။
ေခၚတယ္။
ေမာင္ဘသစ္။

။ခင္ဗ်ား “ေမာင္ပိုင္စီးတယ္” ဆိုတာ ၾကားဖူးလား။
။ၾကားဖူးတာေပါ့၊ သူမ်ားပစၥည္းေတြကို မတရား ရယူတာ၊ ေမာင္ပိုင္စီးတယ္

လို႔

။ အခု… ေမာင္ပိုင္ အသက္ႀကီးသြားၿပီေလ၊ ဦးပိုင္ ျဖစ္သြားၿပီ ဟားဟား …

ေမာင္ဘခ်စ္။
။ဦးပိုင္ဆိုတာ စစ္တပ္က စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပဲ။ အရင္က ဒီအက္စ္အိုင္
ဆိုတာ ရွိတယ္။ စစ္တပ္ကေစ်းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေပါ့။ (Defense Service Industries) လို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က
စစ္တပ္ဟာ စီးပြားေရးမလုပ္ေကာင္းဖူး လို႔ ဆရာဇဝနက သတင္းစာမွာ
လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ျမဝတီအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကေန ျဖဳတ္ပစ္ဖူးတယ္။
ေမာင္ဘသစ္။

စီးပြားေရးလုပ္တယ္။

ေရးတဲ့အတြက္

စာအုပ္ထုတ္တယ္။

ဇဝနကို

သူ

ရုပ္ရွင္ရိုက္တယ္။

မေကာင္းတဲ့အစဥ္အလာကို စစ္တပ္က ဆက္ထိန္းထားတာေပါ့။ ခု ဦးပိုင္တို႔ အာဏာသိမ္းတာတို႔ ဟာ
ဦးေနဝင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာပဲ။ အေျခခံဥပေဒ ေရးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္။ ဒါေတြဟာလည္း
ေနဝင္းလက္ထက္က ဒီလိုလုပ္တာပဲ။ ခုေတာ့ ပိုဆိုးလာတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေႏွာ က္ယွက္ရင္ ေထာင္ဒဏ္
အႏွစ္
၂ဝ
တဲ့။
ေႏွာ က္ယွက္တယ္ဆိုတဲ့
Definition
ဟာ
အင္မတန္
က်ယ္ျပန္႕တယ္။
တရားသူႀကီးေတြဟာလည္း အစိုးရခိုင္းတိုင္း လုပ္ေနရေတာ့ ေတာင္မင္း၊ ေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။
ေမာင္ဘခ်စ္။
။ေအးဗ်ာ၊ လစ္ရင္ တိုတယ္။ မလစ္ရရင္ ဓားျပတိုက္တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ ေရြးေကာက္ပ ြဲ
လုပ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီး ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္
သူရဲ့ပစ္မွတ္ထဲ ကြက္တိဝင္သြာ းတယ္။
ေမာင္ဘသစ္။

အခ်ိန္ယူသြားတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တာ

။အင္း … ကိုဘခ်စ္ က်ဳပ္ဆီက ပိုက္ဆံယူသြာ းတာကို စဥ္းစားၿပီး ပံုျပင္ေလး တခုကို

သတိရတယ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ဟာဗ်ာ … ဒါပဲ သတိရေနတာကိုး။ ခင္ဗ်ားပံုျပင္ေလးကို ေျပာမွသာ ေျပာပါ။

ေမာင္ဘသစ္။
။ တခါက ေမာင္ေကာက္ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ခ်မ္းသာထံ
ပိုက္ဆံသြားေခ်းတယ္။ ''သူငယ္ခ်င္းေရ … ငါ့ကို ပိုက္ဆံ တသာင္းေလာက္ ေခ်းပါ။ ကိစၥ အအေရးႀကီးေနလို႔ပါ''
တဲ့။
ဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက “တေသာင္းေတာင္ … မ်ားလွခ်ည္လား''
“အေရးႀကီးလို႔ပါ သူငယ္ခ်င္းရယ္။ ငါ မႏၲေလးက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တရက္မဆိုင္း ေပးပါမယ္”
''ေသခ်ာတယ္ေနာ္''
''ေသခ်ာပါတယ္ကြာ၊ ငါ မႏၲေလးက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တရက္မဆိုင္း ျပန္ေပးမွာပါ''
ဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက ပိုက္ဆံေပးလိုက္တယ္။ ေမာင္ေကာက္ဟာ ေမာင္ခ်မ္းသာဆီ ပိုက္ဆံမဆပ္ဘူး။ ဒါနဲ႔
ေမာင္ခ်မ္းသာ ကေမာင္ေကာက္ကို သြားေမးတယ္။
''သူငယ္ခ်င္းေရ … မင္း ငါ့ပိုက္ဆံ ယူသြားတာ တလ ေက်ာ္ေနၿပီ ျပန္မဆပ္ေသးဘူးလား''
''ျပန္ဆပ္ပါမယ္ကြာ … ငါ မႏၲေလးက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တရက္မဆိုင္း ျပန္ေပးမွာ ပါ''
''ဒါဆို … မင္း မႏၲေလး မသြားရေသးဘူးလား''
''ဟင့္အင္း၊ မသြားရေသးဘူး''
''မင္း မႏၲေလး ဘယ္ေတာ့ သြားမွာ လဲ''
'' ငါ မႏၲေလးကို ဘယ္ေတာ့မွ မသြားဘူး''
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ဟားဟား...။ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ရက္ မေၾကျငာဘူး။

ေမာင္ဘသစ္။

။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ ေစ်းဆိုင္ေတြမွာ “နက္ျဖန္အေၾကြးမေပး” ေရးထားသလို ေပါ့။

ေမာင္ဘခ်စ္။

။ေနာက္လ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ ဆိုတာေပါ့ ဟုတ္လား။

ေမာင္ဘသစ္။

။ ကလိန္ေစ့ ျငမ္းဆင္ ၿငိမ္ပိလမ္းစဥ္ေပါ့။

ေမာင္ဘခ်စ္။

။ ခုတေလာ ဗုဒၶဂါယာ သြားတယ ္ဆိုပါလား။

ေမာင္ဘသစ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။အဲဒီမွာ ယၾတာေခ်တယ္။
။ ဘာအတြက္လဲ။

ေမာင္ဘသစ္။

။ေရႊခြက္ မေပ်ာက္ေရးတဲ့။ ဘုရားပြင့္တဲ့ေနရာမွာ သြားေအာ္တယ္ ဆိုပဲ။

ေမာင္ဘခ်စ္။

။ဘာေအာ္လဲ။

ေမာင္ဘသစ္။
ေမာင္ဘခ်စ္။

။ ေပး ေပး ေပး … မေပး ေပး ေပး … ငါ့ေရႊခြက္ေပး တဲ့ ဟား ဟား။
။ ေပး ေပး ေပး … မေပး ေပး ေပး … ငါ့ေရႊခြက္ေပး

(ေမာင္ဘခ်စ္ႏွင့္ ေမာင္ဘသစ္တို႔တေတြ သီခ်င္းဆို၍ ကၾကေလသတည္း)
- ၿပီးပါျပီ -

Wi ne Su K hai ng Th ein a n d Gro up will be p r otest ed b y t he Bu rm ese Dem ocra cy
Activists
Posted by Maung | 1:18 PM | Local News Headlines | 1 comments »
အ ေမရိ က န္ လ ာ ေရာက ္ ေ ဖ်ာ ္ ေ ျ ဖမည့ ္ ၀ိ ု င ္ း စု ခ ိ ု င ္ သ ိ န ္ း နဲ ႔ အ ဖြ ဲ ႔ က ိ ု ဆ ႏၵ ျ ပက န္ ႔ က ြ က ္ မ ည္ ဟ ု ဆိ ု

မိ ု း မခအေထာ က္ ေ တ ာ္ ၀၀၂
ၾသ ဂု တ ္ ၇၊ ၂၀၁၀

ၾသဂုတ္လ

ရက္ေန႔က

အဂၤလန္သို႔

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလာသည့္

ေနတိုးႏွင့္

မိုးယုစံတို႔ကို

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏
၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဇာတ္ကား
“အရုဏ္ဦးတြင္ဖူးသည့္ၾကာ”
တြင္
၀င္ေရာက္သရုပ္ေဆာင္ျပီး
ဒီမိုကေရစီေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရး
က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို

ေသးသိမ္လြဲမွားေအာင္

ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ား

အလားတူ
ထိုဇာတ္ကားသရုပ္ေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ
၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း
ပါ၀င္သည့္
အႏုပညာအဖြဲ႔တခုကလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အထိမ္းအမွတ္ ၈ ေလးလုံး ၂၂ ႏွစ္ျပည့္ တြင္ အေမရိကန္ျပည္
ဘတ္ဖဲလိုးအရပ္တြင္ ကျပၾကဦးမည္ဟု ဆိုရာ အဆိုပါပြဲကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး
ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားမတုိင္ခင္က ၀ါရွင္တန္မက္ထရိုအရပ္ရွိ ျမန္မာမိသားစုမ်ားက အေမရိကန္အစိုးရထံ
စာေရးသားျပီး ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကို ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျပီး
ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း
ထိုအျဖစ္မတိုင္မီကတည္းက
အထက္ပါ
မင္းသမီး
၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းႏွင့္
အႏုပညာသမားမ်ားမွာ အေမရိကန္ဗီဇာ ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပုံရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းႏွင့္အတူ မင္းေမာ္ကြန္း၊
ရဲေလး၊ အယ္ဆိုင္းဇီ၊ ေရဗကၠာ၀င္းတို႔ အေမရိကန္သို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးေသာ အဆိုပါကားဒါရိုက္တာ တင္သန္းဦးက ယခုဇာတ္ကားကို
မိမိစိတ္တုိငး္က် မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္တိုင္းက် ရိုက္မည္ဆိုပါက ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၈၀% နဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ ၂၀ %
သာ သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးရုံးတြင္ အႏွစ္ ၂၀ လုပ္လာသူ ျဖစ္သျဖင့္
ေျဗာင္စစ္ဆင္ေရး သာမက လ်ဳိ႔၀ွက္စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးနည္းမ်ားစြာ ကို သုံးစြဲလာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခု အဆိုပါဇာတ္ကား၏ ဂယက္သည္ စစ္အစုိးရအတြက္လား၊
ျမန္မာပရိသတ္အတြက္လား ဆိုသည္ကို အမ်ားက စိတ္၀င္စားေနရျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းအယ္ဒီတာတဦး
က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ကို ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာဂီတ ပြဲ စီစဥ္သူအဖြဲ႔တဖြဲ႔က ဖိတ္ၾကားထားျပီ
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ
ဂီတပြဲကို စက္တင္ဘာ ၄ တြင္ က်င္းပမည္ဟု ဆိုသည္။ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွာ းသူမ်ား၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တု႔ံျပန္ခ်က္ကို မိုးမခမွ စုံစမ္းျခင္း မျပဳရေသးေပ။
Rains o r Shi n e, F FS S Ya no gn s hari ty go es o n
Posted by Maung | 12:20 PM | Contemporary Experience | 0 comments »

မိ ု း နတ္ သ ာ းႏွ င ့ ္ အၿ ပိ ဳ င္ - ေက် ာ္ သ ူ

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၀
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ေနေသာ ေက်းရြာ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသ
အသီးသီးသို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အမ်ားျပည္သူတို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ လွဴဒါန္းေငြတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္ သူအတြက္
လိုက္လံလွဴဒါန္း တူးေဖာ္ေပးထားေသာ စက္ေရတြင္းမ်ား၊ အုတ္ေရကန္မ်ား၊ ေရစုပ္စက္ မ်ား၊ မီးစက္မ်ား
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ေရစက္သြန္းခ် အပ္ႏွံပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးဆပ္လွ် က္ရွိရာ ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး)
ေန႔တြင္
ပဲခူးတိုင္း
က၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
စက္ကုန္းေက်းရြာ ၊
လက္ပံကုန္းေက်းရြာ၊
ေက်ာင္းတိုက္ေက်းရြာ၊
ဇြဲကိုက္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္ကန္ေက်းရြာ တို႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အသင္းသူ/ သား (၂၀) ဦးႏွင့္
ပဲခူးၿမိဳ႕ ပရဟိတလူမႈေရးသမား ကိုသူရိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႔ဲသားမ်ား သြားေရာက္ၿပီး အခမ္းအနား
က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္း က၀ၿမိဳ႕သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီတြင္ ထြက္ခြာ ၍ က၀ၿမိဳ႕မွ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္
စက္ေရတြင္း အုတ္ေရကန္ ေရစက္သြန္းခ် အပ္ႏွံပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ေက်းရြာ (၅) ရြာ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ညေန (၆း၃၀) နာရီတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။
လမ္းခရီး၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ က၀ၿမိဳ႕သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး က၀ၿမိဳ႕မွ ယခင္ ေျမနီလမ္းျဖင့္
သြားလာရသည့္ လမ္းမ်ားသည္ ယခု မိုးတြင္းခ်ိန္ခါတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းသဖြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စက္ေလွယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခက္ခဲစြာ ႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈတို႔ၾကားမွ ရႊံႏြံမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ားတို႔ကို
ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရစက္သြန္းခ် အပ္ႏံပ
ွ ြဲမ်ားကို က်င္းပေပး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မိုးထဲ ေရထဲ ရႊံႏြံထဲ ပင္ပန္း ခက္ခဲစြာ သြားေရာက္ ၾကေသာ္လည္း
သက္ဆိုင္ရာ
ေက်းရြာ မ်ားသို႔
ေရာက္ရွိေသာအခါ
ေက်းရြာ သူ/ သားမ်ားမွ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႀကိဳ ဆိုျခင္း၊ သေျပခက္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခရီးဦးႀကိဳ
ပင္ပန္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ကာ
အမွ်ေပးေ၀ ခဲ့ၾကပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

အသင္းသူ/ သားမ်ား
အသင္းသူ/ သားမ်ား

လမ္းခရီးတြင္ စက္ေလွွ ပ်က္ျခင္း၊ မိုးရြာ သြန္းျခင္း စသျဖင့္ မည္မွ်ပင္ခက္ခဲ၊
ရြာ သူ/ သားမ်ား၏ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳၾကေသာ ဒိုးပတ္တီးလံုးသံ ၾကားရသည့္အခါ

ဒိုးပတ္၀ိုင္းမ်ားႏွင့္
ျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္

အားလံုး ၀မ္းသာပီတိ
သည္ သြားလာသည့္
ၾကမ္းတမ္း၊ ပင္ပန္းပါေစ
လက္ခုတ္ၾသဘာေပးျခင္း၊

ဒိုးပတ္၀ိုင္း အဖြဲ႔သူ/ သား မ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ကခုန္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရြာ သူ/ သား မ်ားကလည္း ဒိုးပတ္၀ိုင္းတြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)
ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္တင
ြ ္း/ပ အလွဴရွင္မ်ားအား တင္စားဂုဏ္ျပဳ ေရးသားဖြဲ႔ဆိုထားေသာ သီခ်င္းျဖင့္
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ေရစက္သြန္းခ် အခမ္းအနားမ်ား ၿပီးဆံုး၍ ခရီးထပ္မံ
ဆက္ရန္အတြက္ ေလွဆိပ္မ်ားမွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္လည္း ရြာ သူ/ သားအားလံုးတို႔သည္ မိုးေရစက္ မ်ားၾကားမွ
လိုက္လံ၍ ၀မ္းသာပီတိ မ်က္ရည္စက္မ်ားျဖင့္ လက္ျပကာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း
ရြာ သူ/ သားမ်ား ႏွင့္အၿပိဳ င္ ပီတိမ်က္ရည္စမ်ားျဖင့္ မိုးေရစက္မ်ား ၾကားမွ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ကာ ခရီးဆက္ခဲ့
ၾကေတာ့သည္။

ေက်းရြာ မ်ားတြင္

အသက္ႀကီးရင့္ေသာ

အဖြာ းအိုမ်ားမွ

ဦးေက်ာ္သူအား

ယခုကဲ့သို႔

သြားလာရန္

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ေနရာေဒသအထိ အေရာက္လာျခင္းကို အ့ံၾသ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ကာ ၀ိုင္း၀န္းလက္ဆြဲ၍
ႏႈတ္ဆက္စကား၊ အားေပးစကားမ်ား၊ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေန႔ ၄.၈.၂၀၁၀ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔အဖို႔ က၀ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရစက္သြန္းခ် လွဴဒါန္းရန္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ အသြား
မိုးရြာ သြန္းမႈသည္
အျပန္ခရီး
က၀ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္သည့္
အခ်ိန္အထိ
တေနကုန္
ရြာ သြန္းခဲ့သည္။
မိုးရြာ သြန္းမႈမွာ လည္း သည္းႀကီးမဲႀကီး ရြာ သြန္းျခင္းမဟုတ္
ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္
ရြာ သြန္းေသာ
မိးု ဖြဲေလးမ်ားသာ

ေရစက္သြန္းခ်သည့္အလား ညင္သာ သိမ္ေမြ႔
ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွ အမ်ားျပည္သူ အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား ေရစက္သြန္းခ် အမွ် ေပးေ၀မႈ တို႔သည္
မိုးနတ္သားႀကီး၏ မိုးေရစက္သြန္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

(ဓာတ္ပုံ - နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ၎တို႔အယ္ဘန္ကို ၾကည့္လိုက သည္ေနရာကို သြားပါ။)

(ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ေရအလွဴေစ်းပြဲေတာ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ "အမ်ားအက်ဳိး - အမ်ားေကာင္းမႈ" တီရွပ္ကို
အမွတ္တရ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ကိုေက်ာ္သူကို ေတြ႔ရစဥ္၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္းသားမ်ား၊ မေရႊဇီးကြက္
(ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ) ႏွင့္ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္)

elep ha nt st eps o n a la n dmi ne in Th ai-B u rma b ord er
Posted by Yan Lo Kywe | 9:56 PM | News in Photos | 1 comments »
ဆင္ ေ ဆ းရု ံ သ ု ိ ႔
ဓာတ္ပုံသတင္း

ၾသဂုတ္

၆၊

နယ ္ စ ပ္ တ ြ င္

၂၀၁၀

မု ိ င ္ း နင္ း မိ သ ည့ ္ ဆ င္ တ ေကာ င္

ေရာက ္ လ ာ

ထုိင္းႏုိင္ငံ

လမ္ပန္းခရုိင္ ဆင္ေဆးရုံရိွ အသက္ ၂၂ အရြယ္ ဆင္မ Mae Ka Pae ကုိ ယမန္ေန႔က ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံ
ျဖစ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔က ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ မုိင္းနင္းမိျခင္းေၾကာင့္ ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာ ရရိွခ့ဲသည္။
(ဓာတ္ပုံမ်ား
AP

သတင္းဌာန)

Car too n Sa w N go – SP D C a n d No rt h Kor ea

Posted by Ko Oo | 6:01 PM | Cartoon Box, Saw Ngo | 0 comments »

ကာ တြ န ္ း ေစာ ငိ ု - က မၻ ာ ႀက ီ း က ိ ု က ိ ု င ္ လ ႈ ပ ္ ျ ပမယ ္
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၀
Phyo Ko Ko Oo, Bo Bo an d M a S ein Too - vi cti ms of huma n s muggl er , Ko Wi n
Tha n & Ma un g S ein Too - victims o f for ced sol diers
Posted by Maung | 2:47 PM | Local News Headlines | 0 comments »

ဦးေအ းျ မင့ ္
( လ မး္ ျ ပၾ က ယ္ )
အ ဖြ ဲ ႔ က
လူ က ု န ္ က ူ း ခံ ရ သူ ႏ ွ င ့ ္
စစ္ သ ားအျ ဖစ္
အ ဓမၼ ေ ခၚ ေဆ ာ င္ ခ ံ ရ သူ တ ိ ု ႔ စာ ရင္ း ထု တ ္ ျ ပန္ ( ေမာ င္ ျ ဖိ ဳ းက ိ ု က ိ ု ဦ း၊ ေမာ င္ ေ က ်ာ ္ ဘ ု ိ ဘ ိ ု ၊ မစိ န ္ တ ူ း ၊
ေမာ င္ စ ိ န ္ တ ူ း နဲ ႔ က ိ ု ၀ င္ း သ န္ း )

မိ ု း မခ၊ ( ဦးေအးျမင့ ္ ( လမ္ း ျပၾကယ ္ ) မွ တ ဆ င့ ္ )
ၾသ ဂု တ ္ ၆၊ ၂၀၁၀
ယမန္ေန႔မ်ားက
လက္ခံရရွိခ်က္အရ
အဆိုပါ
ပုဂၢဳိလ္တို႔၏
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာထံ
တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ နယ္စပ္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃ ဦးမွာ
ကိုျဖဳိးကိုကိုဦး၊ ကိုေက်ာ္ဘိုဘို ႏွင့္ မစိန္တူး တို႔ျဖစ္ျပီး စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသူတို႔မွာ
ေမာင္စိန္တူး ႏွင့္ ကို၀င္းသန္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို
ဦးေအးျမင့္
(လမ္းျပၾကယ္)
ဘေလာဂ့္ႏွင့္
စကရစ္ဘ္
ဆိုက္တို႔တြင္
တင္ဆက္ထားသည္။ ထို၀က္ဆိုက္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ျပင္ပက ေစတနာ၀န္ထမ္းတို႔က စုေဆာင္းေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

Du e to Clim ate C h an ge & D ra ug h t, B ur mes e Ri ce P rod u ctio n to be do wn
Posted by Maung | 1:25 PM | Local News Headlines | 0 comments »

ရာ သီ ဥ တု ေဖာက ္ ျ ပန္ ျ ခင္ း ေၾက ာ င့ ္ လာ မယ ့ ္ ႏ ွ စ ္ ျ မန္ မ ာ ့ စပါ းအ ထြ က ္ ေလ ်ာ့ မ ည ္
ခင္ႏွင္းလြင္၊ ရန္ကုန္
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၀
အယ္လနီညို ဟုေခၚဆိုသည့္ အပူရွိန္ျမင့္ၿပီး
လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စပါးအထြက္မွာ ၁၀

မိုးနည္းပါးသည့္ ရာသီဥတု အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းႏိုင္တယ္္လို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌါနမွ အရာရွိႀကီး တဦးကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ
စတင္ကာ
ေႏြရာသီတေလ်ာက္လံုး

အပူရွိန္ျမင့္တက္ၿပီး

မိုးအ၀င္ေနာက္က်သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မိုးေရခ်ိန္ရရွိမႈ ပံုမွန္ထ က္နည္းပါးသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈကို
ထိခိုက္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိုက္ဧက လ်ာထားခ်က္ ၁၆ သန္းကို မျပည့္မီပဲ ၁၀ ရာခိုငႏ
္ ႈန္းအထိ
ေလ်ာ့က်ႏိုင္တယ္လို႔ အဆိုပါ အရာရွိႀကီးက ေျပာဆိုတာပါ။
အျခား
စိုက္ပ်ိဳးေရး
ပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း
ကြင္းပိတ္ရေတာ့မယ့္
အထက္ျမန္မာျပည္မွာ

“အခုအခ်ိန္

ဇူလိုင္လကုန္မွာ

အခ်ိန္ပဲ၊
ဒါေပမယ့္
စိုက္ပ်ိဳးေရ
မလံုေလာက္လို႔
ဆည္ေတြက ေရအလံအ
ု ေလာက္ မေပးႏိုင္ေသးသလို၊

အားလံုး

ကြင္းမပိတ္ႏိုင္ေသးဘူး၊
ေအာက္ပိုင္း ေဒသေတြ

က်ေတာ့လည္း ခါတိုင္းႏွစ္ထက္ မိုးရြာ တာေလ်ာ့တယ္၊ ေနာက္ဇြန္လကုန္ခါနီးမွ ပ်ိဳးသက္ရင့္တဲ့ ပ်ိဳးစပါးပင္ေတြကို
အလုအယက္ စိုက္ရတာဆိုေတာ့ စပါး အထြက္ႏႈန္းက လ်ာထားတာထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တယ္။ ေနာက္
တခ်က္က

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ

မိုးနည္းနည္းရြာ တုန္း

ပ်ိဳးႀကဲလိုက္ၿပီးေတာ့

အပင္ဆက္တိုက္ႀကီးထြားမယ့္

အခ်ိန္မွာ မိုးကရပ္သြားေတာ့ ပတ္ၾကားအက္ၿပီး လယ္ မေအာင္တာေတြရိွတယ္။ အဲလိုေနရာေတြမွာ
လယ္သမားက မ်ိဳးအပိုမရွိရင္ ထြက္သေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရမယ့္သေဘာရွိတယ္။ မ်ိဳးအပိုရွိလို႔ ျပန္စိုက္ရင္လည္း
အခ်ိန္ကိုလုစိုက္ရမယ့္ အေျခအေနေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းက ေလ်ာ့ဦးမယ့္ သေဘာရွိတယ္” လို႔ သူ႔ခန္႔မွန္းခ်က္ကို
ေျပာဆိုပါတယ္။
လံုး၀ေရမရႏိုင္သည့္ တခ်ိဳ႕ေသာ နယ္မ်ားတြင္ စပါးအစား ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု စတဲ့
ေရမ်ားမ်ားမလိုအပ္တဲ့
စီးပြားျဖစ္
သီးႏွံေတြကို
အစားထိုးစိုက္ၿပီး
ေငြေပၚေအာင္
ေတာင္သူမ်ားက
လုပ္ေနရတယ္လို႔လည္း အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္က ေျပာပါတယ္။
ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာစ
့ ားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႕ (အက္ဖ္ေအအို ) ကလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အာရွေဒသ
ဆိုးရြားစြာ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

ဆန္အထြက္

ခန္႔မွန္းထားတာထက္

ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တယ္လ ို႔

အာရွေဒသမွာ

ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္တာေၾကာင့္

အတြင္းအဆိုးဆံုး
အေျခအေနျဖစ္ၿပီး
စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက
အက္ဖ္ေအအို ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

မဲေခါင္ျမစ္ေရ

ေလ်ာ့က်မႈဟာ

သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကို

အႏွစ္

၃၀

ထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း

အခုလိုမိုးေခါင္ျခင္းမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ကယားျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မိုးေခါင္မႈနဲ႔
အလားသ႑န္တူၿပီး ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၈၀ ၀န္းက်င္ရွိတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လည္း အခုနွစ္မိုးေရခ်ိန္ဟာ
ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့နည္းေနတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။
စစ္အစိုးရအေနန႔ဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္
အသိေပးျခင္း၊
အကူအညီေပးျခင္း
တို႔သိပ္မေတြ႕ရွိရပဲ
ထြက္ရွိလာတဲ့
စပါးမ်ားအား
ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔ နအဖ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သားသမီးပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔
အစိုးရနဲ႔ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက
ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာသာေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ဆန္စပါး

လုပ္ငန္းရွင္အသင္းကို

ယမန္ႏွစ္က

Bur mes e Ka rao ke Si ng er di ed o f el e ctri c sh ock from t he mi c
Posted by Maung | 10:30 AM | Local News Headlines | 0 comments »
ကာရာအိုေက မိုက္ကရိုဖုန္း ဓါတ္ႀကိဳးေပါက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုသူ ေသဆံုး

ခင္ ႏ ွ င ္ း လြ င္ ၊ ရန္ က ု န ္
ၾသ ဂု တ ္ ၅၊ ၂၀၁၀
ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္ေန႔က လားရႈိးၿမိဳ႕ ကာရာအုိေက ဆုိင္တစ္ဆိုင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်ီအုိႀကီး
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ကဲရ္ျမန္မာ” မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး မုိက္ခရုိဖုန္းဓါတ္ၾကိဳး ေပါက္ၿပီး ဓါတ္လုိက္ေသဆုံး ခဲ့ရတယ္လို႔
သိိရပါတယ္။ ျဖစ္ပြားပံုမွာ အဆိုပါေန႔က အန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းမ်ား လားရိႈးၿမိဳ႕ “သီရိေရႊစင္ကာရာအိုေကဆိုင္” တြင္
သီခ်င္းသြားေရာက္ သီဆိုၾကစဥ္ သီခ်င္းဆိုသည့္ မိုက္၀ါယာႀကိဳးေပါက္ရာမွ ဓါတ္လိုက္ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါ အန္ဂ်ီအိုမွ ၀န္ထမ္းတဦးက
“အဲဒီေန႔က ပေရာဂ်က္ ေနာက္ဆုံးပိတ္တဲ့ရက္ျဖစ္လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အေနနဲ႔ အားလုံး ကာရာအုိေက
သြားဆုိၾကတာပါ။ ေသဆုံးသြားသူရဲ႕ အမည္က ေစာမားကပ္ဖရီးဒန္း ပါ။ အသက္က၂၇ႏွစ္၊ FOC ( Field office
coordinator ) တာ၀န္ယူထားတဲ့သူပါ။ သူဓါတ္လုိက္ၿပီးေတာ့ လက္တဖက္က မီးကၽႊမ္းသလုိ ညိုမဲေနပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္
ကာရာအုိေကဆုိင္က
နစ္နာမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး
သိန္းေလးဆယ္
ေပးမယ္လုိ႔
သေဘာတူထားေပမဲ့ အခုေနာက္ဆုံးသတင္းအရ သူတုိ႔ဘက္က ေငြေပးဖုိ႔ကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး
ျငင္းေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္”
လို႔ ေျပာဆုိပါတယ္။
ေစာမားကပ္ ဖရီးဒန္းမွာ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ၄ ရပ္ကြက္ ႏြဲ႔ေနာရပ္မွာ ေနထုိင္သူပါ။ သူ႔မွာ မိခင္ႏွင့္ ညီငယ္
ႏွစ္ေယာက္က်န္ခဲ့တယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးျဖစ္သူ မႏွင္းပြင့္က “သမီးတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဂိမ္းစီးတီးမွာ ကာရာအုိေက သြာ းဆုိၾကတာ … မုိက္က ဘယ္ေနရာက
ေပါက္ေနလဲမသိဘူး။
မုိက္ကုိ
ကုိင္လုိက္တာနဲ႔
လက္က
က်င္တက္ေနတယ္၊
ဆုိင္ေတြ
အေနနဲ႔
၀န္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ ကုိယ့္ေဖာက္သည္ေတြ အသက္ အႏၱရာယ္ မၾကဳံရေအာင္ေတာ့ ဂရုစုိက္သင့္တယ္”
လုိ႔ ရန္ကုန္က သူ႔အေတြ႕အႀကံဳ ကို ေျပာျပပါတယ္။
စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ဦး ကလည္း
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္တာ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္တာမ်ိဳးေတြ
ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းတာေတြ႕ရတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးက်ေတာ့လဲ တကယ္ရဖုိ႔ အာမခံခ်က္
မရွိဘူး။ အစုိးရဘက္ကလဲ ဒီလုိကိစၥေတြကုိ အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္းဖုိ႔ပဲ ေျပာတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ခံ အင္အား မရွိတ ဲ့
သူေတြအဖို႔ေတာ့ ဘာမွရမွာမဟုတ္ဘူး”

လို႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စားသံုးသူအခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေရး
ကဲ့သို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း
အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိဘဲ ထိုသို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ၿပီး
ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊ ၀န္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း
ရွိေနသည္ဟု ျပည္တြင္း သတင္းအယ္ဒီတာတဦးက ေျပာပါတယ္္။ ထို႔ျပင္ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္
ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္သည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း နစ္နာသူအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုဖို႔ရာ
၀န္ေလးၾကသည့္ အေျခအေနဟု လည္းျဖည့္စြက္ေျပာဆိုပါတယ္။
ယမန္ႏွစ္က
ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီး
တဦးေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္

တန္းေက်ာင္း သူ
မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ေသဆံုးခဲ့ရမႈတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဖၚျပခဲ့မႈေၾကာင့္သာ ေပါ့ေလ်ာ့သည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္
အထူးကုေဆးရံုတို႔မွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ အဲဒီေနာက္မွာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးု ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွာ
ေဖၚျပခြင့္ မရေတာ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဇူလုိင္ ၂၃ရက္ေန႔ ကလည္း ဒဂုံစင္တာ ဘီဘေလာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးၿပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္
ဓါတ္ေလွကား ရပ္တန္႔သြားရာမွ စီးနင္းလာသူ (၈) ဦး တု႔ိ ဓါတ္ေလွကားထဲ၌ ၄၈ မိနစ္ၾကာ ပိတ္မိေနခဲ့တဲ့
အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ပိတ္မိေနစဥ္မွာ သာမန္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ၂ ဦးမွ လြဲၿပီး အဓိက
တာ၀န္ရွိတဲ့ Dagon International Ltd ပုိင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ တဦးတေယာက္မွ
မလာေရာက္ခဲ့ဟု Hot News အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ပိတ္မိေနသူမ်ား
ေဘးမသီ
ရန္မခရေအာင္
ဆံုးျဖတ္စီစဥ္ႏိုင္သူ
တဦးတေယာက္မွ
ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း အဆိုပါစာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Tha n Sh we r epo rt edly hospi talize d
Posted by Yan Lo Kywe | 10:57 PM | Burma News Headlines | 0 comments »

ဗိ ု လ ္ ခ ်ဳ ပ္ မ ွ ဴ းႀ ကီ း သ န္ း ေရႊ ရန္ က ု န ္ တ ြ င ္ ေဆးကု သ မႈ ခ ံ ယ ူ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၀

ၿပီးခ့ဲသည့္လက အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာမိုဟမ္ဆင္းႏွင့္ ေတြ႔ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ဓာတ္ပုံ - AP)
တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟု အမ်ားေခၚဆိုၾကသည့္ နအဖ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းလိႈင္
ေဆးရံုတြင္ တစ္ရက္တာ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သည္ ဟု ေဆးရံုႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အမည္ မေဖာ္လိုသူ တဦးက
ေျပာဆိုသည္။
ရုတ္တရက္ မက်န္းမာသျဖင့္ ေခတၱ ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရန္
လိုအပ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ပစၥည္းကိရိယာ စံုလင္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ပန္းလိႈင္ေဆးရံုတြင္
တက္ေရာက္ျခင္းလား

ဆိုသည္ကို

ရွင္းလင္းစြာ

မသိရွိရေသးေပ။

ပန္းလိႈင္ေဆးရံုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသူ ဆာ့ဂ်ပန္း ပိုင္ဆိုင္သည့္
ေဆးရံုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တဖက္ကမ္း လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။ ျပည္ပမွ အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား
ရိွသည့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ

ကုသမႈ

စရိတ္

အျမင့္ဆံုး

ေဆးရံုတရံုလည္း

ျဖစ္သည္။

အသက္ ၇၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ နအဖ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာဏာ အရွိဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရႊသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းကပင္ အိႏၵိယႏိုငင
္ ံသို႔ ၅ ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး
သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။
သူ႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအေပၚ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ အကဲခတ္သူမ်ားက
စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိသည္။ နအဖ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ မဟုတ္ဘဲ တဦး
တေယာက္၏

တေသြး

တသံ

အမိန္႔ျဖင့္

စီမံ

ကြပ္ကဲေနသည့္

အတြက္

သူ႔၏

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ

လစ္လပ္သြားျခင္းက
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
လႈပ္ရွားမႈအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မည့္
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း. အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အခ်က္တို႔ကို
လည္းေကာင္း

စိတ္၀င္စားေနၾကသည္ဟု

သိရသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ျဖဳတ္ထုတ္ခံရအၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စစ္အစိုးရ ရံုးစိုက္စဥ္ကာလ
အတြင္းကလည္း သူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန မေကာင္းသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးၿပီး နအဖ

စစ္အုပ္စု၏

ဒုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက

အာဏာ

သိမ္းလိုက္သည္ဆိုသည့္

ေကာလဟလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။
Su mm er Cl asses for Bu dd his m for B um rese C hi ldre n in SF B ay Ar ea
Posted by Maung | 5:47 PM | Local News Headlines | 0 comments »
ဆန္ ဖ ရန္ ေ ဘ းဧရိ ယ ာ ေႏြ ရာ သီ ဗု ဒ ၶ ဘ ာ သာ ယ ဥ္ ေ က် းလိ မ ၼ ာ သ င္ တ န္ း မ် ာ း စည္ က ာ း

မိ ု း မခအေထာ က္ ေ တ ာ္ ၀၀၂
ၾသ ဂု တ ္ ၅၊ ၂၀၁၀
သည္လဆန္းမွ စတင္ျပီး ၁ပတ္တာ ၾကာမယ့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ
ဘာသာေရးသင္တန္းမ်ား စတင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖရီးေမာင့္ျမိဳ႔ ေမတၱာနႏၵ ၀ိဟာရမွာ (ၾသဂုတ္ ၁ က ၈ အထိ)
နဲ႔ ဟတ္ဖ္မြန္းေဘးျမိဳ႔ ဓမၼနႏၵ ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ေတြမွာ (ဇူလိုင္ ၃၁ က ၾသဂုတ္ ၇ အထိ)
လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ခရီးေ၀းက မိဘေတြက သားသမီးမ်ားကို ညအိပ္ထားရွိျပီး သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ေစတာမို႔ ျမန္မာမိသားစုေတြရဲ့ ေစတနာ သဒၵါတရား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္အားေပးမ်ားနဲ႔
ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ စည္ကားေအာင္ျမင္တယ္လို႔
သိရပါတယ္။
ဖရီးေမာင့္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၊ ညအိပ္ေက်ာင္းသား ၂၀ နီးပါး ရွိျပီး၊
ဟတ္ဖ္မြန္းေဘးေက်ာင္းမွာေတာ့
ေက်ာင္းသား
၆၀
ေက်ာ္က
ညအိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္
တက္ေရာက္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဆန္ဟိုေဇးျမိဳ႔ တထာဂတေက်ာင္းတိုက္မွာ လည္း
လူငယ္မ်ားအတြက္
တရားစခန္း
စတင္ေနျပီး
ၾသဂုတ္
ဒုတိယပတ္မွာ
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက ္
ဘာသာေရးသင္တန္း စတင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ့ အေ၀းကို ေရာက္ရွိေနျပီး အသက္ ၄၊ ၅ ႏွစ္က စလို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ၁၆၊ ၁၇
အရြယ္အထိ ျမန္မာကေလးနဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ မိဘေတြရဲ့ တိုက္တြန္းမႈေတြေၾကာင့္ အဆိုပါသင္တန္းေတြ
တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။
ဒီထက္ပိုျပီး
စိတ္ပါ၀င္စားလာတဲ့
လူငယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကေတာ့
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ
ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးေတြ၊
လက္ေထာက္
သင္တန္းအကူဆရာေတြ
ျဖစ္လာၾကတယ္လို႔ ေက်ာင္းထိုင္သံဃာေတာ္ေတြက မိုးမခကို ေျပာျပပါတယ္။
ဘာသာေရးအေျခခံအျဖစ္
ဘုရားရွိခိုး၊
သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊
ဗုဒၶ၀င္၊
ပါရမီ
၁၀
ပါး၊
မဂၤလာတရားေတာ္မ်ား၊
တရားမွတ္ျခင္း၊
ေမတၱာပို႔နည္း၊
ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ
တရားေတာ္မ်ား၊
ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား စသည္တို႔ကို ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြက ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းမႈေတြနဲ႔ စိတ္ရွည္
လက္ရွည္ သင္ၾကားၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဖရီးေမာင့္ ေမတၱာနႏၵေက်ာင္းတိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိကာဘိ၀ံသ
မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အေျခခံ၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း ဆိုျပီး အဆင့္ ၃ ဆင့္ ထားတယ္လို႔
သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ယခုဆိုရင္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ေႏြရာသီသင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္ေအနဲ႔
နယူးေယာက္က အာဂႏၵဳ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း ၾကြေရာက္ျပီး ကူညီတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဟတ္ဖ္မြန္းေဘး ဓမၼနႏၵ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးၾသသဓက မိုးမခကို မိန္႔ၾကားရာမွာ
ထိုေက်ာင္းတိုက္မွာ
ယခုဆုရ
ိ င္
၁၈
ႏွစ္
ရွိခဲ့ျပီလို႔
ဆိုပါတယ္။
ဟတ္ဖ္မြန္းေဘးေက်ာင္းကို
မေျပာင္းေရႊ႔ခင္ကတည္းက ေႏြရာသီသင္တန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ထိုေက်ာင္းမွာေတာ့
အၾကိဳ တန္းအျဖစ္ ၾသကာသတန္းဆိုျပီး ၅၊ ၆၊ ၇ ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တတန္း၊ ၈ႏွစ္မွ ၁၄
ႏွစ္အထိအတြက္ ပုံမွန္ အတန္း ၃ တန္း၊ ၁၅ - ၁၆ ႏွစ္ ေကာလိပ္ၾကိဳ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၂ တန္း ဆိုျပီး
ထားရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ညအိပ္ ညေန ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္ခံရတဲ့သင္တန္းျဖစ္တဲ့အတြက္
စနစ္တက်ရွိေအာင္ အမ်ားၾကီး ၾကိဳးစားခ့ဲၾကတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
ဖရီးေမာင့္က ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိက ေျပာၾကားရာမွာ ေရရွည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္းကို
အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေစရန္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြတရပ္ ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဒကာ၊

ဒကာမမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးျပီး ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳဆု
ခ်ီးျမွင္းျခင့္တို႔ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။
ဟတ္ဖ္မြန္းေဘးက ဆရာေတာ္ ဦးၾသသဓက “ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြက သင္တန္းျပီးတဲ့အခါ အက္ေဆးေတြ ေရးၾကရတယ္။ အဲသည္မွာ
ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြရဲ့ အေတြးအျမင္ေတြဟာ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာကို ေတြ႔ရတယ္။
ဗုဒၶဘာသာတရားရဲ့
မဂၤလာရွိပါတယ္”

အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို

ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္

ခ်မွတ္ေပးလိုက္ရတာဟာ

အလြန္ကို

လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။
မိုးမခမိတ္ေဆြ မိဘတဦးက ေျပာၾကားရာမွာ
“အခု က်ေနာ့္ကေလးေတြက ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ ေရာက္ၾကျပီ။ တေန႔က က်ေနာ္က ေမးတယ္။
ဗုဒၶဘာသာဟာ တျခားဘာသာေတြနဲ႔ ဘာကြာ သလဲ လိ႔ု ေမးၾကည့္တယ္။ သူတို႔က တညီတညြတ္တည္း
ေျဖတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယုံၾကည္တဲ့ ဘာသာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူတို႔က အရင္ဆုံး ျပန္ေျဖတယ္။ အဲသည္လိုမ်ဳိး
ေျဖတာကို က်ေနာ္ကေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္။”

Sa dako S asaki cra n es, Ko er an c ul tu re a nd Bu r ma
Posted by Yan Lo Kywe | 5:46 PM | Variety Article | 0 comments »
ဂ် ပန္ င ွ က ္ ရ ု ပ ္ ၊ က ု ိ ရ ီ း ယာ းယဥ္ ေ က ်းမႈ နဲ ႔ ျ မန္ မ ာ ျ ပည္
ၾကယ္ျဖဴ
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၀

လြန္ခ့ဲသည့္ ၆၅ ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း ဂ်ပန္ မိန္းကေလးတဦး၏ ေၾကကဲြဖြယ္ ဇာတ္လမ္း ကုိ
ႏုိင္ငံတကာတြင္ ယေန႔တုိင္ အမွတ္ရေနၾကသည္ (photo: Leiflet)
ကမာၻႀကီးေပၚမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ တုန္းက ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး အျဖစ္ဆိုးႀကီးတခု ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။
လူသားတို႔ရဲ႕ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေတြနဲ႔ မာန္မာနတို႔ အားၿပိဳင္ရာ အတၱတိုက္ပြဲေတြရဲ႕ ဓားစာခံအျဖစ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဟီရိုရွီးမား ၿမိဳ႕ကေလးဟာ တစစီ ေၾကမြ ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အဏုျမဴ

ဆိုတဲ့

ဗံုးႀကဲခံခဲ့ရတာေလ။

ခုလာမယ့္

ၾသဂုတ္

၆-ရက္ေန႔မွာ

ေပါ့

...

...

အျပစ္မဲ့တဲ့ လူသားေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေၾကြလႊင့္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံုဟာ ျပာက်သြားခဲ့ရတယ္။
အဏုျမဴ အဆိပ္ေငြ႔ေတြ ၾကားမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ သူေတြက လည္း လူစဥ္မမီတဲ့ ဘ၀ေတြနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း
လႊင့္ပါးခဲ့ၾကရရွာ တာကလား။ ေတြ႔ေနက် တိုက္တာ အေဆာက္အအုံေတြ၊ ျဖတ္သန္းေနက် တံတားႀကီးေတြ၊
လူအျပည့္ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ ဓာတ္ရထားေတြ၊ အဘိုးနဲ႔ အဘြား၊ အေဖနဲ႔ အေမ၊ ေက်ာင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
ေက်ာင္းက ဆရာေတြ၊ အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေန႔စဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကတဲ့ ေစ်းသည္ေတြ၊ ႏိုင္ငံမွာ
အားကိုးရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ အျပစ္ ကင္းလွတဲ့ ခ်စ္စရာ ေက်ာင္းသားေလးေတြ၊ ၀၀ကစ္ကစ္နဲ႔
ရယ္ေမာေနတဲ့ ကေလးငယ္ေလးေတြ၊ သူတို႔ေတြ၊ သူတို႔ေတြ အားလံုးဟာ စူးရွတဲ့ အလင္း တခုေအာက္မွာ ... ...
၊ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ျမည္ဟည္းသံႀကီးေတြ ေအာက္မွာ ... ... ၊ ေ၀၀ါးေနတဲ့ အခိုးအေငြ႔ေတြ ေအာက္မွာ ... ...
တစစီ
ျပတ္ေတာက္
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကတယ္။
တြဲလဲခိုေနတဲ့ အေရျပားစေတြ၊ စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ အ၀တ္ အပိုင္းအမွ် င္ေတြ၊ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ဦးေႏွာ က္ေတြ၊ ခႏၶာ
အစိတ္အပိုင္းေတြ
ၾကားမွာ
ကြဲၿပဲက်ိဳးေၾကလု
ခပ္တဲတဲ
ေျခေထာက္ေတြနဲ႔
ထိပ္လန္႔တၾကား
ေျပးလႊားေနၾကတယ္။ မီးခိုးေငြ႔ေတြ၊ ျပာမႈန္ေတြ၊ ေ၀့၀ဲ ရႈတ္ေထြးေနတဲ့ အပ်က္အစီးပံေ
ု တြ ၾကားမွာ အရာရာဟာ
ေနပူက်စ္က်စ္ထဲမွာ ျဖစ္ညွစ္ ခံထားရသလိုမ်ိဳး ပူေလာင္ မာေၾကာ တင္းၾကပ္ၿပီး ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္းေနခဲ့တယ္။
ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြ ဗရပြနဲ႔ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရွာ တဲ့ ေမွးမွိန္ ေ၀၀ါးတဲ့ မ်က္လံုးေတြဟာလည္း ဟီရုရ
ိ ွီးမား ေဆးရံုရဲ႕
မ်က္ႏာွ က်က္ေတြကို

နာက်င္

ခါးသီးစြာ

ေငးေမာရင္း

တအိအိ

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကရရွာ တယ္။

အဲဒီလို နာက်ည္းမႈ၊ ညိွဳးငယ္မႈေတြၾကားမွာ အသက္ ၁၂-ႏွစ္အရြယ္ အဏုျမဴ အဆိပ္သင့္ လ်ဴေကးမီးယား
ေ၀ဒနာရွင္မေလး ဆားဒါးကိုးဆာဆခိ ဟာ ႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ ပိန္လွီလွီ ခႏၶာ ကိုယ္ေလးနဲ႔ သံကုတင္ေပၚမွာ
လွဲေလ်ာင္းေနရင္း စကၠဴႀကိဳးၾကာရုပ္ေလးေတြကို ပင္ပန္းႀကီးစြာ ေခါက္ေနပါတယ္။ သူမရဲ႕ နံေဘးမွာ လည္း
ေရာင္စံုစကၠဴ အပိုင္းအစေတြ၊ သၾကားလံုး စကၠဴေလးေတြ၊ ေဆးပုလင္းက စကၠဴပတ္ေလးေတြ၊ သတင္းစာ အပိုင္း
အစေတြ
ျပန္႔က်ဲေနပါတယ္။
ေၾကာက္စရာ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ အတူ စစ္ႀကီး ၿပီးသြားခဲ့တာ ၁၀-ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊
ကေလးေတြဟာ တျဖဳတ္ျဖဳတ္
အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့
ငွက္ပါ။

ေသဆံုးေနၾကရတုန္းပါပဲ။ ႀကိဳးၾကာ ဆိုတာ သမီးတို႔ ဂ်ပန္ရိုးရာမွာ
သူဟာ
သမီးတို႔
ဆုေတာင္းေတြကို
ေကာင္းကင္ဘံုက
ဘုရားဆီ

သယ္ေဆာင္ေပးတယ္ေလ။ လူသားေတြ အားလံုးကိုလည္း အဏုျမဴရန္က ကင္းေ၀းေစခ်င္တယ္။ အဲဒီ
ဆုေတာင္းေတြကို သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးၾကာ ၁၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ခု ... သမီး
ေခါက္ထားတာ ၆၀၀-ေက်ာ္ၿပီ။ ႀကိဳ းၾကာ ၁၀၀၀-ျပည့္တာနဲ႔ သမီး ျပန္ေနေကာင္းလာမွာပါ။ အဲဒီအခါက်ရင္
သမီးလို အဏုျမဴအဆိပ္သင့္ လူနာေတြဆီကို သြားၿပီးျပဳစုမယ္။ အားေပးမယ္။ ဒါ... သမီးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္းခ်က္တခုပဲ
တ့ဲ။
၁၉၅၅ ေအာက္တိုဘာ ၅-ရက္ေန႔မွာ အဏုျမဴ အဆိပ္သင့္ ကေလးငယ္ေလး ဆာဆခိဟာ သူေခါက္ထားတဲ့
ႀကိဳးၾကာရုပ္ေလးေတြၾကားမွာ ထာ၀ရ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူခ်စ္တဲ့ ကမာၻႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးကို
အၿပီးတိုင္ ေက်ာခိုင္းသြားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူမ ေခါက္ထားတဲ့ စကၠဴ ႀကိဳးၾကာရုပ္ကေလးေပါင္း ၆၃၄ ခုသာ
ရွိပါေသးတယ္။ သူမ သတင္းကို ၾကားၾကားခ်င္း သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေရာက္လာၾကၿပီး လိုေနတဲ့
စကၠဴႀကိဳးၾကာရုပ္ကေလးေပါင္း ၃၆၆-ခုကို ေခါက္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူမကို သၿဂၤဳ ိဟ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာ့ သူမရဲ႕
နံေဘးမွာ ေကာင္းျခင္း ဆုေတာင္းေတြကို သယ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ႀကိဳးၾကာရုပ္ကေလးေပါင္း ၁၀၀၀ ၀ိုင္းရံလ်က္ပါ။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္လူငယ္ေလးမ်ားက စုေပါင္း ေကာက္ခံေငြနဲ႔ ဟီရိုရွီးမားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းၿခံႀကီးထဲမွာ
ဆာဒါးကိုးဆာဆခိ ရဲ႕ ရုပ္ထုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆာဆခိကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကၠဴႀကိဳးၾကာေခါက္တ့ဲ
အသင္းမ်ား၊
အသင္း၀င္

ကလပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၆-ရက္ေန႔ကို ေရာက္တိုင္း ႀကိဳးၾကာေခါက္
ကေလးေတြက
သူတို႔
လုပ္ထားတဲ့
စကၠဴႀကိဳးၾကာရုပ္
ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာ ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံမွာရွိတ့ဲ

ဆာဆခိရဲ႕

ေျခရင္းမွာ

သြားေရာက္

စုပံုထားၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ စကၠဴႀကိဳးၾကာ ၁၀၀၀ ေခါက္ၿပီး ဆုေတာင္းရင္ ျပည့္တယ္ဆိုတဲ့ ဓေလ့တခု ေခတ္စားလာတယ္ ဆိုရမွာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ့ ကိုရီးယားကားေတြ ထဲမွာ ႀကိဳးၾကာ ၁၀၀၀ ေခါက္ၿပီး ဆုေတာင္းရင္ ရည္းစားနဲ႔ ညားတယ္လို႔
ပါတာေၾကာင့္
အိုမီဂါရီ
ႀကိဳးၾကာရုပ္ေလးေတြေခါက္၊

စကၠဴထုပ္ေလးေတြ
ပုလင္းထဲ ထည့္ၿပီး

အေရာင္း
ကိုယ္ခ်စ္တဲ့

သြက္ခဲ့ရတယ္။
လူငယ္ေတြကလည္း
သူေတြကို ေပးၾကတယ္။ လူငယ္ေ တြ

အတြက္ကလည္း ကိုရီးယားကားက လြဲၿပီး ၾကည့္စရာ ဗဟုသုတ ဆိုလို႔ တီဗီမွာ က ပဂိုးဒါးနဲ႔ ဆိုးဂ်ားပဲ ရွိေတာ့
ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကိုးရီးယား ေျပာတာပဲ ယံုေနၾကရရွာ တယ္။ ကိုးရီးယားကားေတြမွာ ဆိုရင္ ဂ်ပန္ပံုစံေတြကို အဓိက
အတု ခိုးတတ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူတို႔ ရုပ္ရွင္ေတြက ေန ကမာၻကို ခ်ခ်ျပေလ့ ရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။
ဟိုတခါတုန္းကလည္း ကိုရီးယားက ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ ဧည့္ခံပြဲတခုမွာ ဂ်ပန္အရာရွိကို ရိုးရာ ေၾကြပန္းကန္လံုး
ယဥ္ေက်းမႈတခုဟာ ကိုးရီးယားကစတယ္ ေျပာလို႔ ႏိုင္ငံ အရာရွိခ်င္း စကားစစ္ထိုးခဲ့ၾကေသးတယ္။
ေရႊခ်ည္ထိုးလိုမ်ိဳး ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈေတြကို ထိုင္းက ေအာ္ဒါမွာၿပီး Made in Thailand တံဆိပ္နဲ႔ ကမာၻကို
ျဖန္႔သလို

ေနမွာေပါ့ေနာ္။

ထားပါေတာ့...။

ဒီလို ၾသဂုတ္လကို ေရာက္ၿပီ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကလူငယ္ေတြၾကား ဘယ္လိုမွ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့
သမိုင္းတခုကလည္း ျပည္လည္ အမွတ္ရစရာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ
ကမာၻ႔ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အဏုျမဴစိန္ေခၚမႈ သတင္းေတြနဲ႔အတူ စိုးရိမ္စရာေတြ ျပည့္နက္ေနတဲ့အခ်ိန္
ျဖစ္ေလေတာ့ ႀကိဳးၾကားရုပ္ေတြ ေခါက္ၿပီး ရည္းစားကို ေပးတာနဲ႔စာရင္ ဟီးရိုရွီမားေန႔ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္း
အမွတ္နဲ႔ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရး ဝိေလး၀ိ ႏွစ္ပတ္လည္ အတြက္ ႀကိဳးၾကားရုပ္ေလးေတြ ၁၀၀၀
ျပည့္ေအာင္ ေခါက္ၿပီး ဆုေတာင္းၾကရရင္ ပိုမေကာင္းေပဘူးလားခင္ဗ်ာ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆီယက္တယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာ ဆာဆခိ ရုပ္တု (photo: seakayaker)
[မူရင္း - strawberrywine.ning.com]
5th A u gus t 2 010 - Bu rm ese Jou r nals H eadli n es
Posted by Maung | 4:04 PM | Journals Digest | 0 comments »
ျပည ္ တ ြ င္ း က ဖတ ္ မ ိ သ မွ ် ဂ်ာ နယ္ အ ပိ ု င ္ း အ စ

ဂ် ာနယ္ ျ ဂိ ဳ ဟ္ သာ ဂိ
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၀
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
ဒို႔ဗမာသီခ်င္း ႏွစ္ ၈၀ ျပည့္ျပီ - ေမာင္၀ံသနဲ႔ အမ်ားေဆာင္းပါးရွင္မ်ား
သန္လ်င္ဆည္းဆာရိပ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အကူအညီလိုေနျပီ
ကိုရဲလြင္က ကေလးေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္မယ္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း - ေမာေျပ (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ အဲန္ဒီအက္ဖ္၊ ရခိုင္တိုးတက္ေရး)
ဆရာၾကီးဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္း - ေမာ္လင္း
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အမ်ဳိးသမီးၾကီး ေဒၚျမရီ - တင္သိန္းေမာင္
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၏ သစၥာေစာင့္သိမႈ - မင္းထင္ကိုကိုၾကီး
၆၅ ႏွစ္ျပည့္ စိုးပိုင္ ေရဒီယိုသီခ်င္းမ်ား ဆိုမယ္
ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း - ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္
တားၾက၊ ဆီးၾက၊ ကာကြယ္ၾက - လူထုစိန္၀င္း

ပမညတ တပ္ေပါင္းစုအေၾကာင္း - ၀င္းထြဋ္ေဇာ္
ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၀ါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)
ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ား အဆိုအမိန္႔ - ဦးသက္ထြန္း (အျငိမ္းစားသံအမတ္ၾကီး)
ထရိုဂ်န္ျမင္း - ေဖျမင့္
အျခားဂ်ာနယ္မ်ား ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းေသာ္လည္း တရား၀င္ေစ်းကုိ ခ်မည္မဟုတ္
မဂၤလာေစ်း မီးလြတ္အထပ္မ်ား ျပန္ဖြင့္မည္
ေရႊတိဂုံဘာသာေရး အသင္း၀င္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရမည္
ၾကြက္ေတြ ေသာင္းက်န္း၊ ၾကြက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး ကြင္းဆက္မိရမည္၊ ၾကြက္သား မစားၾကနဲ႔
ေမာ္လျမိဳင္မွာ ထူးကဲ ဒီေရ တက္မည္။
ေအာင္ဆန္းဦး၏ အင္ယားလမ္းေနအိမ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ ဆြမ္းကပ္တယ္ ဆိုပဲ
- သည္ေနရာမွာ အေသးစိတ္ကို ဖတ္ရႈႏိုင္ျပီ Int ervi ew Wit h The e B rot he rs - t heir 2 nd V D O is ou t
Posted by Maung | 3:06 PM | Interview | 0 comments »

သီ း ညီ ေ နာ င္ န ဲ ႔ စက ာ းလ က္ ဆ ု ံ - ဗိ ု လ ္ ခ ် ဳ ပ္ ဖ ခင္ ဂု ဏ ္ ျ ပဳ အျ ငိ မ ့ ္ သ ဘင္

မိ ု း မခ
ၾသ ဂု တ ္ ၄၊ ၂၀၁၀
သီးေလးသီး သီးညီေနာင္ေမာင္ႏွမမ်ားပါ၀င္ ဂုဏ္ျပဳတင္ဆက္ထားေသာ အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖခင္ဂုဏ္ျပဳအျငိမ့္သဘင္” Live Show ဗီြဒီယို အေခြအား မႀကာမီ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း
သိရွိရပါသည္။ ၎ Live Show အျငိမ့္ေခြတြင္ လူရႊင္ေတာ္ ႀကယ္သီး (သီးေလးသီး)၊ ပန္းသီး (သီးေလးသီး)၊
ဇီးသီး
(သီးေလးသီး)၊
မင္းသမီး
ျမစပယ္ငံု
နွင့္
ဧည့္သည္ေတာ္
ေရႊရည္တို႔က
ပါ၀င္ကူညီ
အားျဖည့္ေပးထားႀကပါတယ္။
သီးညီေနာင္ ေမာင္ႏွမမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စာရိတ္မ်ား အကုန္က်ခံစိုက္ထုတ္ျပီး ထိုအေခြက ို
ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၎တို႔ႏွင့္ ေမးျမန္းမိသမွ်မွာ မိုးမခ ။ ။ ဒီအျငိမ့္ျဖစ္ေပၚလာပံုေလး ...
ႀကယ္သီး။
။ ကိုဇာဂနာ အခုတေခါက္ ေထာင္မက်ခင္က မင္းတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး
အျငိမ့္ေလးတခု လုပ္ႀကည့္ပါလားကြာ ဆိုျပီး က်ေနာ္တို႔ ကို ေျပာခဲ့ဘူးတယ္ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက
ႀကံစည္ခဲ့တာ အခုမွ လုပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါေတာ့။ ကိုသူရကို ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အျငိမ့္ေလးေပါ့ဗ်ာ....
မိုးမခ ။
ပန္းသီး ။

။ အာဇာနည္ေန႔မွာ အျငိမ့္ကတယ္ ဆိုေတာ့ သူမ်ားေတြေျပာစရာျဖစ္ေနမလား …
။ က်ေနာ္တို႔က အာဇာနည္ေန႔့အခမ္းအနားက တပိုင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့

အျငိမ့္သဘင္က တပိုင္း။ အဲဒီေန႔မွာ အခမ္းအနား ႏွစ္ပိုင္းခဲြျပီး ျပဳလုပ္တာပါ ။ အာဇာနည္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အျငိမ့္
မဟုတ္ပါဘူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အျငိမ့္သဘင္ပါ ။
မိုးမခ ။

။ ဒီအျငိမ့္ေခြမွာ ထူးထူးျခားျခား ဘယ္လိုတင္ဆက္ထားတာေတြပါလဲ။

ဇီးသီး

။ ထူးျခားမႈကေတာ့ ျပက္လံုးေတြလည္း အသစ္ပါ အခုေခတ္စားေနတဲ့ ေရဘ၀ဲကိစၥတို႔၊့
ဆင္ျဖဴေတာ္ကိစၥတို႔၊ အဲဒီအေႀကာင္းအရာေလးေတြကို ရယ္စရာျဖစ္ေအာင္ တင္ျပထားတယ္။ ျပီးေတာ့
မႀကာခင္က ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဘဘဦးနန္းညြန္႔ေဆြ ေရးေပးတဲ့စာေလးကို ေတးထပ္ပံုစံ သီဆိုခဲ့ပါတယ္ ။
မိုးမခ ။
ပန္းသီး ။

။ ဒီအျငိမ့္ေခြမွာ ကိုေဂၚဇီလာတို႔၊ ကိုစိန္သီးတို႔ ဘာျဖစ္လို႔ မပါႀကတာလဲ။
။ ကိုစိန္သီးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေခၚပါတယ္။ သူက ၇ ေယာက္ စံုမွ ကမယ္ ဆိုျပီး ကဖို႔

ျငင္းပါတယ္။ ကိုေဂၚကိုေတာ့ မေခၚျဖစ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူကိုယ္တိုင္က က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အျငိမ့္
မကေတာ့ပါဘူး ဆိုျပီး တရား၀င္ စာေရးထားလို႔ပါ။
မိုးမခ

။ အခု သီးညီေနာင္နဲ႔ သီးေလးသီး ဘယ္လိုကြာ ပါသလဲ။ သီးညီေနာင္နာမည္ကို ဘယ္လ ို

ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသလဲ …

ႀကယ္သီး။

က်ေနာ္တို႔ရင္ထဲမွာေတာ့

သီးေလးသီးနဲ႔

သီးညီေနာင္ဟာ

အတူတူပါပဲ။

ကိုစိန္သီး

ပါတဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ သီးေလးသီး နာမည္ကိုပဲ သံုးမွာပါ။ သီးေလးသီးျဖစ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရင္းလာခဲ့ႀကတာေလ။
က်ေနာ္တို႔
အသက္ရွင္သေရြ႔
သီးေလးသီးဆိုတာ
အျမဲတန္းရွိေနမွာပါ။
မိုးမခ

။ အခု ျမန္မာျပည္မွာ “အာရံုဦးမွာဖူးသည့္ႀကာ” ဆိုတဲ့ အစိုးရ၀ါဒျဖန္႔ဇာတ္ကားမွာ ပါ၀င္တ ဲ့

အႏုပညာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ …
ဇီးသီး ။
။ သူတို႔ကိုေတာ့ အျပစ္မတင္ရက္ပါဘူး။ မလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ရမွာ ပဲကိုး။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူကို
လဲြမွားတဲ့ပညာေပးဇာတ္ကားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ မရိုက္ၾကေစခ်င္ဘူး။ အခုဆိုရင္ လန္ဒန္ေရာက္ေနတဲ့
ကိုေနတိုးတို႔၊ မိုးယုစံတို႔ကို္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္တဲ့ သတင္းေတြ ႀကားေနရျပီ။ သူတို႔ အတြက္ စိတ္မေကာင္း
ျဖစ္မိပါတယ္။
ပန္းသီး ။
။ အႏုပညာသမားဆိုတာ ျပည္သူက ထမင္းေကၽြးေနတာေလ။ ျပည္သူစိတ္ကြက္ရင္
အနုပညာသည္ဟာ ဘ၀ဆံုးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ကိုဇာဂနာတို႔၊ ကိုေက်ာ္သူတို႔ဆိုရင္ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ
မရွိေတာ့တာေတာင္ ျပည္သူက သူတို႔ရင္ထဲမွာ ရွိေနတုန္းပဲ။ အဲဒါ ျပည္သူကို ခ်စ္ေတာ့ ျပည္သူက ျပန္ျပီး
ခ်စ္တာပဲေလ။ သူတို႔လိုအနုပညာရွင္ေတြဟာ ေလးစားအတုယူဖိ႔ု ေကာင္းပါတယ္။
မိုးမခ ။

။ သီးညီေနာင္အဖဲြ႔သားေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူကို ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ပန္းသီး ။
။ က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အမ်ဳိးမ်ဴိးေသာ သတင္းေတြေႀကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ကို
စိုးရိမ္ေနႀကတဲ့
ပရိသတ္ေတြ
ရွိပါတယ္။
ဘယ္လိုအေျခအေန
အခက္အခဲေတြပဲ
ရွိရွိ၊
အခက္အခဲအားလံုးကို
ၾကိဳးစားေက်ာ္ျဖတ္ရင္း၊
ျပည္သူနဲ႔
တေသြးတသားတည္း
ျဖစ္တ ဲ့
အႏုပညာရွင္ေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ္ ။ အခုအခ်ိန္မွာ ရွိေနတဲ့ တတ္ႏိုင္တဲ့ လက္တြဲလို႔ရသမွ် ခြန္အားေတြ
စုစည္းမႈေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ပရိသတ္ကို ၾကိဳးစားေပးဆပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးမခ ။
ဇီးသီး ။

။ ကိုဇာဂနာကိုေကာ ဘာေျပာခ်င္ပါေသးလဲ …
။ အစ္ကိုႀကီးတို႔ ျမပုဏၰမာအဖဲြ႔ဟာ ပရိသတ္ကို တာ၀န္ေက်ခဲ့သလို၊ က်ေနာ္တို႔ သီးေလးသီး

သီးညီေနာင္အဖဲြ႔ဟာလည္း ျပည္သူကို မ်က္ႏွာ မူတဲ့ အႏုပညာတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္သြားမွာပါ
လို႔ ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။
မိုးမခ

အခုအခ်ိန္မွာ

တိုင္းျပည္ျပင္ပမွာ

အႏုပညာအဖြဲ႔တခုအေနနဲ႔

ရပ္တည္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့

အခ်ိန္ကာလအတြက္ ေက်နပ္မႈ ရွိသလား။
ႀကယ္သီး ။ ။ က်ေနာ္တို႔တေတြက တသီးပုဂၢလ သီးျခားရပ္တည္ၾကတာ မဟုတ္ဘဲ၊ အႏုပညာအဖြဲ႔တခုအေနနဲ႔
အစုလိုက္ ရပ္တည္ၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရင္ဆင
ုိ ္ ၾကဳံေတြ႔ၾကရတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။
ဘယ္သူမွန္တယ္ ဘယ္သူမွားတယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုေနၾကတာထက္၊ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အခ်ိန္ဆိုတာ

အလြန္တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ သီးညီေနာင္ေမာင္ႏွမေတြ ကိုဇာဂနာျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵအတိုင္း
က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အႏုပညာရည္မန
ွ ္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ သြားမွာပါ။ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရ ဲ့
ႀကိဳးစားမႈေလးေတြကို အားေပး အသိအမွတ္ျပဳေပးေနႀကတဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အခု
က်ေနာ္တို႔ရဲ့
ဒုတိယေျမာက္ေျခလွမ္း
အျငိမ့္ေခြေလးကို
ညႊန္ၾကားၾကဖို႔လည္း ၾကိဳ ဆိုလ်က္ ရွိပါတယ္။

ၾကည့္ရႈ

သုံးသပ္ျပီး

ေ၀ဖန္

ေထာက္ျပ

(သီးညီေနာင္အဖြဲ႔သားမ်ား၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ ရုပ္သံေခြမွာ - ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပး
အစီအစဥ္တခုျဖစ္ေသာ - http://www.youtube.com/watch?v=cLkp71SF7Ow သန္႔ရွင္းစင္ၾကည္ ျမစ္နဒီ
ျဖစ္သည္။ ဒီဗီဘီက တဆင့္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ေန႔ အျငိမ့္ခန္းကို ဒီဗီဘီသတင္းမွာ ဒီေနရမွာ
ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ - http://www.youtube.com/watch?v=m0DwOBgwBSw )
Wi n Pe – Wi n Pe Ba g (99 )
Posted by Ko Oo | 1:25 PM | Win Pe | 0 comments »
ဝင္ း ေဖလြ ယ ္ အ ိ တ ္ ၉၉ - ဘီ ဘ ီ စ ီ ပင္ တ ိ ု င ္ က ႑
ဝင္းေဖ
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၀
ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား။
ရြာစားႀကီး စိန္ေဗဒါအေၾကာင္းအနည္းငယ္ကုိ တင္ျပခဲ့ရင္း စိန္ေဗဒါႀကီးရဲ႕ သားတပည့္ ေျမးတပည့္ေပါင္း
အေျမာက္အမ်ား ရွိခဲ့ၾကတဲ့အနက္က တမ်ဳိးတမည္နဲ႔ အလြန္တ န္ဖုိးႀကီးၿပီး ထူးျခားတဲ့ တပည့္တဦးအေၾကာင္းကုိ
တင္ျပဖုိ႔
လုိအပ္တယ္လုိ႔
ဝင္းေဖ
စဥ္းစားမိပါတယ္။
အဲဒီပုဂၢိဳ လ္ကေတာ့ ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာဂီတေလာကမွာ ေနလုိလလုိ အလြန္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျမန္မာညြန္႔
ဦးခ်စ္ေမာင္ပါပဲ။
ဆရာႀကီးဟာ
ျမန္မာ့႐ုိးရာမဟာဂီတမွာ
ခုိင္ခန္႔တဲ့
ထိန္းသိမ္းျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ
တိက်ေသခ်ာသူ၊
စည္းကမ္းႀကီးသူအျဖစ္
ထူးျခားပညာရွင္ႀကီးတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးအစဥ္အလာမူေတြ
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့

ျမန္မာ့႐ုိးရာ

ဂီတပုိင္း

အထူးသျဖင့္

ေတာ္ဝင္နန္းသံုး

မဟာဂီတပုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔

ခုိင္ခန္႔တဲ့မူပုိင္း ကုိ

ျမန္မာ့ေနာက္ဆံုး နန္းဆက္ရဲ႕ ဂီတပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး မႏၱေလး မဟာဂီတဟာ သဘာဝအက်ဆံုး
ရပ္ဝန္းျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလး ရတနာပံု မင္းေနျပည္ေတာ္ နန္းထြက္ မဟာဂီတမူေတြဟာ အခုိင္ခန္႔ဆံုး
အေနအထားမွာ ရွိၾကတယ္ဆုိတာ
သဘာဝပါပဲ။
ျမန္မာ့ထီးနန္းမင္းဆက္
ယိမ္းယုိင္ပ်က္သုန္းခ်ိန္မွာ
ဂီတပညာသည္ေတြ တျခားမင္းမႈထမ္းေတြလုိ တျခားရပ္ေဝးေဒသေတြ ကုိ လြင့္ပါးသြားတာေတြ ရွိပါတယ္။
ဥပမာ ျမန္မာ့ထီးနန္းမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ မဟာဂီတပညာသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သီေဘာရွမ္းေစာ္ဘြာ းႀကီးက
ေခၚယူေစာင့္ေရွာ က္
ေျမရွင္ေတြကလည္း

ခ်ီးေျမႇာ က္ထားတာ
ရွိပါတယ္။
တျခားသူေဌးသူႂကြယ္
ကုန္သည္
လယ္ရွင္
အလားတူ
တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ၾကတာေတြလည္း
အမ်ားႀကီးရွိမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ မႏၱေလးမွာ အဓိကအားျဖင့္ မဟာဂီတမူရင္း ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ စနစ္ပုိက်ေအာင္ အေျခခ်ျပဳစုတဲ့
ေစာင္းဆရာႀကီး ေဒဝဣိႏၶာ ေမာင္ေမာင္ႀကီးလုိ ပညာသည္ေတြ က်န္ရွိေနခဲ့ျခင္းဟာ မူမွန္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုန္းက မႏၱေလးဝန္းက်င္မွာ
ရွိေနခဲ့ၾကတဲ့ ရြာစားႀကီး စိန္ေဗဒါတုိ႔၊ အဆုိ ဆရာႀကီး ဦးထြန္းအုိင္၊ စူရတီလူမ်ဳိး ေစာင္းဆရာ ေမာင္ေမာင္လတ္၊
ေရွ႕ေနႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး၊ ပတၱလားဆရာ ဘကေလး၊ ဆရာဘႀကီး၊ မီးရထား႐ံုပုိင္ႀကီး ဦးစံဝင္း စတဲ့
မဟာဂီတပညာရွင္ေတြဟာ ေဒဝဣိႏၶာ ေမာင္ေမာင္ႀကီးနဲ႔ အေဝးေရာက္မင္း ဦးေအာင္ႀကီးတုိ႔ဆီက မဟာဂီတ
မူရင္းမူမွန္ေတြကုိ
အေမြဆက္ခံ
ရယူထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလုိ မူရင္းပညာရပ္ေတြ မႏၱေလးမွာ အခုိင္အမာရွိေနတာကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး သိရွိသူကေတာ့ ျမန္မာညြန္႔
ဦးခ်စ္ေမာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာညြန္႔ ဦးခ်စ္ေမာင္ဟာ ပင္ကုိယ္ မူလအားျဖင့္ ႏွဲဆရာႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
မဟာဂီတမူရင္းေတြကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ထိန္းသိမ္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆံုး ဘယ္ေဒသသြားၿပီး ဘယ္သူ႔ဆီမွာ
ဘယ္လုိဆည္းပူးရယူရမယ္ဆုိတာကုိ
ၾကံဆသိရွိ
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာညြန္႔ ဦးခ်စ္ေမာင္ရဲ႕ပင္ရင္းအလုပ္ဟာ ရန္ကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ အႏုပညာေက်ာင္းမွာ
လခစား ႏွဲဆရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ရက္ေတြက အပတ္စဥ္ တနလၤာ ေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိျဖစ္ပါတယ္။
ဦးခ်စ္ေမာင္အေနနဲ႔ မဟာဂီတကုိ မႏၱေလးက စိန္ေဗဒါႀကီးထံမွာ ပတၱလားနဲ႔သင္ယူဖုိ႔ မရမေနသင္ယူဖို႔
ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႔ညေန ရန္ကုန္မွာ ႐ံုးဆင္းတာနဲ႔ ညမီးရထားကုိစီးၿပီး
ရထားေပၚမွာပဲ အိပ္၊ စေနေန႔မနက္ မႏၱေလးေရာက္၊ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ေန႔နဲ႔တည ပညာသင္၊ တနဂၤေႏြေန႔
ညရထားနဲ႔
ျပန္လုိက္၊
႐ံုးျပန္တက္ရပါတယ္။

ရထားေပၚမွာပဲ

ရေအာင္အိပ္၊

တနလၤာ ေန႔မနက္

ရန္ကုန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း

ဒီလုိ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း ပညာရွာ ခဲ့တာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီပါတယ္။ မဟာဂီတ ေရွးသမၸစဥ္မူမွန္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ
အလြန္စည္းကမ္းႀကီးၿပီး အလြန္တိက်ျပတ္သားတဲ့ ေစာင္းဆရာႀကီး ေဒဝဣိႏၶရဲ႕တပည့္ စိန္ေဗဒါႀကီးရဲ႕တပည့္
ျမန္မာညြန္႔ ဦးခ်စ္ေမာင္ဟာလည္း ဆရာစဥ္ဆက္အတုိင္း စည္းကမ္းႀကီးၿပီး တိတိက်က် ထိန္းသိမ္းမွတ္သားမႈ
ႀကီးသလုိ

ျပန္လည္ပုိ႔ခ်

သင္ၾကားျဖန္႔ခ်ိရာမွာ

အလြန္စည္ကမ္းႀကီးသူ

ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာဂီတမွာ မႏၱေလးဂုိဏ္နဲ႔ ရပ္ေဝးေရာက္ဂုိဏ္းဆုိၿပီး ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္း ကဲြျပားပါတယ္။ မႏၱေလးဂုိဏ္းကေတာ့
သဘာဝအရမူကုိ ထိန္းသိမ္းရာမွာ ပုိၿပီးစည္းကမ္းႀကီးပါတယ္။ ရပ္ေဝးေရာက္ ပညာရွင္မ်ားဂုိဏ္းေတြကလည္း
သဘာဝအေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ပုိရတာေၾကာင့္ လက္ကြက္စိပ္တာေတြ၊ အေျပာင္းအလဲ အညြန္႔အကြန္႔ေတြ
ပုိၿပီးမ်ားပါတယ္။
ဒါေတြဟာလည္း
အႏုပညာမွာေတာ့
အာသာခ်က္ေတြပါပဲ။

ဒါေပမယ့္

ျမန္မာ့အစဥ္အလာမွာေတာ့

“အ႐ုိးကုိအရြက္

မဖံုးစေကာင္း”

ဆုိသလုိမုိ႔

မႏၱေလးဂုိဏ္းရဲ႕

မူရင္းထိန္းသိမ္းမႈဟာလည္း မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာညြန္႔ ဦးခ်စ္ေမာင္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္းမႈ
အေမြဆက္ခံသူေတြကေတာ့ သူ႔ဇနီး အေမဦး၊ မႏၱေလးက သစ္စက္ပုိင္ စႏၵယား ဦးေအးေမာင္၊ စႏၵယား
ဦးအုန္းေမာင္၊ ဂီတလုလင္ ေမာင္ကုိကုိ၊ စႏၵယား ေမာင္ရႏ
ီ ြယ္၊ ရီရီသန္႔၊ တင္တင္ျမ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္
မူရင္းေတြကုိ
ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ေလ့လာၿပီး
ေခတ္ကုိလည္း
မ်က္ျခည္မျပတ္
ရေအာင္
ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့သူေတြလည္း

ရွိပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတာ့ ဂီတလုလင္ေမာင္ကုိကုိ၊ စႏၵယား ေမာင္ရီႏြယ္၊ ရီရီသန္႔ စသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။
သြက္လက္မႈ ေခတ္မီမႈလည္း ရွိၾကရမယ္။ မူလည္းမပ်က္ သိကၡာ လည္းရွိၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြပါပဲ။
ေဒၚမာမာေအးဟာလည္း မူခုိင္ခုိင္မာမာကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံ တီထြင္ႏုိင္အား
ႀကီးမားတဲ့ ပညာရွင္ႀကီးေတြထဲမွာ ထိပ္တန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ ျမန္မာညြန္႔ဦးခ်စ္ေမာင္ ကြယ္လြန္သြာ းၿပီ
ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာဂီတ
သတိေပးႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္။

မူရင္းသမၸစဥ္ေတြ

ထိန္းသိမ္းေရး

အားေပ်ာ့ေရာ့ရဲမသြာ းေစေၾကာင္း

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ က်ေနာ္ ဝင္းေဖပါ။
Ma un g A un g Pwi nt’ s P oem
Posted by Ko Oo | 1:23 PM | Poems | 0 comments »

လူ မ
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၀

ေတာ င္ ဇ လတ ္ ျ ဖဴ

-

ေမာ င္ ေ အာ င္ ပ ြ င့ ္

ငါ့အပ်ဳိမ
ငါ့မ်က္စိထဲ
နာသံုးနာနဲ႔
ႏို႔လို
မင္းအလုပ္က
ဒါေလာက္

မင္းရဲ႕ဝတ္စံုဟာေတာင္
သိပ္တင့္တယ္လွပတယ္
ေမတၱာနဲ႔
အျဖဴေရာင္

ပညာေဝငွတဲ့
ေတာလိုေတာင္လို

သေကၤတ
အစိမ္းေရာင္

မင္းစိတ္ေနက

ႀကီးျမတ္တယ္
ေလာကဓံေလ႐ိုင္းတဝူးဝူးထဲ

ျဖဴစင္တယ္

မင္းက ႏြမ္းမသြားဘူး
အျပည့္အစံု

SP DC w ar ns 'su bv ersiv es' a hea d o f el ec tion s
Posted by Yan Lo Kywe | 6:29 AM | Burma News Headlines | 0 comments »

ေရြ း ေက ာက ္ ပ ဲ ြ က ု ိ
AP
ၾသဂုတ္

ေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ လ ွ ် င္

ေထ ာ င္ အ ႏွ စ ္

၂၀

ဟု

ဗု ိ လ ္ ခ ်ဳ ပ္ ႀ ကီ း တ ု ိ ႔

ျ ခိ မ ္ း ေျ ခာ က ္
သတင္းဌာန
၄၊

၂၀၁၀
ေတာင္ကုိရီးယားရိွ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕တြင္ ဧၿပီလက ဆႏၵျပေနေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ - AP)

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ "ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး ျပဳလုိသူမ်ား"သည္ ေထာင္ အႏွစ္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

သတင္းစာမ်ားက

ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္

ေရးသား

သတိေပးလုိက္သည္။

လက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အုပ္စုက ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ဳိးစုံ ထုတ္ျပန္လ်က္
ရိွသည္။
ထုိေရြးေကာက္ပဲြကုိ
အတုိက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာ
အသုိင္းအ၀န္းက

ဒီမုိကေရစီနည္းက်ျခင္း

မရိွ၊

မွ် တမည္မဟုတ္ဟု

ေ၀ဖန္ထားၾကသည္။

သတင္းစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေဆာင္းပါးသည္ အဂၤါ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ၂ ရက္ အခန္းဆက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အစုိးရက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ
ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း "ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး

ျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား
ျပဳလုိသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္လည္း

ႀကဳံေတြ႔ရေလ့

ေဆာင္းပါးတြင္

ရိွ"

ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆာင္းပါးကုိ "ဥပေဒေလ့လာသူတစ္ဦး" ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ
စစ္အုပ္စု၏
အာေဘာ္ကုိ
ထင္ဟပ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာ က္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ ပါတီသည္
ဥပေဒအရ ရပ္တည္ခြင့္ မရိွေစရန္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးျခင္း မျပဳရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ လႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္ ဥပေဒမ်ားအရ "ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လဲႊေျပာင္းေပးေရး"
အတြက္

၁၉၉၆

ခုႏွစ္က

ျပ႒ာန္းထားေသာ

ဥပေဒသည္

အသက္၀င္ေနေသးေၾကာင္း

ေဆာင္းပါးတြင္

ေရးထားသည္။
မည္သူမဆုိ "နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို့ကို ထိခိုက္
ပ်က္ျပားေစရန္ လံႈ့ေဆာ္ျခင္း၊ ဆနၵ ျပျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း သို့မဟုတ္ ေရးသားျဖန့္ေဝျခင္း"
ျပဳလုပ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂၀ အထိ က်ခံရမည္ဟု ထုိဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိဥပေဒကုိ
က်ဴးလြန္သည့္ အဖဲြ႔ကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ပါရိွသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful