PENDAHULUAN

Perkataan Islam berasal dari perkataan Arab (aslama, yuslimu, islaman) yang bermaksud tunduk, patuh dan ia juga bermaksud selamat, sejahtera serta damai. Nama Islam itu sendiri adalah diberi oleh Allah Tuhan sekelian alam. Agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan Nabi Adam a.s. sehingga Nabi terakhir Nabi Muhammad s.a.w. Cuma yang membezakan (antara nabi-nabi)ialahdarisegisyariatsahaja. Nama Agama Kristian dan Yahudi adalah merujuk kepada kaum atau rasul pada masa tersebut. Sedangkan Agama (syariat asal) Kristian dan Yahudi adalah Islam. Pada masa ini terdapat lebih 1.8 bilion Muslim di dunia. Kesemua mereka percaya bahawa Islam diturunkan oleh Allah kepada kesemua rasul-rasulnya, termasuk Nabi Adam A.S., Nabi Nuh A.S., Nabi Ibrahim A.S., Nabi Musa A.S., Nabi Isa A.S. dan akhirnya Nabi Muhammad s.a.w.. Pengikut syariat-syariat asal Kristian dan Yahudi adalah digelar ahli kitab. Mereka yang beriman dan beramal dengan ajaran agama Islam digelar Muslim. Umat Islam percaya bahawa semua makhluk yang berada di alam ciptaan Allah ini termasuklah tumbuh-tumbuhan, binatang, angin, air, bumi, bulan, matahari,bintang dan segalanya adalah patuh dan tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Semua makhluk tersebut dan termasuklah para Malaikat dan sebahagian manusia dan Jin yang patuh adalah Islam kecuali Iblis dan sebahagian dari Jin yang engkar kepada perintahAllahswt. Umat Islam percaya Nabi Muhammad saw diutuskan oleh Allah, untuk menyempurnakan syariat yang terdahulu dengan turunnya Al-Quran sebagai panduan dan muamalat baginda sebagai penerangnya. Dalam Islam terdapat 2 kumpulan fahaman utama iaitu ahli Sunnah wal jamaah (Sunni) dan Syiah. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh perbezaan pendapat. Bagaimanapun, kesemua kumpulan ini tetap percaya bahawa Tuhan itu Allah dan dalam Islam ada rukun Islam dan rukun Iman yang menjaditerasamalanmukmin. Dalam Islam, ada tiga konsep yang penting iaitu Iman, 'amal dan Ihsan. Secara ringkasnya Iman adalah berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) seorang Muslim. Kepercayaan ini bersandarkan kepada enam perkara yang disebut Rukun Iman. Rukun Islam pula berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang Muslim yang perlu dilakukan. Manakala Ihsan menyentuh adab adab seorang Muslim.

FITRAH BERAGAMA Fitrah bermaksud sifat semula jadi yang ada pada setiap kejadian Allah s.w.t manakala fitrah beragama ialah naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t seperti yang dijelaskan dalam al-Quran yang berbunyi: Dan sesungguhnya jika engkau(wahai Muhammad)bertanya kepada mereka(yang musyrik) itu;Siapakah yang menurunkan hujan dari langit,lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?Sudah tentu mereka akan menjawab;`Allah¶ (Surah al-Ankabut,29:ayat 63) Fitrah ketuhanan atau fitrah beragama sememangnya wujud dalam diri setiap manusia tetapi kerana dorongan nafsu,pendewaan terhadap akal dan sikap tidak mahu menerima hakikat kebenaran,maka wujud golongan yang menolak agama dalam kehidupan mereka. Fitrah ketuhanan yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan ia sentiasa mendorong akal untuk berfikir tentang hakikat ketuhanan yang sebenar.Rasulullah s.a.w sebelum dilantik menjadi rasul telah memiliki pemikiran yang tajam sejak kecil lagi.Baginda sama sekali menolak amalan tradisi masyarakatnya dan mengasingkan diri di Gua Hira¶ untuk bermunajat memikirkan hakikat ketuhanan dan kebaikan yang sebenar.Nabi Ibrahim a.s pula sebelum diturunkan wahyu kepadanya telah membantah perbuatan bapanya sebagai pengukir patung atau berhala untuk disembah oleh kaumnya dan baginda sentiasa tercari-cari tentang hakikat ketuhanan yang sebenar untuk melahirkan kesyukuran dan ketaatan kepada-Nya sebagai seorang hamba. Perbezaan antara orang yang beragama dengan tidak beragama Beragama Sentiasa reda dengan ketentuan daripada Allah Melakukan sesuatu dengan ikhlas untuk dapat ganjaran daripada Allah Tidak beragama Berasa keluh-kesah,kecewa,putus asa Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dan mengharapkan pujian serta sanjungan daripada manusia Syukur dengan nikmat Allah yang dimiliki Ingkar dengan ketentuan Allah.Segala nikmat dengan cara memanfaatkannya ke jalan Allah yang dimiliki hanya untuk kepentingan diri sendiri dan ke arah maksiat Memiliki jiwa yang mantap dan teguh di atas Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang prinsip kebenaran merosakkan Memiliki kesempurnaan akhlak,menghormati Berakhlak buruk,suka menimbulkan kekacauan rakan,jiran dan tidak cinta akan dunia dan bermatlamatkan kehidupan di dunia sahaja

ISLAM AGAMA SYUMUL Islam sebagai Ad-Din Islam ialah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.Cara hidup Islam merangkumi akidah,ibadat dan akhlak.Orang Islam yang berpegang kepada perkara ini akan menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t Ad-Din juga diertikan dengan agama Islam.Firman Allah s.w.t: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai)disisi Allah ialah Islam. (Surah Al-Imran,3:ayat 19) Ayat di atas menunjukkan ad-Din itu ialah merujuk kepada agama Islam dan ajarannya yang sempurna.Ad-Din tidak hanya tertumpu kepada soal ibadat semata-mata tetapi merangkumi urusan kehidupan manusia sehari-hari.Manakala perkataan Islam berasal daripada perkataan Aslama yang membawa maksud kepatuhan,kesejahteraan dan penyerahan diri kepada Allah s.w.t,Kesimpulannya Islam itu ialah mentauhidkan Allah s.w.t dan mentaati perintah serta larangan-Nya seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Perkataan Islam tidak terikat dan terbatas oleh tempat,masa dan juga nama atau gelaran seseorang.Islam bukan agama untuk akhirat semata-mata,malah merangkumi perkara social,akhlak,ekonomi,politik,seni,sains dan teknologi dan pendidikan. CIRI-CIRI KEUNGGULAN ISLAM Islam merupakan ajaran wahyu terakhir yang lengkap dan terpelihara kesahihannya. Islam diiktiraf dan diterima oleh Allah Agama Islam merangkumi segenap aspek kehidupan di dunia dan akhirat Agama Islam menekankan hubungan sejagat,iaitu hubungan manusia dengan Allah,sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam.

KEISTIMEWAAN ISLAM Ajaran Islam yang lengkap dan sempurna itu member rahmat kepada sekalian alam bukan sahaja kepada umat Islam secara khusus,tetapi kepada manusia seluruhnya.Hal ini kerana ajaran Islam merupakan kesepaduan antara akidah,syariat,ibadat dan akhlak.Apabila akidah setiap orang telah sempurna,perkara lain juga akan menjadi sempurna. Agama Islam menggalakkan pambangunan tamadun manusia.Kitab al-Quran yang diturunkan menjadi sumber rujukan utama umat manusia dalam pelbagai bidang yang menjadi keperluan manusia untuk melayari kehidupan di dunia dan mencari bekalan untuk akhirat seperti perundangan,muamalat dan system kekeluargaan. Ajaran Islam teramat istimewa kerana datangnya daripada Allah s.w.t bukannya hasil ciptaan manusia. Ajaran Islam mudah diamalkan,sesuai dengan fitrah kejadian manusia dan menitik beratkan pendidikan sepanjang hayat serta menggalakkan persaudaraan sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud: Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara,maka damaikanlan antara dua saudara kamu(yang bertelagah) itu;dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat, (Surah al-Hujurat,49:ayat 10) ISLAM BERTERASKAN WAHYU Pengertian wahyu menurut bahasa ialah nasihat dan bimbingan daripada Allah s.w.t.Manakala wahyu mengikuti istilah syarak ialah ilham atau perintah daripada Allah s.w.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w.t Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul mengandungi beberapa cirri.Antaranya ialah: Wahyu datangnya daripada Allah bukannya berita atau arahan yang disampaikan oleh seseorang Wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul sahaja dan bukan orang awam Wahyu disampaikan sama ada melalui mimpi yang benar,disebalik tabir atau melalui perantaraan Malaikat Jibril Kandungannya merupakan ajaran yang benar dan sesuai diamalkan sepanjang zaman Wahyu terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga ke hari kiamat Wahyu tidak diturunkan selepas kewafatan Rasulullah s.a.w Wahyu kebenarannya adalah mutlak

Keistimewaan Islam dalam Ibadah

Islam dari segi bahasa: Ketundukan dan penyerahan hanya kepada Allah Taala. Islam pula menurut syarak: Ia tegak berdiri diatas 5 asas iaitu; mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang pada waktunya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu.

Ibadah Islam adalah ibadah yang istimewa dan unik, serta amat berbeza daripada ibadah dalam agama lain. Ia bersifat Rabbani, syumul, berseimbangan dan lain-lain ciri yang agung. Berikut dinukilkan beberapa keistimewaan tersebut:

1. Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah S.W.T.

2. Pembebasan ibadah daripada perhambaan kepada tokoh agama

3. Ikhlas hati asas makbul ibadah

4. Ibadah hanya dengan kaifiyyat yang disyaraµkan

5. Perimbangan antara ruh dan jasad

6. Mudah dan menghapuskan kepayahan

BAGAIMANA AGAMA LAIN DIKATAKAN TIDAK SEMPURNA
Ajaran Kristian pada hari ini di katakan telah diasaskan oleh Yesus Kristus atau dikenali dengan Nabi Isa AS dalam dunia Islam, tetapi jika kita kaji dengan lebih menyeluruh terutamanya di dalam Alkitab kita akan dapati bahawa hampir keseluruhan doktrin yang terkandung didalam ajaran kristian kini adalah berasal atau pun ciptaan seorang yahudi yang bernama Saul of Tarsus yang kemudiannya dikenali dengan nama Saulus ataupun Paulus. Nabi Isa yang sebenarnya adalah seorang Nabi Bani Israel yang diutuskan sebagai nabi yang megesahkan kebenaran kitab taurat dan membawa wahyu yang bernama Injil yang datangnya dari Allah (lihat Surah Al-Maidah ayat 46). Baginda juga diutuskan Allah untuk menyampaikan perkhabaran tentang kelahiran Nabi terakhir utusan tuhan yang maha agung iaitu Nabi Muhamad SAW (lihat Surah Saff ayat 6) akan dibawakan bukti dari bible yang kedatangan nabi Muhammad itu ada di dalam kitab tersebut dalam perbincangan yang akan datang. Nabi Isa telah memperlihatkan mukjizat-mukjizat kenabiannya sebagaimana nabi-nabi yang lain di dalam melaksanakan tugas mengembangkan ajaran Allah yang kemudiannya telah diubah oleh tangan-tangan kotor mulia yang tak bertangungjawab. Kesemua mukjizat yang diperlihatkan oleh baginda itu adalah dengan keizinan dari Allah juga. Baginda menghidupkan rakannya iaitu Lazarus yang mati itu adalah atas izin Allah, baginda megubati penyakit orang yang terkena penyakit sopak juga atas izin Allah, kelahiran baginda yang ajaib tanpa berbapa itu juga adalah atas kehendak Allah yang mana kebanyakan penganut dunia kristian hari ini menolaknya dan bermacam lagi mukjizat yang diperlihatkan baginda itu adalah juga atas kehendak Allah. Baginda kemudiannya telah di selamatkan oleh Allah dari dibunuh oleh pendita yahudi yang tidak senang hati dengan baginda pada ketika itu, yang mana si pengkhianat Judas Iscariot telah diubah oleh Allah supaya menjadi seperti Nabi Isa dan akhirnya dibunuh di atas tiang salib. Begitulah antara gambaran yang telah dicatatkan di dalam ³The Last & Final Testement of Godâ¼ iaitu Al-Quran mengenai Nabi Isa yang menjadi pegangan seluruh Islam. Walaupun kristian turut memaparkan perasaan cinta mereka terhadap Nabi Isa sebagaimana muslim tetapi cara mereka amat bertentangan sekali dengan kita. Kita amat sayang dan cinta dengan Nabi Isa kerana baginda adalah salah seorang Nabi Allah, segala mukjizat yang diperlihatkan adalah bukti bahawa baginda adalah seorang utusan Allah yang membawa ajaran yang benar. Tetapi orang kristian menyatakan perasaan cinta dan sayang mereka dengan menyatakan bahawa baginda itu adalah salah satu dari oknum ketuhanan di dalam triniti atau tritunggal dan pelbagai lagi dakwaan yang kadangkala seakan tidak masuk akal manusia yang waras. Dalam perbincangan kali ini, kita akan melihat serba ringkas tentang doktrin-doktrin yang utama di dalam ajaran Kristian ini. Secara ringkas dapat kita menggariskan doktrin tersebut dalam lima perkara yang utama sebagaimana yang akan diterangkan di bawah. Doktrin Dosa Warisan (The Original Sin) Ajaran kristian percaya bahawa manusia sejak dari hari dilahirkan telah pun menanggung dosa. Menurut ajaran kristian, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon larangan yang di sebut di dalam Al-Quran sebagai Shajarat Al- Khuldi di dalam taman Syurga atau di dalam bible disebut â¼ The Garden Of Edenâ¼ (sila lihat The book Of Genesis di dalam bible badingkan dengan versi Al-Quran). Disebabkan oleh itu Adam dan Hawa dianggap berdosa dan disingkirkan dari syurga hasil dari perbuatan mereka itu. Akibat dari peyingkiran itu keturunan Adam dan Hawa terpaksa menanggung derita dan kesengsaraan akibat perbuatan mereka. Manusia kemudiannya dikatakan berdosa sejak lahir. Pelbagai cara yang dibuat untuk menghilangkan dosa ini, menurut perjanjian lama atau Old Testement orang yahudi mengorbankan lembu dan kambing untuk membersihkan dosa ini tetapi untuk membersihan dosa seluruh umat manusia satu pengorbanan yang Agung perlu dilakukan iaitu dengan kematian Anak Tuhan. Doktrin anak tuhan (The Sonship of God) Untuk menyelamatkan manusia dari derita dan neraka, Tuhan telah menurunkan anaknya kedalam kandungan Maryam atau Mary yang akhirnya kan dilahirkan sebagai anak tuhan. Ajaran kristian percaya bahawa Jesus Christ adalah Anak tuhan yang tunggal (lihat John 3:16), oleh kerana jesus itu lebih hampir dengan tuhan dari orang lain maka sudah sepastinya Jesus itu amat unik. Perkara inilah yang menyebabkan Jesus telah dilahirkan dengan cara yang amat ajaib sekali iaitu tanpa melalui proses kelahiran manusia yang biasa. Doktrin ketuhanan Yesus (The Divinity of Jesus)

Setelah Jesus itu digelar sebagai anak tuhan, Dunia kristian akhirnya menukarkan status Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana dakwaan mereka bahawa Jesus Christ itu sebenarnya adalah tuhan yang menjelma (Incarnate) dalam bentuk manusia. Jesus di dakwa sebagai tuhan adalah berdasarkan isi kandungan ajarannya, keajaiban yang ditunjukkannya dan juga kematiannya di tiang salib. Walaubagaimana pun, sesetengah golongan kristian seperti Jehovah⼌s Witnesses, Christadelphians dan juga golongan Unitarian tidak mempercayai doktrin ini. Doktrin Kesucian Triniti (The Holy Trinity)Tiga abad selepas Jesus Christ, dalam Persidangan Nicea (325CE), doktrin Holy Trinity ini secara rasminya dijadikan asas dalam ajaran kristian, walaupun pada awalnya mendapat tentangan dari puak yang berpegang dengan ketauhidan tuhan tetapi akhirnya puak ini dihapuskan dan akan diceritakan dalam bab yang lebih mendalam terhadap topik ini nanti. Berdasarkan doktrin ini Tuhan bagi Christian adalah tuhan yang mempunyai 3 oknum atau dalam bahasa yang lebih mudah tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Aliran utama kristian menyatakan bahawa oknum tersebut adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus dan ketiga-tiga oknum ini mempunyai kesamarataan kuasa serta ketiga-tiganya ini adalah satu yang terdapat dalam tiga yang membawa maksud ketiga-tiganya adalah satu pada hakikatnya. Itulah yang diajar oleh kegerejaan kristian mengenai konsep tuhan, sesuatu doktrin yang tidak pernah diajar oleh bible yang mereka miliki itu. Doktrin Penyaliban Jesus. (The Cruxifixion Jesus) Doktrin terakhir dalam perbincangan kali ini adalah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama kristian iaitu misteri Penyaliban Jesus di tiang salib. Orang Kristian percaya bahawa tuhan telah menghantar anaknya yang tunggal iaitu Jesus ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa manusia dan juga untuk menyelamatkan manusia dari api neraka menerusi kaedah penyaliban yang kemudiannya bangkit semula (resurrected) atas tujuan yang sama. Ini adalah diantara doktrin yang menjadi asas bagi penganut kristian sejak dari dulu hingga sekarang. Ianya akan saya perincikan lagi dalam mesej-mesej yang akan datang dan anda akan melihat bagaimana doktrin-doktrin yang mereka gariskan yang kononnya menjadi asas ajaran Kristian itu akan dinafikan oleh kitab mereka sendiri dan juga sejarah kegerejaan yang mereka agung-agungkan.

RABBANIYYAH Rabbaniyyah membawa maksud ketuhanan iaitu segala hokum,konsep,prinsip,nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah s.w.t dan hadis. PRINSIP-PRINSIP RABBANIYYAH Islam ialah agama yang diwahyukan oleh Allah s.w.t dan bukan ciptaan manusia Islam ialah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan,kejahilan dan dorongan hawa nafsu Islam dan seluruh makhluk merupakan hak kepunyaan Allah Allah s.w.t sebagai pemberi peraturan hidup CARA MEMILIKI SIFAT RABBANIYYAH Beriman dan yakin dengan segala rukun iman Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggikan syariat Islam Berjihad dengan nyawa,harta benda dan fikiran untuk meninggikan syariat Islam Berakhlak dengan akhlak mulia dan terpuji SYUMULIYYAH Syumuliyyah bermaksud lengkap,iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhamad s.a.w lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. PRINSIP-PRINSIP SYUMULIYYAH Kesempurnaan hanya milik Allah s.w.t.Manusia tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan,malahan bersifat lemah.Manakala agama Islam yang diciptakan oleh Allah s.w.t ialah agama yang sempurna dan mampu memenuhi semua kehendak dan keperluan manusia dalam segenap aspek kehidupan mereka. Semua makhluk yang hidup di dunia ini terikat dengan masa,tempat dan ruang yang tertentu.Oleh itu,setiap makhluk perlu tunduk dan patuh kepada sunnah dan peraturan Allah s.w.t yang telah ditetapkan kepada mereka seperti rasalapar,dahaga,sakit dan sebagainya. Allah s.w.t menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi.Manusia telah dibekalkan dengan akal fikiran dan syariat supaya hidup manusia menjadi teratur dan sempurna.Allah s.w.t menyediakan syariat yang lengkap mengikut keperluan hidup manusia di bumi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka untuk mentadbir bumi dan mengabdikan diri kepada-Nya. WAQI IYYAH

Wadi iyyah dari segi bahasa bermaksud reality.Apabila dihubungkan dengan Islam,bermaksud praktikal,mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. PRINSIP WAQI IYYAH Praktikal bukan utopia Menyelesaikan masalah Menekankan kesederhanaan Positif terhadap pemikiran ALAMIYYAH Alamiyyah bermaksud sarwajagat,iaitu Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa,tempat dan zaman.Islam juga membawa rahmat kepada seluruh makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful