You are on page 1of 11

||| 

 
 
 

 
 


||| 

 | 

 


||| 

 


  


 
 
  
 
||| 
 !"
 

 # 
 


 
  
!
  " 
 #  
||| 


 $

 


 
 
 

  
 !
 


 
"
  

  

||| 

" % 
 &%  

 
  '
 
 
  ! 
%  "(
  


 

 
 ) 
! 
 
v ã 
 
*+,"
 

"
  


 
 
- - 
 
 
!

 


|||
v .  
 )


 - - 


 

&#

|||
v /
  " closetul

, 

 
 " 
 

- - !
  
 
 


   0+   
- -  " "
 1|||
v /
  2 


 
"

 


 


 
 

 
 !  - -  
|||
v /
  " 
  
- -  
 |||
v /
 ! 2

 
 - - 
 


!! 
! 

|||
v /
 
 2 


  
 !2 
 
|||
v /
 
 
 


 
    

 

 "
  

!
"


 |||
v .
 
  "
  !
 
 
!


 |
4 

 


V  
  
  

  
  
  

  
     

 
 
 

 |

ã corpultăuetermi ăpierereasărurilor
mi eralei oase,acestlucru seam ăcă
calciul uesteabsorbit moaecvate
orga ism,ucâ laslăbireaoaseloripri 
urmare,creteposibilitateaeaavearacturi|

  

—  
 


 
  

   
 
  


ăutura CocaColaco i eigazcarbo ic
care,upă AMEDEC,esteu i greie tcare
provoacă ³viciupsihologic´|

-"
 " 4
"  5
coei a 
 
 " 0

& 6 |1
 i som ie,
tahicarie,ureriecap ! stărie
eli ite|7 

- - "

 2 % |
 
|

V "
! e-150  
eicie ă evitami a  
  
 

 


 !
 
 

 3 

 


 
a emieepresie ! co uzie, 
 

 

  activitateexagerată ! u ivelscăzute
glucoză 
|
Ú  

 
  

!
!
   
 
  supragreutatecorporală !
  


obezitate|

-! ) 


,  
 


  
 
 izolvăsmalul
i ilorslăbi u-i !  carii|
7 
 

  
"
 "   )


!

  

  !


" 
2|
.
 

 


 

  

! 
( 
 

 
 

 ³cocalight´

 

8
2 
!"
 
   
 locuitorilorezahăr  
 
"   leziu icerebrale
piereriememorie ! co uzie me tală
0 +V . -1|* " 
 
"

!
aspartam 


  " 

 

 
 Alzheimer|ã  
 
"  9  9 


"
 
 
  
2

 leziu ialereti ei ! sistemului
ervos|

—  — 
±
   
 
 !
 
"