You are on page 1of 3

GOOGLE VIDEO: Compartir vídeos

GOOGLE VIDEO: Compartir vídeos Google Video és el servei gratuit de Google per allotjar i compartir

Google Video és el servei gratuit de Google per allotjar i compartir vídeos. També permet accedir a vídeos penjats a Youtube.

S’hi accedeix a través de l’URL: www.google.com/video

Cliquem a ACCEDER. Ens demanarà el nostre nom d’usuari i contrasenya. Tornem a clicar a
Cliquem a ACCEDER. Ens demanarà el
nostre nom d’usuari i contrasenya.
Tornem a clicar a ACCEDER.
a ACCEDER. Ens demanarà el nostre nom d’usuari i contrasenya. Tornem a clicar a ACCEDER. Cliquem

Cliquem a SUBIR VIDEO.

Busquem el vídeo que volem pujar al nostre ordinador ( EXAMINAR ). Omplim totes les
Busquem el vídeo que volem pujar al nostre ordinador ( EXAMINAR ). Omplim totes les

Busquem el vídeo que volem pujar al nostre ordinador (EXAMINAR). Omplim totes les dades que ens demanen.

Cliquem a SUBIR VÍDEO.

Si el vostre vídeo no està en el format que us demanen el podeu convertir de format amb aquesta eina on-line:

http://media-convert.com/conversion/

aquesta eina on-line: http://media-convert.com/conversion/ Aquesta primera pantalla apareix mentre el vídeo s’està

Aquesta primera pantalla apareix mentre el vídeo s’està pujant al servidor.

Quan acaba aquest procés, apareix la segona pantalla. Ens avisen que el vídeo no es podrà veure immediatament. Podem comprovar en quin moment del procés es troba clicant a l’enllaç que ens diuen.

es podrà veure immediatament. Podem comprovar en quin moment del procés es troba clicant a l’enllaç
Clicant a VISUALITZAR podem veure el vídeo que hem penjat. Des d’aquí també podem eliminar
Clicant a VISUALITZAR podem veure el vídeo que hem penjat. Des d’aquí també podem eliminar

Clicant a VISUALITZAR podem veure el vídeo que hem penjat.

Des d’aquí també podem eliminar el vídeo…

Per poder-lo insertar en el blog, cal clicar a INCRUSTAR VÍDEO. Apareix el codi EMBED, el copiem i ja el podem afegir al nostre blog (només cal enganxar-lo en el cos d’una entrada o article).

codi EMBED, el copiem i ja el podem afegir al nostre blog (només cal enganxar-lo en