You are on page 1of 1

UNIT 6 KETUA UNIT: MIMI PWIZIAH BINTI CHOO ABD. MAJID (6189) KPT : RAFIAH BINTI SAMAT (6177)

Bil

KEMENTERIAN / JABATAN

1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan

 

Agensi Antidadah Kebangsaan

 

Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)

 

Jabatan Imigresen

 

Jabatan Pendaftaran Negara

 

Jabatan Penjara Negara

 

Jabatan Pertahanan Awam

 

Polis Diraja Malaysia

2

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 

Jabatan Perhubungan Perusahaan

3

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

 

Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (JKPTG)

 

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

 

Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

 

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

 

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (JMG)

 

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

 

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

 

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

 

Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM)