You are on page 1of 3

BUKU PANDUAN

PELAKSANAAN

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH


(KPLI)

Ketua Unit Praktikum ◊ Encik Amjah Yunus


Penolong Ketua Unit ◊ Encik Suffian Saheran
Pembantu Tadbir ◊ Cik Siti Dahlia Jaffree
Penyelaras-penyelaras Praktikum
KPLI (SR) ◊ Encik Jais Siarus
KPLI (SR) LPBS, j-QAF ◊ Encik Mohd Rosli Ismail
KDPM KDC KEMAS ◊ Encik Suriani Mohd Sukindar
PISMP ◊ Encik Adnan Endut

[Type
Unit a quote
Praktikum, from
IPG Kampus the Sabah
Keningau,
ISI KANDUNGAN muka surat
[
1. KONSEP 1

2. OBJEKTIF 1

3. PROSEDUR PELAKSANAAN 1
3.1 Syarat 1
3.2 Penempatan 2
3.3 Tempoh 2
3.4 Bilangan Waktu Mengajar 2
3.5 Bilangan Penyeliaan 2
3.6 Panduan Prapenyeliaan dan Penyeliaan Praktikum 3

4. JADUAL BIMBINGAN – SILA RUJUK DILAMAN WEB 4

5. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 5


5.1 Peranan dan Tanggungjawap Pelajar 5
5.2 Peranan dan Tanggungjawap Pensyarah Pembimbing 6
5.3 Peranan dan Tanggungjawap Guru Pembimbing 7
5.4 Peranan dan Tanggungjawap Pengurus Sekolah 8

6. KEHADIRAN PRAKTIKUM 9

7. GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 9


7.1 Pendahuluan 9
7.2 Objektif 9
7.3 Tanggungjawab Mentor 9
7.4 Prinsip Bimbingan 11

8. PENGAJARAN BERPASANGAN 11
8.1 Konsep 11
8.2 Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 11
8.3 Garis Panduan 12
8.4 Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam
Pengajaran Berpasangan 12

9. PENULISAN JURNAL MINGGUAN 13


9.1 Konsep 13
9.2 Objektif 13
9.3 Garis Panduan 14
9.4 Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam
Penulisan Jurnal 14

ISI KANDUNGAN muka surat


Unit Praktikum, IPG Kampus Keningau, Sabah
[
10. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 15
10.1 Sukan dan Permainan 15
10.2 Unit Beruniform 15
10.3 Aktiviti-aktiviti Tambahan 15

11. PENCERAPAN KLINIKAL


11.1 Konsep 16
11.2 Objektif 16
11.3 Lingkaran Pencerapan Klinikal 16
11.4 Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal 17

Jadual 1 : Pelaksanaan Amalan Profesional 2

Jadual 2: Agihan Penyeliaan 3

Lampian 1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 18

Lampian 2 SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL MINGGUAN 19

Lampiran 3 SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM 20

Lampiran 4a BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN 21

Lampiran 4b BORANG MAKLUM BALAS PENGAJARAN BERPASANGAN 22

Lampiran 5a RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM 23

Lampiran 5b LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 24

Lampiran 6a RANCANGAN PROJEK / AKTIVITI / PERANAN LAIN 25

Lampiran 6b LAPORAN PROJEK / AKTIVITI / PERANAN LAIN 26

Unit Praktikum, IPG Kampus Keningau, Sabah