KAPASITOR BANK FAKTUR KUASA

1

TYPES OF LOADS
‡ Most electrical loads can be placed in one of three categories: ‡ Resistive ‡ Inductive ‡ Capacitive ‡ Most common loads are inductive loads such as motors and flourescent lamps, followed by resistive loads such as heaters, filament bulb and electric iron
2

Cont.
‡ All inductive loads require two kinds of power to function properly, there are: ‡ Active power (kW) ± actually perform the work ‡ Reactive power (kVAr) ± to sustain the electromagnetic field ‡ The motor without load still demand magnetizing current to maintain the magnetic field
3

JENISJENIS-JENIS KUASA
‡ Kuasa Sebenar / Kuasa Berguna / True Power / Real Power / Aktif Power (kW) ‡ Kuasa Samar / Apparent Power (kVA) ‡ Kuasa Reaktif / Useless Power / Magnetising Power (kVAr)

4

KUASA SEBENAR
‡ Kuasa keluaran yang sebenarnya dapat digunakan untuk membuat kerja atau menghasilkan apa-apa tenaga ‡ Unit dalam watt atau kilowatt ‡ Merupakan kuasa keluaran (output power) ‡ Arus dan voltan adalah sefasa

5

KUASA SAMAR
‡ Kuasa Samar atau Apparent Power adalah jumlah kuasa yang termasuk didalamnya kuasa sebenar dan kuasa reaktif ‡ Ia adalah hasil dharab voltan dengan arus tanpa mengambil kira apa-apa kehilangan atau ketidakcekapan oleh apa-apa sebab ‡ Unit didalam kilovoltampere (kVA)

6

KUASA REAKTIF
‡ Kuasa Reaktif / Kuasa Regangan atau Useless power ialah kuasa yang tidak dapat digunakan sebagai kuasa keluaran ‡ Disebut juga sebagai Magnetising Power sebab ia digunakan untuk mengujudkan dan mengekalkan medan magnet (gelong) ‡ Arus mengekori voltan ‡ Unit dalam kVAr
7

RAJAH TIGA SEGI KUASA
‡ Apabila sudut fasa kecil faktur kuasa tinggi ‡ Apabila faktur kuasa rendah nilai kVA dan kVAr akan menjadi lebih besar tetapi nilai kW tetap sama ‡ Apabila sudut fasa kosong, faktur kuasa bersamaan satu (kos 0º = 1), oleh itu nilai kW sama dengan nilai kVA ‡ Apabila nilai kVAr dikecilkan, faktur kuasa menjadi tinggi
8

SEGITIGA KUASA
9

PERSAMAAN KUASA I

kVA² = kW² + kVAr²

10

PERSAMAAN KUASA II

P = ¥3 x V x I x P.F
kW L L

11

RAJAH VEKTOR
Julai02 ITiDi 12

Julai02

ITiDi

13

RAJAH VEKTOR

Julai02

ITiDi

14

15

RUMUSAN RAJAH VEKTOR
‡ Apabila sudut fasa kecil f.k adalah tinggi ‡ Apabila sudut fasa besar (f.k rendah) kVA dan kVAr menjadi besar tetapi kW tetap sama ‡ Apabila sudut fasa kosong, f.k bersamaan 1 dan kW sama dengan kVA ‡ Apabila nilai kVAr kecil f.k adalah tinggi
16

FAKTUR KUASA
‡ Ialah nisbah diantara Kuasa Sebenar dengan Kuasa Samar atau kos (sudut fasa) Kuasa Sebenar (kW) Faktur Kuasa = ------------------------Kuasa Samar (kVA)
17

MAKNA F.K RENDAH
‡ Tidak cekap menggunakan kuasa ‡ Pembaziran kuasa kepada yang tidak produktif ‡ Arus akan menjadi lebih tinggi dari yang sewajarnya ‡ Pihak penjanaan (TNB) akan terpaksa menjana lebih kVA, oleh itu kos menjadi tinggi
18

KESAN F.K RENDAH
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memerlukan saiz kabel yang lebih besar Susut voltan berlebihan Penggunaan alatubah tidak optimum Kehilangan I²R (haba) yang tinggi Peralatan elektrik seperti alatubah, motor, alternator cepat menjadi panas dari yang sepatutnya
19

KESAN LAIN F.K RENDAH
‡ Didenda oleh pihak TNB atau Pemegang Lesen jika faktur kuasa purata bulanan kurang dari 0.85 ‡ Alatubah tidak dapat menghasilkan lebih watt untuk disalurkan kepada beban-beban atau pengguna-pengguna yang lain

20

PENYEBAB FAKTUR KUASA RENDAH
1. 2. 3. 4. 5. Induction Motor Alatubah Cok/Ballast/Magnetic coil Pengimpal (welding set) Induction Furnace

21

MEMBAIKI FAKTUR KUASA
‡ Menggunakan kapasitor ‡ Menggunakan motor segerak (synchronous motor)

22

KAPASITOR
‡ Arus mendulu voltan ‡ Harga murah ‡ Senggaraan murah dan mudah (hampir tanpa senggaraan ± maintenance free) ‡ Terdapat berbagai-bagai saiz dari kecil hinggalah besar ‡ Boleh dipercayai
23

KAPASITOR BANK

Julai02

ITiDi

24

MOTOR SEGERAK
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Harganya mahal & senggaraan juga mahal Bersaiz besar Kelajuan tetap (bergantung kepada ulangan) Stator dibekalkan dengan bekalan AC Rotor dibekalkan dengan bekalan DC Boleh berfungsi dari lagging power factor ke unity dan ke leading power factor dengan melaras arus ujaan ke rotor ‡ Sesuai digunakan sebagai tugas sampingan

25

PEMBAIKAN TUNGGAL
‡ Bermakna pembaikan faktur kuasa pada sesuatu alat/mesen seperti motor elektrik ‡ Jika terlalu banyak motor dengan berbagaibagai saiz maka cara ini adalah tidak praktikal sebab kerja senggaraan menjadi terlalu banyak ‡ Faktur kuasa berubah-ubah sepanjang hari oleh itu cara ini kurang sesuai

26

PERMENENT CONNECTION

Julai02

ITiDi

27

MOTOR DENGAN P.F KAPASITOR SAMBUNGAN TETAP

Julai02

ITiDi

28

PERTIMBANGAN AM
‡ Ujaan auto iaitu ujaan diri motor oleh cas kapasitor yang tersimpan semasa ketiadaan bekalan hendaklah dielakkan ‡ Pastikan arus kapasitor adalah sama atau lebih kecil dari arus kemagnetan motor, biasanya 90% dari arus tanpa beban motor

29

SAIZ KAPASITOR MOTOR
‡
kW motor x Beban Penuh x (tan 1± tan 2) ‡ kVAr = -----------------------------------------------------‡ Kecekapan Motor (pada beban penuh) ‡ ‡
1 2

-

faktur kuasa asal faktur kuasa diperbaiki

30

PEMBAIKAN CARA PUSAT
‡ Apabila faktur kuasa berubah-ubah sepanjang hari dan beban induktif kecil terlalu banyak dimana cara pembaikan tunggal adalah tidak ekonomik dan tidak praktikal ‡ Tidak mempunyai ruang yang mencukupi untuk menempatkan terlalu banyak kapasitor ‡ Operasi kapasitor bank dikendalikan secara otomatik mengikut perubahan beban

31

PEMBAIKAN KUMPULAN & PEMBAIKAN PUSAT TETAP
‡ Satu kapasitor bank untuk sekumpulan motor atau apa-apa beban lain ‡ Pembaikan individu secara tetap asasnya sama dengan pembaikan cara pusat tetapi ia tidak mempunyai regulator faktur kuasa iaitu ia tidak dikawal secara otomatik

32

PEMBAIKAN TERGABUNG
Pembaikan tergabung adalah campuran pembaikan tetap, otomatik, kumpulan dan tunggal

33

POWER FACTOR REGULATOR
‡ Satu device elektronik untuk mengawal secara otomatik jumlah kVAr yang perlu dimasukkan kepada atau dikeluarkan daripada litar pada satu-satu masa ‡ Ia mengesan perbedaan sudut fasa diantara voltan dan arus dan menambah atau mengurangkan kVAr dalam litar mengikut setting yang telah ditentukan
34

P.FACTOR REGULATOR

Julai02

ITiDi

35

SENGGARAAN KAPASITOR BANK
1. Periksa fius/MCB yang melindungi kapasitor bank 2. Power factor regulator mungkin tidak berfungsi 3. Sambungan-sambungan mungkin longgar 4. Kapasitor boleh rosak, terbakar atau meletup 5. Terlalu banyak habok atau kotoran menyebabkan flashover 6. Pengudaraan tersekat menyebabkan panas

36

KESAN HARMONIK
‡ Harmonik yang tinggi dan banyak menyebabkan galangan kapasitor menjadi rendah, oleh itu kapasitor mengalami keadaan hampir-hampir litar pintas ‡ Kapasitor akan menjadi terlalu panas dan kadang-kadang meletup

37

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.