You are on page 1of 12

August 9 th 2010 – MoeMaKa Daily Newsletter

ဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား.................................................................................................................................1
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ဆီသို႔ အေရြ႕မ်ား........................................................................................1
ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏႈတ္ထြက္ သည့္အေပၚ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ............................6
RFA သတင္းဌာနလည္း ေဇာ္ဂ်ီ သုံးေတာ့မည္ .....................................................................................................8
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၉ ......................................................................................................................8
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁ဝ..........................................................................................................................................8

ဦး၀င္ း တ င္ န ဲ ႔ ေမးခြ န ္ း မ်ာ း

၂၀၁၀ ေရြ း ေက ာက ္ ပ ြ ဲ သ ပိ တ ္ ေ မွ ာ က ္ တ ဲ ့ ဆ ီ သ ိ ု ႔ အ ေရြ ႕ မ်ား


မိုးမခ
ၾသဂုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၀

ျဖဳိးမင္းသိန္းတို႔ ပါတီ ေထာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္မွတ္ပုံတင္ၾကမယ္ ဆိုျပီး လူငယ္ေတြက အရင္တုန္းကတည္း က
အမ်ားၾကီး လာေရာက္ ေဆြးေႏြးဖူးတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့တာေတြကို အခု
ျပန္ေျပာျပမယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ လူငယ္ေတြ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးမွာ လႈပ္ရွားတဲ့ အင္အားစုျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ေတြက
ပါတီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တခုကို ထူေထာင္တာ မဟုတ္ဘဲ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳျပီး လူငယ္
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္လို႔ ျမင္တယ္။
သို႔ေသာ္ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို ေထာင္ျပီးေတာ့ လႈပ္ရွားၾကတဲ့ေနရာမယ္ မင္းတို႔ေရွ႕က
ျဖတ္သန္းသြားခဲ့ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလို ပါတီႏိုင္ငံေရးကို ငဲ့ရ၊ ပါတီရပ္တည္ေရးတို႔
ပါတီအက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို ငဲ့ရနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာရတဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္လာၾကရင္ မင္းတို႔တေတြဟာ
လူငယ္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွာ းမႈတခု အျဖစ္ကေန သာမန္ရိုးက်ႏိုင္ငံေရးပါတီလိုပဲ
ျဖစ္သြားမွာ ပဲ၊ အဲသလို သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးပဲ ျဖစ္သြားမွာပဲ လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။
သို႔ေသာ္ မင္းတို႔တေတြက ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ကို ျပဳျပင္တဲ့
မဟုတ္မမွန္တာကို တြန္းျဖိဳမယ့္ လူငယ္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တယ္
ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ဳိးတဖုံ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ေျပာဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲသည္ ပါတီထဲကို
၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း တေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အစက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေအာင္၊
အတားအဆီး အပိတ္အပင္ေတြ ၾကဳံေတြ႔လာရတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္၊ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့
ေရာက္လာရင္ေတာ့ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းျပီးေတာ့ ထြက္ရေတာ့မွာ ပဲ၊ အဲသည္လိုမ်ဳိး လုပ္ရေတာ့မွာပဲလို႔ ငါ
ထင္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ စည္ကားလာတဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်က္ႏွာ စာမ်ား အေပၚ


အခုဆိုရင္လည္း စစ္အစုိးရရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဂ်ာနယ္ေတြ ထုတ္ခြင့္ရၾကတယ္။
စာေရးသားခြင့္ေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရၾကတယ္။ အဲသည္မွာ လည္း က်ေနာ္က သူတို႔ကို ေျပာဖူးတယ္။
ခင္ဗ်ားတို႔တေတြကို အခု သူတို႔က ခြင့္ျပဳထားတာကေနျပီး ပိတ္ပင္တာေတြ၊ တားဆီးတာေတြ လုပ္လာမယ္။
သူတို႔ မၾကိဳ က္တာေတြကို မလုပ္ရ၊ မေျပာရ၊ မေရးရ ဆိုျပီး လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြ အျဖစ္ကေနျပီး သူတို႔
အလိုက် သမားရိုးက် မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္တေစာင္လို၊ သမားရိုးက် စာေရးသူတဦးအျဖစ္ကို ေဆာင္ရြက္လာတဲ့
တေန႔က်ရင္ ဒါမ်ဳိးကို အျဖစ္ မခံဘဲနဲ႔ ဂ်ာနယ္ကို ကိုယ့္ဖာသာကို ပိတ္လိုက္ႏိုင္ရဲတဲ့ သတၱိမ်ဳိး ရွိရလိမ့္မယ္ လို႔
ေျပာဖူးတယ္။

ယခု ျဖိဳးမင္းသိန္း ပါတီဥကၠ႒ရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္ျပီ ဆုိေတာ့ …


ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ သူ႔အေနနဲ႔ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာတာေၾကာင့္ သတၱိရွိရွိနဲ႔ Model
သေဘာ၊ စံျဖစ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ေဆာင္ရြက္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္ လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အၾကပ္အတည္းေတြ ဆိုး၀ါးမႈေတြကို အေကာင္းဆုံး ျပသလိုက္တဲ့
ထုတ္ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ ျပရုပ္တခု ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။
အဲသည္လိုမ်ဳိး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ အလားအလာဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ
မတရားျဖစ္ေနျပီ ဆိုတာကို ျပသေနျပီ။ ဥပမာ အခ်ဳိ႕ပါတီေတြက ပါတီ၀င္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခ်င္ရင္
အသနားခံစာ တင္ရမယ္ စသည္ျဖင့္ လုပ္လာတယ္။ ပါတီေတြကို ခြဲျခားျပီး ဖိႏွိပ္တာေတြ လုပ္လာေနတယ္။
အဲသည္အေျခအေနမွာ ျဖိဳးမင္းသိန္းက ဒါမ်ဳိးကို လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုျပီး ႏုတ္ထြက္လိုက္တယ္။
သို႔ေသာ္ အျခားသူေတြကေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လက္ခံျပီးေတာ့ ဆက္ျပီး
အသနားခံစာေတြ တင္မယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္း၊ ကိုယ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့
ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ရုတ္သိမ္းစရာ မလိုဘူး၊ အသနားခံစရာေတြလည္း မလိုဘူး။ သူတို႔မွာ
ဥပေဒရွိရင္ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ေပေတာ့ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ စစ္အစုိးရ ဖိႏွိပ္တာကို
နာခံျပီးေတာ့ အသနားခံစာတင္မယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။
ဒါဟာ ျဖိဳးမင္းသိန္းလို လူငယ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ပုံသ ဏၭာ န္နဲ႔
သာမန္ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ သမားရိုးက် ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ျပလိုက္တာပဲ လို႔
ျမင္ႏိုင္တယ္။ ျဖိဳးမင္းသိန္းဟာ အဲသည္လိုမ်ဳိး အျဖစ္မခံဘဲ ထြက္လိုက္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကစားကြင္းကေန တဦးခ်င္း၊ တပါတီခ်င္း ႏုတ္ထြက္လာၾကမွာ လား …
အခု ျမင္ရ ၾကားရတာကေတာ့ ျဖိဳးမင္းသိန္းက သူတဦးတည္း ဆႏၵနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မယုံၾကည္ေတာ့လို႔
ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္တယ္။ အဲသည္ေတာ့ ပါတီ တရပ္လုံးအေနနဲ႔ကလည္း အမ်ားစု သေဘာနဲ႔
ေဆြးေႏြးၾက၊ တုိင္ပင္ၾကရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ျပီး
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ၾကမလား။ ဆက္လက္ ရပ္တည္ၾကမလား။ ဘယ္လိုမ်ဴိး ပါတီက ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ျဖတ္သန္းဖို႔ ရင္ဆိုင္မလဲ။ ဘယ္လိုမ်ဴိး အေျခအေန အၾကပ္အတည္း ဖိႏွိပ္မႈေတြ
ရင္ဆုင
ိ ္လာရရင္ ပါတီ တခုလုံးအေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ႏုတ္ထြက္ၾကမွလား၊ ဖ်က္သိမ္းၾကမွာ လား
ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾက၊ သေဘာထားေတြ ျပင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။
အဲသည္အျဖစ္အပ်က္ကို ဥပမာယူျပီးေတာ့ အျခား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္း ဘယ္လိုမ်ဴိး
ၾကိဳ တင္ေတြးထားၾကျပီလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ခင္ ကတည္းက ဘယ္ေလာက္အထိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ အေရးယူမႈေတြ၊
ခြဲျခားမႈေတြကို လက္သင့္ခံၾကမလဲ။
အခုဆိုရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ့္ ပါတီေတြ ေျပာခဲ့ၾကတာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္က ၂၅ % ကို
လက္ခံျပီးေတာ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ ၀င္လုပ္ၾကဖို႔ ပါတီေတြ ေထာင္ၾကတယ္ ဆိုတယ္။ အခုဟာက
လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ဦး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ကိုေတာင္ စစ္အစုိးရက သူတို႔ ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီေ တြ
သူတို႔ ေမြးထားတဲ့ လူေတြ ဘက္က တဖက္သတ္ ရပ္တည္ျပီးေတာ့ အျခား ပါတီေတြကို ဖိႏွိပ္လာေနျပီ
ျဖစ္တယ္။
အဲသည္ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ မို႔လို႔ တဦးတေယာက္ခ်င္းဆီကေနျပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အယုံအၾကည္
မရွိဘူး ဆိုျပီး ႏုတ္ထြက္လာၾကတာေတြ အျပင္ မတရား အလုပ္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေနျပီး ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကို မခံဘဲ ႏုတ္ထြက္လာမယ့္ ပါတီေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။
တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒါေတြကို ခံျပီး၊ စစ္အစုိးရ အႏိုင္က်င့္မႈေတြကို လက္ခံျပီး ဆက္လ က္
ရပ္တည္ေနၾကတာေတြကိုလည္း ျမင္ၾကရဦးမယ္ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို အယုံအၾကည္ မရွိတဲ့ အျပင္သပိတ္၊ အတြင္းသပိတ္ေတြ …


အခုအခ်ိန္မွာ NLD ပါတီက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္လို႔၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို
မယုံၾကည္လို႔ အစကတည္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မ၀င္ဘူး၊ မွတ္ပုံမတင္ဘူး။ အေစာကတည္း က
သပိတ္ေမွာ က္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္။
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မယ္။ အဲသည္က လႊတ္ေတာ္ကို တက္မယ္လို႔
စဥ္းစားၾကတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ စစ္အစုိးရက သူ႔စိတ္တိုင္းက် ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာင္မွ သူ႔စိတ္တိုင္းက်
ထူေထာင္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ပါတီကိုပဲ လက္ခံဖို႔ လုပ္လာတယ္၊ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းလာျပီ ျဖစ္တယ္။
အဲသည္ အေျခအေနက ေနျပီးေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၾကမယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ
ကိုယ္တုိင္က လက္သင့္မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့ အဆုံးမွာ ကစား၀ိုင္းအတြင္းကေန သပိတ္ေမွာ က္ျပီး
ထြက္လာၾကတာမ်ဳိးေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္တယ္။
ဒါ့အျပင္ စစ္အစုိးရ ခြင့္ျပဳထားလို႔ ေပၚထြန္းလာတဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြ စာေစာင္ မ်က္ႏွာစာေတြမွာ လည္းပဲ စစ္အစုိးရ
ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားျမစ္မႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ခံစားေနၾကရျပီ ျဖစ္ေနတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးက စာမူေတြ သတင္းေတြ
အမ်ားအျပားကို ကန္႔သတ္တယ္၊ ပိတ္ပင္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စာနယ္ဇင္းေတြကလည္း
စစ္အစုိးရ အလုိက်၊ လက္ကိုင္တုတ္ သမားရိုးက် စာနယ္ဇင္းအျဖစ္နဲ႔ ေနမွာ လား၊ ဒါကို လက္မခံဘူး ဆိုျပီး
သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ျပၾကရမယ့္ အခ်ိန္ ေရာက္လာမယ္။
ျပည္သူေတြ လူထုမဲဆႏၵရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အဆုံးအျဖတ္ ေပးေတာ့မယ့္ ကာလလည္း ေရာက္လာေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Lett ers fro m Mic hi ga n - 16


Posted by Yan Lo Kywe | 9:01 PM | Aung Way - Letters from Michigan | 0 comments »
မစ္ ရ ီ ွ ဂ န္ မ ွ ေ ပးေသ ာ စာ( ၁၆)
ေအာ င္ ေ ၀း
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၀

မိတ္ေဆြႀကီးကိုေဒါင္း-
က်န္းခံ့သာလုိ႔မာပါစ။ အခု ဒီမွာ ေနေရာင္ပူေႏြးတဲ့ ေမလ။ ေမလမွာ ေမလေတြကို က်ေနာ္ ျပန္
အမွတ္ရေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ႀကီး၊ ကဗ်ာဆရာႀကီး ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ႕ သစၥာပန္းမ်ားနဲ႔ ေမလ။ က်ေနာ္တုိ႔
ျပည္သူေတြနဲ႔အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ ရခဲ့တဲ့ မဟာေမလ။ ၁၉၉၀
ေမလမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တယ္။ ေဟာ-အခု၂၀၁၀ေမလမွာ က်ေနာ္တုိ႔ စိန္ေခၚခံေနရျပန္ျပီ။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္ လက္တစ္ဆုပ္စာရဲ႕ ၂၀၁၀ ေထာင္ေခ်ာက္။ ဒီေထာင္ေခ်ာက္ကို က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူ


တစ္ရပ္လုံး ဘယ္လို ေဖာက္ထြက္မလဲ ဆိုျပီး ေတြးေခၚ စဥ္းစားေနတဲ့ တစ္ျပိဳ င္နက္တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပဲ
တစ္ဖက္မွာ လည္း ဒီ နအဖရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံျပီး မျမင္ရေသးတဲ့
လႊတ္ေတာ္ထဲ ဘယ္လို ၀င္ရမလဲလုိ႔ စဥ္းစား ေတြးေခၚေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိတာပဲ ကိုေဒါင္း။ ဒါကေတာ့
သဘာ၀ က်ပါတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ က အစဥ္အၿမဲ ဒီလို အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးက ရွိစၿမဲပဲ မဟုတ္လား။

ကိုေဒါင္းႀကီး၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ လူႀကီးေတြ အတြက္ ပုံျပင္ေလး တစ္ပုံ ေလာက္ေတာ့ စကားႀကံဳ တုန္း ေျပာျပပရေစ။

တစ္ခါတုန္းကေပါ ့ဗ်ာ။ ငွက္တစ္ေကာင္နဲ႔ ဖားတစ္ေကာင္ ရွိတယ္ေပါ ့။ တစ္ေန႔သားမွာ တုံးေအာက္က ဖားက


ခုန္ဆြ ခုန္ဆြနဲ႔ ေရတြင္းပ်က္တစ္ခုထဲ ျပဳတ္က်သြားပါေရာတဲ့။ တြင္းေအာက္ေျခကေန ဖားက ေရတြင္း၀ကို
ေမာ့ႀကည့္ျပီး အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ေျပာလိုက္ပုံက”ေႀသာ္” တဲ့၊ အင္မတန္ က်ယ္ေျပာလွပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္းကင္
ဆိုတာႀကီးကလည္း ငါ ့ေရတြင္း၀ေလာက္ပဲ ရွိပါလား တဲ့။

ဖား ဒီလိုေအာ္ေျပာလိုက္တာကို ငွက္ကႀကားသြာ းတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေလာက္ေတာင္ အသိ ဥာဏ္ အေျမာ္ အျမင္
နည္းလြန္းတဲ့ ဖားပဲ ဆိုျပီး ငွက္က ဖားၾကားေအာင္ ျပန္ေျပာလိုက္တာက - ေဟ့ဒီမွာ နားေထာင္၊မင္းတုိ႔
ဖားငတုံးေတြ ငါ သင္ေပးလိုက္မယ္၊ ေနာင္ ဆင္ျခင္ျပီးေျပာ။ ေကာင္းကင္၏ အစိတ္ အပိုင္းကေလး တစ္ခုသည္
ေရတြင္း၀ေလာက္ ရွိသည္။ ေကာင္းကင္ႀကီး တစ္ခုလုံးမွာမူအလြန္ က်ယ္ေျပာလွပါသည္၊ ေနာင္ ဒီလိုေျပာ
ငတုံးရဲ႕- တဲ့။

အဲဒီလို ေျပာျပီး ငွက္က သူ႔အိပ္တန္းရွိရာကို ျပန္သြားတယ္တဲ့။ ဖားကေတာ့ ေရတြင္းပ်က္ထဲကေန


ျပန္မတက္နိုငေ
္ တာ့တာ ဒီကေန႔အထိပါပဲ တဲ့။

ကိုေဒါင္းေရ ပံုျပင္ကေလးကေတာ့ ဒါပဲဗ်ာ။ ေလာကမွာ အရိုးဆံုးနဲ႔ အေျခခံ အက်ဆံုး အျမင္နွစ္မ်ဳိးပဲ ရွိတယ္။


ဒီပံုျပင္ထဲက ငွက္ရဲ႕ ေလာက အျမင္ဟာ အႏုပဋိေလာမ အျမင္ကို ကိုယ္စားျပဳတာပါပဲ။ ဖားကေတာ့
တကၠေဗဒသမားေတြရဲ႕ ေလာက အျမင္ ျပယုဂ္ ဆိုပါေတာ့။ က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေမးရေတာ့မယ္။
ငါတုိ႔ဟာ ငွက္ေတြလား။ ဖားေတြလား။ ေသခ်ာတာကေတာ့ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕၂၀၁၀ ေထာင္ေၿခာက္ကို
ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ စဥ္းစား ေတြးေခၚေနၾကတဲ့ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး ငွက္ေတြပါပဲ။

ဥပမာ ကုိေဒါင္း။
အနုပဋိေလာမအျမင္၊ တစ္နည္း တိုးတက္တဲ့ အျမင္အေနနဲ႔ သစ္ေတာႀကီး တစ္ေတာလုံးကိုလည္း ျမင္တယ္။ ဒါ
အပူပိုင္း မိုးသစ္ေတာ၊ ဒါ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာ။ ဒါ အေအးပိုင္း ကုန္းျပင္ျမင့္သစ္ေတာ စသည္ျဖင့္။ တစ္ေတာလုံးကို
လႊမ္းၿခံဳၿပီး ျမင္တဲ့အျမင္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီ သစ္ေတာႀကီးထဲက သစ္ပင္ တစ္ပင္ခ်င္းကိုလည္း သူက ခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာျပီး ျမင္တယ္။ ဆိုပါေတာ့ ဒါက ကၽြန္း၊ ဒါက ပ်ဥ္းကတိုး၊ ဒါ သစ္ယာ၊ ဒါ အင္ၾကင္း၊ ဒါ ထင္းရွဴး ဆိျု ပီး
ျမင္တယ္။ ဒီလိုအျမင္ကို တိုးတက္တဲ့ အျမင္၊ အႏုပဋိေလာမ အျမင္ လုိ႔ ဆိုတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ
တကၠ ေဗဒသမားေတြအဖုိ႔ရာက်ေတာ့ သစ္ေတာႀကီး တစ္ခုလုံးကို ျမင္ခ်င္ ျမင္ေပမဲ့၊ သစ္ပင္
တစ္ပင္ခ်င္းကိုက်ေတာ့ မျမင္ျပန္ဘူး။ ဒီလိုပဲ သစ္ပင္ တစ္ပင္ခ်င္းကို ျမင္ျပန္ရင္လည္း သစ္ေတာႀကီး
တစ္ခုလုံးကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့ျပန္ဘူး။ ဒီအျမင္ဟာ မတိုးတက္ဘူး၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အျမင္ပဲ လုိ႔ ဆိုၾကတယ္
မဟုတ္လား။

အခုလက္ငင္း က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ ့ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းက တစ္ပင္ခ်င္း ကိစၥ
မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေတာလုံး ကိစၥ။ တစ္ခုခ်င္းကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုလုံးကိစၥ။

ဘုံရန္သူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး၊ ျပည္သူ႔အစိုးရ


ေပၚထြန္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ တိုက္ပြဲရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ပဲ။
တစ္ခုလုံးကိစၥ ဆိုတာ ဒီဦးတည္ခ်က္ပဲ မဟုတ္လား ကုိေဒါင္းရဲ႕။

ဦးတည္ခ်က္ကုိ သြားတဲ့၊ ဦးတည္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ ပုံသ႑ာန္၊ တစ္နည္း တုိက္ပြဲရဲ႕ ပုံသဏၭာန္


ဆုိတာက တစ္ခုခ်င္း ကိစၥပါပဲ။

ဆုိပါေတာ့၊အခု NLD နဲ႔ တုိးတက္တဲ့ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြရဲ႕ ပါတီ မွတ္ပုံတင္တယ္ မွတ္ပုံ မတင္ဘူး
ဆိုတဲ့ ကိစၥက တစ္ခုခ်င္း ကိစၥၸပါ။ တိုက္ပြဲရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ တစ္ရပ္၊ တစ္နည္း နည္းပရိယာယ္ တစ္ရပ္ပါ။
တစ္ခုလုံးကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ခုလုံး ကိစၥ၊ တစ္နည္း ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ကိစၥက ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ ဘုံရန္သူ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆန္႔က်င္
တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး၊ ျပည္သူ႔ အစိုးရ ေပၚထြန္းေရး၊ စစ္မွန္တဲ့
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒါပဲ မဟုတ္လား။

အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ ၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ ႀကားမွာ


မွတ္ပုံတင္ျခင္း မတင္ျခင္း၊ အလံေထာင္ျခင္း မေထာင္ျခင္း ဆိုတဲ့ တစ္ခုခ်င္း ကိစၥကို အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး အျငင္း
ပြားမေနသင့္ေတာ့ပါဘူး။
အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ တစ္ခုလုံးကိစၥ ကိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အာရံု စိုက္သင့္ျပီ မဟုတ္လား ကိုေဒါင္း။
အေတာင္ပံတူတဲ့ ငွက္ေတြ တစ္အုပ္ တစ္ဖဲြ႔တည္း ပ်ံသန္းဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ျပီ ကိုေဒါင္း။ ေရတြင္းပ်က္ထဲမွာ
ဖားေတြကို ထားရစ္ေတာ့။

အားလုံးကို သတိရလ်က္-
ေအာင္ေ၀း

(၅ - ၄ - ၁၀)

( အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ မစ္ရွီဂန္ျပည္နယ္တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ကဗ်ာဆရာေအာင္ေဝး၏ မစ္ရွီဂန္မွ ေပးေသာစာ -


အမွတ္ ၁၆ ကုိ လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ www.rfa.org/burmese က ထုတ္လႊင့္ခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။)

Wha t B ur mes e s ays o n Pyo Mi n Th ein exi t fr o m t he 20 10 El ectio n

Posted by Maung | 3:10 PM | News Features | 0 comments »

ျပည ္ ေ ထာ င္ စ ု ဒီ မ ု ိ က ေရစီ ပ ါ တီ မ ွ ဦးၿ ဖိ ဳ းမင္ း သ ိ န ္ း ႏႈ တ ္ ထ ြ က ္ သ ည ့ ္ အ ေပၚ ျပည ္ သ ူ တ ု ိ ႔ ရ ဲ ႕


တံ ု ႔ ျ ပန္ ခ ်က ္ အ ခ်ိ ဳ ႕
ခင္ ႏ ွ င ္ း လြ င္ ၊ ရန္ က ု န ္
ၾသ ဂု တ ္ ၊ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီမွ


ဥကၠဌ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဟာ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္မွ ၅.၈.၂၀၁၀ေန့က ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
ယခုႏွစ္ဆန္း မတ္လတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ပါတီမ်ား တည္ေထာင္ၾကရာတြင္
၂၀၁၀ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး
ေပၚထြက္လာႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တာပါလို႔ သူက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
သို႔ေပမယ့္လို႔ ပါတီတည္ေထာင္ၿပီး ၄လ၀န္းက်င္ အၾကာမွာ နကိုသူရည္ရြယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရေရး၊ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရရွိေရး၊ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တတဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚဖို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ မျမင္လို႔ အခုလိုႏႈတ္ထြက္လိုက္တာ
လု႔ိေျပာဆိုပါတယ္။
ဒိျပင္ အေရးႀကီးတဲ့ေနာက္ အခ်က္တခ်က္က ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုေဖါက္ဖ်က္ၿပီး
စည္းရံုးလႈပ္ရွားတာေတြ၊ ပါတီရန္ပံုေငြရယူတာေတြကိုလည္း ေကာ္မရွင္က အေရးယူတာမ်ိဳးမရွိတဲ့
အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ပါတီဥကၠဌ အျဖစ္မွႏႈတ္ထြက္လုိက္ရတာ လို႔ဆိုပါတယ္။
သူႏႈတ္ထြက္လိုက္တဲ့ သတင္းအေပၚ
“သူႏႈတ္ထြက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးၾကြယ္ ညီမနဲ႔ ယူထားၿပီးေတာ့
ဒီလုိ စစ္အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲကုိ အားေပးအားေျမာက္ လုပ္သလုိ ပါတီေထာင္တာေတာ့ မႀကိဳ က္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး
သူေၿပာသလုိ ေျပာခြင့္ရသေလာက္ ေျပာခ်င္လုိ့ ဆုိတာကလည္း သူေျပာခြင့္ဘယ္ေလာက္ ရခဲ့လုိ႔လ။ဲ
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူႏႈတ္ထြက္တာကုိ ႀကိဳ ဆုိတယ္”
လို႔မၾကာေသးခင္ကမွ ေထာင္မွ လြတ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးက သူ႔အျမင္ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူ တဦးကေတာ့
“သူထြက္တာ ေစာေသးတယ္လုိ့ ျမင္တယ္။ဘာလုိ.လဲဆုိေတာ့ သူေျပာခ်င္တာေတြ ကုိဆက္ေျပာဖုိ.
အခ်ိန္ရွိေသးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ အယုံအၾကည္မရွိဘူး ဆုိၿပီး သူတင္မဟုတ္ဘူး သူ႔ပါတီပါ
ႏႈတ္ထြက္သင့္တယ္”လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

cel eb rity co u ple in Ra n goo n

Posted by Yan Lo Kywe | 9:27 AM | Burma News Headlines | 0 comments »


အ ခ် စ္ ေ ရးက ေႏြ း ေႏြ း ေထြ းေထြ း ပါ လု ိ ႔ ေျ ပာ တဲ ့ အ ိ ျ ႏၵ ာ ေက်ာ ္ ဇ င္ နဲ ႔ ေျ ပတ ီ ဦ း
ခင္ႏွင္းလြင္
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၀

ၿပီးခ့ဲသည့္
ၾကာသပေတးေန႔က ဆီဒုိးနား ဟုိတယ္ ဧည့္ခံပဲြတခုတြင္ ေတြ႔ရေသာ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ႏွင့္ ေျပတီဦး။ ခ်စ္သူႏွင့္
လက္ထပ္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားသုိ႔ သီးျခားစီ ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ (ဓာတ္ပုံ -
အလင္းတန္းဂ်ာနယ္)
နာမည္ရ မင္းသား မင္းသမီး ႏွစ္ဦးရဲ႕ အခ်စ္ေရးကိစၥ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ခ်ိဳ.မွာ ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ ပရိသတ္မ်ား
စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။

“အခုတေလာ ဂ်ာနယ္ဖတ္ ပရိတ္သတ္ တစ္ခ်ိဳ႔က အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ သတင္းပါတဲ့ ဂ်ာနယ္ကုိ ေမးၾကတယ္။


လတ္တေလာ သတင္း အေနနဲ႔ေတာ့ နာမည္ရ မင္းသား မင္းသမီး ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ပရိသတ္ေတြက
စိတ္၀င္စားၾကတာေပါ့။ ေ၀ဖန္ၾကတာလဲ အစုံပါပဲ” လုိ႔ ဂ်ာနယ္ လက္ေပြ႔ ေရာင္းသမား တစ္ဦးက
ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က နာမည္ရ အဆုိေတာ္ ေဟမာေန၀င္းႏွင့္ ရာဇာေန၀င္းတုိ႔ရဲ႕ ၀မ္းကြဲ ညီမေတာ္စပ္တဲ့ အိျႏၵာ ေက်ာ္ဇင္


ေခၚ အူ၀ဲဟာ ရီေ၀ယံနဲ႔ တြဲဖက္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အႏႈိင္းမဲ့ ဗီဒီယဇ
ုိ ာတ္ကားနဲ႔ ပရိသတ္ ႏွစ္ျခဳိက္ခဲ့ၿပီး
ဖက္ရွင္က်က် ၀တ္ဆင္တတ္မႈေၾကာင့္ နာမည္ ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီး ရုပ္ရွင္မင္းသား တစ္ဦး၊ စစ္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သား တစ္ဦးတုိ႔နဲ႔ နာမည္ ထြက္ခဲ့ၿပီး ယခုတဖန္ နာမည္ရစ
သရုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ဂ်ာနယ္ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မသိမသာ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“မင္းသမီးမွ မဟုတ္ပါဘူး သာမန္မိန္းကေလး အေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္အေပၚတန္ဖုိးထား အားကုိးရမယ့္ ေယာက်္ား


တစ္ေယာက္န႔ဲ ဆုံစည္းရတာ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တန္ဖုိးထားမယ္ ဆုိရင္ ျမန္မာ မိန္းကေလး
အေနနဲ႔ ပုိေကာင္းပါတယ္” လုိ႔ စမ္းေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္မွ မေကသီက သူ႔အျမင္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ျမ၀တီမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား အစီအစဥ္နဲ႔ အႏုပညာ ေလာကထဲ ေရာက္ရွိၿပီး


လတ္တေလာ ကားရုိက္ မ်ားလာတဲ့ ေျပတီဦးဟာ သဘာ၀ က်က် သရုပ္ေဆာင္ တတ္တာေၾကာင့္
နာမည္ရလာတာပါ။

ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ေတာ့ ႏွလုံးသားေရာ ဦးေႏွာ က္ကပါ လက္ခံႏုိ္င္တဲ့သူကုိ ေရြးခ်ယ္မွာပါ လုိ႔
ေျပတီဦးက ေျပာျပသြာ းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

RFA သ တင္ း ဌာ နလ ည္ း ေဇာ္ ဂ ် ီ သု ံ း ေတာ ့ မ ည္

မု ိ း မခအ ေထာ က္ ေ တ ာ္ အ မွ တ ္ ၉

ၾသ ဂု တ ္ ၈၊ ၂၀၁ဝ
RFA ျမန္မာပုိင္း အသံလႊင့္ဌာ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ သည္ အဂၤါေန႔တြင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု
ဆုိသည္။

လက္ရိွ သုံးေနသည့္ BITအစား Zawgyi-One ကုိ သုံးမည္ဟု သိရသည္။

“သတင္းေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြ ဖတ္ရႈၾကတ့ဲ ပရိသတ္ေတြ ပုိၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁၀


ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ကုိ ေဇာ္ဂ်ီစာလုံး ပုံစံနဲ႔ သတင္းေတြ တင္ေတာ့မယ္
ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးပါရေစ” ဟု RFA ျမန္မာပုိင္းက ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္သြားသည္။

လူအမ်ား အဆင္ေျပမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ႀကိဳ ဆုိေၾကာင္း ရန္ကုန္မွ သတင္းစိတ္၀င္စားသူ တဦးက ေျပာသည္။


သုိ႔ေသာ္လည္း RFA အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ သတင္းအမ်ားအျပားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ ေဖာ္ျပၿပီး
အသံဖုိင္သာ တင္ထားျခင္းကုိလည္း ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

“အင္တာနက္စာမ်က္နွာေပၚက အသံဖုိင္ ရယူဖုိ႕ဆုိတာကေတာ့ အေ၀းၾကီး အေ၀းၾကီးေပါ့။ အင္း - ရပါျပီတဲ့ ဒီက


ပက္က်ိ အင္တာနက္နဲ႕ ေဒါင္းလုတ္ဒ္ လုပ္ဖုိ႕ မလြယ္ျပန္။ ဒီၾကားထဲ ေက်ာ္ရ ခြရတာက တမ်ိဳး ။ ပေရာ့စီ
မေကာင္းရင္ RFA ဆုိတာလဲ ခ်ဳိ (ဂ်ိဳ) နဲ႕လား ပါပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျပည္ပေရာက္ မိတ္ေဆြမ်ားက အင္တာနက္ သတင္းမ်ားကုိ ကူးယူေပးပုိ႔ေနေသာေၾကာင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္


လက္ခံရယူ ဖတ္ရႈေၾကာင္း၊ RFA သတင္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ျပည့္စုံေအာင္ ေဖာ္ျပပါက ၎တုိ႔ ဖတ္ရႈႏုိင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

“ျဖစ္သင့္တာက အင္တာနက္ သတင္းလႊာေတြမွာ ပါနုိင္ဖုိ႕ပါ။ သတင္းလႊာ စုေဆာင္းသူ ေတြအတြက္


အဆင္ေျပေအာင္ အသံဖုိင္ကုိ စာသားအျပည့္ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ မွာ ထည့္ေပးမယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာ
ကို္ယ္တုိ႕လုိ email ရွိသူေတြက ဒီသတင္းလႊာေတြကုိ လက္ခံရယူ၊ ပရင့္ေအာက္ေတြထုတ္၊ ေကာ္ပီေတြကူး
ျပီးအခ်င္းခ်င္းျဖန္႕ရေ၀ရသေလ။ ကုိင္း အဆင္မေျပလား။ ျမန္မာနည္း ျမန္မာ့ဟန္ လုိ႕ေခၚတယ္။
အားလုံးဖတ္ရတာကုိး” ဟု ဆုိသည္။

RFA က အသုံးျပဳေတာ့မည္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သည္ ယူနီကုဒ္ စနစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္


ျမန္မာဘာသာ သတင္း၀က္ဆိုက္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ ကုမၸဏီ ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး သံုးေနသည့္ ေဖာင့္
ျဖစ္သည္။

ယူနီကုဒ္ စနစ္ရဲ႕ အားသာခ်က္မွာ ကြန္ပ်ဴတာေမာင္းႏွင္ေရး ၀င္းဒိုးစနစ္နွင့္ လိုက္ဖက္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ စနစ္


ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္မူ ျမန္မာဘာသာသံုးသူမ်ား ယူနီကုဒ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္သေဘာ ရွိေသာ္လည္း
လတ္တေလာ အားသာခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္က အမ်ားသံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာ
ကၽြမ္းက်င္သူတဦးက ဆိုသည္။

ေဇာ္ဂ်ီကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အမ်ားစုတြင္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။


ဂ်ီေတာ့ခ္တြင္ စာစီစာရုိက္ ဆက္သြယ္သည့္အခါ အဆင္ေျပေသာေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ား တြင္က်ယ္လာျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္မွ သတင္းသမား တဦးက သုံးသပ္သည္။

Quiet ce rem oni es ma rk B ur ma 's blood y a n nive r sary

Posted by Yan Lo Kywe | 6:09 AM | Burma News Headlines | 0 comments »


ရန္ က ု န ္ မ ွ ႏု ိ င ္ င ံ ေ ရးသ မာ းမ်ာ း ၈ ေလ းလု ံ း ေန႔ က ု ိ တိ တ ္ ဆ ိ တ ္ စ ြ ာ အ ထိ မ ္ း အ မွ တ ္ ျ ပဳ
AP သတင္းဌာန
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂ဝ၁ဝ

ရန္ကုန္ရိွ ၈ ေလးလုံး ႏွစ္လည္ေန႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနား တခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ သံဃာမ်ား၊


ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သတင္းယူေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား (ဓာတ္ပုံမ်ား - getty images)
စစ္တပ္က ေခ်မႈန္းလုိက္သည့္ ၁၉၈၈ အုံၾကြမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ရိွ ဒီမုိကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ားကုိ ေၾကကဲြတိတ္ဆိတ္စြာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

၁၉၈၈ လူထု အုံၾကြမႈတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် လူ သုံးေထာင္၀န္းက်င္ ေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္


လူထုအုံၾကြမႈအတြင္း ထင္ရွားလာသည္။

"လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြင္း အသက္ေပးသြားသူေတြကုိ အမွတ္ရတ့ဲ အေနနဲ႔ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းေနတာပါ။


ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနသူေတြ နဲ႔ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂၂ ႏွစ္က ႏုိင္ငံအႏွံ႔ အုံၾကြမႈမွာ ပါ၀င္ခ့ဲသူေတြကုိ
ဂုဏ္ျပဳတ့ဲ အေနနဲ႔လည္း ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသူ တင့္ဆန္း (Tint
Hsan) က ေျပာသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)


အဖဲြ႔၀င္မ်ား
ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ သံဃာမ်ား

ရန္ကုန္မွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား