DIH 1 Bismillah hirraHman nirraHim AlHamdulillah hirrabbil alameen Wassholatu wassalamu alaa sayyiddina muHammadin wa alaa aalihi washohbihi

ajma iin. Allahumma aqsim lanaa min khasyyatika maa taHuulu bihi bainanaa wabaina ma aa shiika, Wamin THa atika maa tubalighunaa bihi jannataka , wa minaal yaqiini maa tuhawwa nu bihi aliinaa mashoo-ibaaddunya, Wamatta naa baa smaa i naa wa qawwa tinaa maa aHyaa tanaa waaj alna hulwaar tha minnaa, waaj al thaa ranaa alii min DHalamanaa, wanshurnaa alii min aadaanaa, walaa taj al mushiibatanaa fee diininaa Walaa taj al addunyaa akbara hammanaa walaa mablagha ilminaa, walla tusallaTH alainaa min laa yakhafaka walaa yar Hamunaa, wakuffa aydi yaDHalimiina anna biraH matika yaa ar HamaaraHimiin. Washollallahumma alaa sayyadinaa muhammadin wa alaa aalihi washoHbihi wasallam. http://www.mail-archive.com/sarikata@yahoogroups.com/msg03492.html DIH 2 Bismillah hirraHman nirraHim Alhamdulillahi rabbil alameen, wassholallahu ala sayyidina muHammadin wa ala aalihi washoHbihi ajma een Allahumma inna nasaluka riDaka wal jannah wana uw thu bika min sakhaTika wannar, Allahummagh firlina thunuu bana wakhaTTa yana kullaha, Allahumma isyna wajburna wahdina lisholiHil amali walakhlaq finnahu layajburu haa walaayuhdiihaa illaa anta Allahumma asholiH lanaa diinanaal thii huwa ishmah ammuu rinaa, wa ashliH lana dunyanaallatii fiiha ma aasyuna Wash liH lanaa aaakhiratanaaltii ilaihaa ma adunaa waaj alilHayata ziyaadata lanaa fii kulli khiir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful