Nočemo nobenih »tržnih znanj«!

Apel za evropsko mobilizacijo zoper Lizbonsko strategijo v visokem šolstvu in raziskovanju
Marca 2010 bo spomladanski vrh državnih in vladnih predsednikov Evropske skupnosti obeležil deseto obletnico Lizbonske strategije, ki med drugim uokvirja politiko, ki trenutno poteka v državah članicah ES in ki naj bi modernizirala »nacionalne raziskovalne in izobraževalne sisteme (osnovnega, srednjega in visokega šolanja, doživljenjskega izobraževanje)«. Deklarirano ambicijo »družbe znanja« lahko le podpremo, dokler je utemeljena na izobraževanju in raziskovanju kot javnih dobrinah, dokler zagotavlja demokratizacijo dostopa do vednosti, dokler državljanom/državljankam zagotavlja razumno kritično analizo znanstvenih in tehničnih izbir, ki so jim ponujene. Toda sedanja orientacija je povsem drugačna: ta projekt reducira na konstrukcijo »skupnega trga znanja«, katerega škodljive učinke v obliki slabljenja znanstvene neodvisnosti, dezintergracije sistemov javnega raziskovanja, krepitve podjetniške moči, množične prekarizacije pogojev dela in izobraževanja, poglabljanja razlik v dostopnosti do vednosti, oddaljevanje državljanov/državljank od znanstvenih in tehničnih izborov, ki jih zadevajo, opazimo povsod. V zadnjih nekaj letih so se mobilizacije velikih razsežnosti, ki so jih sprožili dijaki, študentje, pedagoški in raziskovalni kadri, pa tudi družbena gibanja v Evropi, z naraščajočo intenzivnostjo pomnožile. Ti protesti izražajo energično zahtevo za javni sektor izobraževanja in raziskovanja, ki ga ni mogoče oblikovati brez demokratične diskusije in ki ni podrejena tržni konkurenčnosti. Zato apeliramo za drugi evropski vrh marca 2010. Združimo se in zgradimo ga skupaj, ZOPER trženje vzgojnih in znanstvenih dejavnosti, ZOPER vzpostavljanje vsesplošnega tekmovanja med prebivalstvi in ozemlji, ZA javno službo demokratičnega in emancipatornega visokega izobraževanja in raziskovanja.

Collectif « Printemps 2010 » : > Attac > Fac verte > Fédération CGT de l’éducation, de la recherche, et de la culture – FERC Sup-CGT > Fondation Sciences Citoyennes > Sauvons la recherche – SLR > Sauvons l’Université – SLU > Sud éducation, Sud étudiants, Sud recherche > Syndicat national des chercheurs scientifiques – SNCS-FSU > Syndicat national de l’enseignement supérieur – SNESUP-FSU > Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique – SNTRS-CGT > Union nationale des étudiants de France – UNEF > Union des familles laïques – UFAL Vpišite se na: sign@spring2010.eu
Prevedla T. K.