Komunike kolektiva »Printemps 2010« ob alternativnem in participativnem vrhu, ki je potekal 25.

marca 2010 v Evropskem parlamentu v Bruslju
Vrh državnih in vladnih predsednikov Evropske skupnosti 25. in 26. marca 2010 obeležuje deseto obletnico Lizbonske strategije, ki uokvirja sedanje politike držav članic ES in s pomočjo katere naj bi te »modernizirale« nacionalne izobraževalne in raziskovalne sisteme na vseh ravneh (osnovnega, srednjega in visokega šolanja in doživljenjskega izobraževanja). V Lizbonski strategiji deklarirana ambicija »družbe znanja« je zreducirana zgolj na kapitalistični trg znanja, katerega škodljivi vpliv je viden povsod. Sistem javnega raziskovanja razdirajo povsod in primež poblagovljenja se stiska. Vpisnine (za študij) naraščajo. Pogoji za študij in delo postajajo iz dneva v dan bolj negotovi (prekarni). Državljani/državljanke so izključeni iz tehničnih in znanstvenih odločitev, čeprav te vplivajo na njihovo eksistenco. Obljuba o 3 % BDP, namenjenih raziskovanju, ki še zdaleč ni izpolnjena, se je v resnici iztekla v drastična proračunska krčenja. Na našem alternativnem vrhu, ki je zasedal 25. marca, se je zbralo okoli 100 oseb (večina so bili predstavniki različnih evropskih organizacij, kakršne so sindikati za visokošolsko izobraževanje in raziskovanje, študentske organizacije, nevladne organizacije in politične stranke) iz 13 držav Evropske skupnosti. Zbrali smo se, da bi uveljavili drugačen evropski projekt v visokošolskih raziskovalnih in izobraževalnih sektorjih, ki prelamlja s tržno orientirano evropsko politiko. Verjamemo, da mora biti znanju namenjenega več prostora, a z namenom da se izobraževanje in raziskovanje uveljavljata kot javni dobrini, ki vsem zagotavljata dostop do vednosti in znanj, pri čemer državljanom/državljankam dopuščata izražanje razumne kritične analize znanstvenih in tehničnih izbir, ki so jim ponujene in oblikujejo naše vsakdanje življenje. Zvedajoč se okoljskih in družbenih izzivov, s katerimi se soočajo naš planet in njegovi prebivalci, mora izobraževanje (vključno z visokošolskim poučevanjem in izobraževanjem odraslih) okrepiti zmogljivost državljanov/državljank za analiziranje naše družbe in za aktivno udeležbo v njenem razvoju. S tem namenom zahtevamo zlasti brezplačno izobraževanje za vse; boljše pogoje za študij; opustitev tržnih interesov v javnem raziskovanju; boljše upoštevanje socialnih potreb; spoštovanje različnosti v znanstvenem polju, izobraževanju in načinih organizacije; mobilnost študentov/študentk in raziskovalcev/raziskovalk kot pravico in ne kot dodatno prisilo; brezplačnost izobraževanja kot javne dobrine; tako profesionalno stabilnost kakor akademsko svobodo in resnično demokratično usmeritev institucij, ki upravljajo z visokošolskim izobraževanjem in raziskovanjem. Širše in v nasprotju s tem, kar še zmerom in nenehno predlaga Evropska skupnost s svojo »novo« vizijo Evrope v letu 2020, želimo mi osvoboditi našo družbo tako primeža splošne in globalne tekmovalnosti kakor finančnih trgov in uveljaviti novo organizacijo mednarodnih menjav na področjih ekonomije, kulture, znanosti idr., ki bo utemeljena na vrednotah solidarnosti in vzajemnega spoštovanja. Kolektiv « Printemps 2010 » 2010
contact@spring2010.eu

26.

marec

Prevedla : T. K.