You are on page 1of 32

8.13.

2010

ယခုလ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း တင္ရ မည္ဟု ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ ၊ၾသဂုတ္ ၁၃ ။
ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ယေန႔နံန က္ကေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီမ်ားသည္ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔မွ
၃၀ရက္အတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မ ည့္ ကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ေပးပို႔ရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ ွ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခ ဲ့ပါသည္။
ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ထုတ္ ျပန္ခ ဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ ်က္ကို တီဗီ အစီအစဥ္ႏွင ့္ ေရဒီယိုတို႔မွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ထိုတင္သြင္းလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးသြားမည္ဟုလည္း
ဆိုပါသည္။ စစ္ေဆးၿပီး လက္ခံမ ည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေ လာင္းမ်ား စာရင္းကို လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ေန႔မ ွ ၁၀ရက္ေန႔အတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
နအဖမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရ ာ ဥပေဒအရ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားသည္ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၃ခုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ပ ါသည္။
ယခုထုတ္ျပန္ခ ်က္အတိုင္း လို္က္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီအျဖစ္မ ွ ရပ္စဲခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ႏိုင္င ံေရးပါတီ တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ေ ငြ သံုးသိန္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ မည့္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ ်င္ က်ပ္ေ ငြ ငါးသိန္းႏႈန္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး
၄င္းေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ပင္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသည္ က်ပ္ေငြ ဆယ္သန္းအထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ရံပံုေ ငြအျဖစ္ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားအရ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင ့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ တစ္ခုအေနႏွင့္ က်ပ္ေ ငြ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ား စြာ အကုန္အက်ခံရ မည္ျဖစ္ရ ာ ႏိုင္ငံပိုင္
ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲ သံုးစားလုပ္ ရယူထားၿပီး စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံဖြံ႕ ပါတီမွအပ မည္သည့္ပါတီမွ ထိုကဲ့သ ို႔
သံုးစြဲႏိုင ္ျခင္း ရွိမည္မ ဟုတ္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)
http://saffrontoward.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည္႔ ႏိုဝ င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မ ည္ဟု ေၾကျငာခ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေရွ႔ေနၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း ေျပာဆိုခ်က္..

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား လာမည္႔ ႏိုဝ င္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ


ျဖစ္ေ ၾကာင္း ယေန႔ မနက္ (၁၀)နာရီက စစ္အစိုးရ (MRTV) သတင္းမွ ေၾကျငာသြားပါတယ္ ..။ ထိုသတင္းနဲ႔ ပတ္ သတ္ျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CEC အဖြဲ႕ဝင္
ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ..။

ဒီေန႔မနက္ (၁၀)နာရီက (MRTV) သတင္း႒ာနကေနျပီးေတာ့ လာမည္႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေၾကျငာသြားပါတယ္ ။ အန္ကယ္ အျမင္ကို ေျပာရရင္
ဒီအခ်ိန္န ဲ႔ ဒီအေျခအေန ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာတဲ့ရက္နဲ႔ က်င္းပမယ့္ရက္နဲ႔ ဒီေလာက္နီးတာ ဘယ္ လိုလုပ္ .. ... အဆင္ေ ျပ ႏိုင္မလဲဗ်ာ...ဒါကတစ္ခ်က္ .. ဒုတိတစ္ခ်က္က
အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ ထု တ္ျပန္ခြင့္မ ရွိဘူး ပါတီေတြက ..ေနာက္ သတင္းရယူခြင့္ သတင္ းထုတ္ျပန္ခြင့္ မရွိဘူး.. ႏွစ္ခုေပ့ါေနာ္ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ဘယ္ လိုမွ Free and Fair
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး..

ေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က လာမည္႔ႏိုဝ င္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔မ ွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မ ွ လြတ္ရက္ေစ့မ ွာျဖစ္ပါတယ္ .. ထိုအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေမးျမန္းရာမွာ..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမည္႔ႏိုဝ င္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ သူတို႔ဥပေဒအရဆိုရင္ ျပန္လြတ္ရမွာ ျဖစ္ပ ါတယ္ ...။ အဲ့ဒီမတိုင္ခင္ က်င္းပတာေပါ့ေလ.. အဲ့ဒါကို ေရွာင္တာ
မေရွာင္တာေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လို ဆံု းျဖတ္လဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့ ဟု အမ်ိဳ းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CEC အဖြဲ႕ဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္ ..
ဒီမိုေဝယံ
http://www.demowaiyan.co.cc/

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္


ဧရာဝတီ Friday, August 13, 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစုိးရ က ႏုိင္ငံပ ုိင္ ရုပ ္ျမင္သံၾကားမွ တဆင့္
ယေန႔နံန က္ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ရ ွိ စာနယ္ဇင္း အေရာင္းဆိုင္ တခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းကို ဖတ္႐ႈ ေနၾကသူမ်ား(ဓာတ္ပုံ - AP)

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မ ွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မဲဆႏၵနယ္အသီး သီးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မ ည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွ ယ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၆
ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ လႊ တ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စ ုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စိစစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အမည္စာရင္းရုပ္သိမ္းလိုလွ်င္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္
ရုပ္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထု တ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ယေန႔အထိ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္ရ န္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင ္ငံေ ရးပါတီ ၄၆ ခု ရွိၿပီး ပါတီ ၅ ခုမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ပါတီ ၀င္အင္အား တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ရ ာ ၾသဂုတ္လ ၉
ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရ ပါတီသစ္ ၄၁ ခု အနက္ ပါတီ ၁၃ ခု ပါတီ၀င္အင္အား တင္ျပထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ယခုက်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀ ကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖဳိးေရးပါတီလည္ း
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မ ည္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚရွိ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေတာ့မည္


ဧရာဝတီ Friday, August 13, 2010

နာဂစ္ မုန္တုိင္း ဒဏ္ သင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္း ေပၚေဒသတြင္ ထင္ းခုတ္ သည့္လုပ္ငန္း ကုိအဓိ က အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း
လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္လာမႈေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ား ဆုံးရႈံးၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အႀကီး အက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ ။

နာဂစ္မုန္တိုင္း မတိုက္မီက ဒီေရေတာ စိုက္ပ်ိဳး ထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု - JICA)


နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေ သာ္လည္း ျမစ္ ၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အေျခအေနမ်ား ပုံမ ွန္မ ေရာက္ေသးဘဲ မုန္တုိင္း မတုိက္မီ
အေျခအေနကထက္ ပုိမ ိုဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာေၾကာင္း၊ လယ္ ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္င န္း၊ ငါးပုစ ြန္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္း အဆင္မ ေျပၾကေသာေၾကာင့္ ထင္းခုတ္
ေရာင္းခ်ျခင္းကို အဓိက လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္လာၾကေၾကာင္း လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အေျခစုိက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ NGO တခုမွ တာ၀န္ရ ွိသူတဦးက ေျပာသည္ ။

“မုန္တုိင္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထင္းခုတ္တဲ့လုပ္ငန္းကုိ ေဒသခံေတြက အဓိက အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းလုပ္င န္းအျဖစ္ကုိ လုပ္လာတယ္။ အဓိ က ခုတ္တာက ဒီေရေတာကို
ခုတ္ၾကတာ။ ထင္းခုတ္ေရာင္းတဲ့အလုပ္က အရင္းအႏွီးမလုိဘူ း။ ဓားမတေခ်ာင္းရွိရ င္ လုပ္လို႔ရတာဆုိေတာ့ အဆင္မ ေျပတဲ့သူေတြက ထင္းပဲခုတ္ေရာင္းၾကတယ္ ” ဟု
သစ္ေတာသယံဇာတ ပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (FREDA) မွ အဖြဲ႕၀င္တဦးက ရွင ္းျပသည္ ။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ လယ္ ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္ရာ၌ ႂကြက္က်ျခင္းေၾကာင့္ စပါးသီ းႏွံ ပ်က္စီးၿပီး မ်ဳိးစပါးရရန္ပ င္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီ အစဥ္
(UNDP) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင ့္ ႏုိင ္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိ းေရးကို ႀကဳိ းပမ္းလုပ္ကုိင္ခ ဲ့ၾကေသာ္လည္ း မေအာင္ျမင္ဘဲ
လယ္သမားမ်ား အေႂကြ းသံသရာ လည္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္သမားေတြမွာ အဆင္မေျပတဲ့ သူေတြခ်ည္ းပဲ။ လယ္ တဧကကုိ ႂကြက္ေကာင္ေရ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး က်ေတာ့ မ်ဳိးစပါးေတာင္ ျပန္မ ရဘူး။ စပါးလည္ းမရ ေႂကြးလည္း
မဆပ္ႏုိင္ ျဖစ္ကုန္တယ္ ” ဟု လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းအုိင္ ေက်းရြာသားတဦး က ေျပာသည္။

ေရလုပ္ငန္းတြင္ ငါးပုစြန ္ ကဏန္း ဖမ္းဆီးရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေရလုပ္သားမ်ား အဆင္မေျပၾကေၾကာင္း၊ ေရလုပ္သား အမ်ားစုသည္ တေန႔တာ မိသားစု
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ပင္ ရွာ ေဖြမရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ဆုိ က္ေရာက္လ်က္ရွိေ ၾကာင္း ေဒသခံမ ်ားထံမွ သိရသည္။

“မုန္တုိင္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္က တည္းက ငါးပုစြန္ အရနည္းတယ္။ ေရလုပ္ငန္း လုံး၀ အဆင္မ ေျပဘူး။ ခက္ခက္ခဲခဲကုိ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္” ဟု လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
၀န္ထမ္းတဦး က ေျပာသည္။

အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ခက္ခဲလာခ်ိန္တြင္ ထင္းခုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ၀င္ေငြရရွိရန္ ေသခ်ာေသာ အလုပ္တခုျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္သူ


မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အုပ္စ ုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ဒီေရေတာကုိ လုိက္ခုတ္ၾက တယ္။ ရလာတဲ့ ဒီေရေတာပင္ေတြကုိ ထင္းအျဖစ္ ေရာင္းတယ္။ နည္ းနည္းမာတဲ့ အသားေတြဆုိရင္ အိမ္ေဆာက္တဲ့ သစ္အျဖစ္
ေရာင္းၾကတယ္ ” ဟု ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းတဦးက ရွင ္းျပသည္။

ထင္းခုတ္မႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျပဳန္းတီး ကုန္သည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင ္မ်ားက ေျပာသည္။

“ရက္ပုိင္း၊ လပုိင္းအတြင္း ဒီေရေတာ ထူထပ္တဲ့ကမ္းပါးေတြ ဟင္းလင္းျပင္ ျဖစ္ကုန္တယ္ ။ ရြာသူရြာသားေတြကလည္း ထင္းမွ ခုတ္မေရာင္းရင္ သူတို႔ ငတ္ေသကုန္မယ္ လို႔
ေျပာတယ္” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွာ းသူ တဦးက ဆုိ သည္။

သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတဦးကမူ ျမစ္ ၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသခံမ်ား ဒီေရေတာကို ထင္းခုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျပဳေစေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္
လိုအပ္ေ ၾကာင္း အႀကံ ျပဳသည္။

ဒီေရေတာ ပ်က္စီးမႈႏႈန္း ျမန္ဆန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈႏ ႈန္းက ေႏွးေကြးလြန္းၿပီး အာဏာပိုင ္မ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈေနေၾကာင္း၊ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳစု
ပ်ဳိးေထာင္ေရးကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးစီး လုပ္ေဆာင္ေ နၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ႏုိင္စ ြမ္းအား အကန္႔အ သတ္ရွိေ ၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္
ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

“မုန္တုိင္းတုန္းကလည္ း ဒီေရေတာေတြ ပ်က္ကုန္တယ္ ။ မုန္တုိင္းၿပီးေတာ့လည္း လူေတြက ခုတ္တ ယ္။ ျပန္စ ုိက္တာ ေတာ္ေ တာ္နည္းပါတယ္ ။ FREDA လို အဖြဲ႔အစည္း ေတြကပဲ
ဦးေဆာင္ လုပ္ေ နၾကတာ။ အစုိးရပုိင္းက ပံ့ပိုးေပးတာ ေတာ္ေတာ္အားနည္းပါတယ္ ” ဟု လူသိမ်ားသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရ ွားသူတဦးက ဆုိ သည္။

ဒီေရေတာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းကမူ ျမန္မာႏုိင္င ံတြင္ ႏွံျဗဴး၊ ျဗဴး၀ါး၊ ႀကိ တ္လန္ ကဲ့ သို႕ေသာ ဒီေရေတာမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီဟု ၾသဂုတ္လ
၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ True News သတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မ ာႏုိင္ငံတြင္ ဒီေရေတာ ဟက္တာ ၄ သိန္းခြဲရွိၿပီး နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း မုန ္တုိင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ဒီေရေတာ ဟက္တာ ၃၈၀၀၀ ေက်ာ္
ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္ဟု အစုိးရ စာရင္းဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/

သတင္းမွားထုတ္လွ်င္ ပါတီဖ်က္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က RNDP ကို ေျပာ


ခိုင္စု | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္ လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏ ွစ္ ၂၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။ ။ သတင္းမွားမ်ား ဆက္ လက္ထု တ္ျပန္ပါက ပါတီဖ်က္သိမ္ းသည္အ ထိ အေရးယူခံရ မည္ဟု ရခိုင ္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ကို
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ယမန္ေန႔တြင္ သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း RNDP အဆိုအရ သိရသည္ ။

ရခိုင္သမိုင ္းသုေတသီ အသွ်င္ ပညာစာရ ဖမ္းဆီးခံရ မႈႏ ွင့္ ပတ္သက္၍ RNDP က ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ ဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ ရွင္
ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးက ေခၚယူသတိေပးေၾကာင္း သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က RNDP ဟာ သတင္းမွားေတြ ထုတ္လႊင့္ေ နတယ္လို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေ တြက သတင္းေပးလို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေခၚေတြ႔တာပါလို႔ ေျပာတယ္ ။ ေကာ္မရွင ္
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေတာ့ ေၾကညာခ်က္ ထု တ္တာဟာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ထားတဲ့ ၂/၂၀၁၀ ကို မလိုက္နာရာ က်ေနတယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔
တျခားတည္ဆဲ ဥပေဒေတြကို လို က္နာဖို႔နဲ႔ မလုိက္နာရင္ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံရမယ္လို႔ ေျပာတယ္ ” ဟု RNDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေကာ္မ ရွင္က ၂/ ၂၀၁၀ ပါ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၄ ခ်က္အနက္ မည္သည့္ အခ်က္ႏွင ့္ ၿငိစြန္းသည္ကို ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္က အတိအ က် ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိခ ဲ့ပါ။
ပါတီဥကၠ႒က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္တဦးႏွင့္အတူ ေကာ္မ ရွင ္႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

RNDP ကမူ ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္ကို ၂/၂၀၁၀ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ ၿငိစြန ္းျခင္း မရွိေစရန္ ဥပေဒ အႀကံေပးအဖဲြ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ေရးသားခဲ့ၿပီး စာေပစိစစ္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္
အမွတ္ နသ ၀၀၁၃ ျဖင့္ ထုတ္ေ ၀ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္ ။
“ပါတီတရပ္ဟာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေ နတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဒီလို သေဘာထားေတြ ထု တ္ျပန္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူေတြ ကို ကိုယ္စားျပဳမွာပါ” ဟု RNDP
ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ျပန္ခ ဲ့သည့္ ၂/၂၀၁၀ ေၾကညာခ်က္၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအခန္း အခ်က္ ၁၁ (စ) တြင္
လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူတဦးခ်င္ း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားႏွင ့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပ ကၡျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခို က္ေစႏိုင ္သည့္
ေရသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ သို႔မဟုတ္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မ ႈ မျပဳလုပ္ရန္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အခ်က္ ၁၁ (ဆ) တြင္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေ ရးအတြက္ အလဲြသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးရပ္ကြက္ ဗုဒၶ ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရကို မာတုကာမႏွင့္ ေဖာက္ျပားသျဖင့္ သာသနာေတာ္
ညိွဳးႏြမ္းေစသည္ဟုဆိုကာ အာဏာပိုင ္မ်ားက ဖမ္းဆီးမႈ၊ ေက်ာင္းတို က္ရွိ သမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေခၚေဆာင္မ ႈအေပၚ ယခုလ ၉
ရက္ေန႔တြင္ RNDP က သေဘာထား ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏ သတိေပးခ်က္ ေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို လႊမ္းမိုးတဲ့ အမိန္႔တရပ္ ရွိေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေကာ္မ ရွင ္ကလည္း သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မ ရွင ္တရပ္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔
ထင္တယ္ ” ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

RNDP ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေက်ာင္းတို က္ရွိ ဆရာေတာ္ ေလ့လာရွာေဖြထားေသာ ေရွးေဟာင္းစာေပ ပုရပိုဒ္မ်ား၊ ဒဂၤါးမ်ားႏွင ့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ရခိုင္ေ ဒသ၌ပင္
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ ရွာက္ႏိုင ္မည္ဟု ယံုၾ ကည္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ခိုလႈံေနၾကသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္ ၉၀ ခန္႔ကို ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မိေ ၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းတိုက္ တြင္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြး ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္။

ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဆရာေတာ္ကို စစ္ေတြခ႐ိုင္ တရား႐ံုး၌ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၀ (လိမ္လည္မႈ) ၊ ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) သာသနာေတာ္ အၾကည္ အညိဳ ပ်က္ေစမႈတို႔
အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ပုဒ္မ ၃ ခုျဖင့္ ႐ံုးတင္စစ္ေ ဆးခဲ့ၿပီး ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔သို႔ ႐ံုးခ်ိန္းေပးခဲ့သည္။ အမႈအတြက္ ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္က အက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္
လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဆရာေတာ္ ဖမ္းဆီးခံရမႈအေပၚ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည့္ RNDP ပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ံုးခြဲမ ်ား
ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ၀င္မ ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အ လက္မ်ားႏွင ့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲ စရဖ က ေတာင္းယူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ၀င္ တဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူကိုလည္း မယက ဥကၠ႒က အလုပ္မ ွ ထု တ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။

RNDP ပါတီကို ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၂၈ ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

“ေရသာမ်ား၍ ငါးမေတြ႔ေသးေသာ အားထုတ္မွဳမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ …”


စိုးေနလင္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၃ နာရီ ၅၀ မိန စ္

ဗီယက္နမ္ အာဆီယံ ႏုိင ္ငံျခားေရး ဝန္္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးၾကီးလည္း ၿပီး သြားျပန္ပါၿပီ၊ အိမ္န ီးခ်င္း ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဝန္ၾကီးေတြက ၂ဝ၁ဝ ျမန္မာနိင္င ံ ဒီမိုကေရစီ
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘယ္ လိုျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္ ဆိုတာ ေလ့လာရေအာင္ အာဆီယံက ကိုယ္စားလွ ယ္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေစလႊတ္ဖို႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာကို ျမန္မ ာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဆိုသူက
ဘာမွမ တုန္႔ျပန္ပဲ တံုဏိဘာေဝ လုပ္ပစ္လိုက္တာနဲ႔ ဘာမွ ေရေရရာရာမရွိပဲ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ လုပ္ေနတာေတြကို လက္ခံ သေဘာတူၾကမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေ နတယ္လို႔
ဆိုရမွာ ပါပဲ။ ဒါက ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ၾကီး ျဖစ္တဲ့ အာဆီယံက ျမန္မ ာ စစ္္အစိုးရအေပၚ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရ ြက္မွဳ မလုပ္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာကို အထင္အရွာ း
ျပေနတာပါ။

ဒီလိုပဲ မဟာအင္အားၾကီး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံၾကီးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္က ျမန္မ ာအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မွဳကို


ေဝဖန္ရွဳံ႕ခ် ႐ုံ သတိေပး႐ုံ တိုက္တ ြန္း ေျပာဆိုေန႐ုံသာ လုပ္ႏုိင္တဲ့
တႏွစ္တာ သက္တမ္း ထပ္တိုးလိုက္တဲ့ ဖိအားေပး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွဳဟာလည္း ျမန္မာႏုိင ္ငံ
အတြက္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ ေနသာသပ ေလညာက ဆိုၿပီး
ဒီမိုကေရစီေ ရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္လို႔ ေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္ေ ပမယ့္ ခုေ နာက္ဆံုး
သူ႔ျပည္သူလူထုကို သူထင္သ လို ဖိႏွိပ္ခ ်ဳပ္ခ်ယ္ မတရား အုပ္ခ ်ဳပ္ခြင့္
သူတို႔ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေတြ႔လည္းေတြ႔ ဆံု အေရးလည္ းယူ မူဝ ါဒအရ ျမန္မာႏိုင ္ငံအေရး
ရေန
ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မွဳဟာလည္း စစ္အစိုးရကို ခုထိ ဘာမွ ေလာက္ေလာက္လားလား
ဒီမိုကေရစီေ ရးအတြက္ လိုက္ေလွ်ာေဆာင္ရ ြက္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးသလို အေရးယူ
ပိတ္ဆို႔မွဳဟာလည္း စစ္အစိုးရဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္င ံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွဳေၾကာင့္ အနည္းအက်ဥ္ းေလာက္ပဲ ထိေရာက္မွဳ ရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေ ရးအတြက္
အေမရိကန္ ေပၚလစီရ့ ဲ အက်ိဳ း သက္ေရာက္မွဳဟာ အားကို္ းအားထား ျပဳလို႔မရႏုိင ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာ ပါပဲ။

ဥေရာပသမဂၢကလည္း အေမရိကန္လိုပဲ စီးပြားေရးအရ စစ္လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ ေငြေ ၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေတြအရ ျမန္မာႏုိင္င ံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမွဳေတြ ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မ ာႏုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ျပည္သူလူ ထုေတြ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးတဲ့ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးတင္ရ မွာ ပါ။ ဒါေပမယ့္ အီး ယူရဲ႕ အေရးယူ ေဆာင္ရ ြက္မွဳဟာလည္း တ႐ုတ္ ႐ုရွာ းနဲ႔ အခု ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင ္ငံေ တြနဲ႔ ျမန္မာနိင္ငံရ ဲ႕
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန ္မွဳေၾကာင့္ ထိေရာက္မွဳ အားနည္းလွပါတယ္။

ျမန္မ ာ စစ္အစိုးရကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး အေရးယူ ပိတ္ ဆို႔မွဳမ်ိဳးကို ဘာမွ မတုံ႔ျပန္ဘဲသူနဲ႔ အေပးအယူ


စစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေ နရင္၊ အက်ိဳးစီးပြား တခုခု
လုပ္လို႔ရတဲ့ ႏိုင ္ငံေ တြက လိုအပ္ေ နတဲ့ စြမ္းအင္ျဖစ္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ သဘာဝ ရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့
ရေနရင္ၿပီးေရာ ဆိုရင္ေတာ့ ခုလိုပဲ အေျပာအျပ ေကာင္း႐ုံ ဆက္ၿပီး
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြ က္ကုန္၊ ေရထြက္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး
လုပ္ေနၾက႐ုံ
အတားအဆီ းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္ ။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တမ်ိဳးကေနတင္ ေဒၚလာ
ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရေနတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အနည္ းအက်ဥ္ းေလး သံု းျပလိုက္ၿပီး
သူ႔ရဲ႕စစ္တပ္ လက္နက္အင္အား ေခတ္မီ ေတာင့္တင္းေရး လူအင္အား ေတာင့္တင္းေရးေတြမွာ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးခ်ႏုိင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢကပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ ၾကီးကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဝဖန္ရွဳံ႕ခ် ႐ုံ သတိေပး႐ုံ တိုက္တြန္း
ေျပာဆိုေန႐ုံသာ လုပ္ႏုိင္တဲ့
အတြက္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ ေနသာသပ ေလညာက ဆိုၿပီး သူ႔ျပည္သူလူထု ကို သူထင္သ လို ဖိႏွိပ္ခ ်ဳပ္ခ်ယ္ မတရား အုပ္ခ ်ဳပ္ခြင့္ ရေနမွာပါပဲ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္
ေဖာက္ဖ်က္ေနတဲ့
စစ္ရာဇဝတ္မွဳေတြ၊ လူမဆန္တ ဲ့ ျပစ္မွဳေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြ၊ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မွဳေတြ ကို အျပစ္ေ ပး အေရးယူဖို႔ မျဖစ္ႏ ုိင္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ အဲဒီလို
ရာဇဝတ္မွဳေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြကို ရပ္တန္းကမရပ္ရ င္ ဆက္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေနရင္ ဘယ္လို အျပစ္ေ ပး အေရးယူမယ္ ဆိုတဲ့ ခိုင္မ ာတဲ့ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မွဳ အစီအမံေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ရပါမယ္။ အဲဒီလို လည္း တၾကိမ္တခါမွ မလုပ္ႏ ုိင္တဲ့အတြက္ ျမန္မ ာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးဟာ အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ျဖစ္လိုက္၊ စစ္အစိုးရက
ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္း ေခ်မွဳန္းလိုက္၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ ္စက္ ႏွစ္ရ ွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်လို က္။ ႏုိင ္ငံတကာက ျပစ္တင္ ေျပာေျပာဆိုလာရင္ ႏုိင ္ငံေရးမွဳနဲ႔ ေထာင္ခ်ထားတဲ့
အက်ဥ္းသား နည္းနည္း ကို ရာဇဝတ္မွဳနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ေနတဲ့ အက်ဥ္း သားေတြနဲ႔ ေရာလႊတ္ေပးၿပီး ႏိုင္င ံတကာက သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာပါၿပီလို႔ အသိ အမွတ္ျပဳတာကို
ျပံဳးျပံဳးေလးနဲ႔ ခံယူ လိုက္နဲ႔ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္ ျဖစ္ေ နခဲ့တာ ခုဆို ၈၈ကစၿပီး ေရတြက္ရင္ေတာင္ ၂၂ ႏွစ ္ရွိခ့ပ
ဲ ါၿပီ။

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင ္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းၾကီးေတြ၊ အာဆီယံလို ေဒသဆိုင္ရ ာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီ အေျခအေနေတြကို မွန ္မွန ္ကန္ကန္ ျပန္ၿပီး
သံုးသပ္သင့္ပါတယ္ ။ အဲဒီ လို ျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို တူးေဖာ္ ရွာေဖြၾကည့္သင့္ပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကို ေတြ႔ရင္ ေျဖရွင္းရမယ့္ နည္းနာကိုလည္း ေတြ႔ရွိလာပါလိ မ့္မ ယ္။
တကယ္တမ္း အဖိႏွိပ္ အညွဥ္းဆဲခံ ဆင္းရဲ မြန ္းက်ပ္မွဳဒဏ္ ကို ခံစားေနၾကရတဲ့ ျမန္မ ာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုကို စာနာေထာက္ထား ကူညီခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ။ စစ္အစိုး ရနဲ႔
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန ္ေနရင္၊ အက်ိဳ းစီးပြား တခုခု ရေနရင္ၿပီးေရာ ဆိုရင္ေတာ့ ခုလိုပဲ အေျပာအျပ
ေကာင္း႐ုံ ဆက္ၿပီး လုပ္ေနၾက႐ုံပါပဲ။

အင္အားစုေတြ လုပ္ေ နၾကသားပဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိသားပဲဆိုၿပီး


ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥက တျခားသူေ တြရဲ႕ကိစၥသာ ျဖစ္ပ ါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မ ာနိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔က
ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို
ကိုယ့္ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေျဖရွင္းၾကရမွာပါ။ ႏွစ ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားၿပီးတဲ့ အေတြ႔အၾကံ ဳအရ
သေဘာထားၾကလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္င ံသား
ႏိုင္ငံတကာကဘာလုပ္ႏ ိုင္တယ္။ စစ္အစိုးရက ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား
တေယာက္တဦးခ်င္းစီမွာ ရွိတဲ့ တာဝန္ကို တာဝန္သိသိနဲ႔
ျမန္မ ာႏုိင္ငံသားေတြ ႏုိင္ငံေ ရး တက္ၾကြ လွ ဳပ္ရွာ းသူေတြ၊ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့
ထမ္းေဆာင္ဖို႔
လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေ တြက ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္၊ ျပည္သူလူ ထုက ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာေတြကို
အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကသင့္ပ ါတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳေတြက သင္ခန္းစာေတြကို ထုတ္ယူ၊ ျပင္ဆင္လို႔
ရတာကို အခ်ိန္မဆြဲပဲ ျပင္ဆင္၊ စြန္႔ပ စ္သင့္တာေတြကို စြန္႔ပ စ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင ္ အစိုးရကို ဖယ္ရွာ းႏိုင္ေရး ဘံုဦးတည္ခ်က္ တခု တည္းနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာရွိရွိ
အင္တိုက္အားတို က္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ပ ါ။ စည္းလံုးညီညြ တ္မွဳ ရွိဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ ခုခ်ိန္မ ွာ ထည့္ေျပာေနစရာ မလိုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။

ျပည္သူလူထုၾကီး တရပ္လံုးကလည္း အတိုက္ အခံ ႏိုင္င ံေရး ပါတီေတြ အင္အားစုေတြ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ လုပ္ေနၾကသားပဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိသားပဲဆိုၿပီ း
ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို
သေဘာထားၾကလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္င ံသား တေယာက္တဦးခ်င္းစီမ ွာရွိတဲ့ တာဝန္ကို တာဝန္သိသိနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ဖ ို႔ ၾကိဳ းစား အားထုတ္ၾကရပါလိမ့္မ ယ္။

မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာေတြကို တဦးခ်င္း အာခံ ဆန္႔က်င္ရ င္း ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးရဲ႕အာခံ ဆန္႔က်င္မွဳမွဳအျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို ဖယ္ရွာ း
ရွင္းလင္းပစ္ၾကပါစို႔။ ။

ရခုိင္လူငယ္ ၁၁ ဦးကို သက္ေသမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်ဟု ေရွ႕ေန ေျပာ


ဆလိုင္းထြန္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္ လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏ ွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၃ မိန စ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသထြက္ခ်က္မရွိဘဲ ၎၏ အမႈသည္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ေ က်ာင္းသားလူငယ္ ၁၁ ဦးကို အင္းစိန္ေ ထာင္တြင္း တရား႐ံုးက
ယမန္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ ္မွ ၉ ႏွစ ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္မ ွ ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၁၁ ဦးကို တႏွစ္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးအၿပီး ေဖာက္ခြဲမႈ၊ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အပါအ၀င္ ၅ မႈျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း
အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုး ဒု-ခ႐ိုင္တရားသူႀကီ း (၁) ဦးျမင့္စန္းက ျပစ္ဒဏ္ခ်သည့္အေပၚ ေရွ႕ ေနျဖစ္သူက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တိုင္ခ ်က္ထဲမွာ ျပစ္မ ႈတခုကို ပူးေပါင္းႀကံစီတယ္ ဆိုတာ မပါဘူး။ တိုင္တာက ႐ိုး႐ိုးပဲ။ ASSYC (ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံု း ) ကို
အားေပးတယ္လို႔ပဲ ပါတယ္ ။ သက္ေ သကလည္ း ဘယ္ သူန႔ဲ ဘယ္သူ ေပါင္းတယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ ဘယ္ သူ ႀကံစီတ ယ္ဆိုတာလည္ း မထြက္ဆိုႏိုင္ဘူး ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က
ဖမ္းလာတဲ့ ၁၁ ဦးကို တမႈထဲမွာ ေပါင္းတာ ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ တင္ျပခဲ့ေသးတယ္ ။ တရား႐ံုးက လက္မခံဘဲ အျပစ္ေ ပးလိုက္တာ” ဟု ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ဟိုးက မဇၥ်ိ မကို
ေျပာသည္။

"ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတုန္ းက အသင္ းအဖဲြ႔ပုဒ္မ ၇၊ လ၀က ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) အရ စြဲထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ အေထာက္အ ထား မရွိဘူးလို႔
တင္ျပခဲ့တယ္။ တရားေသ လႊ တ္ေပးပါေပါ့၊ ဥပေဒအရာရွိကို ေျပာတယ္။ ေထာက္လွမ္ းေရးလူႀကီ းကုိ တဦးခ်င္းစီမွာ ဘယ္မ်က္ ျမင္သက္ေသနဲ႔ ဘယ္ေထာက္ အထားရွိ လဲလို႔
ေတာင္းဆိုေတာ့ မတင္ျပႏိုင ္ဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ခိုင္ေက်ာ္မိုး၊ ကုိႏုိင ္စိုးႏွင့္ ကိုေဇာ္ထြန္းႏိုင္ကုိ အသင္း အဖြဲ႔ ပုဒ္ မ ၇ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း၊ ကုိေက်ာ္စ ံသိန္း၊ ကိုထြန္းလင္ းေက်ာ္၊ ကိုေအာင္မ ိုးေဇာ္၊ ကိုေမာင္ေမာင္
(ေခၚ) နားေပါက္ႏွင့္ ကိုေအာင္ႏုိင ္ကုိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မ ႈ လဝက ျပ႒ာန္းခ်က္ ဥပေဒ ၁၃ (၁) အရ ၃ ႏွစ ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ပုဒ္မ ၇ အရ ၃ ႏွစ ္ျဖင့္ တေပါင္းတည္း က်ခံရ န္
ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက စီရ င္ခ ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကိုႏုိင္စ ိုး ေခၚ မဲလံုးကုိ အသင္ းအဖြဲ႔ ပုဒ္မအရ ၃ ႏွစ ္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ ၅ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေ ပါင္း ၈ ႏွစ္၊ ကိုရဲထက္စိုး ကုိ
အသင္းအဖြဲ႔ ပုဒ္မအရ ၃ ႏွစ ္၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မအရ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းေတြ႔ရွိသည္ဟုဆိုကာ ဆက္ သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ
၁ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၉ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္ ။

၎တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဗိုလ္တေထာင္ႏွင ့္
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္င ံရွိ AA SYC ႏွင ့္ ဆက္သြယ္သည္ဟုဆို ကာ တရားမဝင္ အသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အပါအ၀င္
ပုဒ္မ ၅ ခုတပ္ကာ အထူးရဲသ တင္းတပ္ဖ ြဲ႔ ဒုရဲမွဴးသန္းစိုးက တရားလို လုပ္၍ တရားစဲြဆိုခဲ့သည္ ။

“အရင္တုန္းက ေဖာက္ခြဲေရး လုပ္မ ယ့္လူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာ ရွင ္းလင္းပြဲမွာ ေျပာတာေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုး အမႈကို စြဲ တင္တဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔က လြဲေနတယ္။ အခုလို
ၾကားရတဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မခ်မ္းသာဘူး။ ႏိုင္င ံေရးအရ သူတို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုဥပေဒေတြနဲ႔ စြပ္စ ြဲတာမ်ဳိးေတြကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင ္ေျခမရွိဘူးလို႔
ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ က်ေနာ္ကိုယ္ တိုင္ကိုက ပံုႏ ွိပ္ဥ ပေဒေတြနဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စ ြဲၿပီးေတာ့ ေထာင္က်ခံဖူးတယ္ေလ” ဟု လႊတ္ေတာ္ကို ယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ CRPP
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသည့္ ရခိုင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အဖဲြ႔ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေ ၾကာင္း AASYC ကလည္း ျငင္းဆိုသည္ ။

“ဘာမွပတ္သက္မႈ၊ ဆက္ႏြ ယ္မႈ မရွိဘူး။ တက္ ၾကြတဲ့ ရခိုင္လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္င ံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အေသသတ္ခ်င္တာ။ အျပစ္မဲ့တဲ့ ရခိုင ္ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြကို
သက္ေသအေထာက္အထားမရွိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်တဲ့အေပၚ အင္မ တန္မွ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္။ နအဖရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ
ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ” ဟု AASYC တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ကိုထြန္းေဇာ္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခင္က ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးစဥ္ မိသားစုဝင္မ်ား နားေထာင္ခြင့္ မရသျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က တရား႐ံုးသို႔ ေရွ႕ ေနမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
ခြင့္မ ျပဳခဲ့ဘဲ၊ ယမန္ေန႔ စီရ င္ခ်က္ခ်ရာသို႔ မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

အမႈအတြက္ ဦးေက်ာ္ဟို းအျပင္ ေရွ႕ ေန ဦးေအးသိန္း၊ ဦးေမာင္ေ မာင္လတ္ႏွင ့္ ေဒၚသီတာမမတို႔လည္ း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အယူခံဝင္သြားရန္ စီစ ဥ္ေ နေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ နအဖေၾကညာၿပီ

NEJ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရက္ကို နအဖ ႐ုပ ္သံႏွင့္ အသံလႊင့္မ ီဒီ ယာမွ ယေန႔ေ ၾကညာသည္။

ယခုနွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ ္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေပးသြင္းျခင္းတို႔ ကို ၾသဂုတ္ (၁၆) ရက္မွ ၾသဂုတ္လကုန္ထိ လက္ခံေ ပးမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ ်က္ကုိ ေၾကညာသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေ ရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ႏႇင့္ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခ ြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အဖြဲ႔ (၄၇) ဖြဲ႔ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေ ရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခ ြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၄၁)
ပါတီအနက္ ပါတီ (၄၀) ကို မႇတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပါတီ ၀င္အင္အားစာရင္း တင္ျပၾကရာတြင္ ပါတီ (၁၄) ပါတီသာရွိေသးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏
တရား၀င္စ ာရင္းမ်ားအရ သိရသည္ ။

ၾသဂုတ္ (၁၂) ရက္ ယမန္ေန႔ကလည္း အစိုးရပိုင ္သတင္းစာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း (၃၃၀) သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေ ၾကညာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္ေပါင္း (၉၀) ခန္႔အလိုတြင္မွ နအဖစစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မ ည့္ရက္ကို ထု တ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“က်င္းပရက္ကို ေၾကညာတာကေတာ့ ရက္ေပါင္း (၉၀) ေလာက္ ရွိတာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမယ့္လည္ း စည္း႐ံုးေရးေတြလုပ္ဖ ို႔နဲ႔ နယ္ေတြကိုဆင္းဖို႔က်ေတာ့ ကာလက တိုတ ယ္။
ကာလတိုတာထက္ ဆိုးတာက စည္း႐ံုးခြင့္ကို လြတ္လြ တ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင ့္မရတာဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခက္အခဲေတာ့ ေတြ႔ႏုိင္တယ္ ” ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)မွ
ပါတီ၀င္တဦးက ေျပာသည္။

နအဖ လက္ေအာက္ခံပ ါတီမ်ားမွလြဲ၍ လူထုကိုစည္း႐ံုးရန္ အျခားပါတီမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရ န္ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေ သးေသာ၊
ႀကိဳးစား၍ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရ န္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီမွ ပါတီ၀င္တဦးကလည္း ေျပာဆိုသည္ ။

ျပည္တြင္း ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီတခုမ ွ ေခါင္းေဆာင္တဦးကလည္း “စာရင္းတင္ပါဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ပါတီေတြ ပါတီ ၀င္စာရင္းေတြေတာင္ မတင္ႏိုင္ၾကေသးဘူး။ လြတ္လြ တ္လပ္လ ပ္
စည္း႐ံုးခြင့္မ ရတာက အရာရာကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီ းေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ေ ခါင္းေဆာင္ေ သာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖ ြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ ) ကသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာတႏိုင္င ံလံုးတြင္
တရား၀င္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ ရထားသည္ကို ပါတီ အမ်ားစုက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္မ ွ ႏိုင ္ငံေ ရးသတင္းအယ္ဒီတာတဦး ကမူ ယခုစစ္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏ ိုင္ျခင္း မရိွမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေ နၿပီဟု
ေျပာဆိုသည္။

၎က “ဥပမာ ကခ်င္ပါတီ (၃) ခုကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မေပးခဲ့လို႔။ ေနာက္တခ်က္က မၾကာေသးခင္ကမွ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရ တဲ့ ပါတီတခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ပါတီ ၀င္အေရအတြက္ ျပည့္ေအာင္
စုေ ဆာင္းရမလား၊ ကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းစာရင္းပဲ တင္ရမလား၊ ႏိုင္င ံေရးစာေစာင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကိုပဲတင္ရမလား၊ ဘာမွ လုပ္ဖို႔အခ်ိန္မရႏိုင္ေ တာ့ဘူး။ ေနာက္ တိုင္းရင္းသားပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုလည္း ျပည္နယ္ေတြမွာ ပါတီ၀င္စုေ ဆာင္းရတာနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို အေခါက္ေခါက္ အခါခါ သြားေနရတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတယ္။ ဒီလ မကုန္ခင္မွာ
ဘယ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွ ယ္ဦးေရ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား တင္ႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ ေငြေရးေၾကးေရးအရေရာ အခ်ိန္အရေရာ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုကမူ ျမန္မ ာ့ဒီမိုကေရစီေ ခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ရက္ သည္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၁၃)
ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလြ တ္ရက္မတိုင္မီ နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ယခုကဲ့သုိ႔ ေၾကညာလိုက္သည့္ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနသည္။

“ေဒၚစုကို သူ တို႔အေၾကာင္းရွာ ၿပီး ခ်ဳပ္ထားရမယ့္ အေျခအေနမရွိေ တာ့ဘူး။ ေဒၚစုလြ တ္လာရင္ ျပည္တြင္းေရးအေနအထားက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ေသခ်ာေပါက္
တခုခုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ အစိုးရကလည္ း ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ ္မွာ လုပ္ကိုလုပ္မ ယ္ဆိုတာ ႏိုင ္ငံတကာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေ ျပာဆိုၿပီးေနေတာ့ ေဒၚစုလြတ္ရက္မျပည့္ ခင္မွာ
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖ ို႔ တရား၀င္ေ ၾကညာတာျဖစ္ႏိုင္တယ္ ” ဟု ႏိုင ္ငံေ ရးသမားေဟာင္းတဦးက ေ၀ဖန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၌ က်င္းပေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေမလ (၂၇) ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ပါတီေပါင္း (၉၃) ပါတီမွ ကိုယ္စားလႇယ္ေပါင္း
(၂,၂၀၉) ဦးႏႇင့္ တသီးပုဂ ၢလ (၈၇) ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီက (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီ ပါတီ၀င္တဦး ထပ္မံႏုတ္ထြက္

တက္လူ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀


ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၏ နာယကအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သူ ဦးညိဳထြန္း (႐ုပ္ရ ွင္ႏွင ့္ ဗီဒီယိုဒါ႐ိုက္တာ သွ်ိ ဳညိဳထြန္း သိန္း ) သည္ ပါတီမွႏုတ္ထက
ြ ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါ၀င္ေတာ့မ ည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက ေျပာၾကားသည္။

ဦးညိဳထြန္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏ ွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွာ းမႈတြင္ ပါ၀င္ခ ဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထိ အက်ဥ္း က်ခံခ ဲ့ရသူျဖစ္သည္။

“မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအရ ႐ုပ္ရ ွင္႐ိုက္ကူးမႈ ဒါ႐ိုက္ တာလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးေတာ့မ ွာျဖစ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မပါ၀င္ေတာ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္တာ” ဟု
ဦးညိဳထြန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ (၅) ရက္၌လည္း ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္ကာ
ပါတီတာ၀န္မ ွ ႏုတ္ထြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းသုိ႔ မ၀င္ေ တာ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေ ျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင ့္ ႏိုင္င ံေရးႏွင့္ပ တ္သက္၍ အက်ဥ္း က်ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ၾကသူမ်ားကို နအဖက နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္
ကန္႔သတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေ နသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရ န္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္ (၉) ရက္တြင္ စာတင္ခ ဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု အစိုးရပိုင ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားမွ ယေန႔နံန က္ပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဒၚစု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါႏိုင္ရ န္ အကြက္ခ်စီစဥ္ဟု ဦးဝင္းတင္ ေျပာ

ဝီရ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ ႏုိဝ င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု နအဖစစ္အစိုးရက ေၾကညာလိုက္ ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ပ တ္သက္မႈ
မရွိေစရန္ တမင္အကြက္ခ်၍ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က
ေဝဖန္လုိက္သည္။

“ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ရွိမ ွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ေဒၚစုက ေျပာထားၿပီးသားပါ။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရက္ကုိလည္း ေဒၚစု မလြ တ္ေသးတဲ့ ကာလမွာ
က်င္းပႏုိင ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစကတည္းကုိက ေဒၚစု မပါေအာင္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရ ွိနဲ႔ တမင္အကြက္ ဆင္ စီစဥ္ထားတယ္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွ
ျငင္းလုိ႕မရပါဘူး” ဟု ၎က ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (၁) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္း သည္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႕တြင္ ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကုိ
သူမ လြတ္ေျမာက္ရက္ မတုိင္မီ တပတ္အလုိတြင္ က်င္းပရန္ စီစ ဥ္သည့္အေပၚ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားလုိ က္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တဲ့ကာလမွာ ေဒၚစု အျပင္မွာ ရွိေ နရင္ သူတုိ႔အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္ သုိ႕တည္ းမဟုတ္ အေႏွာ င့္အယွက္ ျဖစ္ေ စႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆလုိ႔
ဒီလုိလုပ္တာလုိ႕ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။ ဒါက အဓိက အခ်က္ပဲ ” ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ (၈) ရက္ထုတ္ ႏုိင ္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ပါတီေထာင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က ်ခံေနရသူ မျဖစ္ေစရဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားသည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ခ ြင့္မရွိဟု နအဖစစ္အစုိးရက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေထာင္က်သူကို ပါတီ ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳပါက ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကို ဖ်က္ သိမ္းရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ ေနျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက “လာမယ့္ ႏုိဝင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႕ဆုိရင္၊ ဥပေဒအရဆိုရင္ ေဒၚစု ျပန္လြတ္မယ္ေပါ့။ အခု က်ခံခ ဲ့တဲ့
သက္တမ္းကာလတေလွ်ာက္မွာ ေဒၚစုက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန ္နဲ႔ ေနထုိင္ခ ဲ့တယ္။ စစ္အစုိးရက အဲဒီမတုိင္ခင္ က်င္းပတယ္ဆုိတာ ဒီ လြတ္ရက္ကုိ ေရွာင္တာ ျဖစ္ႏ ုိင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ဘက္က ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္ တာလဲေတာ့ မသိပါဘူး” ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာၾကားသည္ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေနအိမ္ၿခံဝ င္းအတြင္း သုိ႕ က်ဴးေက်ာ္ဝ င္ေ ရာက္လာေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြၽန္ ဝီလီယံ ယက္ေတာကို လက္ခံခဲ့မ ႈေၾကာင့္
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း (၃) ႏွစ ္ က်ခံရ န္ အင္းစိန္ အထူး တရား႐ုံးက ၂၀၀၉ ခု ၾသဂုတ္
(၁၁) ရက္ေန႕တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ တရား႐ုံးအာဏာ၏ အမိန္႕ ကုိ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ နအဖေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္ းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (၁၈) လ က်ခံ ေစရန္
ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဦးဉာဏ္ဝင္းက “ေဒၚစုကုိ အခုခ်ထားတဲ့ ျပစ္မ ႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀၁) ဆုိတာက တရားစီရင္ေရးအာဏာ မဟုတ္ဘူး။ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖစ္တယ္။ အာဏာအရ
စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွ တ္ၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္ ။ (၄၀၁) က အမ်ားဆုံး (၁) ႏွစ ္ခြဲပဲ က်ခံရတယ္။ အခုဟာက ဆုိင္းငံ့အျပစ္ဒဏ္ (၁) ႏွစ ္ခြဲက
အေျခအေနအရ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထုိင္ရင္ ဖ်က္ခ်င္ ဖ်က္လုိက္မ ယ္။ ဒါမွမ ဟု တ္ က်န္တဲ့ (၁) ႏွစ ္ခြဲက အစကေနျပန္စၿပီ ခ်ရင္လည္း ရတယ္။ (၂) မ်ဳိး ရွိတယ္ေ ပါ့” ဟု
ေျပာဆုိသည္။

၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္သတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီက
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမ ရွိ၊ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ က်င္းပမည့္ေ ရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မ ည္မဟုတ္ေၾကာင္း
အတိအလင္း ေၾကညာထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူ ညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘုိၾ ကည္ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾ ကည္၏ လြတ္ေျမာက္ရက္ အတိအ က်ကို
မသိရိွနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚစုကုိ စြဲခ်က္တင္ တာက ၂၀၀၉ ေမလ (၅) ရက္ေန႔ကပါ။ ေမ (၁၄) မွာ အင္းစိန္ေ ထာင္ကုိ ေခၚသြားတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ခ်တာက ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ
ခ်တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစုိးရက ဘယ္ရက္ ကေန စေရတြက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်တာ မသိေတာ့ လြတ္ရက္ အတိအက်ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မသိႏုိင္ဘူး။ အခုလုိမ်ဳိး ႏုိဝင္ဘာ (၇)
ရက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရ င္ ေဒၚစုကုိ အဲဒီေနာက္ပုိင ္းမွ လႊတ္ဖုိ႔ရ ွိႏိုင ္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အက်ဥ္းက်ႏုိင ္ငံေ ရးသမား (၂,၁၀၀) ေက်ာ္တုိ႕၏ ပါဝင္ခ ြင့္ အခန္းက႑ကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကန္႕သတ္ထားမည္ဆုိပါက
တရားမဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင ္ငံႏ ွင့္ အျခားလူ႕အခြင ့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တုိ႕က ေျပာဆုိထားသည္။

ေမတၱာေက်း႐ြာမွ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အမိုးအကာ လံုၿခံဳမႈ မရိွ

ေအာင္ထက္ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာေက်းရြာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္ နာဂစ္ေလေဘးသင့္ ျပည္သူတို႔ သည္ မိုးရာသီတြင္ အိမ္ရာမ်ား


အမိုးအကာမလုံၿခံဳသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ဒလ-ကြမ္းၿခံကုန္း ကားလမ္းမွ အတြင္းဘက္သို႔ တမိုင္ေက်ာ္၀င္ရေသာ ေမတၱာေက်းရြာအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး (၁) ႏွစ္ခ ြဲခန္႔အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔
ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားတို႔က ေျပာဆိုသည္ ။

“အကာက မိုးပက္တယ္။ အမို း သြပ္အဆက္၊ သံေပါက္ေတြက မိုးယိုတယ္။ မိုးႀကီးလာရင္ အိမ္ထဲမွာ တာလပတ္ ၿခံဳေနရတယ္ ” ဟု အုပ္စု (ဒီ ) ေန မိသားစုတစုက
ေျပာၾကားသည္။

ေမတၱာေက်းရြာ တြင္ အုပ္စု (ေအ) မွ အုပ္စု (အိုင္) အထိ (၉) အုပ္စုရိွၿပီး အိမ္ရာ (၇၃၇) လံုး တည္ေဆာက္ထားကာ နာဂစ္ေလေဘး၌ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ေသာ
ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပ ိုင္းရပ္ကြက္၊ ေဒးဒေနာ၊ ေညာင္င ူ၊ အဂၤလံုး ေက်းရြာ မ်ားမွ လယ္ကြင္းေန က်ပန္းလူ တန္းစားမ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

ေမတၱာေက်းရြာ စီမံကိန္း၏ အလႉရွင္မွာ သီရိလကၤာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင ့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး စြမ ္းအင္ ၀န္ႀကီး ဦးလြန္းသီ၏ စီစ ဥ္ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ အိမ္ရ ာမ်ား
တည္ေဆာက္အပ္ႏ ွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံ လက္သမားတဦး က “သံုးပင္ ႏွစ ္ခန္း ပံုစ ံျဖစ္လို႔ တိုင္ (၉) လံုး သံုးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္ (၆) တိုင္နဲ႕ ေခါင္ေ ပ်ာက္ေဆာက္ထားတယ္ ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္းဆိုရင္ ဒိုင္း၊ ျမား၊
ထုတ္တန္း (၄) ေခ်ာင္း ထပ္ထည့္သင့္တယ္။ ခုလို ပစၥည္းအင္အား ေလွ ်ာ့သံုးထားေတာ့ အိမ္အလံု းေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကံ့ခိုင ္မႈအားနည္းၿပီး (၁) ႏွစ္ (၂) ႏွစ ္အတြင္းမွာ
သိသိသာသာကို အိမ္ေ တြယိုင္လာတယ္ ”ဟု ၎၏ အေတြ႕အႀကံ ဳကို ရွင ္းျပသည္။

ေမတၱာေက်းရြာ မွ အိမ္ရာမ်ားကို သက္တမ္းႏု ပန္းစံုေခၚ သစ္အ႐ိုင္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ေနဒဏ္ ေရဒဏ္ေအာက္၌ အခင္းအကာသစ္မ်ား တြန္႔လိပ္လာကာ
အမိုးသြပ္ျပားမ်ားမွာလည္း စနစ္တက် ဆက္စပ္ျခင္းမရိွသည့္အတြ က္ အဆိုပါအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူတို႔မွာ ယခုကဲ့သို႔ မိုးရာသီကာလတြင္ မိုး ယိုမိုးပက္သည့္
ဒဏ္ခံေ နရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေထာက္ႀကံ့သစ္အမ်ိ ဳးအစား အိမ္တိုင္အေျခ၌ အသံုးျပဳထားေသာ အုတ္ဖိန ပ္မ ်ားမွာလည္း ေသးငယ္လြန္းၿပီး ေျမေပၚတင္ထား႐ံု ျဖစ္သည့္အတြ က္ ေလအနည္ းငယ္
ျပင္းသည္ႏွင့္ ယိမ္းခါလာေၾကာင္း အဆိုပါအိမ္မ ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ရြာခံတို႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအိမ္တလုံ းကို (၁၆) သိန္းခန္႕ ႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ကာ ေတာ္ ၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တည္ေဆာက္ထားၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးရန္ လပိုင္းအလို၌ Asia World ေဆာက္လုပ္ေရးမွ
ဆက္လက္ တာ၀န္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္တလံုး တန္ဖ ိုး (၁၆) သိန္းသည္ ယခုတည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္ရာမ်ားထက္ ပိုမ ို ႀကံ့ခိုင ္ေကာင္းမြန္ေ အာင္ တည္ေဆာက္၍ ရသည္ဟု ရြာခံအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေမတၱာေက်းရြာေန ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သီးျခား အလႉရွင ္မ်ားက လႉ ဒါန္းထားေသာ ေျခနင္းတံုကင္ (၄၀) ခန္႕မွာလည္း လက္ရိွတြင္ စက္ပိုင္းဆို င္ရ ာမ်ား
ပ်က္စီးေနသည္ဟု သိရသည္။

အုပ္စု (ဘီ) ေန မိသားစု တစုက “တံုကင္ေ တြ တပ္ဆင္ၿပီးစက ေႏြေ ရာ မိုးေရာ ေရေကာင္းတယ္ ။ ေနာက္ပိုင္း အသံု းမ်ားလာေတာ့ ပ်က္လာတယ္ ။ တအိမ္ေထာင္ ေငြေၾကး
ဘယ္ေလာက္ ထည့္ ၀င္ဖို႕ ဆိုတာက်လည္ း အားလံုးက ထမင္းစားဖို႔ အႏိုင ္ႏိုင ္ လုပ္ေနၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ၿခံ ၀င္းထဲ လက္ယ က္တြင္းေလးေတြ တူးၿပီး ေသာက္သံုးေရ
ဖန္တီးေနရတယ္။ ခုလို မိုး တြင္းမွာ ေရျပႆနာ မရိွေပမယ့္ တန္ေဆာင္မုန္း နတ္ေတာ္ေ ရာက္ရင္ ေရျပတ္ၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

ေမတၱာေက်းရြာ တြင္ ေနထိုင္ခ ြင့္ရသူမ်ားသည္ အလုပ္တည္ေနရာႏွင့္ ၎တို႔ေနအိမ္ ေ၀းကြာျခင္း၊ ေမတၱာေက်းရြာ အနီး၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းသစ္ မရိွျခင္း၊
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား မရရိွေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွတြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားမွာ ၎တို႔၏ဆံပင္မ်ား ျဖတ္၍ ေရာင္းခ်ေနရျခင္း၊ အ၀တ္အထည္
အိုးခြက္ပါမက်န္ ေရာင္း၊ ေပါင္ ေနရျခင္း စသည့္ လူမႈဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီ ပါတီ၀င္တဦး ထပ္မံႏုတ္ထြက္

တက္လူ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၏ နာယကအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သူ ဦးညိဳထြန္း (႐ုပ္ရ ွင္ႏွင ့္ ဗီဒီယိုဒါ႐ိုက္တာ သွ်ိ ဳညိဳထြန္း သိန္း ) သည္ ပါတီမွႏုတ္ထက
ြ ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါ၀င္ေတာ့မ ည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက ေျပာၾကားသည္။

ဦးညိဳထြန္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏ ွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွာ းမႈတြင္ ပါ၀င္ခ ဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထိ အက်ဥ္း က်ခံခ ဲ့ရသူျဖစ္သည္။

“မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအရ ႐ုပ္ရ ွင္႐ိုက္ကူးမႈ ဒါ႐ိုက္ တာလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးေတာ့မ ွာျဖစ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မပါ၀င္ေတာ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္တာ” ဟု
ဦးညိဳထြန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ (၅) ရက္၌လည္း ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္ကာ
ပါတီတာ၀န္မ ွ ႏုတ္ထြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းသုိ႔ မ၀င္ေ တာ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေ ျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင ့္ ႏိုင္င ံေရးႏွင့္ပ တ္သက္၍ အက်ဥ္း က်ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ၾကသူမ်ားကို နအဖက နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္
ကန္႔သတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေ နသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရ န္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္ (၉) ရက္တြင္ စာတင္ခ ဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု အစိုးရပိုင ္ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားမွ ယေန႔နံန က္ပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ကုိ ေထာင္ေျပာင္းမႈ ေအေအပီပီ-ဘီ ကန္႔ကက


ြ ္

ဝီရ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

မတရားသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀၆) ႏွစ ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူ အသက္ (၇၄) ႏွစ္အရြယ္ က်န္းမာေရးဆုိးဝါးေနသူ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္အား
တပတ္အတြင္း မိသားစုမ ်ားႏွင့္ေ ဝးလံရာ ေထာင္ (၃) ေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မ ာႏုိင္ငံ) ေအေအပီပီ-
ဘီက ကန္႕ကြက္လုိက္သည္။

ေအေအပီပီ-ဘီ၏ တြဖ
ဲ က္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္က “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္လုိ အသက္ႀ ကီးတဲ့ ၊ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့သူကုိ ေဆးကု သခြင့္ မေပးတဲ့အျပင္
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေထာင္ေတြဆီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းေနတာ မိသားစုကုိပါ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက စစ္အစုိးရအေနနဲ႕
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုမစုိက္တာ၊ တာဝန္မဲ့တာအျပင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိပါ ထိခုိက္ေစတာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ အခုလုိ
ကန္႕ကြက္ရတာပါ” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

မ်က္စိတိမ္စြဲေရာဂါေဝဒနာ၊ ႏွလုံး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြ းခ်ဳိ စသည့္ ေဝဒနာမ်ား ခံစ ားေနရသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္
(၂) ရက္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခႏၲီးေထာင္မွ မႏၲေလးတုိင္း အုိးဘုိေထာင္သုိ႕ လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ (၅) ရက္တြင္ အုိးဘုိေ ထာင္မ ွ
ရန္ကုန္တုိင္း အင္းစိန ္ေထာင္သုိ႕လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ (၉) ရက္တြင္ အင္းစိန္ေ ထာင္မွတဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္
စစ္ေတြေထာင္သုိ႕လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ တစုံ တရာမေပးဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့သည္။

“စစ္ေတြေထာင္က ရာသီဥတု ဆုိးတယ္။ မိသားစုက ေထာင္ဝ င္စ ာေတြ႕ဖုိ႕ အရမ္းခက္ခဲေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးဝါးတုိ႕၊
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ဆရာဝန္လည္း ရွာ းတဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္လုိ အသက္ႀကီ းသူ၊
က်န္းမာေရးမေကာင္းသူေတြကုိ မေရႊ႕ သင့္ပါဘူး။ ဒီ လုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ ဆထင္ကုိ ေသတြင္းဆီ ပုိ႕ လုိက္သ လုိ
ျဖစ္ေ နပါတယ္” ဟု ဦးဘုိၾ ကည္က ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္၏ လက္တဖက္မွာ အဆစ္လြဲခဲ့ၿပီ း အခ်ိန္မ ီ ေဆးကုသခြင့္ မရရွိသည့္အတြက္ လက္အ ဆစ္ ျပန္မတည့္ေတာ့ဘဲ အ႐ုိးခုိင္သြားၿပီး ေယာင္ကုိင္းေနေၾကာင္း
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္၌ စစ္ေတြေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သူ ၎၏သမီးျဖစ္သူ နန္းခမ္းေပါင္းကုိ ကုိ းကား၍ ေအေအပီပီ-ဘီ၏
ထုတ္ျပန္ခ ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင ္း) အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရိွ အက်ဥ္းက်ႏုိင္င ံေရးသမားမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀၆) ႏွစ ္ျဖင့္
ျပစ္ဒဏ္ အရွည္ၾကာဆုံး ခ်မွတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္ ဟု ေအေအပီပီ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရွမ္းျပည္အတုိင္ပ င္ခ ံေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္သည္ဟု နအဖစစ္အစုိးရက စြပ္စ ြဲၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏ ွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ႏ ွင့္အတူ
ရွမ္းအမ်ဳိ းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၉၄) ႏွစ္၊ စုိင္းၫြန္႔လြင္အား (၈၅) ႏွစ ္၊ စုိင္းလွေအာင္ႏွင့္ အျခားရွမ္းေခါင္းေဆာင္တုိ႕အား (၇၉) ႏွစ္စီ
ႏွစ္ရွည္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေအေအပီပီ၏ စာရင္းအရ လက္ရွိ က်န္းမာေရးဆုိးရြားေနကာ ေဆးဝါးကုသမႈ လုိ အပ္ေနသည့္ ႏုိင ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၁၃၈) ဦးရွိၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ကဲ့ သုိ႕
နယ္ေဝးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရသူတို႔တြင္ ဦးတင္ယု၊ ကုိ ျမေအး၊ ကုိခင္ေမာင္ခ်ဳိတုိ႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေပၚကလူ

ယမထာ / ၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

ေထာင္ဆုိတာကလည္ း တျခားဥပေဒကို ထိန္း သိန္းေစာင့္ေရွာက္လုိက္နာရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြလိုပါပဲ။ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒစည္းကမ္းေတြကို


လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရတာပါပဲ။ ဥပေဒစည္းကမ္းက “ဒီလုိလုပ္ ” ဆုိရင္ “ဒီလုိပဲလုပ္ ” ရမွာျဖစ္သလို “ဟိုလိုမလုပ္နဲ႔” ဆုိရင္လည္း “ဟိုလုိလုပ္လို႔ ” လုံး ၀မရပါဘူး။

ေထာင္ဆိုတာက လူ တဦးတေယာက္ကို ရက္ပုိင္း လပိုင္းျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသ လို ခ်ဳပ္ေ ႏွာ င္ထားဖို႔အတြက္ တရား႐ုံး တခုခုက
တရားသူႀကီးတဦးဦး လက္မွတ္ေရးထုိ းထားတဲ့ “ခ်ဳပ္မိန္႔” စာရြက္ကို လက္ခံရ ရွိဖ ို႔လိုပါတယ္။ အဲလုိ ခ်ဳပ္မိန ္႔မပါဘဲနဲ႔ ဘယ္သူ႔ ကိုမွ ေထာင္က လက္ခံခ ်ဳပ္ေႏွာ င္ထားခြင့္ မရွွိပါဘူး။
ခ်ဳပ္မိန္႔မပါဘဲ တေယာက္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ ထားဖို႔ ဘယ္သူ ကျဖစ္ျဖစ္ လာပို႔ခဲ့ရင္ လက္မခံႏ ုိင္ပ ါဘူး။ လက္ခံခ ြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုရမွာက ေထာင္အရာရွိေတြရဲ႕
တာ၀န္ပါပဲ။

တရက္ ညေနပုိင္းမွာ ေထာင္ဘူး၀ေရွ႕ကို ကားျပာတစီးေရာက္လာၿပီး ရပ္တန္႔လုိက္ပါတယ္ ။ ကားေခါင္းခန္းကေန လူ ၀တ္လူစားနဲ႔ လူတေယာက္၊ ဖိုင္တြဲ တတြဲ ခ်ဳိင္းမွာ ညႇပ္ၿပီး
ဆင္းလာပါတယ္။ ဘူးမွာ ရွိတဲ့ တာ၀န္က်ေထာင္မ ႉးနဲ႔ ၀င္ေတြ႔ၿပီး “လူငါးေယာက္ကို ရက္အ ကန္႔အသက္မရွိ ခ်ဳပ္ထားဖုိ႔လာပုိ႔တာ”

“ဟုတ္ကဲ့ ခ်ဳပ္မိန ္႔ပါလား”

“မပါဘူး။ က်ဳပ္က အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ကပဲ။ အထက္ကအမိန္႔ပ ဲပါတယ္ ”

“ဒါဆိုမျဖစ္ဘူး၊ တရား႐ုံးတခုက ခ်ဳပ္မ ိန္႔ယူလာေပးပါ။ ဒါမွ လက္ခံလုိ႔ရမယ္ ”

“ဟုတ္လား ေကာင္းၿပီ။ ေထာင္ပ ုိင္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တ ယ္ ”

ဘူးေပၚက ေထာင္ပုိင ္ႀကီးရဲ႕ ဧည့္ခ န္းေရာက္သြားတဲ့အခါ၊

“က်ေနာ္က အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ ကပါ။ လူငါးေယာက္ကို ခ်ဳပ္ထားဖို႔လာပုိ႔တာ၊ အဲဒါ ခ်ဳပ္မိန္႔မ ပါလုိ႔ဆိုၿပီး တာ၀န္က်


ေထာင္မႉးက…”
“တရား႐ုံးခ်ဳပ္ အမိန္႔မ ပါလာဘူးလား”

“မပါလာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေပၚက…”

“အေပၚကဟု တ္လား။ ဥပေဒရဲ႕ အေပၚမွာ ဘယ္သူ႔မွ မရွိဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ တရား႐ုံးတ႐ုံးက ခ်ဳပ္မ ိန္႔ယူလာဖုိ႔လုိတ ယ္ ”

“ေအာ္ ခင္ဗ ်ားကလည္း ဒီလုိပဲေျပာသလား၊ ေကာင္းၿပီေလ၊ ၫႊန္မႉးနဲ႔သြားေတြ႔မ ယ္ ”

ဒီလုိ ၫႊန္မႉးကလည္ းျငင္း၊ ဒု -ၫႊန္မ ႉးကလည္း ျငင္းသလုိ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ကပါ ျငင္းေနခဲ့တာေၾကာင့္ မေက်မနပ္နဲ႔ ရဲခ ်ဳပ္ဆီ ျပန္သတင္းပို႔ အမိန ္႔ေတာင္းခံရပါေတာ့တယ္။ ရဲခ်ဳပ္ ဆုိတာ
ေခသူမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔ “၀န္ႀကီးဆီ တန္းေျပးပါေလေရာ” ၀န္ႀကီးဆီက ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ မေက်မနပ္ျဖစ္ေ နတဲ့ ရဲမႉးကို အမိန ္႔ေပးလုိက္တာက…

“မင္းသြားပို႔တဲ့ (၅) ည ငါးေယာက္ကိုလည္း ျပန္မ လႊတ္နဲ႔၊ ခ်ဳပ္မိန္႔ ဆီးေတာင္းတဲ့ ငါးေယာက္ကိုလ ည္း ၁၇(၁)၊ ၁၃(၁)၊ ၅ (ည) ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ေထာင္ထဲထည့္လို က္ေပေတာ့။
ေဟာဒီမွာ ဥပေဒအေပၚက ၀န္ႀကီးရဲ႕ အမိန္႔စာ… ေရာ့”

အခ်ိန္မီ အျမင္မွန္ရဖို႔လိုအပ္

NEJ / ၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖ ို႔ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စ ုဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ပါတီကေန ႏုတ္ထြက္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္း ၾသဂုတ္ (၅) ရက္က
လူသိရွင ္ၾကား ေၾကညာခဲ့ပါတယ္ ။

အဓိကေတာ့ အခုႏွစ္အတြင္း နအဖ က်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လိုမွ စစ္မ ွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစ နစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရိွသြားလို႔ပါပဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရ႕ဲ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈေတြ၊ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏ ုိင္ေ ရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ကာလ လိုလားခ်က္ေတြ
မျဖစ္ေျမာက္မႈ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ တစုံတရာ ဘယ္လိုမွ ေပၚထြန္းမႈ မရိွႏိုင ္တာေၾကာင့္ ပါတီကေန ႏုတ္ထြက္လုိက္တာပါလို႔
ဆုိပါတယ္။

“ေအာ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းရယ္ ဒီ လိုလုပ္တာ ေနာက္ေတာင္ က်ေနပါေသးတယ္။ အစကတည္းက ဒါေတြကို မစဥ္းစားမိဘူးလား။ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိရတယ္လို႔။ တဖက္ သတ္
အေပၚစီးက ေနရာယူထားတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ ေခါင္းလွ်ိဳ၀င္ခ ်င္တာကိုး။ နည္ းေတာင္နည္းေသးတယ္ ။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွ တ္မျပဳ ေခ်ာင္ထိုးၿပီး
အႏိုင္ရအန္အယ္လ္ဒီပါတီကို အာဏာလြဲမေပးတာဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဇာတိ႐ုပ္ကို ကြက္ ကြက္က ြင္းကြင္း ျမင္သာေစတာပါ။ ဒီစစ္အာဏာရွင္ေ တြ ဘာေျပာေျပာ၊ ဘာလုပ္လုပ္
အားလုံးဟာ သူ တုိ႔အတြ က္ခ်ည္းပဲ၊ တိုင္း ျပည္ကို သူတုိ႔ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားဖို႔ပဲ ဆိုတာကို လယ္ျပင္မ ွာ ဆင္သြားသလို
ထင္ရွာ းေနတာေၾကာင့္ ဘာမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ ်င္ေသးလုိ႔လဲ ” လုိ႔သာ ေမးလိုက္ပါရေစ။

ဒါေပမယ့္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အခုလို အခ်ိန္မီ အျမင္မွန ္ရတာကိုေတာ့ ႀကိဳဆို ေလးစားမိပါတယ္။ အမွန္က နအဖလုပ္မယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္ဘက္က ပါ၀င္ျခယ္လွယ္ႏိုင္ဖို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းမယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေနလို႔ အစကတည္းက ၀င္ေ ရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လုံး ၀ကို မစဥ္းစားသင့္တာပါ။

နအဖကေတာ့ သူတုိ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ႀက့ံဖြ႔ံပါတီ ကို ဘယ္လိုနည္ းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အႏုိင ္ရေအာင္၊ ႐ႈံးလည္းႏုိင္
နိုင္လည္းႏိုင္ ျဖစ္ေ အာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ လုပ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

အခုပဲ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရ ွားခြင့္၊ သတင္းမီဒီ ယာ လြတ္လပ္ခြင့္ စတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ


ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခံေနရပါၿပီ။ အခုထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေ တာ့ က်င္းပမယ္ဆိုတာ မေျပာေသးဘဲ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကသာ အျခားပါတီေတြ ထက္
ပါတီ၀င္ အင္အားမ်ားေအာင္ ျပည္သူေတြကို ေျခာက္တခါ ေခ်ာ့တလွည့္နဲ႔ အာဏာသုံ းၿပီး နည္းမ်ဳိ းစုံနဲ႔ စည္း႐ုံးေနတာေတြ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အခင္းအက်င္းေတြၾကားထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဆက္ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ႏိုင္င ံေရးပါတီေတြ၊ ပါတီ ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလို အခ်ိန္မီ အျမင္မွန ္ရၿပီး
ဘယ္လိုမွ တရားမွ်တမႈ မရိွႏ ိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာ ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေ နၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေမာင္ဒီပါ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ယံုရမွာလား အဟုတ္လားမ်ားေတာင္

စိန္အိုးစည္ / ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

အိမ္သူသက္ထား ဇနီးမယားကို ႏႈ တ္ဆက္ၿပီး သကာလ “ျဖည္းျဖည္းေလး အေႏွးယာဥ္ရထား … ႏႈတ္ဆက္ ကာ ထြက္သြား … ဒန္႔ တန္တန္ ဒန္ ” ဆိုသည့္ ပေလးဘြိ ဳင္သန္းႏုိင္၏
သီခ်င္းအလိုက္ႏွင ့္ ေရႊဂ်ဳိးတေယာက္ သံစံုျမည္ ၾသခက္စၾတာ စက္ဘီ းစုတ္ေလးကို အိပဲ့အိပဲ့ စီးနင္းကာ တေန႔တာခရီးကို အစပ်ဳိးခဲ့ေခ်၏။

ေလပုပ္ထုတ္ကုန္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္နားသို႔ အေရာက္တြင္ ထံု းစံအတိုင္း မေတြ႔ခ်င္ မျမင္ခ ်င္အဆံုး ကိုယ္ လံုးမတီး႐ံု တမယ္ တကို ယ္တည္း ခပ္ထီးထီးႀကီး ထိုင္ေနသည့္
ေလအိုးတေယာက္ကို စပ္ၿဖီးၿဖီး ႀကီး ေတြ႔ရေလသည္။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဗ်ဳိ႕ ကိုေလအို း၊ သန္းေရႊႀကီ းတေယာက္ ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံုမွာ ဆန္႔ငင္ဆန္႔င င္ ျဖစ္ေ နၿပီဆို။ အဲဒါ ဟုတ္သ လား။ က်ဳပ္ကို အက္ တီးဗစ္စ္ေ လးတေယာက္က
ကိုမိုးသီးႀကီးရဲ႕ ၀ီဖိုက္၀ီ၀င္းဘေလာ့မွာ ဖတ္လိုက္ရတယ္ ဆိုၿပီး ပရင့္ထုတ္ထားတဲ့ စာရြက္ေလး ၀မ္းသာအားရ လာေပးသြားလို႔ဗ်။

ေလအိုး ။ ။ ကိုေရႊဂ်ဳိးကလည္ း ေသသြားလည္း ေအးတာေပါ့။ ဘယ္လို ျဖစ္လို႔ ပူပန္ေနရသတုန္း။ ေသသင့္တဲ့ သူ ေသမွာကို မႏွေ ျမာစမ္းပါနဲ႔ဗ်။ ျပည္သူေတြကို
ဒီေလာက္ႏွိပ္စက္ ဒီေလာက္ဒုကၡေပးတဲ့ လူ ျမန္ျမန္ေ သ ေအးတာပဲမဟုတ္လား။ ေလအိုးတို႔ လို သူခိုးဒလန္ လူ႔ငႏြား (အဲေလ …) အဖိုးတန္ ျပည္သူ႔သားေကာင္းေလးေတြ
အနိစၥသေဘာနဲ႔ ကိစၥမ ေခ်ာေအာင္သာ ဆုေတာင္းစမ္းပါဗ် ဟား ဟား ဟား ဟား (ေျပာရင္းဆိုရင္း ပါးစပ္ကို လက္ ျဖင့္အုပ္ကာ ေလအိုး ရယ္ )။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ တိုးတိုးရယ္စမ္းပါဗ်ာ။ ကိုေလအိုး ရယ္သံ က မဂၤလာရွိတဲ့ မနက္ခင္းကို ဖ်ာပံုစတိုးေရာက္ေအာင္ ျမန္ျမန္တြန္းပို႔သလို ျဖစ္ေ နၿပီ။
ေလအိုး ။ ။ ဘယ္က ဖ်ာပံုစတိုးလဲ ကိုေရႊဂ ်ဳိး။ ေလအိုးသိ တာ ေလအိုးတို႔ ေဂၚလီေခတ္ က ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ စိန္ေဂဟာစတိုးတို႔၊ လကမာၻစ တိုးတို႔ေလာက္ပဲ။ ဘယ္က
ဖ်ာပံုစတိုးလဲ။ ဘာေရာင္းတဲ့ စတိုးလဲဗ်။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဟား ဟား အဲဒါ ခက္ တာေပါ့။ ကိုေလအိုး က ေရႊဂ်ဳိးကိုက ်ေတာ့ သတင္းမဖတ္ဘဲ မိန္းမနားပဲ အတင္းကပ္ေနသေလး ဘာေလးနဲ႔ ၊ ကိုေလအို းက်ေတာ့လ ည္း
သတင္းကိုပဲ ထမင္းမွတ္ေနေတာ့ အာဟာရမစံုဘူး (အဲေလ …) ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြ မသိဘူး ျဖစ္ေ နတာေပါ့။ ဖ်ာပံုစတိုးဆိုတာ ဖ်ာေပၚမွာ ေလေဘးထည္အေဟာင္းေတြ
ပံုေ ရာင္းတဲ့ဆိုင္ကို ေျပာတာဗ်။ မသိခ်င္ေယာင္ေ ဆာင္ေနတာမ်ားလား။ ကိုေလအိုးပဲ အၿမဲ၀ယ္၀တ္ေနတဲ့ဥစၥာ ။ ဒီေ၀ါဟာရ ေပၚတာျဖင့္ ေရႊဂ်ဳိးတို႔
အသက္ထက္ ၀က္ေလာက္ေတာင္ ရွိေ ရာ့မယ္။

ေလအိုး ။ ။ ထားပါေတာ့ ကိုေရႊဂ ်ဳိးရာ၊ ေလအိုးက တုိင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္ခ ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ အေစာႀကီး ေတာခိုလာတာကိုးဗ်။ ဒါေတြ ဘယ္သိမလဲ။ ေရႊဂ်ဳိးအသက္
ထက္ ၀က္ေလာက္ပဲရွိရွိ ေလအိုး ရယ္တာနဲ႔ မဂၤလာနံနက္ခင္း ဖ်ာပံုစ တိုးေရာက္တာ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲဆို တာကို လင္းစမ္းပါဦး ကုိေရႊဂ ်ဳိး။ ကိုေရႊဂ်ဳိး ေျပာသလို ဆို
အေတြးအေခၚေဟာင္း အိုင္ဒီယာေဟာင္းနဲ႔ ႂကြ က္တြင္းတူ း (အဲေလ …) လိုဏ္ေခါင္းတူးေနတဲ့ သန္ းေရႊႀကီးကို ဖ်ာပံုစ တိုး ပို႔လိုက္ တာမွ ဟုတ္တုတ္ တုတ္ရွိဥ ီးမယ္။
ဒိတ္ေအာက္ေနတဲ့ အေဟာင္းအႏြမ္း အပုပ္အေဆြးႀကီး မဟု တ္လားဗ်။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဟာ သန္းေရႊႀကီး ကို ဖ်ာပံုစ တိုး ပို႔ရ င္ က်န္တဲ့အထည္ေတြပါ အပုပ္နံ႔ ကူးကုန္မ ွာစိုးလို႔ ဆိုင္ရွင္ေ တြက လက္ခံမ ွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ၀ယ္သူေတြ အလု အယက္
လာမေရြးၾကမွာစိုးလို႔တဲ့ ။ အဲဒ ါေၾကာင့္ မပို႔တာ ဟဲ ဟဲ။ မဂၤလာမနက္ခင္း ဖ်ာပံုစတိုး ေရာက္ကုန္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ကိုေလအို းရဲ႕ အသက္မပါ ရတက္ျဖာေနတဲ့ ရယ္သံေၾကာင့္
မဂၤလာနံနက္ခင္း က်က္သေရကင္းမဲ့ကုန္မယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါဗ်ာ ဟား ဟား ဟား။

ေလအိုး ။ ။ ေတာ္လိုက္ေတာ့ေလ။ ကိုေရႊဂ်ဳိး ေနာက္ေနတာနဲ႔ပဲ ကိုမိုးသီးရဲ႕ တန္ခိုးႀကီး တဲ့ ဘေလာ့ေ တာင္ ဖ်ာပံုစတိုး ေရာက္ေတာ့မ ယ္။ သန္းေရႊႀကီး ပန္းလိႈင္ေ ဆး႐ံုမွာ
ဆန္႔ငင္ဆန္႔င င္ ျဖစ္ေ နတဲ့အေၾကာင္း ကိုမိုးသီးဘေလာ့မွာ ဘယ္လိုေရးထားသလဲ ဆိုတာ ေျပာျပစမ္းပါဦးဗ်။

ထိုစဥ္ ေရႊဂ်ဳိးတေယာက္ ထိုင္ရာမွထကာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေနာက္အိတ္ကပ္ထဲမွ စာရြက္ေခါက္ေလးကို အလ်င္အျမန္ ႏိႈက္ထု တ္လိုက္ေလသည္။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဒီမွာဗ်။ မေန႔က လမ္းထဲက အက္တီ းဗစ္စ္ေ လးတေယာက္ အူယားဖားယား ေျပးလာၿပီး ေပးသြားတာ။ ကိုမိုး သီးဘေလာ့မွာ ဖတ္ရတဲ့ သတင္း ထူးဆို ၿပီး
၀မ္းသာအားရ လာေပးတာဗ်။ ကိုမိုး သီးဆို တာကလည္း ၈၈ တုန္းက ရဲရဲေ တာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး မဟုတ္လား။ ယံု ၾကည္ကို းစားတာလည္း ပါတာေပါ့။

ေလအိုး ။ ။ ဘာေတြေရးထားလို႔လဲ ကိုေရႊဂ်ဳိး။ ေလအို းေတာ့ ဒီမနက္ အိပ္ရ ာထတဲ့အထိ ခေလာက္ဆန္ အေကာက္ ႀကံ (အဲေလ …) အေကာက္မႀကံ အေျဖာင့္အမွန္ေ တြပဲ
လႊင့္တဲ့ ဘီဘီစီ၊ ဗီြအိုေအ၊ အာရ္အက္ဖ္ေအတို႔မွာေတာ့ သန္းေရႊ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ျဖစ္တဲ့သတင္း လႊင့္သြားတာ မၾကားမိပါလား။ ဖတ္ျပစမ္းပါဦး ဘာေတြေရးထားလို႔လ ဲ။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဒီလို ကိုေလအိုး “ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတေယာက္ အိႏၵိယက ျပန္လာကတည္ းက ေသြး တိုး၊ ႏွလံု းနဲ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါမ်ဳိးစံု ျပန္ထၿပီး ေဆး႐ံုကို
အေရးေပၚတက္ေရာက္ေနၿပီဆုိတဲ့ သတင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္က တည္းက က်ေနာ္တုိ႔ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယအစာမ်ားကို စားသံုးလာတဲ့အတြ က္ ကိုလ က္စေရာေတြ တက္ၿပီး
ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါကို ခံစားေနရတယ္လို႔ အတြင္း သတင္းမ်ားအရ သိရတယ္ ” တဲ့ ကိုေလအိုးရ။

ေလအိုး ။ ။ ဟာ ဒီလိုဆို ကိုမိုးသီး ဘေလာ့က သတင္းေထာက္ေတြ တယ္ေတာ္တာေပါ့ ကိုေရႊဂ ်ဳိး။ ဘီဘီစီ၊ ဗီြအိုေအတို႔ မရတဲ့ သတင္းကို ရွာရွာ ေဖြေဖြ
တင္ဆက္ႏိုင ္တယ္ဆိုေတာ့ ကိုမုိး သီးတို႔ သာ အသံလႊင့္ဌာနေထာင္ႏိုင ္ရင္ ၀က္၀က္ကြဲပဲ ေနမယ္ဗ်ဳိ႕။ က်ဳပ္တို႔ျပည္ သူေတြအတြ က္ အားကို းစရာ သတင္းဌာနတခု တိုးလာတာေပါ့။
ဒီလိုအေရးႀကီ းတဲ့ သတင္းမ်ဳိး ကို သတင္းဌာနႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဘီဘီစီ၊ ဗီြအိုေအတို႔ ရေအာင္မ လိုက္ႏိုင ္တာ ေတာ္ေ တာ္ကို ညံ့လြန္းပါတယ္ဗ်ာ။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဒါတင္မကေသးဘူး ကိုေလအိုး ။ ဆက္ဖ တ္ျပဦးမယ္ အင္း ... ဘာတဲ့ ... ေအာ္ ... ဒီလို ဒီလို ... “ထူးျခားတာကေတာ့ အရင္က သူ က်န္းမာေရး အသည္း အသန္္
ျဖစ္ေ နၿပီဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚတိုင္း သူဟာ မီဒီယာမွာ ထြက္ထြက္ျပရေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ သူ မထြက္ ျပႏိုင ္တာ တပတ္ေက်ာ္ေ နၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္
သံတမန္ေတြက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္သံေတြက ပိုၿပီး ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တ႐ုတ္ သံေတြ မၾကာခဏ ၾကပ္ ေျပးကို
တက္ေနတာရယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေ န႔ ဆင္ျဖဴပူေဇာ္ပြဲမွာ သန္းေရႊ မတက္ႏိုင္ဘဲ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးကိုပဲ သူ႔ ကိုယ္စား ဆင္ျဖဴကို ကန္ေတာ့ခိုင ္းတာရယ္ေၾကာင့္
အေနာက္တိုင္းသံတမန္ေတြက အေျခအေနေတာ့ ထူးေနၿပီလို႔ဆိုရာမွ ဒီသတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ” တဲ့ ကိုေလအိုးရဲ႕ ။

ေလအိုး ။ ။ ေအးဗ်ာ … ေကာင္းလိုက္တဲ့ ပရယ္စဲန္ေ တးရွင ္း။ ေရးသားတင္ဆက္ပံုက အရမ္းရင္ဖ ိုစရာေကာင္းသလို အေၾကာင္းအရာကလည္း ဘယ္သတင္းဌာနကမွ
မလိုက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါလား။ ဒီလုိ ဆို ဘီဘီစီ၊ ဗီြအိုေအတို႔ကို အေထာက္ အပံ့ေပးေနတာေတြ ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး ကိုမိုးသီ းလိုဘေလာ့မ်ဳိ းကိုပဲ ေပးသင့္တာေပါ့။
ဒီေလာက္ အတြင္းက်က် ခဲရာခက္ဆစ္ သတင္း လုိက္ႏိုင ္တဲ့သူေတြကို ပံုေအာကူညီ သင့္တာေပါ့။ မဟုတ္လား ကိုေရႊဂ်ဳိး။ ဆက္ဖ တ္စမ္းပါဦးဗ်ာ။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ေအးဗ်။ ဆက္ဖတ္ရရင္ ဒီလို ဒီ လုိ “ၾကပ္ေျပးရပ္ကြက္မွာလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြၾကားမွာ သန္းေရႊအလြန္ေခတ္အတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈေ တြ လုပ္ေ နၾကၿပီလို႔
သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြၾကားမွာ အုပ္စုသံုးခု ျဖစ္ေနတယ္။ တန္ခ ိုးအထြားဆံုး အုပ္စုကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေ ဆြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအး၊ ဗို လ္ခ်ဳပ္ေ ၀လြင္တို႔
စစ္၀င္႐ိုးတန္း ဖြဲ႔ထားလိုက္ၾ ကတယ္ လို႔ သတင္းရပါတယ္။ သူ တို႔ကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနတာကေတာ့ ေဒၚႀကိ ဳင္ႀကိဳင္လို႔ ဆိုတယ္ ။ ဒုတိ ယအုပ္စ ုကေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရြႊမ န္းတို႔က တဖြဲ႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ တို႔ေနာက္မွာေတာ့ ဆရာေက်ာင္းတို႔လို စီ းပြားေရးသမားေတြနဲ႔ တတိယအုပ္စ ု ၀င္ ေန၀င္းေမာင္တို႔အ ဖြဲ႔ေတြက
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ တတိယအုပ္စုကေတာ့ သိန္းစိန္၊ ဉာဏ္၀င္းတို႔အဖြဲ႔ ျဖစ္ပ ါတယ္။ သူတို႔က ၾကားအုပ္စုလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။
ၾကားအုပ္စု၀င္ေတြကေတာ့ သူတို႔အခ်င္းအခ်င္း ေျပာဆိုတ့ဲ အခါမွာ ေဒၚႀကိဳင္ႀ ကိဳင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ၊ တင္ေ အးတို႔အုပ္ကို အုပ္ႀ ကီးလို႔ေခၚၾကၿပီ။ ေမာင္ေအးတို႔ကိုေတာ့
အုပ္ေသးလို႔ ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရပါတယ္ ” တဲ့ ကိုေလအိုး ။

ေလအိုး ။ ။ အားပါး … သတင္းဆိုတာ အဲ သလို အတြင္းက်က် လို က္မွေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ့္ႏွယ္ နားေထာင္ရ သမွ်သတင္းေတြ ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္ျဖစ္ေနတာ ဒါေၾကာင့္ကိုး။
ကိုမိုးသီးဘေလာ့လို အားမွမစိုက္ၾကပဲ။ ေတာ္ၿပီ ေတာ္ၿပီ ေနာက္ဆို ေလလိႈင္းေတြကို နားအေညာင္းခံၿပီး နားမေထာင္ေတာ့ဘူး။ ကိုမိုးသီး ဘေလာ့ကိုပဲ တက္ဖတ္ေတာ့ မယ္။
ေလအိုးတို႔က သတင္းဆို အဲသလို လက္ကုန္ႏႈိက္တ့ဲ သတင္းမ်ဳိ းကိုမွ ဖတ္ခ်င္တာ။ ေက်းဇူ းတင္တယ္ ကိုေရ႔ႊဂ်ဳိးရာ။ အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဖတ္ျပတာ။

ေရႊဂ်ဳိး ။ ။ ဟာ … ကိုေလအိုးလည္ း ကိုမိုးသီ းဘေလာ့ရ ဲ႕ သတင္းအေရးအသားမွာ ေမ်ာပါသြားၿပီနဲ႔ တူတယ္ ။ ေရႊဂ်ဳိးလည္း သန္းေရႊ ဂန္႔ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အဲ ဒီသတင္ း
ဖတ္ကာစက ေပ်ာ္တာေပါ့။ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ။ ဒါေပမယ့္ မနက္က်ေတာ့ ေရဒီယိုေတြ အားလံုးမွာ သန္းေရႊႀကီး ေဆး႐ံုတက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေလာက္ေတာင္
ဘယ္သတင္းဌာနကမွ မလႊင့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေရႊဂ်ဳိးလည္ း နည္းနည္းေတာ့ ေတြသြားတယ္ဗ်။

ေလအိုး ။ ။ ဒါကေတာ့ဗ ်ာ။ နအဖ မေကာင္းဆိုး ၀ါးေတြက ေနရာတကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတဲ့ ေခတ္ကိုးဗ်။ က်န္တဲ့ သတင္ းဌာနႀကီးေတြက ကိုမိုး သီးဘေလာ့ က
သတင္းေထာက္ေတြလို အားႀကိဳ းမာန္တက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား သတင္းမလိုက္ၾကတာလည္း ျဖစ္ႏိုင ္တာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ သန္းေရႊ ေသေသ မေသေသ၊ ေသတယ္ ဆိုတဲ့
သတင္းကို ၾကားလိုက္ ဖတ္ လိုက္ရတာကိုက တဒဂၤ မဂၤလာရွိတာပဲ မဟုတ္လား ကိုေရႊဂ်ဳိးရာ။ ကဲ … အိမ္ေရာက္မွပ ဲ အဲသလို အားေဆးေတြ တိုက္ေကြ ၽးေနတဲ့
ကိုမိုးသီးဘေလာ့ကို ဆက္ဖတ္လို က္ဦးမယ္။ ဒါမ်ဳိး မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းေတြပဲ ေလအိုး တို႔က ဖတ္ခ်င္ေနတာ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ “တစကၠန္႔ေလးရဲ႕
ဆယ္ပံုတပံုေလာက္ေတာင္ ေ၀းခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ကိုကို ” ဆိုတဲ့ အိမ္က ခ်စ္ဇနီး ပူပ ူေႏြးေႏြးဆီ ေျပးလိုက္ဦးမယ္။ လစ္ၿပီ ကိုေရႊဂ်ဳိးေရ။

ေျပာေျပာဆိုဆို ေလအိုးတေယာက္ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ရွင ္းဖို႔ေမ့ၿပီး စက္ဘီးေပၚ တက္ခြာကာ ကသုတ္ကရက္ ထြက္ခြာ သြားသကဲ့သို႔ ေရႊဂ်ဳိးလည္ း အိတ္ ကပ္ထဲမွ
ဆယ္ဘတ္ေစ့တေစ့ကို ထု တ္ေပးရင္း တခြက္ဖိုး အေႂကြ းမွတ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံၿပီးသကာလ ဂလိုင္ေခါက္၍ ၀မ္န င္အေပးခံေနရသည့္အလား ဆိုင္ေနာက္သို႔ မေႏွးအျမန္
အေျပးသန္ခ ဲ့ရေလေတာ့သည္တကား။ ။

http://www.khitpyaing.org

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ က်င္းပမည္

ေသာၾကာ, 13 ၾသဂုတ္ 2010

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

ျမန္မ ာႏိုင္ငံမွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္
ျပဳလုပ္မ ယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႔ ၃ လေတာင္ အခ်ိန္မလိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မ ွာ ေရြေးကာက္ပြဲရက္ကို ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ အသိေပးတာလည္း ျဖစ္ပ ါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေ ရာက္အေရြးခံၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကို ယ္စားလွယ္ စာရင္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကေန ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္အတြင္းမွာ နာမည္စာရင္း
တင္သြင္းရမယ္လို႔လည္း ေၾကညာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲထမ
ဲ ွာ ဝင္မၿပိဳင္ေ တာ့ဘူးလို႔ ဆံုး ျဖတ္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း စက္ တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားရမွာ ျဖစ္ပ ါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေတြကို မေန႔ကစတင္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေ နရာမွာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအားလံု း အတြ က္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃၀ လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လႊ တ္ေတာ္ ၂ ရပ္အတြက္ အမတ္ စုစုေ ပါင္း ၆၆၄ ေယာက္ သတ္မွတ္ရာမွာ လည္း ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က ၄၉၈
နဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွ ယ္က ၁၆၆ ေယာက္ ပါဝင္မွာျဖစ္ပ ါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ႏိုင္ဖုိ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ႏိုင္င ံေရးပါတီေပါင္း ၄၇ ခုမ ွာ
ေလာေလာဆယ္ပါတီ ၄၀ ကို ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင ္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိ းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကေတာ့ ဒီတခါ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အားလံု းပါဝင္ခြင ့္ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို
မဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD ပါတီထဲက ေခါင္းေဆာင္ပ ိုင္း တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ သီးျခားပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို မၾကာခင္
က်င္းပေတာ့မ ယ္ဆိုေပမဲ့ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႔ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္ စည္ းရံုးမႈေတြ လုပ္လို႔ မရတဲ့အေပၚမွာလည္း စိတ္ပ်က္ တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ နိုင္င ံေရးပါတီေတြက
ေျပာေနၾကပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မမွ်တရင္ အမ်ဳိး သား သင့္ျမတ္ေရး အက်ဳိးမရွိႏိုင္

By ကုိရန္ႏုိင ္ ၾကာသပေတး, 12 ၾသဂုတ္ 2010

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

အခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးဆုိရင္ ျမန္မ ာႏုိင္ငံမ ွာ ႏုိင္ငံေရးအရ တျခား
တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ မေကာင္းႏုိင္ဘူးလို႔ ႏုိင ္ငံေ ရး သုံးသပ္သူေတြက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အ ျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မ ယ့္ ပါတီတခ်ဳိ႕ကလည္း
ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိႏ ုိင္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိသံေတြ ထြက္ေပၚေနသလို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ ေရးဆဲြထားတာ
ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုေနၾကပါတယ္ ။ အျပည့္အစုံ ကို ကိုရန္ႏုိင ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး ေကာ္မ ရွင္က ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသအလို က္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စာရင္းေတြကို ထုတ္ ျပန္ ေၾကညာလိုက္တဲ့ တခ်ိန္တည္းမွ ာပဲ
ျမန္မ ာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ႏုိင္င ံတကာ အဆင့္အတန္းမီဖို႔ အမ်ားႀကီ း လိုေသးတယ္လို႔ ၀ါရွင ္တန္ဒီစီ အေျခစုိက္ National Democratic Institute
အဖဲြ႕က အႀကီးတန္း အႀကံေပး မက္သ႐ူး ဖ႐ူမ င္ (Matthrew Frumin) က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္အတြင္း က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ
မရွိဘူးဆုိရင္ ျမန္မ ာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္င ံေရးအရ တျခား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းႏုိင္ဘူးလို႔ ဗီြ အိုေအကို
ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ လုံး၀ မရွိတာထက္စာရင္ အခုလုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ရွိတာက မေကာင္းဘူး လား ဆိုတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တုိင္းေတာ့ ႏုိင ္ငံေ ရးအရ ေရွ႕ကို တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္း လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိရင္ေတာ့
တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕အလားအလာက ေကာင္းလာႏုိင္မ ွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီ လို တရားမမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြက ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ လူထုဆႏၵ ကို
အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အခြင့္အေရးကို တားဆီ းလိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပ ါ။”

ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္န ဲ႔ ထိန္း သိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္ း တုိင္းျပည္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္
ေအာင္ျမင္ႏုိင ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူမရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္အတြင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိ းသား ဒီမုိက ေရစီ
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေပၚ လက္မခံႏုိင ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေ ရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ မွတ္ပုံမ တင္ဘဲ သပိတ္ေမွာ က္ခဲ့ၿပီး NLD အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မ တီ တခုလုံး ကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥ ပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ပါတီတခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြအတြ က္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နည္းလြန္းတာ၊ ကန္႔သ တ္မႈေတြ ရွိေနတာ၊
ေထာက္လွမ္းေရး အာဏာပိုင္ေတြက ဖိအားေပး ေႏွာ င့္ယွက္တာေတြအျပင္ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အႏုိင ္ရေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေ နတာေတြေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင ္ဘူးလို႔ ဆုိေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေ၀ဖန္သူေတြကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရ
သက္တမ္းရွည္ေအာင္ ေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပ ေနၾကပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ အေပၚမွာ မက္သ႐ူး ဖ႐ူမ င္ကလည္း ေထာက္ခံပါတယ္။

“ဒီ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပ ိုင္းကို စစ္တပ္အတြက္ပဲ ထားထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း ေျပာထားၿပီးေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒကလည္း ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တုိင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ကို ေနရာေပးတာ အပါအ၀င္ စစ္တပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔
အေထာက္အကူေတြ ေပးေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစိုးရရဲ႕ အာဏာကို စစ္တပ္က ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္း ထားဖို႔ဆုိတာ
ရွင္းေနပါတယ္။ ျမန္မ ာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာ ကို သူတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ အမွန္တ ကယ္ ေရြးခ်ယ္ ဆုံ းျဖတ္ႏုိင္မ ယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဖန္းတီ းဖို႔ ႏုိင္မ ွာ
မဟုတ္ပါဘူး။”

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၄၄၀ ရွိမ ွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေ ျမႇာက္တဲ့ လႊ တ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိ းသားလႊ တ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၂၂၄ ေနရာမွာေတာ့ ၁၆၈ ေယာက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံရ မွာ ျဖစ္ၿပီး ၅၆
ေယာက္ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပ ါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသအလို က္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စာရင္းေတြကို ၾသဂုတ္ လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔က အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြကေန တဆင့္ ထုတ္ ျပန္
ေၾကညာခဲ့တာပါ။ အခုလို ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵန ယ္ေျမေတြကို ျမန္မ ာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေပမဲ့လည္း ေရြးေကာက္ပဲြကို
ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ က်င္းပမယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ ထု တ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေ သးပါဘူး။

မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေၾကညာေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ စုိးရိမ္မႈေ တြ ရွိေနဆဲ

By ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ ၾကာသပေတး, 12 ၾသဂုတ္ 2010

ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS

မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါ အစိုးရထု တ္ သတင္းစာအား ဖတ္႐ႈေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံအခ်ဳိ႕။ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၀။

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

ျမန္မ ာျပည္မွာ ဒီႏွစ္အတြင္း က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဒီကေန႔စၿပီး သတင္းစာေတြကေန ေၾကညာပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပဲြ
ဘယ္ေန႔လုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မေၾကညာေသးပါဘူး ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္စာရင္ ဒီႏွစ္လုပ္မ ယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံေ ရးပါတီေတြ အတြက္
ျပင္ဆင္ခ်ိန္လည္း နည္းၿပီး လြတ္လပ္မႈေတြလည္း နည္းပါးလြန္းေနတယ္လို႔ ပါတီေတြ ေတာ္ေ တာ္မ်ားမ်ားက ညည္းညဴေနၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံ ကို ကိုေက်ာ္ေအာင္လြ င္က
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဒီႏွစ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဓိက ကြာျခားတာကေတာ့ ဒီတခါ မဲေပးတဲ့ အခါ လႊတ္ေတာ္ ၃ ခုအတြက္ ေပးၾကရမွာပါ။ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တခုတည္ းကိုပဲ ေပးခဲ့ရတာပါ။ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေ တြလည္း ၁၉၉၀ ခုႏ ွစ္နဲ႔ မတူပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ
ဥကၠ႒ ဦးသုေ ၀ကေတာ့ အခုတေခါက္ သတ္မွတ္ခ်က္က ပိုရွင္းတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

“၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္တာ နည္းနည္း ကြာျခားမႈရွိတယ္။ ဟုိ တုန္းကေတာ့ လူဦးေရေပၚတည္လို႔ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ ၂
ေယာက္စီပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တခုကုိ ကုိယ္စားလွယ္ တေယာက္ အဲဒီ လုိ ေရြးလုိက္ တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အျမင္ကေတာ့ ဒီပုံစံက ပုိရွင ္းတာေပါ့။ အရင္ပုံစံေတြက ေတာ့
နည္းနည္း ပုိၿပီး ခက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တခုတည္ းမွာ ၂ ေနရာ ခြဲလုိက္ရတယ္ ဆိုေတာ့၊ အခုေ တာ့ ႀကီး သည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တပုံစ ံတည္းပဲ၊
တေယာက္စီပဲ ျဖစ္သြားတာေပါ့။”
မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထြ က္လာၿပီဆိုတဲ့ သေဘာက ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေတာ့ က်င္းပမလဲ ဆုိတာ ေၾကညာမယ့္ရက္ နီးလာၿပီဆိုတဲ့ သေဘာပဲလို႔ အမ်ဳိး သား
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေရွ႕ေန ဦးသိန္းၫြန္႔က သံု းသပ္ပ ါတယ္ ။

“မဲဆႏၵန ယ္ အက်ယ္အ ၀န္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အနည္းဆုံ း ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ေ တြက ေၾကညာေပးရမယ္တဲ့။ မဲဆႏၵန ယ္ ေၾကညာျခင္းဆုိတာ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အခု ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွာ ေၾကညာတယ္ဆုိေတာ့ စက္တင္ဘာလ အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေန႔
က်င္းပမယ္ဆုိတာ ဒီဥပေဒအရ ေၾကညာႏိုင္ပ ါတယ္။ အခုရက္နဲ႔ သတ္မွတ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္န ဲ႔ စာရင္ေတာ့ အခ်ိန္တုိေတာင္းတာေတာ့ အမွန္ပ ါပဲ။”

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ အခ်ိန္တိုေတာင္း႐ံုတင္မက ႏိုင္င ံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လြတ္လပ္မႈပါ နည္းပါးေနတယ္လို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပ ါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ေျပာပါတယ္။

“အခုကေတာ့ Control က အမ်ားႀကီ း လုပ္ေ နတာကိုး။ ေထာက္ လွမ္းေရးကလည္း အၿမဲလုိက္ တယ္။ ဟုိတုန္းကဆုိရင္ အဲဒီလုိ လိုက္တာေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။
ေထာက္လွမ္းေရးကေတာ့ ေစာင့္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး လြတ္လြ တ္လပ္လပ္ သြားလာႏုိင္တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခၚႏုိင္တယ္ ။
ကိုယ္ေျပာခ်င္တာကို ေျပာႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဘယ္ေန႔ အစည္း အေ၀းလုပ္မယ္ ဘာညာ ႀကိဳတင္ၿပီး ေျပာစရာ မလိုဘူးေလ။ အခုကေတာ့ ခြင့္ေ တာင္းေနရတာေပါ့။
အမ်ားႀကီးကြာတာေပါ့။ ”

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမယ့္ ပါတီေတြ အတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းပဲ ေပးထားတဲ့ကိစၥဟာ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းေတြအတြ က္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေ စလို႔ ပါတီအမ်ားစုကေတာ့
သေဘာမက်ဘူးလို႔ NDF ပါတီရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေရွ႕ေန ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုပါတယ္ ။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ ္လို အခ်ိန္မ ်ားမ်ားေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မ ယ့္လူေတြ အေနနဲ႔ သူ႔မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီ းမွာ အခ်ိန္ယူၿပီး စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္တာေပါ့။”

အခုတေခါက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးအတြ က္ ကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းေတြကို တခါတည္း မဲထည့္ရမယ္ ဆို တဲ့ကိစၥကို ျပည္သူေတြ နားလည္
သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပမႈေတြ နည္းေနတဲ့ အေပၚမွာလည္း ဦးသိန္းၫြန္႔က စိုးရိမ္ေ နပါတယ္။

“၄၇ အေျခခံဥ ပေဒတုန္းက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပၿပီးေတာ့ သုံးပတ္ သုိ႔မဟု တ္ တလေလာက္ၾကာမွ လူမ်ဳိးစုလႊ တ္ေတာ္ကုိ က်င္းပတယ္။ အဲေ တာ့ မဲေပးရတဲ့လူေတြ
အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို မဲေပးတယ္ ဆုိေပမဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို သတ္သတ္မဲေပးတယ္၊ လူမ်ဳိ းစုလႊတ္ေတာ္ကုိ သတ္သတ္မဲေပးတယ္ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔မွာ ႐ႈပ ္ေထြးစရာ
မရွိဘူး။

“အခု မဲေပးပုံစ နစ္က ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ ေန႔မ ွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္လည္ း မဲေပးရမယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္လည္ း မဲေပးရမယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတြက္လည္း မဲေပးရမယ္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြက ၅၇,၀၀၀ ထြက္ရွိတဲ့ တုိင္းေဒသဆုိရင္ အဲဒီ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ေနာင္
တုိင္းရင္းသား၀န္ႀကီး ျဖစ္လာမယ့္သူ အတြက္လည္ း မဲတမဲကို သက္ ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားေတြက ေပးၾကရဦးမယ္။

“အဲေတာ့ အခုမဲေ ပးပုံက အင္မတန္ကို ေၾကညာေပးႏုိင္မွ၊ အင္မတန္ လူထုကုိ အသိေပးႏုိင္မွ မဲေပးတဲ့အခါမွာ လူထု သေဘာေပါက္လာမွာ။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက
မဲ႐ုံမွာ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္ကို ဘယ္လိုမဲေပးမလဲ ဆိုတဲ့ ဟာ အခုထက္ထိ ေၾကညာေပးတာေတြ မီဒီယာေတြမွာ က်ေနာ္ေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။”

NDF ပါတီက ေရွ႕ေန ဦးသိန္းၫြန္႔ ရွင္းျပခဲ့တာ ျဖစ္ပ ါတယ္။

ျမန္မ ာျပည္မွာ ဒီႏွစ္ က်င္းပမယ္ဆို တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိမ ွာကို ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေ တာ္မ်ားမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။
ျမန္မ ာစစ္အစိုးရကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သူမွ လာၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကုန္ဖို႔က အခ်ိန္ ၄
လေက်ာ္ပ ဲ က်န္ပ ါေတာ့တယ္။ ဒီ ကာလအတြင္း အမ်ားက ယံု ၾကည္လ က္ခံႏိုင္မ ယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကို ျမန္မ ာ့အေရး
စိတ္၀င္စ ားသူတိုင္းက စိုးရိမ္မႈေ တြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈေ တြ အဆမတန္ ေႏွးေကြး

By မသင္းသီရိ ၾကာသပေတး, 12 ၾသဂုတ္ 2010

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

ျမန္မ ာႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ တပတ္ေလာက္ကစလို႔ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈႏႈန္းေတြ အလြန္ေႏွးေနၿပီး ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ေတြ လည္း အရင္က ထက္ ပုိၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈဖုိ႔
ခက္ခဲေနပါတယ္။ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ရတနာပံု တယ္လီပုိ႔တ္ကေတာ့ အင္တာနက္လိုင္းေတြကို ျပန္လည္ မြမ္းမံေနတဲ့အတြက္ အခုလို လုိင္းေတြ
ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္တာလို႔ ေျပာေပမဲ့ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ဆုိသလုိ ရွစ္ေလးလုံ း အေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ စၿပီး အခုလို ျဖစ္တာလုိ႔ အင္တာနက္ သုံးသူေတြ က
ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီ အေျခအေန အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက ဆက္ေျပာျပေပးမွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကစလို႔ အင္တာနက္လိုင္းေတြ ေႏွးသြားသလို ျပတ္ေတာက္သြားတာမ်ဳိ းထိ ျဖစ္ေ နတာဟာ အခုအခ်ိန္အထိပါလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္
ရန္ကုန္က အင္တာနက္ဆိုင္တခ်ဳိ႕ ပိတ္ထားရတာမ်ဳိးေတြေတာင္ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွသာ လူသုံးမ်ားတဲ့ Gmail နဲ႔ GTalk ေတြေလာက္သာ
အသံုးျပဳႏိုင ္ၿပီး က်န္တဲ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြကေတာ့ လုံး ၀ ဖြင့္လို႔မရေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ လူငယ္တဦး က ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုလို
အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈေ တြ မေကာင္းျဖစ္ေ နသလဲ ဆိုတာကို အရင္က သက္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ ၀န္ေ ဆာင္မႈ ကုမၸဏီက ထုတ္ ျပန္ေ ၾကညာေပမဲ့ အခုတခါေတာ့
တရား၀င္ေ ျပာဆိုတာ ခုခ ်ိန္ထိ မရွိေသးဘူး လုိ႔လည္ း သူက ေျပာပါတယ္ ။

“၈ ရက္ ၈ လ ႏွစ္ပတ္လည္ မတုိင္ခင္မွာ စၿပီးေတာ့ ၇ ရက္ ညေနဘက္မွာ စၿပီး ေႏွးတယ္။ ပထမအပတ္မွာ ဆုိရင္ လုံး ၀ သုံးလုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မ ာျပည္မွာ က GTalk ရယ္၊
Gmail ရယ္၊ Facebook ရယ္ကို အမ်ားဆုံး သုံ းၾကတာ ဆုိေတာ့ ဒီအပိုင ္းေတြကုိသာ နည္းနည္းေလး သုံ းလုိ႔ရေအာင္၊ အဆင္ေ ျပေအာင္ လုပ္ထားၿပီးေတာ့ တျခား Page ေတြကို
ဘယ္ Page မွ ဖြင့္လုိ႔မရေအာင္ သူတုိ႔ လုပ္ထားတယ္ ။ အရင္အေခါက္ေတြကဆုိရင္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အခု တေခါက္ၾကေတာ့
ဘာမွလည္း မတက္ဘူး ၊ Connection တအားေႏွးတယ္ ၊ သုံး လို႔မရတာပဲ ရွိတယ္၊ ဘာမွ ထုတ္ျပန္ခ ်က္ေတြ ဘာေတြလည္ း မရွိဘူး။”
ဒါေၾကာင့္မ ို႔ အင္တာနက္ ၀န္ေ ဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေတာ့ ရွစ ္ေလးလုံး ႏွစ္ပတ္လည္ ကာလမွာ စတင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေျပာေပမဲ့
ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေကာင္းလာမလဲ ဆုိတာေတာ့ မေျပာပါဘူး။ အခုလို ျဖစ္ေနရတာဟာလည္း အင္တာနက္ လိုင္းေတြကို ျပန္လည္မြမ္းမံေနတဲ့အတြက္ အခုလို
လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈေတြ ျဖစ္ေ နတာပါလို႔သာ ရတနာပံုက တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းတဦးက ေျဖပါတယ္ ။

“Server ေတြ Maintenance လုပ္ေနတယ္။ ရတဲ့ေနရာရ၊ မရတဲ့ေနရာေတြ မရ၊ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတာ။ အကုန္လုံ းလည္း မဟု တ္ဘူး ။ အခုေ တာင္မ ွ က်ေနာ္တုိ႔ Service
လွမ္းေမးတာ၊ ဒီဘက္ က ဖုန္းေတြ မႏုိင္ေ တာ့လုိ႔။ လုပ္လို႔မရေတာ့လုိ႔ ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ေျပာလုိ႔ရမလားဆုိၿပီး ေမးထားတာ။ အဲ လို Maintenance လုပ္ေနလို႔ေပါ့ေနာ္၊ လုံး၀
ျပတ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တက္ လုိက္ က်လုိက္ အဲဒီလုိမ်ဳိ း ျဖစ္ေနတယ္တဲ့။”

ဒါေပမဲ့ ျမန္မ ာႏိုင္ငံမ ွာက အမ်ားျပည္သူ စိတ္ ၀င္စ ားမယ့္ ေန႔ရက္ေတြဆိုရင္ အခုလို အင္တာနက္ ဆက္ သြယ္မႈေ တြကို ေႏွးပစ္လိုက္ တာမ်ဳိး၊ ျပည္ပနဲ႔ ဆက္ သြယ္ႏိုင ္မယ့္
ဆက္သြယ္ေရးေတြ အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပ စ္တာမ်ဳိး ရွိေ နၾက ျဖစ္တာမို႔ ဒီတခါလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးေန႔ မတိုင္ခ င္ကတည္းက အင္တာနက္ေတြ ေႏွးေကြးသြားတာ
ျဖစ္တယ္လု႔ိလည္း အင္တာနက္ သံုးသူေ တြက ေျပာပါတယ္။

“သူတုိ႔ သိပ္မ ႀကိ ဳက္ဘူ းဆုိရင္ ပိတ္ပစ္တတ္တယ္ေပါ့။ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူတုိ႔နဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ ပိတ္တ ယ္။ ဥပမာ Myanmar Network ဆိုတဲ့
British Council က Support လုပ္တဲ့ အင္တာနက္ Network တခုဆုိရင္ တုိက္႐ိုက္ ဖြင့္လုိ႔မရေအာင္ သူတုိ႔က ပိတ္ထားတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ ဒီမွာ ဘာမွ မတင္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေ ရးနဲ႔
ပတ္သက္တာလည္း မတင္ ဘူး။ သာမန္ Education တုိ႔ ဘာတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တာပဲ တင္တယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အဲဒ ါကို ပိတ္ထားတယ္။ သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့
အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပိတ္ထားမယ္။ သူ တို႔ကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာမယ့္ အခ်ိန္ဆိုရင္ Connection ကို ခ်ဳံ႕ပစ္လုိက္တယ္။ ဘာမွ သုံးလုိ႔မရေအာင္ လုပ္ပစ္လုိ က္တယ္။
တခ်ဳိ႕အခ်ိန္ဆုိ Connection ကို ေႏွးပစ္လုိက္တယ္။”

တခါ ရက္အတိအက် မေၾကညာေသးေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ္ထဲ က်င္းပေပးမယ္ ဆိုေတာ့ ႏွစ ္ကုန္ခါနီးလာၿပီမို႔ အာဏာပိုင္ေ တြက ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပေတြကိုပါ
အလြယ္တကူ ဆက္ သြယ္ႏိုင ္မယ့္ အင္တာနက္ေတြကိုေရာ တျခား ဆက္သြ ယ္ေရးေတြ အားလံု းကို ပိုမ ိုထိန္းခ်ဳပ္တာေတြ ျပဳလုပ္လာမွာ ေသခ်ာတယ္လို႔လ ည္း ျမင္ၾကပါတယ္။

“ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဖ ုိ႔လည္း မ်ားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ မီဒီယာပိုင္းေတြေရာ၊ အင္တာနက္ပိုင္းေတြေရာ အကုန္ႀကိဳးစားမယ္ ။ မီဒီယာက ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိ တာ
သူတို႔က အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရတဲ့ အပိုင္းေပါ့။ အင္တာနက္ကေတာ့ သိတဲ့ အတုိင္းပဲ။ အဓိ ကေတာ့ အင္တာနက္ကုိ သူတုိ႔ ပိတ္မွာ ပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔ ဘာတုိ႔ ဆုိ ရင္
ေသခ်ာေပါက္ ပိတ္မွာပဲ။”

အင္တာနက္ အသံုးျပဳတဲ့ ရန္ကုန္က လူငယ္တဦး ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မ ာႏိုင္ငံမွာ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တ္နဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT အျပင္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ေတြ က တႏိုင ္ငံလံုးကို အဓိက အင္တာနက္ ၀န္ေ ဆာင္မႈ ေပးေနၾကတာျဖစ္ၿပီး
ရတနာပံုက ရန္ကုန္မွာ လူသုံးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပ ါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ကို ျမန္မ ာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT တခုကိုပဲ ျမန္မာက်ပ္ေ ငြနဲ႔ ေပးေဆာင္ရတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့
ကုမၸဏီေတြကိုေတာ့ FEC နဲ႔ ေပးေဆာင္ၾကရတာ ျဖစ္သလို ျမန္ႏႈန ္းျမင့္ေပၚ မူတည္ၿပီးလည္း ေပးေဆာင္ၾကရပါတယ္။ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ ပိတ္ပင္ထားတဲ့
သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို ဖြင့္မ ၾကည့္ရဆိုတ့ ဲ စာေတြကပ္ၿပီး အထူး သတိေပးထားသလို အင္တာနက္ ဆိုင္ေ တြကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတြက အၿမဲေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးေနတာလည္း ျဖစ္ပ ါတယ္ ။

ျမန္မ ာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ ါသမားေတြ၊ သတင္းသမားေတြကို ဖမ္း ဆီးေထာင္ခ် အေရးယူတဲ့ ႏိုင္င ံမို႔ ကမၻာ တ၀န္း သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း လြတ္ လပ္မႈ အဆိုး၀ါးဆံုး ၁၀
ႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မ ာႏိုင္ငံဟာ ထိပ္ဆံုးစာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္ပ ါတယ္။ ျမန္မ ာႏိုင္ငံထဲမွာ သတင္းသမားေတြဟာ ေန႔စ ဥ္ အာဏာပိုင္ေတြက အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ဳိ းေတြ၊
မထင္ရင္ မထင္သလို အျပစ္ေပး စစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတာမို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခ ြင့္ကို အဖိႏွိပ္ဆံုး ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္တယ္လို႔
ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခ ြင့္ အဖြဲ႔ႀကီ းေတြက ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုေနတာလည္း ျဖစ္ပ ါတယ္။

BlackBerry ဖုန္းေတြ ပိတ္ပစ္မယ္လုိ႔ အိႏၵိယ သတိေပး

By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန) ၾကာသပေတး, 12 ၾသဂုတ္ 2010

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

BlackBerry မုိဘုန္းဖုန္း ထုတ္လုပ္သူေတြ အေနနဲ႔ အခုလကုန္ပုိင္းမွာ အီးေမးလ္ အပါအ၀င္ လက္ကုိင္ဖုန္းက တဆင့္ ခ်က္ခ်င္း စာသားပုိ႔တာေတြကုိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈခြင့္
ျပဳရင္ျပဳ၊ မျပဳရင္ လုပ္ငန္းလုပ္ပုိင္ခ ြင့္ ရပ္ဆုိင္းခံရမယ္လုိ႔ အိႏၵိယ အာဏာပုိင္ေ တြက သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

အိႏၵိယ အစုိးရရဲ႕ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရ ာ စုိးရိမ ္မႈေ တြကုိ BlackBerry ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူေတြ အေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာျခင္း မရွိရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္င န္းေတြကုိ
ရပ္ဆုိင္းပစ္မ ယ္လုိ႔ အစုိးရပုိင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြ ၾကာသပေတးေန႔က ေတြ႕ဆုံ စည္းေ၀းခဲ့ၾက အၿပီးမွာ အခုလို ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာတာပါ။

BlackBerry ဖုန ္း ထုတ္လုပ္တဲ့ Research In Motion ကုမၸဏီအေနနဲ႔ Encrypted Message လုိ႔ေခၚတဲ့ မူရင္းကုိ ပုံဖ ်က္ၿပီးပုိ႔တဲ့ စာသားေတြကုိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈခြင ့္ျပဳဖုိ႔
ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကုိ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အဲဒီလုိမွ ခြင့္မ ျပဳဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အီးေမးလ္နဲ႔ လက္ ကုိင္ဖုန္းကတဆင့္ တုိ က္႐ုိက္ စာသားပုိ႔တဲ့ လုပ္င န္းေတြ ရပ္ဆုိင္းခံရမႈနဲ႔ တရားဥပေဒအရ
ရင္ဆုိင္ရ ႏုိင ္တယ္လို႔ အိႏၵိယ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြက ေျပာပါတယ္။

BlackBerry ဖုန ္းမွာ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းပညာေတြဟာ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြ ၀င္ေ ရာက္ၾကည့္႐ႈလုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သမားေတြက ဒီဖုန္းေတြ ကုိ
အသုံးျပဳႏုိင ္တယ္ လို႔ စုိးရိမ္ေနၾကတာပါ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕ကုိ ၀င္ေ ရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ မုိဘုိင္း လ္နဲ႔ ဆက္သြ ယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု ကတဆင့္ ဆက္သြယ္ တဲ့ Satellite ဖုန္းေတြကုိ
အသုံးျပဳခဲ့ၾ ကတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေရျပားကင္ဆာေရာဂါ ကုသႏုိင္ဖြယ္ နည္းလမ္းေတြ႕ရွိ

By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန) ၾကာသပေတး, 12 ၾသဂုတ္ 2010

ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

 Digg
 Facebook
 StumbleUpon
 Yahoo! Buzz
 del.icio.us

လူေတြကုိ အစာအဆိပ္သင့္ေစတယ္လုိ႔ အမ်ားက လက္ခံ သိရွိထားတဲ့ ဘက္တီးရီး ယား ပုိးေတြကတဆင့္ လူကုိ ေသေစႏုိင ္တဲ့ အေရျပားကင္ဆာကုိ ကုသႏုိင္တဲ့နည္း ကုိ
အီတလီ ေဒါက္တာေတြက စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ႂကြက္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ထဲကုိ Salmonella ဘက္တီးရီး ယားပုိးေတြ ထုိးသြင္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ ခံႏ ုိင္ရ ည္စြမ္းအား ရပ္တန္႔သြားၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင ္တဲ့ ဆဲေတြကုိ
သတ္ပစ္လုိက္တာ ေတြ႕ရတဲ့အေၾကာင္း အီ တလီႏုိင ္ငံ မီလန္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ဥေရာပ အႀကိတ္အခဲမ်ားဆုိင္ရ ာ သုေတသနဌာနက သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ႂကြက္ေတြမွာ Melanoma ဆုိတဲ့ အဆုိး ဆုံး ကင္ဆာေရာဂါ တမ်ဳိးနဲ႔ ႀကီ းထြားလာေအာင္ အရင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီးမွ သိပၸံပညာရွင္ေ တြက အခုလုိ စမ္းသပ္ခ ဲ့ၾကတာပါ။

Melanoma ကင္ဆာကုိ ေစာေစာစီးစီး စမ္းသပ္ေ တြ႕ရွိခဲ့ရ င္ ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မကုသဘဲထားရင္ အဲ ဒီ ကင္ဆာေရာဂါဟာ ခႏၶာကုိယ္ တခုလုံးကုိ
ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Salmonella ပုိးကုိ ေဆးထုိ းအပ္န ဲ႔ ထုိးသြင္း လုိက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ႂကြက္ေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါပုိး ပ်ံ႕ႏွံ႔မ ႈက ရပ္သြားတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ေျပာပါတယ္ ။ ဒီေတြ ႕ရွိခ်က္က
တခ်ိန္မွာ ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖ ုိ႔ အလားအလာေကာင္း တခုလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီနည္းအတုိင္း လူ သားေတြမွာ စမ္းသပ္ခ ြင့္ရဖုိ႔ ဆရာ၀န္ေတြက ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပါတယ္။ သူ တုိ႔ရဲ႕ ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိခ ်က္ကုိ Science Translational Medicine ဆုိတဲ့ မဂၢဇ င္းမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

http://www1.voanews.com/burmese/news/

ဥကၠာပ်ံ ၊ဥကၠာခဲ မ်ား ႏွင့္ ၿဂိလ္သိမ္ ၿဂိဳလ္မႊာ းမ်ား အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေၾကႊက်မႈ ကို ယေန ့ည ျမင္ေတြ ့ရမည္
August 13, 2010 Freedom News Group Leave a comment Go to comments

Perseid meteor shower lights up the sky

ဥကၠာပ်ံ မ်ား အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေၾကြက်မႈ ကို အယ္ (လ)ဘားမား ျပည္နယ္ဥ္ ေသာၾကေန ့ မနက္ အရုဏ္တက္ ခ်ိန္ ျမန္မာစံေ တာ္ခ်ိန္ ေသာေၾကာေန ့ညေန ငါးနာရီ ခန္ ့တြင္
ျမင္ေ တြ ့ရစဥ္

ကမာၻ ေျမ သက္တမ္း တစ္ေ လွ်ာက္ သတၱမအႀကိမ္ေ ျမာက္ ဟု ယူဆ ႏိုင္သည့္ ဥကၠာ ၊ဥကၠာခဲ
မ်ား မိုးသီးမိုးေပါက္ ကဲ့ သို ့ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ေၾကြက်မႈ ကို ယ ေန ့ည မွ စ၍ ကမာၻ ့ အေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ
မ်ား၏ ေန၀င္ခ်ိန္ ႏွင့္ ေသာၾကာေန ့ေ နထြက္ခိ်န္မ်ားတြင္ ၎ အာရွတိုက္ ႏိုင္ငံမ ်ား တြင္ ေသာၾကာေန ့
ညေန ေန၀င္ခ်ိန္မွ စ၍ ၎ ၾကည့္ ရႈ ႏိုင္သည္ ဟုအေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အကာသ သိပၸံ ႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီး
ယား တကၠသိုလ္ နကၡတ ေဗဒ ေလ့လာ ေရး ဌာန တို ့မွသတင္းထုတ္ ျပန္ထား သည္ ။
ရာသီဥတု သာယာေကာင္းမြန္ၿပီး ေကာင္းကင္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရသည့္ အခ်ိန္ ဥ္ ေကာင္းကင္တြင္
ဥကၠာခဲ မ်ား ႏွစ္ရ ာထက္ မနည္း တစ္ၿပိဳင္န က္ ေၾကြက်မႈ ကို ေတြ ့ျမင္ ႏိုင ္သည္ ဟု ဆို သည္။

ထိုကဲ့ သို ့ဥကၠာ ခဲမ်ား အစုလိုက္ အၿပံဳက္ ေၾကြ က်မႈကို လူ သား တို ့ေတြ ့ျမင္ရျခင္းသည္ ကမာၻ ပတ္လမ္း
ေၾကာင္း အနီး သို ့ သက္ တမ္း ႏွစ္သန္း ေပါင္းမ်ာစြာရွိၿပီ ျဖစ္သည့္ ၁၀၉ p / Swift Tuttle အမည္ရွိ ၾကယ္
တံခြန္ အိုႀကီး အနီး သို ့ေရာက္ရွိ သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုၾကယ္ တံခြန္ ႀကီး ကို ၁၈၆၂ ခုႏ ွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန ့က အေမရိကန္ အာကာသ ႏွင့္ နကၡတ ပညာရွင္
ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Lewis Swift ႏွင့္ Horace Parnell Tuttle တို ့ ႏွစ္ ဦးက ေတြ ့ရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Swift Tuttle
ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ Swift Tuttle မွ လြင့္ထက
ြ ္ လာသည္ ၿဂိဳလ္ပဲ့ မ်ား သည္ ကမာၻ ့ေ လထု အတြင္း ၀င္ေရာက္
စဥ္ ဖိအား ႏွင ့္ အရွိန္ ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ မ်ား ထြက္ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥကၠာပ်ံ မ်ား သည္ ကမာၻ ့ေလထုထဲ သို


့တစ္နာရီ လွ်င္ ၁၈ မိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္း ၀င္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို သို ့အစုလိုက္ အၿပံဳ လိုက္ ဥကၠာပ်ံ မ်ား ေၾကြက်စဥ္ ေကာင္းကင္ယံ သည္ ရုတ္ျခည္ း လင္းထိန္သာြ းမည္
ျဖစ္သည္။ၾကည့္ရႈ လို သူမ်ား သည္ အေရွ ့ေျမာက္ အရပ္ ကို ေဒသ စံေ တာ္ခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီ ေက်ာ္ ၊ညသန္း
ေခါင္ ေက်ာ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အာရုဏ္ဦး မတိုင္ခင္ မ်ား တြင္ ၾကည့္ ရႈ ႏိုင ္သည္ ဟု နာဆာမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ျမန္မ ာ ႏိုင္ငံ ဥ္မ ူ ထိုကဲ့သို ့ၾကယ္ေၾကြသ ည္ ဟု ေခၚသည့္ ဥကၠာ ပ်ံမ်ား ေၾကႊက ်သည္ ကို ေတြ ့ရ ပါက တိုင္းျပည္
ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ၊ ထင္ရွာ း ေက်ာ္ၾကား သူမ်ား ေသဆံု း က်သည္ ဟု အယူရွိသည္။

Sift – Tuttle သည္ ေန ကို တစ္ပ တ္ ပတ္ ရန္ အတြက္ ၁၃၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္သည္။ ထို ၾကယ္ တံခြန္ ၏ တိမ္တိုက္အနီး
သို ့ကမာၻ ၿဂိဳလ္ အနီးဆံု းေရာက္ရွိ သြားသည္တြင္ ေရခဲ ၊ၿဂိဳလ္ပဲ့ မ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန ္ ့မ်ားက ကမာၻ ့ ေလထုထဲသို ့ေရာက္
ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

၎ ၏ ပင္မ ပတ္ လမ္းေၾကာင္း မွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေလေထာင္ ေက်ာ္ကတည္းက ေသြဖီလာခဲ့သည့္ Swift Tuttle
ကမာၻ ၿဂိဳလ္ အနီး သို ့ေနာက္ ဆံုး ၀င္ေ ရာက္ ခဲ့သည့္ အခိ်န္ မွာ သီေပါမင္း ပါေတာ္ မူရန္ ႏွစ္ ႏွစ္ အလိုတြင္ျဖစ္သည္ ။

ႏိူ၀င္ဘာ ၇ ရက္ မတိုင္ခင္ အေၾကြး ဆပ္ရ န္ ဆိုသည့္ စာမ်ားကပ္

Friday, August 13, 2010

စစ္အစိုးရ ဦးစီးက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ရက္အား ေၾကညာအၿပီး တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ရွိ


စားေသာက္ဆိုင္၊ကုန္ေျခာက္ ဆိုင္ ႏွင့္ ကုန္သည္ အခ်ိဳ ့ က ႏိူ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန ့မတိုင္ခင္
အေၾကြးေပးရန္ အတြက္ ၎ တို ့ ထံမွ ပစၥည္း သို ့မဟုတ္ ေငြေၾကးေခ်း ယူထားသူမ်ား ကို
အသိေပးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိုကဲ့သို ့ေၾကႊ းေတာင္းစာမ်ား ကပ္ၿပီး သတိေပးထားသည့္ ျဖစ္ရ ပ္ ႏွင ့္ ပတ္သက္၍


လမ္းမေတာ္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ တစ္ဥ ီး ကိုေမးၾကည့္ရန္ “အေပၚထပ္က
ေရဒီယို နားေထာင္တယ့္ ဆရာကီး က တို ့အေရး ျဖစ္မယ္ေျပာတယ္ ခုႏ ွစ္ရ က္ ေန ့က်ရင္
ဒါေၾကာင့္ ေၾကြးေတာင္းစာ ကို ကပ္ထား တာ ၊၀ လည္းရွိစုမဲစု ေလးေတြ ပါသြားလို ့မျဖစ္ဘူး ဟု ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို ့ေၾကႊ းေတာင္းစာမ်ား ခ်က္ျခင္းကပ္ၾကျခင္းမွာ အခ်ိဳ ့က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္


NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိသည့္ အေၾကႊး အာဏာလႊဲမေပးသည့္ စစ္အစိုးရ အား ကို ေက်ေအာင္ဆပ္ရန္ ဆိုလိုသည့္ သေဘာ
ဟု လည္း ဆို ၾကသည္ ။အခ်ိဳ ့ ဆိုင္မ်ား ဥ္လည္း ေအာက္တိုဘလ ကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကြးဆပ္ရ န္
ဟု ေရးသားထားသည္။

တာေမြေလး ရွိ ကုန္ေ ျခာက္ဆိုင္ ပိုင္ရ ွင္ တစ္ဦးက မူ “အေဒၚက ဘာသေဘာနဲ ့မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ေရြးေကာက္
ပြဲက်ရင္ ဆိုင္ေလး တစ္ပ တ္ေလာက္ ပိတ္ျခင္လို ့အေၾကြ းခ်ထားတဲ့ သူ ေတြ ကို သတိေပးတဲ့ သေဘာပါ ဟု
ေျပာသည္။

ထို ေၾကႊးေတာင္းစာမ်ား သည္ ယေန ့နံန က္ တြင္ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ ေၾကျငာၿပီး ကတည္းက
ျပည္သူမ်ားက ၾကိဳ တင္ စီစဥ္ ထားျခင္း မရွိဘဲ တံု ့ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေဗဒင္ ဆရာ တစ္ဦးက ေျပာရင္ ေတာ့ အရွည္ၾကီး ဘဲ ဂမၻီရ သေဘာေတြ ပါတယ္
ၾကြက္ေပါတဲ့ အိမ္မ ွာ ၾကြက္ေေရာင္းရန္ ရွိ သည္ ဆိုတဲ့ စာ ကိုကပ္ေတာ့ ၾကြက္ေတြ မရွိ ေတာ့ သလိုပဲ။ ဒီစာက
ဒါေတြက က စနည္းနာ တဲ့ လူ ကို ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္နဲ ့ မင္းကို မင္းကိုသတိေပးတဲ့ သေဘာေတြ ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဥ ီးက မူ စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျပည္သူ က ယံုၾ ကည္တယ္ ဆိုတာ အျပည့္အ ၀
ေျပာလိုက္တာ ပဲ ဟု ဆိုသည္။
http://freedomnewsgroup.com/

UDP ပါတီ နာယက လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေက်ာခိုင္း


August 13, 2010 Freedom News Group Leave a comment Go to comments
4
0
မဲေပးပါ

ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ၏ နာယက တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးညိဳထြန္း သည္ သူ၏


မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအရ ရုပ္ရွင ္ ရိုက္ကူးမႈ ဒါရိုက္တာ လုပ္င န္းမ်ား ကို ဦးစားေပး
လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရ န္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ပါတီ၏
နာယက အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ လိုက္ သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဦးညိဳထြန္း သည္ ၁၉၈၈ ခုႏ ွစ္ ဒီမိုကေရစီ ေရး အတြက္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွာ းမႈ မ်ား
တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ ္ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ ္ ထိ အက်ဥ္းေထာင္ ထဲ တြင္ ေန ထိုင္
ခဲ့ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ မွ ဥကၠဌ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
သည္ လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ သီတင္း ပတ္ အတြင္း က စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္
တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ သည္ ဟု ေ၀ဖန္ ကာ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ ခဲ့ သည္။

စစ္အစိုးရ မွ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ပါတီ မ်ား ႏွင့္ ႏိုင ္ငံေ ရး အက်ဥ္းသား
ေဟာင္းမ်ား အား စစ္အစိုးရ မွ နည္းမ်ိဳးစံု သံုး၍ ဖိႏွိပ ္ ကန္ ့သတ္ မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီမ်ား
အေနျဖင့္ မတရားမႈ မ်ားၾကံဳေတြ ့ေနရသည္။

ဦးညိဳထြန္း သည္ သွ်ိဳညိဳထြန္းသိန္း ဆို သည့္ အမည္ ျဖင့္ ရုပ္ရ ွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယို ဒါရိုက္ တာ
တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသည္ ။

ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္၊ ဦးၾကည္ေမာင္၊ ထူး အိမ္သိမ္ တို ့၏ ကြယ္လန


ြ ္ျခင္း အမွတ္တရ ေျခာက္ႏွစ္ ျပည့္ ပြဲမ်ား ကို က်င္းပမည္
August 12, 2010 Freedom News Group Leave a comment Go to comments
5
0
မဲေပးပါ

ထူးအိမ္သင္၊ဆရာႀကီ း မင္းသု ၀ဏ္ ႏွင့္ ဗိုလ္မႈးၾကည္ေမာင္

ျမန္မ ာစာေပ နယ္မွ ေခာတ္စမ္း စာဆိုပညာရွင္ ႀကီး တစ္ဥ ီး ျဖစ္သည့္ ဆရာမင္းသု ၀ဏ္ ၊ ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီေ ရးတြင္ တက္ၾကႊစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကာနယ္(ဦး)ၾကည္ေမာင္ ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ႏွင့္ ဂီတပညာရွင္
ထူးအိမ္သင္ တို ့ကြယ္လြန္ျခင္း ေျခာက္ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္ တရ ကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ ့မ်ား တြင္
က်င္းပသြား မည္ ဟု Freedom News Group မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန ့က ကြယ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီး မင္းသု ၀ဏ္ ကြယ္လြန္ျခင္း
ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ ကို ဆရာႀကီ း ၏ မိသားစု၀ င္မ ်ား ေနထိုင္ သည့္ လွည္ းတန္း ေဇယ်ာသီရိလမ္း
သေျပညိဳ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သကဲ့သို ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ အျခားစာေပပညာ ရွင္မ ်ား ႏွင့္
စာဖတ္၀ိုင ္းမ်ားက လည္းက်င္း ပမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဦးၾကည္ေမာင္ ၏ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္


အမွတ္တရ ကို ၾသဂုတ္ လ ၁၇ ရက္ေန ့ဥ္ ဗဟန္းရွိ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္က
ဦးၾကည္ေမာင္ ကြယ္လြန္ ျခင္း သံုးႏွစ ္ျပည့္ က်င္းပၿပီး ေနာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္
ႏွင့္ အဖြဲ ့မွ ေလာင္စ ာဆီ က်ဆင္းေရး ဦးေဆာင္အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ ကာ ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပ ခဲ့သျဖင့္
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ ၁၄ ရက္ေန ့တြင္ ကြယ္ လြန္ ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္ ႏွင့္ ဂီတပညာရွင္
ထူးအိမ္သင္ ၏ ေျခာက္ႏွစ ္ျပည့္ အမွတ္တရ ကို လည္ း သူ၏ မိသားစု အပါအ၀င္ ဂီတမိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္
သူ၏ပရိတ္သတ္မ်ား က ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေ လးၿမိဳ ့မ်ား တြင္ က်င္းပမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္ ။

ထူးအိမ္သင္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏ ွစ္တြင္ ခုႏွစ ္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀သည့္ နာရီေပၚမွ မ်က္ရည္စက္မ်ား အယ္ (လ)
ဘမ္ အပါအ၀င္ ေတးအယ္ (လ)ဘမ္ ၁၆ ခုခ န္ ့အား ထုတ္ေ ၀ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ကြယ္လြန္ ခဲ့သည့္ ထို သံုးဦးသည္ ျမန္မ ာ လူအဖြဲ ့အစည္း အေပၚ ၎တို ့တတ္
စြမ္းရာျဖင့္ တစ္နည္းတစ္ဖ ံု အက်ိဳးျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ယခုထက္ တိုင္ ေႏွာ င္းတသသ ရွိၾကသည္
ဟုနာမည္ ေက်ာ္ေတးေရး ဆရာ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆရာႀကီး မင္းသု ၀ဏ္သည္ အမ်ိ ဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္ း
ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီး မင္းသု ၀ဏ္ ၊ဗိုလ္မႈး ၾကည္ေမာင္ ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ထူးအိမ္သင္ တို ့ ၏ အုတ္ဂူမ ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့
ေရေ၀း သုသာန္ ဥ္ ယွဥ္တြဲ တည္ရွိသည္။

Friday, 13 August 2010

ဒီကုလားကားၾကည့္ျပီးမွ ရုုပ္ရ ွင္ရ ိုက္ပါ


ေမာင္ရစ္
ၾသဂုုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၀

စာက မိုင္အကယ္ ဒမီစိန္ကို ဦးတည္ျပီး ေရးရမွာပါ။ သူက ျမန္မ ာ့ရ ုပ္ရွင ္ တိုးတက္ဖို႔ အလြန္ေစတနာထားျပီး
ကိုရီးယားကားေတြကို မ်က္ေစာင္းထိုးတဲ့စာေတြ အလြန္ေရးတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းက “အရုုဏ္ဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာ”
ဇာတ္ကားကိုေတာ့ မ်က္စိလ ွ်ံသြားတယ္။ ဘာမွ မေျပာလိုက္ဘူး။ ျပည္ပက အင္တာနက္ေလာကမွာ ပလုုံစီေ နတာ သူက
အင္တာနက္နဲ႔ မီးျပတ္တဲ့ ဗမာျပည္ထဲမွာ ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ ဘယ္ သိလိုက္မလဲေလ။ ျပည္ပက ရုုပ္ရ ွင္ခ ်စ္သူေတြကလည္း
အင္တာနက္ေပၚမွာ ဖရီးၾကည့္လိုက္ရ လို႔သာ ဆူပြက္ကုန္ၾ ကတာပါ၊ မီးပ်က္ေနသူ ျမန္မာျပည္တြင္းသူေတြက ဘယ့္ႏွယ္မွ
မေနလိုက္ဘူး။
အဲဒါနဲ႔ပဲ ေရဒီယိုေတြ၊ အင္တာနက္ေတြမွာ ေျပာစရာေတြ ရကုုန္တယ္ ဆိုေတာ့ ေမာင္ရစ္ကလည္း ရာသီစာ
၀င္ေရးရတယ္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔ရယ့္။ အံမယ္ … စစ္အစုုိးရ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသမားေတြကလည္း အစီရင္ခ ံစာေတြ အေတာ္
ေရးတင္လိုက္ရတယ္ ဆိုပဲ။ ျပည္ပက ျမန္မ ာေတြကဲ့သို႔ ေရ၊ မီး၊ အင္တာနက္သာ မွန ္မွန ္လာမယ္ ဆိုရင္
စစ္၀ါဒျဖန္႔ခ ်ိေရးသည္ အေတာ္ ခရီးေရာက္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းက ရုုပ ္သံလႊင့္စ က္ရုံေတြရဲ့ အရိပ္ကို ေက်ာ္သြားတာနဲ႔
ေရျပတ္၊ မီးျပတ္၊ တယ္လီဖုံးျပတ္ တဲ့ အာဏာစက္ေအာက္မွာ တီဗီက လႊင့္တာေတြက ထင္သေလာက္
ခရီးမေရာက္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေလ။
ေျပာခ်င္တာက ကုုလားကားေလး တကား ေကာင္းလြန ္းလို႔ လက္တို႔ခ်င္လို႔ ဒီစာေရးတာပါဗ်ာ။
ျမန္မ ာကားကလည္း ဟိုတခါ အိမ္က ကေလးေတြ ဆူလိုက္ ကတည္း က မၾကည့္ေတာ့ပါဘူ း။ ဘယ့္ႏွယ္ …
အေဖတို႔ကားေတြက အသံ အက်ယ္ ၾကီး ေအာ္ဟစ္ ဆူပူ ငိုယို ရယ္ေမာ ခုုန္ေ ပါက္ေနတာခ်ည္းပဲ လို႔ ရႈတ္ခ်ခံထားရေတာ့ ျမန္မ ာကားၾကည့္ခ်င္ရင္ အသံတိတ္ၾကည့္ရ တယ္၊
ေအာ္ … ငါတို႔ ျမန္မ ာေတြ ေလဒီဂါဂါလို ၀တ္တတ္ေနၾကျပီပဲေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းၾကီး က ေဆးေတြကြာေနေသာ္လည္း ေဟာ္တယ္ ၾကီးေတြ က တယ္ခမ္းနားပါကလားေပါ့။
အသံတိတ္ၾကည့္ေတာ့လည္း ဗဟုု သုတေတာ့ ရတာပါပဲေလ။ ထားပါေတာ့။
ၾကည့္ေစခ်င္တဲ့ကားက ၂၀၀၆ ခုုႏ ွစ္က အိႏၵိယျပည္ တင္သာမက ျပည္ပမွာ ပါ ၀က္၀က္ကဲြ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ Rang De Basanti (အ၀ါေရာင္နဲ႔ ခ်ယ္ …) ဆိုတဲ့ ကား။
ကုုလားကားမ်ား ထုုံးစံအတိုင္း သီခ်င္းဆို တယ္၊ ကတယ္ ၊ ငိုတယ္ ၊ ရန္ျဖစ္တယ္၊ သတ္ျဖတ္ လက္စားေခ်တယ္ ၊ တက္ၾကြ လန္းဆန္း ရႈတ္ေထြးပါတယ္။ သို႔ ေသာ္ …
သူျပသြားတာက အိႏၵိယ ျပည္ၾကီးရဲ့ အတိတ္က လြတ္လပ္ေရးတို က္ပြဲနဲ႔ ယခုု ပစၹဳပၺန္ ႏိုင္ငံေ ရး ျခစားပ်က္စီးမႈေတြကို ယွဥ္တြဲ ႏႈိင္းယွဥ္ ျပသြားတာပါ။
သူတို႔ကုလားျပည္ၾကီး အေၾကာင္းကို တကၠသိုလ္ လာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဂႏၶီၾကီ းေလာက္ သိ တဲ့အခ်ိန္မ ွာ
သူတို႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္န က္ကိုင္ေ တာ္လွန္ေရးသမားေတြ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေၾကာင္းကို သူတို႔က ျပန္ေ ျပာျပပါတယ္။ ဘာသာေရး ေသြးကြဲမႈေတြက ို
ေျပာျပပါတယ္။ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၊ အိႏၵိယ ကြဲျပားသြားပုုံေတြကို ေျပာျပတယ္။ ခုုခ ်ိန္မွာ အာရွရ့ဲ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားတဲ့
ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ၊ လူတန္းစား၊ ဇာတ္ခြဲျခားမႈေတြ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္ းျပည္မွာ လူေတြက
ႏိုင္ငံေရးတို႔ လူမႈေရးတို႔ကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္း၊ တကိုယ္စာအေရး၊ မိသားစုုအေရးကိုသာ အာရုုံစ ိုက္ လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊
သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ေ ၾကာင္း ပြင့္ပြင ့္လင္းလင္း ေျပာပါတယ္။
တေလာက ေခတ္စားတဲ့ သန္းၾကြယ္ေသေဌး ေမာင္ဖိုးေခြး (Slum Dog Millionaire) ကုုလားကားေလာက္ ၾကည့္ဖူး တဲ့ ေမာင္ရစ္ကို ေက်ာင္းသားေတြက အထက္ပါ
ကားန႔ဲ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ အဲ ဒီကားကို ၾကည့္လိုက္ေပါ့ တဲ့ ။ သူတို႔ ကုု လားျပည္က ေရေပၚဆီနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔ ကို လိုနီေခတ္
ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြနဲ႔ ဆုုံေပး၊ စုုေပး၊ လိပ္ျပာသြင္းေပးလိုက္တဲ့ ဇာတ္ကားပါ တဲ့။
ဟုုတ္ပါ့ဗ်ာ … ၾကည့္မိတဲ့ ခဏမွာ ၃ နာရီေလာက္ ရင္သတ္ရႈေ မာရပါတယ္။ ကုုလားလို ေျပာေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာတန္းထိုးပါတယ္။ ဇာတ္ညႊန္း ဇာတ္လမ္း
အလြန္ ေကာင္းပါတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်င္သူမ်ားလည္း သည္ လိုဇာတ္ကားမ်ဳိး ကို ၾကည့္ ျပီး ျမန္မ ာဇာတ္သြင္းျပီး ရိုက္ လို႔ အလြန္ကို သင့္ေတာ္ပါတယ္။ တင္သန္းဦး မဦးခင္
ေမာင္မ်ဳိးမင္းတို႔ ခ်ဳိတူးေဇာ္တို႔ အရင္ ျမန္မ ာမႈျပဳၾကမွ ေတာ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။ ေရွးက ဘိုးဘြားေတြ အသက္စြန ္႔ျပီး အရယူေပးခဲ့တဲ့ လြ တ္လပ္ေ ရးဟာ အာဏာရူးေတြ၊
စီးပြားေရးသမားေတြ လက္ထဲမွာ စုုတ္ျပတ္သတ္ေနျပီး လူငယ္ေတြကလည္း စိတ္ကုန္ေနခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကို ျပည္သူေတြအားလုုံး ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင ္တဲ့ လြတ္လပ္ပြ င့္လင္း မ
ွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုနည္ းနဲ႔ ဆြဲတင္မ ွာတဲ့လဲ … ဒါ က ေမးခြန္းပါ။ ရုုပ ္ရွင ္ကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္းသစ္မ ႈေတြနဲ႔ ေပါက္က ြဲထားတယ္ ။ အရင္းအႏွီးက
အေမရိကန္ေ ဒၚလာ ၅ သန္း၊ ျပန္ရတာက သန္း ၃၀ ျပန္ရတယ္ တဲ့။
ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လူငယ္ေတြဟာ ထာ၀ရ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြပါ။ အျမဲတန္း မိုက္မဲတဲ့ သူေတြပါ။ သူတို႔အ တြက္ထ က္ သူတို႔ ထက္
ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈတခုုခု အတြက္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာဖို႔ တိုက္ပြဲ ၀င္ဖ ို႔ ေရွ႔တန္းကေန ခ်ီတက္သူေ တြ ျဖစ္တယ္ ဆို တာကို ျပသြားပါတယ္ ။ ဟစ္ေဟာ့ပ္အကေတြ
အသားကပ္ေဘာင္းဘီေတြ၊ ဟင္းခ်ိန္းေတြ ၊ နားကပ္ေ တြနဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ အခ်ိန္တခုုေရာက္လာတာနဲ႔ ၀ုုန ္းကနဲ ႏိုးထျပီးေတာ့ မတရားမႈေတြကို တိုက္ထုတ္
ေတာ္လွန္ေတာ့တာပဲ။ အာဏာရွင ္ေတြ အလုုိက်၊ စီးပြားေရးသမားေတြ အလုုိက် အျပစ္မ ဲ့တဲ့ အကာအကြယ္မဲ့ တဲ့ အားနည္းတဲ့ ျပည္ သူလူထု အေပၚမွာ သစၥာေဖာက္တဲ့အလုုပ္က ို
သူတို႔မလုုပ္ဘူး ဆို တာကို အဲသည္ ရုုပ္ရွင ္က ျပသြားပါတယ္။
တိ္ုင္းျပည္ၾကီးကို ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ဘာမွ မလုုပ္ဘဲနဲ႔ ေဘးက ထုုိင္ျပီး ေလ်ာက္ေျပာမေနနဲ႔တဲ့။ ၀င္လုပ္ၾကပါတဲ့ ။ စစ္တပ္ထဲ ၀င္၊ ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီထဲ၀င္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့
အခမ္းက႑ေတြအသီ းသီးမွာ ရတဲ့ေနရာက ၀င္ျပီး လုုပ္ၾကဖို႔ သာ ရွိတာပဲ တဲ့။ အဲလို မလုုပ္ၾကဘဲသာ ေနၾကရင္ ဘာျဖစ္ကုန္မွာ လဲ … ေနာင္မ်ဳိးဆက္ သစ္ကေလးေတြ ထပ္ျပီး
အေသခံၾကရဖို႔သာ ရွိတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ သူတို႔ ကေလးေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ အေသခံျပီး တိုက္ပြဲ ၀င္ ေတာ္လွန္ၾကတဲ့ သံသရာ ဘယ္ေတာ့မ ွာ ရပ္မွာ မဟုုတ္ပါ …
ကဲ … အဲသည္ ကုလားကားၾကည့္ျပီး ရုုပ္ရွင ္ ရိုက္ခ်င္ ရိုက္ေပါ့ဗ်ာ။ မရိုက္ႏိုင္ရင္လည္း မရိုက္ဘဲ ေနေပါ့ ဟုုတ္လား။
(အညႊန္း - http://en.wikipedia.org/wiki/Rang_De_Basanti )

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ ေၾကညာၿပီ၊
ေနာက္ ၃ လ အၾကာတြင္ လုပ္မည္ဟု ဆုိ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ဝဝ၁

ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁ဝ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္က


ေတြ႔ရေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဓာတ္ပုံ-AFP)

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ (၂၀၁၀၊ ၁၁ လပုိင္း၊ ၇ ရက္ေန႔၊ တနဂၤေ ႏြေန႔) တြင္ က်င္းပမည္ဟု ျမန္မာ့အသံက ယေန႔ ေၾကညာသည္။

“MRTV 4 က အခုပ ဲ ေၾကညာသြားတယ္ ။ ႏုိ ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ တ့ဲ။ ေရဒီယုိမွာ လည္း ေၾကညာေနတယ္ ” ဟု ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားမ်ားက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လက္ရိွ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အျပင္းအထန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ၂၀၀၈ လူထုဆႏၵခံယူပဲြက့ဲသုိ႔ပ င္ ယခုႏွစ ္
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ၎တုိ႔သာ အျပတ္ အသတ္ အႏုိင္ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖ ြယ္ရိွသည္ဟု အမ်ားက ယူ ဆထားသည္ ။

ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွာ းသူ အမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အယုံအၾကည္ မရိွသျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္လုိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕က ၀င္ေ ရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ ။

ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ တခ်ဳိ႕တြင္ အႏုိင္ရပါက လႊတ္ေတာ္အ တြင္း ေနရာ ရႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏ ုိင္မည္ဟု သူတုိ႔က ဆုိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္
နာမည္ပ်က္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ၎တုိ႔က အာသီသ ရိွၾကသည္။

ဤအေတာအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ေနရာအျပည့္ ရရိွရန္


လုပ္ေဆာင္ေ နေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏ အစီအစဥ္အရ စစ္အရာရိွ အမ်ားအျပား ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဘဲ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အလုိ အေလ်ာက္ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ရာခုိင ္ႏႈန္းအားျဖင့္ ဆုိလွ်င္
ထုိလႊတ္ေတာ္တြင္ မုိးက်ေရႊကုိ ယ္ တပ္မ ေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီ းတုိ႔၏ ႀကိ ဳတင္ စီစ ဥ္ထားခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဖဲြ႔မည့္ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ သမၼတ ျဖစ္လာမည့္သူမွာ စစ္ေရးအေတြ႔အႀက ဳံ ရိွဖ ူးသူ သုိ႔မဟု တ္ လက္ရိွ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္သည္။

အင္အားအႀကီး ဆုံး ႏုိင ္ငံေ ရး အဖဲြ႔ ျဖစ္သည့္ NLD က ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ထားသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ထင္ရွာ းသည့္ ႏုိင ္ငံေ ရးသမား
တဦးျဖစ္သူ ကုိျဖဳိးမင္းသိန္းက ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားကုိ ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အယုံအ ၾကည္ မရိွဟု သူက
ဆုိသည္။

http://www.moemaka.com/

ေရႊးေကာက္ပြဲကို ႏို၀ဘၤာလ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေက်ညာ

8/13/2010
Adjust font size:

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္က ယေန႔တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ ေက်ညာသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင ္ငံပ ိုင္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္သံလိုင္းမႇ တစ္ဆင့္ ယေန႕ (ၾသဂတ္စ္လ ၁၃ ) နံန က္က ထုတ္ျပန္ ေက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္ ဥပေဒ ၈ ပါ တာ၀န္ႏႇင့္ လုပ္ပိုင ္ခြင့္ အရ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ႏႇင ့္ နည္းဥပေဒ ၁၆ ( ဃ) တို႔အရ
၁၃၇၂ ခုႏႇစ္ တန္ေ ဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီ းသီး အတြက္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္မ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႏို၀ဘၤာလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ လႊတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ရ ာ သူမ မလႊတ္မွီ တပတ္အလိုတြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ သည္။

စစ္ေတြျမိဳ႕ခံ တဦးအား ေမးၾကည့္ရာ “မနက္က ျမန္မ ာ့ အသံက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ ရက္ကို ထုတ္လႊင့္သြားတယ္လို႕ သိရပါတယ္ ။ လူေတြကေတာ့ သိပ္စ ိတ္ ၀င္စားတဲ့
ပံုမ ရပါဘူး။ ကုိယ္နဲ႕ မဆိုင္သလိုပါဘဲ ” ဟု ေျပာသည္။

ယခု က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္င ံကို စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ ႏွစ္ေ ပါင္း ၂၂ ႏွစ္အတြင္း ဒု တိယ အၾကိမ္ေ ျမွာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။
ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ စစ္အစိုးရမွ က်င္းပေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ဦးေဆာင္ေ သာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၈၅ ရာခိုင္ႏ ုန္းေက်ာ္ အႏိုင ္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း စစ္တပ္ မွ
ေရြးေကာက္ပြဲျပီးပါက စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္မ ည္ဟု ေပးျပီးသား ကတိကို ခ်ိဳးေဖါက္ကာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အာဏာလြဲေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခုတၾကိမ္တြင္ ျပည္သူအမ်ားဆံုး ေထာက္ခံေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နအဖမွ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏ ွစ္ အေျခခံ
ဥပေဒကို အေျခခံျပီး ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာ က္ထားသည္ ။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေ ရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၇ ပါတီ ရႇိျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မႇတ္ပုံတင္ခြင ့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၁ ပါတီအနက္ ပါတီ ၄၀ ကို
မႇတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္၏ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ပါတီ ၀င္အင္အား စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စ ုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္သို႔ တင္ျပထားေသာ ႏိုင ္ငံေ ရးပါတီမွာ ၁၄ ပါတီ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵန ယ္အတြက္ လႊ တ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို ၾသဂုတ္ လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တင္သင


ြ ္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး
သတ္မွတ္ရက္မႇာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း စိစစ္မႈကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မႇ ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇ ယ္ေလာင္း
အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ႐ုပ ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္မႇာ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္က ေက်ညာသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးပြဲတြင္ ပါတီ ၉၃ ပါတီက ကိုယ္စားလႇယ္ေပါင္း ၂၂၀၉ ဦးႏႇင့္ တစ္သီးပုဂ ၢလ ၈၇ ဦး တို႔
၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဖမ္းဆီးသစ္မ်ား ျမန္မာ့ေရတပ္မွ ဘဂၤလာေဒခ်္သို႕ တင္ပို႕

8/13/2010
Adjust font size:

-------------
ေမာင္ရမၼာ
-------------
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ သစ္ပ ုတ္ေတာင္ ေရတပ္စခန္းမွ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဖမ္းဆီထားေသာ သစ္မ်ားကို သစ္ေမွာ င္ခိုသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး တဘက္ႏိုင ္ငံ
ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ တင္ပို႕ ေနေၾကာင္း မ်က္္ျမင္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေဒသခံ တဦးက “ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေရႊညိဳ ေက်းရြာ ကေန ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သစ္တန္ခ်ိန္ ၆၀ ကို သစ္ပ ုတ္ေတာင္ ေရတပ္စခန္းက ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ကို လြန္ခဲ့တဲ့
ရက္အနည္းငယ္ကဘဲ တင္ပို႕ လိုက္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိ သစ္မ်ားကို သစ္ပ ုတ္ေတာင္ ေရတပ္စခန္းက ဒု အရာခံဗိုလ္ ကိုကို လြင္နဲ႕ ရဲေဘာ္ ၂ေယာက္မွ ေရႊညိဳေက်းရြာ မွ လြန္ခဲ့ေ သာ လကုန္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ ။

“သစ္တန္ ၆၀ ကို လြန္ခဲ့တဲ့ လကုန္ပ ိုင္းက သိမ္း ယူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပ ါတယ္ ။ အဲဒီ သစ္ေတြကို ေရတပ္ စခန္းမွာ စုပံုထားျပီးေတာ့ အခုေတာ့ ဘဂၤလာကိုသြားတဲ့ သစ္ဘု တ္ ေတြနဲ႕
ေမွာင္ခို တင္ပို႕ လိုက္ျပီ ျဖစ္ပ ါတယ္။ ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံကေတာ့ သူ တို႕ ကိုယ္က်ိ ဳးအတြက္ ခြဲေ ၀ အသံုးျပဳၾကမွာ ျဖစ္ပ ါတယ္ ”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ သိမ္းဆည္ းခံရေသာ သစ္တန္ ၆၀ မွာ ကညင္၊ စကား၀ါ သစ္မ်ားျဖစ္ျပီး ဘဂၤလာေဒခ်္႕ တြင္ ေစ်းေကာင္းေကာင္းရသျဖင့္ ေမွာင္ခို ေရလမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္
တင္ပို႕ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေက်ာက္ျဖဴ သစ္ပ ုတ္ေတာင္စခန္းမွ ျပည္သူမ်ားထံမွ သစ္မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီ း သိမ္းယူျပီ း မၾကာခဏ ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ တင္ပ ို႕ေနေၾကာင္းကို
ဇင္ကၽြန္းေက်းရြာ သား တဦးကလည္း ယခုကဲ့ သို႕ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဇင္ကၽြန္းေက်းရြာ ကို ေရတပ္သားေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ လက ေရာက္လာျပီး ရြာမွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႕ စုထားတဲ့ သစ္ေ တြကို တဘက္ႏိုင ္ငံကို တင္ပို႕မယ့္ သစ္ေ တြဆိုပီး
စြပ္စြဲ သိမ္းယူသြားပါတယ္။ ရယက အဖြဲ႕ ၀င္ တဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္သန္းရဲ႕ အိမ္ေဆာက္ဖို႕ စုထားတဲ့ ပ်ဥ္းကတိုး သစ္ေတြ ကို သိမ္းယူ သြားခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေဆာက္ဖို႕
စုထားတဲ့သစ္ေ တြျဖစ္တဲ့အတြ က္ ပ်ဥ္ခ်ပ္ ေတြလည္းပါတယ္။ အဲ ဒီသစ္ေ တြဟာ အိမ္ေ ဆာက္ဖို႕ သစ္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေရတပ္ကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းတဲ့ အခါ
အဲဒီသစ္ေတြက ေရတပ္စခန္းမွာ ရွိမေနေတာ့ဘဲ ေရတပ္ အရာရွိေတြက ဘဂၤလာကို သစ္တင္ပ ို႕တဲ့ ေမွာ င္ခို သစ္သမားေတြကို ေရာင္းလိုက္ ျပီလို႕ သိရပါတယ္။ ”

ယခုကဲ့သို႕ ေက်ာက္ျဖဴ သစ္ပ ုတ္ေတာင္ ေရတပ္ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ စခန္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေ သာ သစ္မ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိ ဳးျပ သိမ္း ဆည္း ေနမူမ ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ေက်ာက္ ျဖဴ ခယက၊ မယက ႏွင့္ အေနာက္ပို္င္းတိုင္း တိုင္ းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းေအးထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္ “ကုန္းမွာ ဆိုေက စပ္တပ္၊ ျမစ္မွာ ေရတပ္၊ ျမင္သမွ် အရာ သိမ္းကာယူေက --ရခိုင္သားမွာ ဘ၀ပ်က္ေလ ဘ၀ပ်က္ ”
ဟု ကဗ်ာဖြဲ႕ကာ ကေလးငယ္မ်ား သီဆုိေနၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္ ။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ပတ္စပို႕ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ၅ ဦး ဒကၠားတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ

8/13/2010
Adjust font size:
-------------
ေမာင္ေအး
-------------
ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေ ဆာင္ျပီး ႏိုင္င ံျခားသို႕ထြက္ခြာ ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမန္မ ာႏိုင္ငံမွ
မူဆလင္ လူငယ္ ၅ ဦးကို ဘဂၤလာ ရဲတပ္ဖ ြဲ႕က ဒကၠားျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဇူလိူင္လ ၁၁ ရက္ေန႕က
ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ ။

ဖမ္းဆီးခံရ သူမ်ားမွာ ဇာေဟအာလာမ္ (၂၂) ႏွစ ္၊ မိုဟာမတ္ကာေယ့ရ္ ၂၇ ႏွစ ္၊ေရာ္ခ်ီးဒူလႅာ ၂၀၊ အာမိန ္ ၂၂
ႏွစ္ႏွင့္ေဟာဆန္းမိုဘာရက္ ၂၂ ႏွစ ္တို႕ျဖစ္ျပီး သူတို႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လာေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲက
ေျပာသည္။

သူတို႕ ၅ ဦးကို ဒကၠားျမိဳ႕ အူ တိုရာ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိေသာ Shovo International at Ashkona ဟုိတည္ကို
ရဲက ဗုဒၶဟူး ညေနက ၀င္ေ ရာက္ စီးႏွင္းစဥ္ အခန္း အမွတ္ ၅၀၆ ႏွင့္ ၅၀၇ တို႕မွ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးစဥ္အ တြင္း ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင ္ငံကူး စာအုပ္ ၅ အုပ္အျပင္ အေမရိကန္ေ ဒၚလာ ၆၀၀ ကိုလည္း သိမ္းဆည္း
ရမိခဲ့သည္။

ယခုဖမ္းဆီးခံရ သူမ်ားမွာ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ေအးဂ်င္းတခု၏ အကူအညီကိုယူျပီး ႏိုင္င ံကူး လက္မွ တ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

သူတို႕ ၅ ဦးကို ကူညီေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင ္ငံသား ေအရွာဖ္ ၂၅ ႏွစ ္ႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင ္ငံသား အာဒမ္ဇီ ၂၈ ႏွစ ္ တို႕ကိုလည္း သူတို႕ႏွင ့္အတူ ရဲက ဖမ္းဆီ းခဲ့သည္ ။

ျမန္မ ာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ မူဆလင္မ ်ားကို ျမန္မ ာ့ စစ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားျခင္းကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား
တိုင္းျပည္မ်ားသုိ႕ ထြက္ခြာ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕သို႕ ထြက္ခြာလာၾကျပီး ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင ္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဘဂၤ လာမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံျခား
တိုင္းျပည္မ်ားသို႕ ထြက္ခြာ သြားလာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း RNDP ကို ေကာ္မရွင္က စြပ္စြဲ

8/12/2010
Adjust font size:

-------------
ေမာင္ေအး
-------------
ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ RNDP မွ အရွင္ပ ညာစာရ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင ့္ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည့္ အျပင္ ျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို လက္ခံ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အတြ က္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္မွ
RNDP ကို စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ စြပ္စ ြဲမူကို ျပည္နယ္ ေရြးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႕မွ RNDP မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင ္တိုင္းရင္းသားမ်ား
တိုးတက္ေရးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ မေန႕က ညေန ၅ နာရီေလာက္မွာ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ျမနဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ တို႕က ေခၚေတြ႕တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ ဦးခိုင္ျပည္စိုး
သြားေတြ႕ပါတယ္။ သူ တို႕ေျပာတာကေတာ့ အရွင္ပညာစာရ ဖမ္းဆီးခံရ ျပီး လူ ၀တ္လဲလို က္တဲ့ အေပၚ ပါတီက သေဘာထား ထုတ္ျပန္တာနဲ႕ ျပည္ပ မီဒီယာေတြကို
လက္ခံေ ျဖဆိုတာေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္တယ္လို႕ စြပ္စ ြဲေျပာဆိုပါတယ္။”

ထို႕ကဲ့သို႕ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုစြပ္စ ြဲကို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေခ်ပ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သူ က ေျပာသည္။

“ဒီကိစၥက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ တရား ၀င္ႏ ိုင္ငံေ ရး ပါတီ အဖြဲ႕ အစည္း တခုရ ဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လမ္းေၾကာင္းထဲကေန
ကြ်န္ေ တာ္တို႕ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေ တာ္တို႕ကို ဥပေဒခ်ိဳး ေဖာက္တယ္ ဆိုျပီး စြပ္စ ြဲလို႕မရပါဘူးလို႕ ေခ်ပခဲ့တယ္” ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ျပည္န ယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ RNDP မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ ေဒသခံ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမူ အရ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရွင္ပညာစာရ ဖမ္းဆီး လူ ၀တ္လဲခံလိုက္ရသည့္ ေနာက္ပိုင ္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တို းတက္ေရး ပါတီမွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕ေန႕စြဲျဖင့္ ပါတီသေဘာထား
ေၾကာျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ ဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ ေက်ာင္းမွ သိမ္းဆည္း သြားသည့္ သမိုင္း ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္း၌သာ ထိမ္းသိမ္း ျပသထားရန္၊ အရွင ္ ပညာစာရအား
တရားစစ္ေ ဆးရာတြင္လည္း ျမန္မ ာႏိုင္ငံသား တဦး၏ ရပိုင္ခ ြင့္ႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးရရွိရ န္၊ ေက်ာင္းတိုက္မွ ကေလးမ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ သြားသည့္အတြ က္ လမ္းခရီးတြ င္
မနာမက်န္းျဖစ္ျပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရ ာ ရုပ္ပိုင ္းဆိုင္ရ ာ အားငယ္မႈမ်ား ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကို မိမ ိတို႕ အေနျဖင့္ စိုးရိမ ္မိေ ၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေက်ညာခ်က္ကို ျပည္ပ ေရဒီယိုမ်ား အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖၚျပခဲ့သ ျဖင့္ RNDP ကို ယခုကဲ့သို႕ ေခၚယူ ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု
စြပ္စြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင ္အမ်ိဳးသား ပါတီတခုမ ွ အရွင္ပညာစာရ ဖမ္းဆီးခံျခင္း အပါအ၀င္ ရခိုင္သမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကို စစ္အာဏာပိုင ္မ်ားက သိမ္းဆည္းမူႏ ွင့္
ရခိုင္ကေလးငယ္မ်ားကို နယ္ေ ၀းပို႕ မူ အေပၚ တရား၀င္ ေက်ညာခ်က္ထုတ္ျပန္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားက လြန္စြာ ႏွစ ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွာ းမႈ ေပၚေပါက္

8/12/2010
Adjust font size:

------------
တာကလူး
------------
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ ပါတီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾ ကရန္
ျပည္သူမ်ားအၾကား လံႈေဆာ္ တိုက္တြန္း သည့္ လက္ ကမ္း စာေစာင္မ်ားႏွင့္ နံရ ံကပ္ ပိုစတာမ်ား ျဖန္႔ေ၀သည့္ လႈပ္ရ ွားမႈတစ္ခု ယခုရက္ပိုင္း
အတြင္း ေပၚေပါက္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

“စစ္ကၽြန္သက္ဆိုး ရွည္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္က်င့္ၾက” “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္အတူ


ဆန္႔က်င္ၾက” စသည့္ စာတန္းမ်ား ပါသည့္ နံရံကပ္စ ာမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို အမည္မသိသူမ်ားက ယခုလ (၆)ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တင
ြ ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚတြ င္ ျဖန္႔ေ၀
လႈပ္ရွာ းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ မ်ားတြင္လည္း ဆက္တို က္ ျဖန္႔ေ၀ လႈပ္ရွာ းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေ နေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ယခုကဲ့ သို႔ ေျပာသည္ ။

“ဒီလ (၇)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင ္းမွာပဲ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င့္ တဲ့ ပိုစတာေတြ လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရဲ႕ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ပဲ ေတြ႔ခဲ့ ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္သူေတြက လုပ္သြားသလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိရပါဘူး။ ခုအခ်ိန္ထိ ဒီေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ၾကက္တိန္ေ က်းရြာ အုပ္စု၊ ပ်ားတြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊
စိုင္ၿခံဳေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကပ္သေျပေက်းရြာ အုပ္စု ေတြမွာ လဲ ခုလိုျဖန္႔ေ၀ လႈပ္ရွာ းမႈေတြ ရွိေနဆဲပဲလို႔လဲ ၾကားပါတယ္ ” ဟု ၄င္းေဒသခံမွ ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေ ရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင ့္ အတူဆန္႔က်င္ၾ က” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ လက္ကမ္ း စာေစာင္မ်ားတြင္ “လက္ရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရ န္ မွတ္ပံုတင္ထားၾကသည့္ ႏိုင္င ံေရးပါတီမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼ အာဏာသိမ္းထားသည့္ နအဖ စစ္အစိုးရကို တရား၀င္ စစ္အစိုးရ ျဖစ္လာေအာင္
ျပဳလုပ္ေ ပးမည့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကမကထ ျပဳေနသည့္ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖါက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ ပါတီကိုမွ်
မဲမေပးပဲ ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္၍ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္ ” ဟု ေရးသားပါရွိေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

ေဒသခံ ရဲမ်ားက အဆိုပါ နံရံကပ္ပိုစ တာမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ထိုေန႔မနက္ အတြင္းတြင္ပင္ လာေရာက္ ခြာ ယူ သိမ္းဆည္းမႈမ ်ား ျပဳလုပ္ခ ဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအားလည္း
စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေက်ာက္ျဖဴ ေရႊပန္းထိမ္တန္းမွ ဆိုင္ပိုင ္ရွင္တစ္ဥ ီးကလည္ း ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္ ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပန္းထိမ္တန္းမွာ ရွိတဲ့ ဆိုင္ေတြရဲ႕ တံခါးတိုင္းမွာ ျမင္သာထင္သာတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိုစတာေတြ ကပ္ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကိုလဲ ပစ္ခ ် ထားခဲ့ၾကတာ
ျဖစ္ပ ါတယ္။ အဲဒီေန႔ မနက္ပိုင္း ေစာေစာစီးစီးပဲ ရဲေတြက လာၿပီး ကပ္ထားတဲ့ ပိုစတာေတြကို ခြါယူၿပီး ၊ လက္ ကမ္းစာေစာင္ေတြကိုလဲ ေတာင္းယူ သြားခဲ့ၾ ကပါတယ္ ။ ၿပီး ေတာ့
ဘယ္သူလုပ္ခ ဲ့တာလဲဆိုတာကို ေတြ႔ျမင္လိုက္တဲ့ သူေတြမ်ား ရွိသလားဆိုၿပီး ေမးျမန္း စံုစ မ္းခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ေနာက္ထပ္ ဘာမွေ တာ့ မလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး ” ဟု ေျပာသည္။

ထိုေန႔မွ စ၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ ်ားမွ ေက်ာက္ျဖဴတြင ္ ရဲလံုၿခံဳေရးကိုအထူ း တင္းက်ပ္ထားလိုက္ၿပီ း ၂၄ နာရီစလံုး ကား ၄ စီးျဖင့္ ၿမိဳ႕ကို လွည့္ပတ္ ၾကည့္ရွဴ႕မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေ နေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

၁၉၉၀ ခုေ ရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သည္ NLD ကို အမ်ားဆံုးေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ NLD အဖြဲ႔၀င္မ ်ား အေပၚ သံသယ ျဖစ္ေ နျပီး သူတို႕မွာ ယခုအခါ အထူ း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဴျခင္းကို ခံေ နၾကရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရ ပါသည္။

http://www.narinjara.com/burmese.asp

နမ့္ခမ့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္ကို ႀကံ႕ဖြံ႔ အမတ္ေလာင္း အျဖစ္လ်ာထား


Friday, 13 August 2010 19:17 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင ္း) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၌ ၀င္အေရြးခံမ ည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင ္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းအျဖစ္
ပန္းေဆးေက်းရြာ အုပ္စု ျပည္သူ႔စစ္ေ ခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္အား ေရြးခ်ယ္ထား ေၾကာင္း ေဒသခံႀကံ႕ဖြံ႔ အသိုင္း အ၀ိုင္းက တဆင့္ သိရသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူ႔စစ္ေ ခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား ၾသဂုတ္လ ဆန္းပိုင္းက ရမခတိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ အာင္သန္း ထြဋ္ ကိုယ္တိုင္ ေခၚယူၿပီး
နမ့္ခမ္းႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းေဆးေက်းရြာအုပ္စု ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္

“ဦးေက်ာ္ျမင့္န ဲ႔ ေနာက္ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာေပါ႔။ အဲ ဒါၿပီးေတာ့ ဦးေက်ာ္ျ မင့္


အလွဴေတြ ဘာေတြလုပ္ေ တာ့တာပဲ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အေနနဲ႔ေတာ့ ဘာလႈပ္ ရွာ းမႈမွရိွခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ” ဟု ေဒသခံႀကံ႕ဖြံ႔ႏွင ့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

၎သည္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆးအုပ္စ ုျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္း၌ ပန္ေဆးေက်ာ္ျမင့္ဟု လူသိမ်ားၿပီး နအဖ စစ္အစိုးရ၏ အခြင့္ထူးေပးခံရ သူ
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရ ိွသူ ဟူ၍လည္ း ဂုဏ္သတင္းႀကီးသူ ျဖစ္သည္ ။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ေရြ႕ ေျပာင္းလာသည့္ ခိုလံႈလီ ဆူးလူမ်ိ ဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ပန္းေဆးအုပ္စုတြင္ ေငြေၾကး ဓနျကြယ္ ၀ၿပီး ၾသဇာအာဏာရိွသူ ခိုလံုလီဆူးလူမ်ိဳး
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ယခုလို ဦးေက်ာ္ျမင့္အား ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္း အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခ ဲ့ရျခင္း အေပၚေဒသခံႀကံ႕ဖြံ႔အသင္း ၀င္မ်ား ေက်နပ္မႈ မရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“သူ႔ရာဇ၀င္ကလည္း သိပ္မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံေ ရးလည္းဘာမွမ သိဘူး ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ပါလာတာကို မႀကိဳက္ ၾကဘူ း။ အလုပ္အမႈေ ဆာင္ေ တြပဲ သိတဲ့ကိစၥေ ပါ႔။
ဒီလို ၀င္လာရင္ေ တာ့ ပ်က္ကုန္ၿပီေ ပါ႔” - ဟု ေစာေစာက နီးစပ္သူကဆက္ ေျပာသည္ ။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ႀကံ႕ဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ေဇယ် သုခေက်ာင္းတိုက္၌ သံဃာေတာ္ ၁၀၈ ပါးပင့္ဖိတ္
အလႉဒါနလုပ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ေ န႔က လီဆူးလူမ်ိဳ းစုမ်ား၏ ရိုးရာနတ္ပူေဇာ္ ပသပြဲ ျပဳလုပ္ခ ဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏ ိုင္ရန္အတြက္ နတ္ပူေဇာ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက
ေ၀ဖန္ၾကသည္။
နအဖစစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တိုင္း တစ္ပါးသားမ်ားအေပၚ မွီခိုေ နရာ ျပည္ပတြင္သာမက ျပည္ တြင္းျပည္သူမ်ား တိုင္းတစ္ပ ါးသားမ်ား၏
ဗိုလ္က်ျခယ္လွယ္ျခင္း ခံေနရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမုိကေရစီမေဖာ္ေဆာင္ႏိုင ္ဟု မိုင္းပြန္က်မိုင္း သံုးသပ္


Friday, 13 August 2010 19:09 ေမြေခါ၀္

နအဖစစ္အုပ္စ ု ျပဳလုပ္မ ည့္၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္င ံအတြက္ စစ္မွန ္သည့္ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူလုပ္ႀ ကံခံခဲ့ရေသာ မိုင္းပြန္ေ စာ္ဘြားစ၀္စ ံထြန္း၏သားက ေျပာဆိုပါ သည္။

“၂၀၀၈ နားဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြခ်ည္ းဘဲ ။ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္အတြက္ ေနရာေပးထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုတာ


ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင ္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု စ၀္ေဆဟုမ္က သွ်မ္း သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားသည္ ။

စ၀္ေဆဟုမ္က ၁၉၄၇ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၆၂ ၌ ဗိုလ္ေန၀င္းေဖာက္ဖ်က္လိုက္ျခင္း သည္ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းႏိုင္ရ န္ အစပ်ဳိးလို က္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာဆို ၏။
၎ကျမန္မာႏိုင္င ံ၏အေျခအေနအႏွစ္ခ ်ဳပ္ကို ဤကဲ့သို႔သံုး သပ္ သည္။

 ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္သာရွိေ ၾကာင္း၊ ပထမလူတန္းစားမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ပိုင ္ဆိုင္သည့္


စစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္မ ိသားစုေဆြမ်ဳိးအသိုင္း အ၀ိုင္း၊ ဒုတိ ယလူတန္းစားမွာ ထမင္းေရငဲ့ေ သာက္ ရသည့္ ျပည္သူလူထုဟူ၍ ႏွစ္မ ်ဳိးႏွစ ္စားသာရွိေၾကာင္း
ေထာက္ျပသည္။
 မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစာ္ဘြားေခတ္က ႀကိ ဳး၀ိုင္းသစ္ေ တာအကြက္ ၃၀ ပိုင္းထားၿပီး ကၽြန္းပင္မ ်ားအႏွစ ္ ၃၀ အလွည့္က် တစ္ကြ က္ၿပီးတစ္ကြက္ခုတ္ယူေၾကာင္း၊
တစ္ႏွစ္တစ္ကြက္ခုတ္တိုင္းျပန္လည္အစားထို းစိုက္ပ်ဳိး ေသာေၾကာင့္ အႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာေသာအခါ ခုတ္ယူႏိုင ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထိုကဲ့သို႕စနစ္တက်ခုတ္ယူျခင္း
အခ်ိန္မီျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိး ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တျပည္လံုး သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးေနေၾကာင္းလည္း သာဓက ျပသည္။
 ဒုတိယကမၻာ စစ္မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွႏ ိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္င ံျခားသို႔ဆန္တင္ပို႔မ ႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ရာမွ မဆလ/န၀တေခတ္ေနာက္ပိုင္း
မ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုက ယခင္ကထက္ပို၍တင္ပို႔ႏ ိုင္ ေစရမည္ဟုႀကံဳး၀ါးၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ ်င္းစြာျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအား သီးထပ္စ ိုက္ပ်ဳိးေစေသာ္လည္း
မေအာင္ျမင္ေ ပ။

စ၀္ေဆဟုမ္

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေပၚလစီက်င့္သံုးခဲ့သ ည္ဟု အာဏာရစစ္အုပ္စုက စြပ္စြဲေသာ္လည္း အမွန ္စင္ စစ္မွာ ဗမာဘုရင္မ်ားလက္ထက္က တည္းကပင္
က်င့္သံုးလာခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“တိုင္းရင္းသားအားလံု း စည္းလံု းညီၫႊတ္မႈရ ွိၾကပါ။ တစ္စိတ္တစ္ ၀မ္းတည္း အတူတကြရပ္တည္ ၾကပါ။ ဘယ္သူ ကမွ မိမိလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္ းေပးႏိုင္မ ွာမဟုတ္။
မိမိဖာသာလုပ္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္ ” ဟု စ၀္ေဆဟုမ္က ေျပာပါသည္။

စ၀္ေဆဟုမ္သည္ မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၃၅ တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ မိုင္းပြန္ေ စာ္ဘြားစ၀္စံထြန္း လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ခံရစဥ္တြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။
ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဦးႀကီ းျဖစ္သူ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားစ၀္ခြန္ခ်ဳိႏွင့္ ေနထိုင္ၿပီး ဥပေဒပညာကိုသင္ယူခဲ့သည္။ ၎သည္ ၁၉၆၁ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ေရးဆြဲေတာင္းဆိုရာ၌
အဓိကပါ၀င္ခဲ့ေ သာ ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခ ဲ့ရသည္။ ယခုၾသစေတးလ်ႏိုင္င ံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ ။

လယ္အသိမ္းခံရသည့္ ကခ်င္မိသားစု ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာ


Friday, 13 August 2010 19:06 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

လယ္ေျမအသိမ္းခံရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္ းရိွ ကခ်င္မိသားစု၀င္ ၅၀၀ ခန္႔သည္ အလုပ္အ ကိုင္ရွာ း ပါးၿပီး က်န္းမာေရး လူမႈေရး ပညာေရး က႑မ်ားတြင္
ထိခိုက္နစ္နာေနေၾကာင္း လယ္ အသိမ္းခံရသူ ကခ်င္အမ်ိဳ းသား တစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။
ယုဇနကုမၸဏီ၏ ပေလာပီနံဥ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း အတြက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါရာဇြတ္ ၊ ဘန္ေကာက္ ၊ နမ္ဆာ ၊ ေအာင္ ရာႏွင့္ စြန္လြတ္ရြာ မ်ားမွ ကခ်င္ရြာ သားမ်ားပိုင္သည့္
လယ္ဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ၂၀၀၇ မွ၂၀၁၀ အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကး မေပးပဲသိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“၂၀၀၇ ကေန စသိမ္းတာ၂၀၁၀ မွာ ကုန္သေလာက္ျဖစ္သာြ းၿပီ လယ္လုပ္ကိုင္တဲ့ သူ ၅၀၀ ေလာက္ရိွတယ္ အသိမ္းခံ ရတာက ဧက ၇၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀ ၾကားမွာရိွတယ္
အခုလယ္မရိွေတာ့ က်ေနာ္ လယ္မလုပ္ရ တာ ၂ ႏွစ ္ရိွၿပီ”

“ေနာင္းမွီနဲ႔ တဘန္ရ ြာတစ္ေလွ်ာက္ လယ္လုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ သူရင္းငွား၀င္တယ္။ ေတာထဲ က ဟင္းသီ းဟင္းရြက္ ေကာက္ေရာင္းတယ္။ ရပ္ေ၀းမွာေရႊက်င္စ ားတယ္။
အဲလို ၀မ္းစာအတြက္ရွာ စားေနရတယ္” ဟု ၀ါရာဇြတ္ရြာသား လယ္အသိမ္းခံရ သူက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အိမ္ေထာင္ဥ ီးစီးမ်ားက ရပ္ေ၀းတြင္ ေငြရ ွာထြက္ေနရသျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ေ ရးရြာေရးမ်ား လစ္ဟာမႈရိွေ နၿပီး ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးပညာေရးမ်ား
ထိခိုက္နစ္နာေနရသည္ဟု သူကဆို သည္။

ယုဇနကုမၸဏီ၏ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈအား ရြာ သားမ်ားက နစ္နာေၾကးေပးရန္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ နစ္နာေၾကးေပးမည္ဟု ယုဇနကုမၸဏီက


ကမ္းလွမ္းလာေသာ္လည္း အဆင္ေျပမႈ မရိွေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီလဆန္း ၆ ရက္ေန႔အထိ ရြာ သားေတြကို ေျမယူမလား ေငြယူမလားဆိုၿပီး ေခၚေျပာတယ္။ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကက


ြ ္မႉး ဥကၠ႒နဲ႔ ရဲတစ္ေ ယာက္ႏွစ္ေယာက္ပါၿပီးေတာ့ အခုယူပါ
ေနာက္ဆို မေသခ်ာဘူး မရႏိူင ္ဘူး ခင္ဗ်ားတို႔ ေရွ႕ေနနဲ႔ေတာင္းဆို ထားက ေသခ်ာတာမဟုတ္ဘူး။ အဲလိုမ်ိဳး၀ိုင္းေျပာေတာ့ ယူၾကတာေပါ႔ ”

“ဒါေပမဲ့အဆင္မေျပဘူး၊ ခါတိုင္း လုပ္စားတဲ့ေနရာပဲ ျပန္ေပးပါဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာမေပးဘူး။ အေ၀းေနရာပဲ လိုက္ျပတယ္ ေက်ာက္ရိွတဲ့ေနရာေတြ ေတာင္ႀကိဳေတာင္ၾကားေတြ


လယ္လုပ္လို႔မရတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ေတာ့ အဆင္မ ေျပဘူး။ ေငြက် ေတာ့ တစ္ဧကကို ၅ သိန္းေလာက္ဆံုးရံႈး တယ္။ သူတို႔ကေစတနာေၾကး ဂေသာင္းပဲေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္ ” ဟု
သူက ဆိုသည္ ။

ယုဇနကုမၸဏီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးႏွင ့္ တႏိူင္းၾကား လီ ဒိုလမ္းမေဘးတစ္ေ လွ်ာက္ရိွ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ကို နအ ဖ စစ္အစိုးရထံမွ ၂၀၀၆ က ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ ွမ္းေဒသရိွ ေျမဧက ၄ သိန္းခန္႔ကိုလည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သိမ္း ယူခဲ့ ေၾကာင္း KNG ကခ်င္သတင္း႒ာနက ေရးသားထားသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ ်ားေၾကာင့္ က်ားျဖဴပါတီ သံလင


ြ ္အေရွ႕ျခမ္း၌ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္မလြယ္
Thursday, 12 August 2010 19:34 ေမြေခါ၀္

သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပ ါတီ ေခၚ က်ားျဖဴပါတီသည္ သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းေဒသခံလူထုအား စည္ း႐ံုးရန္ ႏွင ့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္


အလြန္ခက္ခဲေ ၾကာင္း၊ ႀကံ႕ဖြံ႕အမာခံမ ်ားကိုတိုးရန္မလြယ္ေၾကာင္း က်ားျဖဴအသိုင္း အ၀ိုင္းထံမွ ၾကားသိရပါသည္ ။

“က်ဳိင္း တံုၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတ၀ိုက္ရြာေတြမွာ စည္း႐ံုးေရးဆင္းေတာ့ SB ရဲနဲ႔ေ ထာက္လွမ္းေရးက တေကာက္ေကာက္လို က္ ၾကည့္တ ယ္။ ၿပီးရင္ေဒသခံေတြ ကို သြားေမးတယ္ ။
အဲဒါေၾကာင့္ေ ဒသခံေတြလဲ ခပ္ရြံ႕ ရြံ႕ ျဖစ္ၿပီး က်ားျဖဴပါတီနဲ႕သိပ္မပတ္ သက္ရဲၾကဘူး။ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ အရမ္းခက္ခဲတယ္ ” ဟု က်ားျဖဴပါတီ ၀င္တစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။

သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း၌ ပါတီ႐ံုးခြဲဖြင့္ထားေသာ က်ဳိင္းတံု တြင္ ပါတီ ၀င္အေယာက္ ၃၀ ႏွင ့္ မိုင္းျပင္းတြင္ ၄-၅ ေယာက္ ခန္႔သာရွိေ သးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

က်ားျဖဴပါတီ အလံႏွင ့္လိုဂို

“မက္လံုးေပးၿခိမ ္းေျခာက္ခံရလို႔ ရပ္ရြာ အႀကီးအကဲေတြ အရင္ကတည္း က ႀကံ႕ဖြတ္အသင္ း ၀င္ေ တြဆိုေတာ့ အလိုလို ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီ ၀င္ေ တြျဖစ္သြားေရာ။
တျခားပါတီဘက္မယိမ္း ဘို႔ အာဏာပိုင္ေ တြနဲ႔ ႀကံ႕ဖြတ္အႀကီး အကဲေတြကၿခိမ္းေျခာက္ ထားေသးတယ္ ။ သာမာန္ရ ြာသူရြာသားေတြဆို ပိုၿပီးမရဲဘူးေပါ့ ” ဟု
က်ဳိင္းတံုေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပပါ သည္။

က်ားျဖဴပါတီ က်ဳိင္းတံု ဘက္ စည္း႐ံုးေရးမဆင္းမီ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လခန္႔က ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ႀကံ႕ဖြံ႕ ပါတီ ကြင္းဆင္း စည္း႐ံုး၍ ေကာ္မ တီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊
ရြာ သူရြာသားမ်ားအားလည္း အဓမၼပါတီ ၀င္ခ ိုင္းေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာျပပါသည္။

ယခုလဆန္းပိုင္း၌ က်ားျဖဴအမာခံ ၄-၅ ဦး သွ်မ္းလူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ားေနထိုင္သည့္ တာခ်ီလိတ္သို႔ စည္း႐ံုးေရးဆင္းခဲ့ ေသာ္လည္ း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ
လက္ခ်ည္းဗလာျပန္သြားၾကရေၾကာင္း သိရွိရ သည္ ။

တာခ်ီလိတ္၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းၿပီး ပါတီ႐ံုးခြဲမဖြင့္ႏ ိုင္လွ်င္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ မိုင္းယန္း၊ မိုင ္းခတ္၊ မိုင ္းျဖတ္ႏွင့္ မိုင္းေယာင္းဆိုလွ်င္ ပိုမ ိုခက္ခဲေၾကာင္း
က်ဳိင္းတံုပါတီ ၀င္တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

က်ဳိင္းတံု၌ လြတ္ လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ အလားအလာမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေ ရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူတစ္ဥ ီးကလည္း ဤကဲ့သို႔သံု းသပ္သည္ ။

“ႀကံ႕ဖြတ္ကိုႏိုင္ဖို႔ခ က္မယ္။ ႀကံ႕ဖြတ္ဥကၠ႒ဦးသိန္းစိန္က ႀတိဂံတိုင္းမွဴးျဖစ္ခ ဲ့ဖူးေတာ့ က်ဳိင္း တံုမွာႀကံ႕ဖြတ္ပါတီမျဖစ္မေန အႏိုင္ရ ေအာင္လုပ္မ ွာဘဲ။
အႏိုင္ရေအာင္နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပံုရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖ ို႔ အရိပ္အေယာင္မ ေတြ႕ရဘူး ”

မိုင္းတုန္ႏွင့္မ ိုင္းဆတ္ဘက္ေ ဒသခံလူထု ကမူ က်ားျဖဴပါတီကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေ နၾကေၾကာင္း၊ မိုင ္းတုန္၌ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီကိုယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားကေျပာၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီ မိုင္းတုန္လဲ သြားမွာ ပါ။ ဟိုမိန ္းအထိသြားစည္း႐ံုးမယ္ ” ဟု လြယ္လင္က်ားျဖဴပါတီ ၀င္တစ္ဦးက ေျပာျပပါ သည္။
သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပ ိုင္း လဲခ်ားၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂတ္စ္ ၉ ရက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းၿပီး ၁၃ ရက္၌ ပါတီ႐ံုးခြဲဖြင ့္လွစ္ မည္ျဖစ္၏။ ၁၁ ရက္
မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီလည္းဖြဲ႕ စည္းၿပီးျဖစ္၏။ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ နမ့္ဇန္၊ လန္းေခး၊ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္သည္။

http://www.mongloi.org/burmese/

လိုင္စင္မဲ့ကား အျမင့္ဆံုး တန္ဖိုး သိန္း ၁၆၀ဝ သတ္မွတ္ ရာျဖတ္

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔မ ွ စတင္ကာ တရားမဝင္ တင္သြင္း လာေသာ လိုင္စင္မ ဲ့ ယာဥ္မ ်ားအား
ကာလ တန္ဖိုး သတ္ မွတ္ ရာျဖတ္ၿပီး ရာျဖတ္ တန္ဖိုး၏ ၈၅ ရာခိုင္ ႏႈန ္းကို အခြန္ ေပးေဆာင္ ေစကာ တရားဝင္ လိုင္စင္မ ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိသည္ ။ ယင္း ကဲ့ သို႔ လိုင္စင္မ ်ား
ထုတ္ေပး လ်က္ရွိရ ာ ဇူလိုင္ လကုန္ အထိ လိုင္စင္မ ဲ့ ယာဥ္ အစီးေရ ၃၀ ေက်ာ္ အား ကာလ တန္ဖိုး ရာျဖတ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ႏွင ့္ အျမင့္ဆံုး ယာဥ္ တန္ဖိုးအား သိန္း ၁၆၀ဝ ျဖင့္
သတ္မွတ္ ရာျဖတ္ ထားေၾကာင္း တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခု လိုင္စင္ဝင္ဖို႔ ေရာက္လာတဲ့ ယာဥ္ေ တြကို ကာလ တန္ဖိုး ျဖတ္ထားတာ အစီး ေရ ၃၀ ေက်ာ္ သြားၿပီ။ အမ်ားဆံုး လိုင္စင္လာ ဝင္ၾကတဲ့ ကားအမ်ိဳးအစား ေတြကေတာ့
တိုရိုတာ ဆလြန္းနဲ႔ ဗင္ကား အမ်ိဳး အစား ေတြ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေ တြကို ကာလ တန္ဖိုး ျဖတ္ထားတယ္။ လက္ရွိမွာ အျမင့္ဆံုး သိန္း ၁၆၀ဝ နဲ႔ အနိမ့္ဆံုး သိန္း တစ္ရာ အထက္
ျဖစ္တယ္ဟု ၄င္းက ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။ အျမင့္ဆံုး ကာလ တန္ဖိုး ေဈးျဖတ္ ေပးသည့္ ယာဥ္ အမ်ိဳး အစားမွာ ံHilux Surf ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ကာလ တန္ဖိုး ေဈးျဖတ္
ထားသည့္ ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမွာ Jeep ျဖစ္သည္။ ကာလ တန္ဖိုး ေစ်းျဖတ္ျပီးစီး ယာဥ္အစီးေရ ၃၀ ေက်ာ္ထဲမွ အခြန္ ၈၅ ရာခိုင္ႏ ႈန္း ေပးေဆာင္ ၿပီးသည့္ ယာဥ္ အစီးေရမွာ ၁၀
စီး ေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္မ ်ားအား ကာလ တန္ဖိုး ျဖတ္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ ဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မ ာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ ကုန္းလမ္း ပို႔ေ ဆာင္ေ ရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ အေထြေထြ အု ပ္ခ ်ဳပ္ေရး
ဦးစီးဌာန ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဌာန တို႔မွ ကို ယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ ပါဝင္သည့္ ရာျဖတ္ အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိ သည္။ လိုင္စင္မ ဲ့ ယာဥ္၏ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈး၊ ေမာ္ဒယ္
နံပ ါတ္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ ကား၏ တန္ဖိုးကို ရာျဖတ္ အဖြဲ႕မွ သတ္မွ တ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္မ ဲ့ ယာဥ္မ ်ား ကာလ တန္ဖိုး ရာျဖတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကာလ တန္ဖိုး၏ ၈၅
ရာခိုင္ႏ ႈန္းကို အခြန္ ေပးေဆာင္ ေစကာ လိုင္စ င္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ရက္ အကန္႔ အသတ္ မရွိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး လ်က္ ရွိသည္။
ကာလ တန္ဖိုး၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏ ႈန္း အခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏ ႈန္း အထိ ေလ်ာ့က် လာမည္ ဟူေသာ သတင္း မ်ားလည္း ထြ က္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ သတင္း ႏွင ့္
ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ အခု ထက္ထိ ဘာညႊန္ၾကား ခ်က္မွ မရေသးပါဘူး။

ေလာေလာဆယ္ မွာ ေတာ့ အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့က်မယ္ ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူ းဟု ရွင ္းလင္း ေျပာၾကားသည္ ။ ယခင္က လိုင္စင္ ရယူလိုေသာ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားမွ
သတ္မွတ္ တန္ဖိုး၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏ ႈန္း အခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္း အျပင္ ကုန္းလမ္ း ပို႔ေ ဆာင္ေ ရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ယာဥ္စ စ္ေဆးမႈ ဆိုင္ရာ ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ လိုင္စင္
နံပ ါတ္ျပား အတြက္ ေပးေဆာင္ ရေသာ တစ္ဆယ့္ ငါးသိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္က်ပ္ကို လဆန္ း ပိုင ္းမွ စတင္၍ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ ေတာ့ေ ၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္
ေျပာၾကားသည္။
လိုင္စင္ ရယူလိုေသာ လိုင္စင္မ ဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ ်ား အေနျဖင့္ သဃၤန္း ကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္း အခြန္ မ်ား ဦးစီး ဌာန သို႔ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင ္သည္။ ရန္ကု န္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နိမိတ္ ျပင္ပ မွ ယာဥ္ပ ိုင္ရွင ္မ်ား အတြက္ ကိုမူ သန္ လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး ဌာန တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ ်က္ ရွိသည္။

၁၂ . ၈ . ၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္ (UEC) မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္မ ည့္ရက္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႏို၀ င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔တြင္) က်င္းပမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရႇင ္ (UEC) က ယေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္ ဥပေဒ ၈ ပါ တာ၀န္ ႏႇင့္ လုပ္ပိုင ္ခြင့္ကို က်င့္သုံ း၍ သက္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ႏႇင့္ နည္းဥပေဒ
၁၆ (ဃ) တို႔အရ ၁၃၇၂ ခုႏႇစ ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး အတြက္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္း ျပဳလုပ္မ ည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ယေန႔ နံန က္ခင္း သတင္းတြင္ ျမန္မ ာ့ ရုပ ္ျမင္ သံၾကားမွ လည္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲ ဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ ဟု ေကာ္မ ရွင ္ က သတ္မွတ္ (၁၁.၈.၂၀၁၀) ေနတြင္ သတ္မွတ္ ေၾကျငာ ၿပီးေနာက္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္း ျပဳလုပ္မ ည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ထပ္မံေၾကျငာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရႇိ၌ ႏိုင္င ံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ ခြင့္ႏႇင ့္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၇ ပါတီ
ရႇိသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင ္ငံေရး ပါတီ မႇတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၁ ပါတီ အနက္ ပါတီ ၄၀ ကို မႇတ္ပံု တင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေ ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မ ရႇင္၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ ဟံသာ၀တီ မွ သိရႇိရပါသည္။

၁၃ . ၈ . ၂၀၁၀

ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ဧရိယာ မလြတ္သည့္ ေက်းရြာမ်ား စံျပ ေက်းရြာမ်ားသို့ ေျပာင္းေရႊ႕


ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမ ံကိန္း ဧရိယာ မလြတ္ ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံရ ေသာ ေက်းရြာ မ်ား အတြက ္
ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕မွ ၁၇ မိုင ္ အကြာတြင္ စံျပ ေက်းရြာ ထူေထာင္ ေပးကာ အိမ္ ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ သိန္းရာခ်ီ တန္ဖိုးရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ မ်ားကို အခမဲ့ ေပး၍ ေျပာင္းေရႊ႕
ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ျမစ္ဆံု ေရအားလွ ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း တမံ ဧရိယာ အတြင္း က်ေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား၊
၀ိုင္းေမာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖဲ၊ က်ိန္ခ ရန္၊ ေဒါင္ပ န္၊ ေအာင္ဂ်ာယန္၊ ခပၼါး စသည့္ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာ ရွိ အိမ္ေျခေပါင္း ၄၁၀ လံုး အိမ္ေ ထာင္စ ု ၄၀၂ စု လူဦးေပါင္း၂၁၄၆
ဦး အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တန္ ပ်ဥ္ခ င္း၊ ပ်ဥ္ကာ သြပ္မိုး ႏွစ ္ထပ္ အိမ္ အလံုး ေပါင္း ၃၉၉ လံုး ႏွင ့္ သိန္း ၁၀၀ေ က်ာ္ တန္ အုတ္ပ တ္ ပ်ဥ္ခ င္း၊ ပ်ဥ္ကာ၊ သြပ္ မို း ႏွစ ္ထပ္
အေဆာက္ အအံု ၂၁ လံုး၊ စုစ ုေပါင္း အိမ္လံုး အေရ အတြက္ ၄၁၀ ကို အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္းစီ အတြက္ အခမဲ့ ေပး၍ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္
ရန္ကုန္တိုင္း (မ္) ဂ်ာနယ္ တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမ ံကိန္း ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ဇုန ္(၁)၊ ျမစ္ႀကီ းနား ၿမိဳ႕နယ္၊ လံုဂါဇြပ္" တြင္ "ေအာင္ေျမသာ" စံျပ ေက်းရြာ အမည္ျဖင့္ အေဆာက္ အအုံ
အိမ္အလံုးေပါင္း ၃၂၅ လံုးကို လည္းေကာင္း၊ "ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ဇုန္(၂)"၊ "၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလိယန္ " တြင္ အေဆာက္ အအုံ အိမ္အလံု းေပါင္း ၈၅ လံုး၊ စုစုေပါင္း
အိမ္အလံုးေပါင္း ၄၁၀ လံုး ေနရာခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေ ဆာင္ရက
ြ ္ ျပန္လည္ ေဆာက္ လုပ္ ေပးၿပီး အိမ္ၿခံေ ျမကြက္ တစ္ကြက္လွ ်င္ အက်ယ္ အ၀န္း(၆၀ ေပ x ၄၀ ေပ)၊
(၁၀၀ ေပ x ၁၀၀ ေပ)၊ (၁၀၀ ေပ) အထက္ စသျဖင့္ ရွိေ ၾကာင္း သိရသည္။

၁၂ . ၈ . ၂၀၁၀

http://www.htwd.info

ေတာင္ကိုရီးယား ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္

2010-08-12

ေတာင္ကိုရီးယား ဒုႏိုင ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လီေယာင္ဂၽြန္းဟာ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မ ွာ ျမန္မာႏိုင္င ံကို လာေရာက္ လည္ပတ္ဖို႔ ရွိေ ၾကာင္း ၃ ရက္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္မဲ့
သူ႔ခရီးစဥ္အတြင္း ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ လာမဲ့အပတ္ ေသာၾကာေန႔မ ွာ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္ၿပီး စစ္အစိုးရ တာဝန္ရ ွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသံ႐ံုးနဲ႔
နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကြက္က RFA ကို ေျပာဆိုပါတယ္။

(Photo: AFP)

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေ ရးဆိုင္ရာ ဒုတိယ ႏိုင ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လီေယာင္ဂၽြန္း။ (Photo: AFP)

ေနျပည္ေတာ္ကအျပန္ ဩဂုတ္လ၂၁ ရက္ စေနေန႔မွာေတာ့ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္ း သိရပါတယ္ ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး အတည္ ျပဳခ်က္ရယူဖို႔
NLD ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦ းကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာ ေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင ္ငံရ့ ဲ ျမန္မ ာျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာထားေတြကို ရွင္းျပပါတယ္ ။

“ေတာင္ကိုရီးယားက ဒု တိယ ႏိုင ္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး လာမယ္၊ ၂၁ ရက္ေန႔က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕က လူ ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕မယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တေယာက္စ ႏွစ္ေ ယာက္စေလာက္ပဲ ေတြ႕မွာပါ။ ေတာင္ကိုရီးယားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာေကာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ NLD အေပၚမွာေကာ အရင္တုန္းက အမ်ားႀကီး
ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ သေဘာေတြ ရွိပါတယ္။ စာနာ ေထာက္ထားတဲ့ သေဘာေတြေတာ့ ရွိပ ါတယ္။”
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အကူအညီနဲ႔ ႏ်ဴကလီ းယားလက္နက္ ထုတ္ လုပ္ဖို႔ ျမန္မ ာစစ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ဆိုၿပီး အစြပ္စ ြဲခံေနရခ်ိန္မ ွာ ၊ အခုလဆန္းပိုင္းကပဲ
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပတ္အြီခြ်န္း ျမန္မာႏိုင ္ငံကို လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ့ အဲဒီ ခရီးစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တဦး အခုလို လာေရာက္ လည္ပတ္တာပဲ
ျဖစ္ပ ါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္င ံရဲ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေ ရး က႑မွာ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အထူ းသျဖင့္ ရခိုင ္ကမ္းလြန္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေ ရး
လုပ္ကြက္မွာ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

အစုိးရ ဝါဒျဖန္႔ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား တကၠသုိလ္ စာစီစာကံုးေခါင္းစဥ္ အျဖစ္သံုး

2010-08-12

ျမန္မ ာႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေတြမွာ ေျဖဆုိရမယ့္ အက္ေဆး စာစီစ ာကံုး ေခါင္းစဥ္ေ တြဟာ စစ္အစုိးရရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔
ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြ က္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္ ။

(Photo: AFP)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္တခု၏ ဂိတ္ဝတြင္ ဝတ္စံုျပာ လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ နည္းပညာတကၠသုိလ္ေတြမွာ အခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ စတင္မယ့္ စာေမးပြဲေတြအတြက္ ႀကိ ဳတင္ထုတ္ေပးထားတဲ့
ေမးခြန္းေခါင္းစဥ္ေ တြအျဖစ္ စစ္အစုိးရရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ ေႂကြးေၾကာ္သံ ေခါင္းစဥ္ ၁၁ခုကုိ ခ်မွတ္ထားတယ္လုိ႔ ေက်ာင္း သား တေယာက္က ေျပာပါတယ္ ။

“ဒီေခါင္းစဥ္ ၁၁ ခုကို ခ်ထားေပးခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီေခါင္းစဥ္ေ တြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္ းေတြ အေတာ္မ ်ားမ်ားက စိတ္ညစ္ေနၾကတယ္ ။ မႏၲေလး
နည္းပညာတကၠသိုလ္က သူငယ္ခ်င္းေတြဆိုရင္ သူတို႔ဆီမွာ ခ်ေပးတာ ႏွစ္ပ တ္ေလာက္ ရွိၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ”

အခုခ်မွတ္လုိက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အက္ေဆးေခါင္းစဥ္ေ တြထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု စည္းလံုးညီၫတ


ြ ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ တည္ၿငိမ ္ေအးခ်မ္းမွ ဒီမုိက ေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မ ည္၊ နည္းပညာမွတဆင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ ၿငိမ ္းခ်မ္းေသာ ႏုိ္င္င ံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး။ တမ်ိ ဳးသားလံုး က်န္းမာၾကံ့ခုိင ္ေရးႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း
ျမင့္မ ားေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စ ိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႕ ဒီလုိေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႕ အရင္က သင္ၾကားဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိတာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ေနၾကတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ေဇာတိက ဓာတ္ေငြ႕လုပ္င န္းအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈရ ဖို႔ ထိုင္းႀကိဳးပမ္း

2010-08-12

ျမန္မ ာႏုိင္ငံ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕မွာ ရွိတဲ့ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅ ေနရာအတြက္ စီးပြားဖက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသစ္ေ တြ ရဖို႔ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရထားတဲ့ ထိုင္းအစိုးရပိုင္
PTTEP ကုမၸဏီက ေဆြးေႏြးေနတယ္ လို႔ အမႈေ ဆာင္အရာရွိခ ်ဳပ္ အန္ႏြံ ဆီရီေဆာင္း တပ္ဆင္က ေျပာၾကားပါတယ္ ။
(RFA Map)

ျမန္မ ာ့ ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ ထိုင္းႏိုင ္ငံမ ွ PTTEP ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားကို အဝါေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (RFA Map)

PTTEP အေနနဲ႔ ထိုင္းဖက္က ထိန္းခ်ဳပ္ လည္ပတ္မယ့္ လုပ္ကြက္ ၅ ခုျဖစ္တဲ့ M3, M4, M7, M9 နဲ႔ M11 ေတြ အတြက္ အက်ိဳ းတုူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင ္မယ့္ ႏိုင္င ံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ရွာ ေဖြေနၿပီး လုပ္ကြက္တခုကို ရွယ္ ယာရွင ္ တဦးခ်င္းစီထက္ အားလံုးနဲ႔ အက်ိဳ းတူလုပ္ႏုိင္သူေတြကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ မစၥတာ အန္ ႏြံက
ေျပာပါတယ္။

လုပ္ကြက္ ၅ ခုစ လံုးအတြ က္ ထိုင္းဖက္က တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ဖို႔ သေဘာတူထားေပမယ့္ ဓာတ္ေငြ႕ဝယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ PTTEP နဲ႔ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတို႔အၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ လ ၃၀ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာခ်ဳပ္အရ ဒီလုပ္င န္းေတြကို ျမန္မ ာစစ္အစိုးရရဲ့ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း MOGE က အစုရ ွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင ္ဆိုင္ထ ားၿပီး
က်န္တဲ့ အစုရွယ္ယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏ ႈန္းေက်ာ္ကို ထိုင္းကုမၸဏီက ပိုင ္ဆိုင္ထားပါတယ္။

M9 လုပ္ကက
ြ ္ ေဇာတိက ဓာတ္ေငြ႕တြင္းက ထြက္မယ့္ ဓာတ္ေငြ႕ ေတြကို ၂၀၁၃ ခုႏ ွစ္ကစၿပီး တေန႔ကို ကုဗေပ သန္း ၃၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္ပ ါတယ္။ ဒီအထဲက ကုဗေပ
သန္း ၂၄၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံဖက္ကို တင္ပ ို႔သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

က်န္တဲ့ လုပ္ငန္း ၄ ကြက္ကိုေတာ့ ရွာ ေဖြ စမ္းသပ္တာေတြကို လာမယ့္ႏွစ္မွာ စတင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။


http://www.rfa.org/burmese

ႏွစ္ ၆၀ေျမာက္ ကရင့္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔အေပၚ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဒူးမွ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာၾကားခ်က္
Submitted by Karen Information Center on Thursday, 12 August 2010No Comment

ေမး - ဒီၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႕မွာ က်ေရာက္တဲ့ အႏွစ ္(၆၀)ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိး သား အာဇာနည္ေန႕မွာ အာဇာနည္ေန႕ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလး
အနည္းငယ္ ေျပာျပပါလား။

က်ေနာ့္န ာမည္က ဖူးေစာဒူးပဲ ေခၚတာမ်ားပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုတိ ယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး တာ၀န္ကေတာ့ သ၀ခမွာ သင္တန္းမွဴးခ်ဳပ္။ အာဇာနည္ျဖစ္ေ ပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွာ ဖာပြန္ အစည္းအေ၀းမွာ ဥကၠဌ ႀကီး ေစာဘဦးႀကီးက မူ (၄)ခ်က္ သူ ခ်ထားတယ္။ သူကေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္င ံျခားကုိ ထြက္ဖုိ႕ သူဆင္းသြားတယ္။ သူ ဆင္း သြားေတာ့
ပီ့တခါ့ကိုေရာက္ေတာ့ မုိးအႀကီ းအက်ယ္ ရြာ တဲ့အေပၚမွာ ရြာ သားေတြက သူ႕ကုိ တားတာေပါ့။ သူက သြားမယ္ တဲ့။ သြားေတာ့ ထုိ႕ေကာ္ကုိးရြာေရာက္ေတာ့ ရြာသားေတြက
သူ႕ကုိ ရြာထဲမွာ မေပးအိပ္ဘူး။ လယ္တဲမွာ သြားေပးအိပ္တယ္ ။ လယ္ ထဲမွာ သြားအိပ္ေတာ့ ရြာ သားေမာင္ကဲကေနၿပီးေတာ့ ရန္သူကုိ သြားတုိင္ တယ္ ။ ရန္သူက အဲဒီမွာ
ဖဆပလတပ္ပဲ။ ဗုိလ္စိန္လြင္ကုိ သြားတုိင္တာ။ ဗုိလ္စိန ္လြင္က အဲ ဒီအခ်ိန္မ ွာ သူတပ္စု မွဴးပဲ ရွိေသးတယ္ ။ မုိးလင္းေရာက္အခ်ိန္မ ွာ လာၿပီးေတာ့ ၀ုိင္းပစ္ေတာ့ အဲဒါ ဥကၠဌႀကီးႏွင ့္
အဖြဲ႕က ခုခံၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာပဲ အကုန္လုံး က်ဆုံ းသြားတယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္မ ုိ႕လုိ႕ အဲဒီအခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ အာဇာနည္ေန႕အျဖစ္ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲ႕ အာဇာနည္ေန႕လုိ႕
သတ္မွတ္ထားတယ္။

ေမး - အာဇာနည္ေန႕ဟာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဆုိရင္ အႏွစ္(၆၀)ရွိလာၿပီးဆုိေတာ့ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ ၿပီးဆုံးမႈမရွိေ သးဘူးေပါ့ေနာ္။ အခုလ က္ရွိ
ဆက္လက္ ၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏြဲေနမယ့္ ကရင္တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မ ွဴးေတြေကာ ေကအဲန္ယူ တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မ ွဴးေတြ ကုိ အဖူးအေနနဲ႕ ဘယ္လုိ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
အာဇာနည္ေန႕မွာ ရဲေဘာ္ေတြကို ကိုယ္ တုိက္ရမယ့္ ရန္သူကုိ အဲ ဒီအခ်က္ေလး (၆)ခ်က္ေလာက္ ေပးေ၀ခ်င္ တယ္။ အဲ ဒီအခ်က္ (၆)ခ်က္ကေတာ့ (၁) မေရမရာ မတိမက်တဲ့
ရန္သူကုိ မတုိ က္ရဘူး။ (၂) ငါတုိက္မယ့္ ရန္သူ ဟာ ငါ့ထက္ အင္အားနည္းရမယ္၊ သတိ ၀ီရ ိယလည္း နည္းရမယ္၊ အဲဒီ ရန္သူမ်ဳိး ကုိ ေရြးတုိက္ရမယ္။ (၃) အခ်ိန္ ဆြဲၿပီး ေတာ့
တုိက္တဲ့ တုိ က္ပြဲမ်ဳိးကုိ ေရွာ င္ၾကဥ္ရမယ္။ (၄) ငါတုိက္မယ့္ ငါ့ရဲေဘာ္ေ တြက ရန္သူကုိ တုိက္တဲ့ အ ေပၚမွာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းရမယ္။ (၅) စစ္မတုိက္ခင္
သူတုိ႕စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေအာင္ ရက္တုိ သင္ တန္းေပးၿပီးမွ တုိက္ရမယ္။ (၆) အဲဒီ ငါတုိ႕ျပည္သူ ထဲမွာ ယံုၾကည္မႈကုိ ထားရမယ္ ။ အဲဒီ အခ်က္ (၆)ခ်က္အေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး
ေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြကုိ မွာၾကားခ်င္တာေပါ့။
ေမး – ေနာက္တခုက ဒါက လက္ရွိရ ဲေဘာ္ေတြေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတုိ႕ ကရင္ျပည္သူ လူ ထုဆုိလုိ႕ရွိရ င္ လည္း ျပည္တြင္ းမွာလည္းရွိတယ္။ နယ္စပ္ေ ကာ၊ ျပည္ပမွာလည္း
ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဒီအာဇာနည္ေန႕နဲ႕ ပတ္သက္ ၿပီး အဖူးအေနနဲ႕ ေပါ့ေနာ္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေပါ့ေနာ္။ ကုိယ့္လူထုေတြ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ေ သးလဲ။
ကုိယ့္လူထုေတြ ကေတာ့ အခုက ေတာ္လွန္ေ ရးက အႏွစ ္(၆၀)အေပၚမွာ ၾကာၾကာခံၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္က်တာပဲ။ တပ္မေတာ္န ဲ႕လက္တြဲၿပီးေတာ့ စည္းစည္းလုံး လုံးနဲ႕ အဲ ဒါ
ရန္သူကုိ အႏုိင ္မခံ အရႈံးမေပးဘဲနဲ႕ ဒီကေန႕အထိ ရြတ္ ရြတ္ခြ်တ္ခြ်တ္ တုိက္ေနၾကတာေပါ့။ ေရွ႕ကုိလည္း ဒီလုိ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေမြးၿပီးေတာ့ အဆက္မျပတ္ တက္ၾကြဖုိ႕
ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္တဲ့အထိ အဲဒါ အႀကံေပးတုိက္တြန္း အပ္ပါသည္။

ေမး – အဲဒါက ခုန သလုိ ရဲေဘာ္ေ တြ ေျပာသလုိဘဲ ျဖစ္သြားတယ္။ လူ ထုအေနနဲ႕ ေကာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိ း ပံ့ပုိးမႈေတြ ေပးဖုိ႕ ဒါမွမဟုတ္ တစုံတရာ
အဖူးဘာေတြ ေျပာခ်င္ေ သးလဲ။ ကုိယ့္လူထုကုိေပါ့ေနာ္။
ကုိယ့္လူထုအေပၚမွာကေတာ့ ဒီလုိရွိတယ္။ လူထုက ေတာ္လွန္ေရးသမားကုိ မေထာက္ခံခဲ့လုိ႕ရွိရင္ ဒီေတာ္လွန္ ေရးက မရပ္တည္ႏုိင္ဘူး။ ဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႕
ျပည္သူလူထုကုိ မွာ ခ်င္တာက ကုိယ့္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေ တြကုိ လက္တြဲ ၿပီးေတာ့ ယုံယုံၾ ကည္ၾကည္နဲ႕ ေတာ္လွန္ေ ရး ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ခ်ီ
တက္ၿပီးေတာ့ တက္ ၾကြဖုိ႕ အဲဒါ မွာၾကားခ်င္တ ယ္။
ေမး – ေနာက္ဆုံးတခ်က္ အေနနဲ႕ အခု ကရင္တုိင္းရင္းသားဆုိတာလည္ း ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ရွိတဲ့တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစ္စုပဲဆုိေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္င ံေရးက ျမန္မ ာျပည္တ ခုလုံးက
အခုတဲ့ထိ ႏုိင ္ငံေ ရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္ ေသးဘူး ။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပ ြားေနတုန္းပဲဆုိေတာ့ အေနအထားေပၚမွာ က်မတုိ႕ ကရင့္ေ တာ္လွန္ေရးကလည္း ျမန္မ ာႏုိင္ငံရဲ႕
ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုလုံးလည္း ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ ထိ အေရးပါမႈရွိသလဲဆုိတ ဲ့ေပါ့ေနာ္။ အဖူးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ေ လးေပါ့။
အခုက က်ေနာ္တုိ႕ ေတာ္လွန္ေရးစတုန္းက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ တက္ညီ လက္ညီနဲ႕ အမ်ားႀကီ းရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႕ ေတာ္လွန္ေရးၾကာလာတဲ့အေပၚမွာ
အျခားလူမ်ဳိးစုေ တြက ရန္သူနဲ႕ ျပန္ေ ပါင္း။ နအဖ၊ န၀တနဲ႕ ေပါင္းၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ ျပန္ယူၾကတယ္။ ငါတုိ႕ ကရင္ထဲမွာလည္းရွိတ ယ္။ အဲ ဒီအတြ က္ေၾကာင့္မုိ႕ လုိ႕ ေတာ္
လွန္ေရးက ၾကာတာေပါ့။ ေတာ္လွန္ေရးမၾကာတဲ့အေပၚမွာ တခ်ိန္တုန္းက ဦးႏုက သူ႕ျပည္သူထဲမွာ သူစကား ေျပာတာ တစ္ခ ်က္ရွိတယ္။ ကရင္ေတြဟာတဲ့ ကုိ ယ့္ကုိယ္ ကုိ
ကရင္မွန္းမသိဘူး။ ကရင္ေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကရင္မွန ္းသိတဲ့ေန႕က ဗမာေတြအတြက္ မေတြး၀ံ့စရာပဲ။ အဲဒီလုိ သူ႕ျပည္သူ သူမွာ ထားတဲ့ စကားတခုရွိတ ယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕
ဒီအခ်ိန္မ ွာ အျခားလူမ်ဳိးစုကုိေတာ့ မေျပာဘူး။ ကုိယ့္ ကရင္အခ်င္းခ်င္းက ညီညြတ္ဖုိ႕ လုိတယ္။ ညီညြတ္တဲ့ေန႕က ဒါ ေအာင္ပ ြဲခံတဲ့ေန႕ပဲလုိ႕ မွာ ၾကားခ်င္ပ ါတယ္။

http://www.kicnews.org/
http://burmese.dvb.no/