You are on page 1of 7

Szili István: Gombatermesztők könyve

(Mezőgazda, 2008)
KIEGÉSZÍTÉSEK, ÚJABB TAPASZTALATOK
(a betoldások aláhúzva)

9. old. 2. bek. 7. sor: …törzs, osztály, rend…

9. old. 4. bek. 4. sor: …gombatermesztés, gombagyűjtés foglalkozik…

10. old. 2. bek. 10. sor: …„spórának”, bár csírának sem igazán csíra.

10. old. 3. bek. 5. sor: „védve” helyett: …gyorsítjuk fel, majd védjük a „kultúrgombát”…

11. old. 1. sor: …tenyészetet, ún. gombacsírát…

13. old. táblázat: a Pleurotus ostreatus-nál a „cukorbetegség ellen” oszlopban: +

15. old.-on a Polyporus confluens-nél a második sor vége („termeszteni kellene”) elhagyható.
…Jó, ehető gomba.

24. old. 3. bek. 4. sor: …(helyi) ellátás. Ezt a hiányt eredményesen kihasználhatják a
jövedelemkiegészítésül laskagombát, vagy termesztésre kész zsákokat előállító kistermelők.

25. old.-on a főcím után a 4. sor végén betoldás: …(többnyire valamilyen faanyagot, növényi
szárat, …

29. old. utolsó sorban idézőjel kell: …(tölcsérgombáktól „érkezett”), hiszen…

30. old. 2. bek. (Polyporus) 7. sorától helyesen: …A fakó zsemlegombával (P. ovinus =
Albatrellus ovinus) együtt gyökérkapcsolt gomba, tehát valószínűleg nem termeszthető.

31. old.-on az Alapanyagok címszó „A csiperkéknek…” bekezdés 8. sorához az alábbiakat


teszem hozzá: …fertőzés veszélye. (Lásd még a 113. oldalon a dúsítást).

32. old. 1. bek. 4. sora végéhez: …szalmával (a 100 0C-os száraz gőzöléses technológiánál).

32. old. a B) Fermentálás 2. pontja első sorában: …szigetelt kamrában 8-10 óráig 65-70,…

33. old. a C) Alternatív eljárások előtt közvetlenül, kiemelt betűkkel: C) Sterilezés (130. old.).

33. old.-on C) Alternatív eljárások sorszáma helyesen:


D) Alternatív eljárások…

33. old.-on a D) Alternatív eljárások 2. sorából a sterilezés szó törlendő, majd új betoldás: …
fertőtlenítés, „erjesztés”. Itt említjük meg a Zöldségtermesztési Kutató Intézet (Balázs-
Kovácsné 1989) kísérleteit, a csiperkékkel (és egyéb gombákkal) 100 0C-on szárazon gőzölt
szalmán, továbbá Vígh D. nem publikált kísérleteit jó minőségű szalmából készült
szalmabriketten (alombriketten) különböző gombákkal. Szalmabrikettet a fiatalon elhúnyt
Reitter János (Rácalmás) is használt l994-ben.

1
37. old. 2. bek. 3-4. sor: …szinten. Felmosható padozat és lefolyó nincs. A zsákok…

37. old. 3. bek. 4. sorba betoldás: …(letermés után pedig az ürítése kihúzóhálóval), a
takarítás…

38. old. alul: 11. ábra. A hobbi csiperketermesztés vázlata (a komposztálást lásd a 48-49.
oldalon)

39. old. fentről a 8. sorba betoldás: …hőmérséklet, teljes sötétség és a gombaszúnyogok…

41. old. 1. bek. 3. sor: …okok miatt. Az előkészítést (hőkezelés, csírázás) pedig mind az
átszövetéstől, mind a termesztéstől el kell különíteni! Az átszövetőhelyiségben…

45. old.-on az utolsó bekezdés (E fejezetben…) előtt egy sort ki kell hagyni.

47. old. 1. bek. 11. sor: …ennek ellenállt… A fejlett…

48. old.-on az alcímbe betoldás: …hőkezelés nélkül (hagyományosan)

49. old.-on a fejezet utolsó sorához: …még visszatérünk (113.oldal).

49. old. utolsó előtti sorába idézőjel: …A „lélegző” padló…

53. old.-on a 29. ábránál „oldaltakarók” helyett helyesen: oldaltartók

58. old. utolsó sor: …kiszáradástól, fertőzésektől.

62. old. 34. ábránál a jobb oldali számok nem 400C stb., hanem 4000, 3200, 2400, 1600

63. old. 2. bek. 3. sor: …24-26 0C-ról 19-21 0C-ra, …

67. old. felülről a 6. sor: …(Balázs-Kovácsné 1989). Kísérletileg…

67. old. Az „Agaricus blazei” címszó első sorában: Társnevei: A. subrufescens, A.


braziliensis…

69. old. a fejezet cím előtti 3. sor: …átszövetett termőaljzat, vagy köles-szemcsíra 1-2 0C-on
való…

70. old. első sor végén: …Mivel alakgazdag fajcsoportról van szó…

72. old. 2. sor: Burkhol-deria helyesen: Burkholderia

73. old. utolsó előtti sor: …( Trichoderma spp., ivaros alakok: Hypocrea spp.).
Egyes fajok …

87. old. 3. bek. 5. sor: …törzsek előállítására (lásd Baars és társai munkáját a Mushroom
Science XV/1. és XVI. számában), de ezek még …

2
87. old. 3. bek. 6. sor: …versenyképesek. (Könyvünk megjelenésekor már elkezdték
termesztését import alapanyagon). A P. eryngii kevesebb …

87. old. 4. bek. utolsó sora: …a szellőzést is. Nem tisztázott a kicsírázó laskaspórák esetleges
káros hatása (torzulások stb.).

89. old. 2. bek. 2. sor: …Pleos, Treviso, Tóth E. közreműködésével. Ez vonatkozik…

89. old. 3. bek. 10. sornál írjuk ki a teljes neveket: …Heltay Imre-Tóth László-Tóth Ernő-
Véssey Ede = HTTV) ismerteti…

91. old. 11. sor: … a gombalegyek, (csaléteknek is jó lenne). Egy, a …

95. old. fentről a 4. sor: ...hét múlva, és az esetleges tősarjakat a későbbiekben távolítsuk el.

96. old. utolsó sorában a „keverjük” utáni rész kimarad egészen a mondat végéig. Tehát:
…(forgács, szalmaszecska stb.) keverjük, hogy tömörebb legyen.

97. old. 2. sor: …száraz anyag 16-25 liter vizet …

97. old. 2. sor végén betoldás: …vizet megtartson ( 65-70 %). A szalma általában több vizet
vesz fel, a bükk-fűrészpor pl. csak 16-17 litert, lehet, hogy ezért terem kevesebbet?

97. old.-on a „Nedvesítés forró vízzel” alcím utáni sorban: …száraz alapanyagra 16-25
liter…

98. old. 1. bek. utolsó előtti sorában: …száraz anyagra 16-25 liter …

98. old. 1. bek. legvégére: …az alapanyagot, de a hőmérsékletet mérni kell, mert pl. a
fűrészpor lassabban hűl le, mert kevesebb vizet vesz fel, mint a szalma.

99. old. 2. bek. 9. sora helyesen: …Tóth László beszámolt róla és a szerző is megemlíti…

100. old. 17. sor. …hiányosan szövődik (57. ábra). Több csírához több lyuk kell.

100. old. 1. bek. (Igen) 3. sora: …vagy termény nincs, se termő zsákok a közelben.

104. old. 3. bek. 3. sor: …tartja a nedvességet. A felöblíthető padozat és lefolyó takarításkor,
fertőtlenítéskor előnyös!

105. old. az ábra fölötti 2 sorban: …a helyiségben csak 8-12 0C van, alig van szükség …

108. old. utolsó előtti sor: …(Gazdag L. szóbeli közlése), esetleg valamilyen
rendellenességet, vagy torzulást, karfiolosodást okozhatnak. A gombaspórák ezenkívül…

109. old. 1. bek. végéhez: …„vattásodik”. Ha a csírát ideiglenesen (néhány napra) átszereljük
fóliazacskóba, a zacskót tűvel több helyen lyuggassuk ki.

3
110. old. 1. bek. végéhez: …anyagokban fordul elő. Az alulgőzölt (100 0C alatt) anyag
csírázás után bemelegedhet (30-40 0C), ami káros baktériumtevékenységgel jár, ami esetleges
lehűlés (lecsapódás) esetén fekete, átszövetlen foltokat eredményez.

111. old. 2. bek. 4. sor: …A nedvesítővízbe (160-240 liter víz 100 kg száraz alapanyagra…

111. old. 2. bek. utolsó sora: …nedvességtartalma lehetőleg 65-70 %-os legyen.

111. old. cim (Fermentálás…) után a 8. sorban: …3-6 nap (nyáron-télen) alatt…

111. old. ugyanitt a 9. sorban: …szaporodnak benne a mérsékelten hőkedvelő


mikroorganizmusok.

114. old. „Hüvelyesek” bekezdés 3. sorában helyesen: …magasabb nitrogéntartalmú …

114. old. 2. pont végéhez: …kell inkább választani. Fogarasi A. (személyes közlés) a shiitake
alapanyaghoz pasztörizálás előtt keveri hozzá a korpa dúsítót.

115. old. a fejezet (Csírázás) 8. sorához: …futor, takarmánymész), vagy gipszet.


A zsákok …

116. old. 2. bek. 1-2. sora: …a maghőmérséklet eléri illetve meghaladja a 30-32 0C-ot.

117. old. 1. bek. (A szedést …) 6. sora: …A terméshullámok között (15-20 nap, a


hőmérséklettől…

118. old. utolsó sora: …laskaspórák tömegét (nem csak a vírusok miatt), ami terjedhet…

120. old. 2. bek. 4. sor: …T. viride, újabban a T. pleurotum, lásd Kredics és társai cikkét a
Mikológiai Közlemények, Clusiana 48(1): 81-92 (2009) számában.

121. old. 3. bek. 1. sor: …a többnyire tél elején (néha nyáron is) előforduló…

121. old. 3. bek. 4. sor: …a „hidegsokk”, vagy a későn megkezdett és nem elégséges
szellőztetés jele, amikor…

121. old. 3. bek. végéhez: …és a szellőzés?! Nem tisztázott kérdés, hogy a csírázáskor
(esetleg később) az aljzatra kerülő és ott kicsírázó laskaspórák okozhatnak-e torzulásokat,
vagy egyéb rendellenességet.

122. old. 1. bek. 2. sorához: …volt szó. Ilyenkor a gombakezdemények fölötti fóliát
hasogassuk fel.

126. old. 1. pont végéhez: …vagy mindkettő. Légzésvédő kötelező (83. old.).

128. old. 1. sor: …évekből a kínai Sung Dinasztia…

129. old. fentről a 4-5. sor: …körülményektől függően lehet…

131. old. 3. bek. 1. sor: …egyéb anyag (szalma stb.) is felhasználható.

4
132. old. 2. bek. 9. sor: …alkalmazhatósága is 65-70 mikron vastagságban…

133. old. 3. bek. 7. sor: …a laskagombával ritkábban van problémájuk.

133. old. 3. bek. 9. sor: …Ezért nem javasoljuk a túlzott gipszadagolást…

133. old. 3. bek 10. sorban a „meg aztán” helyett: …nemes tölgyeknél, mert a
szemcsíra is…

136. old. alulról a 12. sor: …s felszíni (vagy oltócsatornás) csírázáskor …(k betű helyett s)

137. old. a cím utáni negyedik sor: …leveszik a fóliát és még a fehér blokkok fordulnak
termőre). A gyorsabb…

140. old. az 1. bekezdés végéhez: …vízadagolás végett. Felmosható padozat és lefolyó


előnyös!

142. old. 3. bek. 2. (utolsó) sorának szava helyesen (összeírva): …(Rhizoctonia).

142. old. a cím utáni 2. sor: …átszövés alatt. A fertőzés rendszerint a csíraszemeken
kezdődik. E témakört…

151. old. 3. bek. 6. sor: …mint a laskagomba. A fapálcikákat kevésbé bontja.

155. old. 3. bek. 6. sor: …adott körülményekre. A termőaljzat kevésbé áll ellen a
károsítóknak, hamarabb megbarnul, mint a hibrideké vagy a szakáé. Az átszőtt…

161. old. 1. bek. 4. sorához: …közlése). Szemcsíra könnyen készíthető, szemescirkon (a


csírán) hamar megjelennek a termőtestkezdemények.

162. old. 2. bek. végéhez: …nem megalapozatlanul. A teakészítést és adagolást lásd


Lelleynél (1999, 86., 123. old.), egyébként hasonló a gyógynövényeknél szokásos
teakészítéshez.

176. old. főcim után 7. sor: …a gombatörzseket rendszerint kémcsöves táptalajon…

177. old. 1. bek. 10. sor: …tapad össze sterilezés közben (ez azóta más gabonaféléknél is
beigazolódott), a porokat azonban mégsem hagyhatjuk el.

177. old. 3. bek. 2. sora: …várhatunk másnapig. A baktériumok ugyanis szaporodásnak


indulnak és a szokványos sterilezési idő kevésnek bizonyulhat.

177. old. lentről a 6. sor: …tökéletes légtelenítés után (tehát telített gőzben)
1 bar nyomáson…

178. old. a cím előtti utolsó sorhoz: …selejtezzük ki. Érdekes megfigyelés: a frissen átszőtt
fapálcikák, fatiplik (a laskagombánál) csíraként felhasználva igen rossz átszövést mutatnak, a
régebbi, már teljesen kiszáradtak viszont jót.

5
179. oldalon az „Oltáskor” bekezdés előtti mondatot teljesen kihagyjuk (Újabban a
shiitakénál…). Helyette: …mint mészkőporral. A gipsz helyettesítése perlittel és fűrészporral
nem vált be. Oltáskor…

180. old. lentről a 6. sor: …savanyú szagot árasztanak (ahol pedig van átszövés, ott a
micélium tömött, kemény). Ez az esetek többségében…

182. old. 2. bek. a mondat helyesen: A laskagomba esetében egy dugót használva a zacskót
fektetve kell átszövetni, félidőben átfordítva a másik oldalára.

182. old. az előző fejezet utolsó sora: …zsákokba szerelik ki steril körülmények között, majd
átszövetik.

185. old. fent a 7. sor után: …illetve kiselejtezzük. Ha gombát leoltás vagy spóráztatás
céljára beviszünk az oltóhelyiségbe, egyéb oltásokat aznap már ne végezzünk, mert a
légtérbe került spórák is „fertőznek”.

186. old. 2. sor: …A HK 35 egyik szövetfelvételének kékes színe…

Az V. színes táblán a 11. képhez: …különben karfiolosodik (ennek más oka is lehet).

V. színes tábla, 11. képhez: …„illata” jellegzetes, hosszabb ideig kevésbé tárolható. Fotó…

189. old. 1. bek. Végéhez: …szárítóberendezések is. A puhább, romlékonyabb gombát


intenzívebben kezdjük szárítani, nehogy közben romlásnak induljon.

193. old. 2. sor: …összefüggés (sterilezés alatt):

193. old. 2. sor után az oszlop fölé még:


0,0 bar – 100 0C
0,5 bar – 111,7 0C
stb.

194. old.-on a legújabb könyvek közé még: Sánchez et. al. (eds.) (2002): Mushroom Biology
and Mushroom Products. Cuernavaca, Mexico. UAEM.

194. old. Chang, S. T. and.P. G. Miles (2004): Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value,
Medicinal Effect and Environmental Impact. 2. ed. CRC Press.

205. old. 8. és 9. sor közé:


Rácz J. – Koronczy I.-né (2001): Hogyan termesszünk csiperkegombát? K.O.G.E. Eger.
(ezúton kérek elnézést a szerzőktől, fontos könyvükre sok helyen utalok, véletlenül mégis
kimaradt).

Összefoglalás (a fontosabbak):
- 2008-ban néhányan elkezdtek spóra nélküli laskagombát termeszteni import
alapanyagon.
- A laskagomba spórák kicsírázva veszélyeztethetik a csírázás és átszövés alatti
kultúrát, ezért még nagyobb gondot kell fordítani a higiéniára – ebből a szempontból
is. Feltételezett veszélyek: torzulások, terméscsökkenés.

6
- A szalma lényegesen több vizet képes felvenni, mint pl. a keményfa-fűrészporok (1
kg száraz szalma 2,5 liter vizet), lehet, hogy ezért terem többet.
- A 100 0C-os száraz gőzöléskor, ha nem érjük el a kívánt hőmérsékletet (100 0C) és
időt (0,5-1,0 óra), akkor a csírázás utáni napokban túlmelegedhet az aljzat, és ha
ilyenkor hideghatás éri, a lecsapódások átszövetlen foltokat eredményezhetnek.
- Amikor a laskagomba termesztésekor az első hullám torzan indul, ez rendszerint a
későn megkezdett és elégtelen szellőzés eredménye.
- A csírakészítésnél a gipsz nem helyettesíthető sem perlittel, sem fűrészporral.
- Ha fóliazacskóban készítünk csírát, vagy termesztési aljzatot, elegendő egy dugó is
(ahol beoltjuk), de célszerű fektetve átszövetni és félidőben átfordítani a zacskókat.
- Ha gomba termőtestet viszünk be az oltóhelyiségbe (leoltani, spóráztatni) aznap
egyéb oltást már ne végezzünk a „fertőzésveszély” miatt.

Mogyoród, 2009. szeptember


Szili István