You are on page 1of 14

BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI

(INTEGRATED PROJECT DELIVERY)


CANAN BABUÇ 020080702
GELENEKSEL PROJE TESLIM SISTEMI BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI
bölünmüş, sadece ihtiyaç Paydaşlardan oluşur, sürecin
takım duyulduğunda biraraya gelme, bir başlangıcından itibaren birlikte
düzen şeklinde, kontrollü çalışırlar, açık, iş birliği

bilgi sadece ihtiyaç duyulduğunda Eş zamanlı, çok düzeyli


süreç toplanır. Başlangıçtan itibaren bilgi ve
Bilgi ve uzmanlığın ambarı uzmanlıktan yararlanma, bilgi
açıkça paylaşılır,
bireysel, yönetilen, Toplu yönetim, uygun paylaşılan
riski
Bireysel takip,minumum çaba ile Projenin başarısı, takımın
güvenilirlik Maksimum kazanç, genellikle ilk başarısına bağlı
maliyetli

iletişim Kağıt üzerinde, 2 boyutlu,örneksel Dijital tabanlı,sanal, (3,4,5 boyutlu)

anlaşmalar Tek taraflı çaba, Çok taraflı, iş birliği, teşvik


BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN YARARLARı

 Mal sahibi:projenin erken ve açık paylaşımı, yani proje iletişimi


projeyi kolaylaştırır. Bu sistemde proje takımı mal sahibinin isteklerini
daha iyi anlar ve böylece, fiyatları kontrol ve bütçeyi yönetirler.
 Yapım yöneticisi(Constructor): yapım yöneticinin uzmanlığından en
başından itibaren yararlanırlar.yapım süreci boyunca, projenin
kalitesini ve mali performansı geliştirir. Yapım süreci öncesinden
itibaren, tasarımı takip eder ve tahminlerde bulunur ve tekrar
çözümler üretir.Yapım sürecinin sıralamasını netleştirir.
 Tasarımcı: bu sistem ile birlikte tasarımcı yapım yöneticisinin
uzmanlığından katkı sağlar, bu sayede projenin kalitesi artar ve
finansal performans geliştirilir.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ILKELERI

 Karşılıklı güven ve saygı(paydaşlar iş birliğinin önemini anlıyor ve bu yüzden takım halinde


çalışılıyor, -mal sahibi,tasarımcı, danışman, yapım yöneticisi, alt yükleniciler ve tedarikçiler-)
 Karşılıklı yarar
 İşbirlikçi yenilik ve karar verme
 Anahtar katılımcının erken tutumu(Karar verme süreci, anahtar katılımcının uzmanlığı ve bilgi
akını geliştirilir.)
 Amaçların erken tanımlanması(projenin amaçları geliştirilir,karara bağlanır ve tüm katılımcılar
tarafından saygı duyulur)
 Yoğunlaştırılmış planlama(bu sistemle tasarım çabasını azaltmadı, ama tasarım sonuçlarını
geliştirdi)
 Açık iletişim(takım performansı, tüm katılımcılar arasında açık, direkt, dürüst iletişime bağlı)
 Uygun teknoloji(eşzamanlı çalışabilirlik ve işlevselliği maksimize etmek, için, hangi teknoloji
kullanılacağı başlangıçta belirlenir),
 Organizasyon ve Liderlik(projedeki tüm katılımcılar projenin amaçlarına ve değerlerine bağlı ve
liderde bu takım üyeleri arasından bu konu üzerinde uzmanlaşmış kişi olur)
Bütünleşik Proje Teslim Sistemi 3 şekilde incelenir.
-gelişen süreçte
-iş birliği,tasarım ve yapım evrelerinde,
1.Geçiş Belgeleri(Transitional Documents) tüm katılımcılarla önceden karar alma
-yapısal olarak ‘construction manager
as constructer’la benzerlik gösterir.
Bütünleşik Proje Teslim Sistemi 3 şekilde incelenir.

-anlaşmalar, parçaları birleştirir.


2.Çok Parçalı Anlaşma -mimar, malsahibi ve yüklenici bir
(Multi-Party Agreement) anlaşmanın içinde yer alır.
-risk paylaşımı sağlanır
Bütünleşik Proje Teslim Sistemi 3 şekilde incelenir.

-anlaşmalar, parçaları birleştirir.


3.Single Purpose Entity Documents -planlama,tasarım ve inşa etmeden
sorumlu bir şirket oluşturulur.
-risk paylaşımı sağlanır ve işbirliği içinde
ilerleme sağlanır.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 A195-2008; Mal sahibi(Owner)-Yüklenici(Contracter)


- iş koşullarını
- tazminat bilgilendirmesi
-servis araçlarının ruhsatlandırılması
Ancak; yüklenicilerinin çalışması hakkında bilgi kapsamaz.
- Anlaşmanın genel koşulları yüklenicinin ileri görevleri ve yükümlülükleri
belirlenebilir.
- Mimar ve Mal sahibinin yükümlülükleri de belirlenebilir.
-Yüklenici maksimum ücrette garanti sağlar.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 B195-2008; Mal sahibi(Owner)-Mimar(Architect)


- tazminat detayları
-servis araçlarının ruhsatlandırılması
Ancak; mimarların çalışması hakkında bilgi kapsamaz.
- Anlaşmanın genel koşulları mimarın ileri görevleri ve yükümlülükleri
belirlenebilir.
- Mal sahibi ve yüklenicinin yükümlülükleri de belirlenir.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 C191–2009; Çok Parçalı Anlaşma(Multi-Party Agreement)


bir anlaşmayla mal sahibi, mimar, yüklenici ve diğer anahtar proje
katılımcılarıyla, tasarım, yapım, onay ve teslimat yapılır.
-Tazminat hedef odaklıdır ve projeyi tasarım ve inşa etmede işbirliği için
teşvikler sağlanır.
-Proje’nin birincil yönetimi, proje yönetim takımının (Project Management
Team) sorumluluğundadır. (parçaların her birinin temsilcisinden oluşur)
-Bu iş birlikçi ilerleme sayesinde mal sahibi açısından yüksek kalitede proje
elde edilir.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 C195–2008; Single Purpose Entity Agreement


bir anlaşmayla şirket sahibi, yapım yöneticisi ve diğer anahtar proje
katılımcılarıyla sorumlu şirketin üyeleri arasında imzalanır.
- Proje fonu elde etmek için, şirket,mal sahibi ile ayrı bir anlaşma içine
girer.
-Tasarım ve proje inşa, şirket mimar, inşaat yöneticisi olmayan diğer sahibi
üyeleri ile ayrı anlaşmalar içine girer.
-hedef odaklıdır ve problemlerin hızlı ve etkili çözümü bulunur.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 C196–2008; Single Purpose Entity Agreement ve mal sahibi


Proje sahibi, sahibi üyesi denir.
- C-195 ile koordine edilir.
-Projenin inşaat karşılığında SPE fon olacak şartları sağlar.
-SPE tasarım ve proje yapımı bir mimar ve inşaat yöneticisi de dahil olmak
üzere diğer üyeler ile ayrı anlaşmalar yoluyla yapılır.
-SPE ayrıca tasarım danışmanları, özel ticaret firmaları, satıcılar ve
tedarikçiler ile anlaşmalar içine girebilirler.
BÜTÜNLEŞIK PROJE TESLIM SISTEMI’NIN ANLAŞMALARı

 C197–2008; Single Purpose Entity Agreement ve


mal sahibi olmayan(non –owner member)
projeye sahip olmama;sahibi olmayan üye(non-owner members)
-C195-2008 ile koordineli çalışır.
-Bütünleşik Proje sistemi’nin yerine getirme ilkeleri, karşılıklı anlaşma
hedeflerine bağlıdır.
-hedef başarı tazminatı ve teşvik tazminatı aracılığıyla kar almak için
imzalanır.
 Kaynaklar

www.aia.org

Demkin,J. A. 2008.The American Institue of


Architects,The Architects Handbook of
Professional Practice,John Willey&Sons Inc