You are on page 1of 8

MIM 332 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ

ECE SIZANLI/020050066/ÖDEV 2

KONU: AIA B-SERİSİ VE B101’DEKİ MİMARIN İŞ KAPSAMI


KAPAK SAYFASI İÇERİĞİ:
- Anlaşma tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilir.
- İşveren bilgileri isim, adres ve diğer bilgiler olarak belirtilir.
- Mimar bilgileri isim, adres ve diğer bilgiler olarak belirtilir.
- Proje bilgileri adı, yeri, projenin detaylı tanımı olarak belirtilir.
- Mimar ve işverenin koşulları kabul ettiğine dair imza bölümü.
- Anlaşma dökümanının önemli yasal sonuçları olabileceği bu
nedenle bir avukat tarafından kontrolü gerekli değişikliklerin
yapılması gerekliliğini belirtir.
SÖZLEŞME BÖLÜM BAŞLIKLARI:
1) Giriş (ilk bilgiler)
2) Mimarın sorumlulukları
3) Mimarın temel hizmetler kapsamı
4) Ek hizmetler
5) İş verenin sorumlulukları
6) Çalışma maliyetleri(odemeler)
7) Telif hakkı ve lisanslar
8) İddia ve anlaşmazlıklar (talep)
9) Feshedilmesi
10) Çeşitli hükümler
11) Tazminat
12) Özel şartlar ve koşullar
13) Anlaşmanın kapsamı
1. BÖLÜM GİRİŞ(İLK BİLGİLER)
1.1 Başlangıçtaki bilgileri içerir.(projenin detayları ve
programı,işverenin anlaşmalı olduğu yüklenici ve danışmanlar,
mimarın danışmanları, işverenin sermaye yeterliliği, yetkili
temsilciler, beklenen ihale yöntemi ve proje ile ilgili diğer
ayrıntılar.)
1.2 İnşaatın başlaması ve büyük ölçüde tamamlanmasına
yönelik işveren tarafından beklenen tarihler.(İnşaat başlangıç
tarihi ve projenin büyük ölçüde tamamlanma tarihi)
1.3 İlk bilgiler tanımlanmış olmasına rağmen projede
değişiklik yapılması durumunda mimar ve işveren uygun
ayarlamaları yapmalı ve mimarın hizmet bedeli karşılanmalıdır.
2.BÖLÜM MİMARIN SORUMLULUKLARI
2.1 Mimarın mesleki hizmetlerinin tanımlanması
2.2 Mimar mesleki beceriyle ve projenin kontrolünü de
üstlenerek olabildiğince hızlı ve düzenli olarak projenin
ilerlemesini sağlamalıdır.
2.3 Mimar kendisi adına projeye göre hareket etmeye yetkili
bir temsilci belirler.
2.4 İşverenin rızası ve bilgisi dışında mimar herhangi bir
faaliyetle ilgilenmez veya hizmeti kabul etmez. Proje ile ilgili
mimarın mesleki kararlarında uzlaşılabilir.
2.5 Mimar belirtilen sigortayı sözleşme süresince devam
ettirmelidir.Eğer gereksinimler daha fazlaysa işveren ek ödemeleri
yapmalıdır.(sigorta kapsamı ve diğer sigorta gereklilikleri
anlaşmaya uyarlanabilir.)
1- Genel sorumluluk
2- (Automobile Liabilty)(?)
3- İşçi tazminatı
4- Mesleki sorumluluk
3.BÖLÜM MİMARIN TEMEL HİZMETLER KAPSAMI
3.1 Alışılmış ve geleneksel yapısal, mekanik ve elektrik
mühendislik hizmetlerini içerir. Ek servisler 3.bölümde yer almaz.

3.1.1 Mimarın sorumlulukları; işverenle görüşmek,


uygulanabilir tasarım kriterleri araştırması, toplantılara katılmak,
proje ekibi üyeleriyle iletişimde olmak, işverene ilerleme raporu
vermek, projeyi yönetmektir.

3.1.2 Mimar işverenin, işverenin danışmanının hizmetlerini ve


kendi hizmetlerini koordine etmelidir.Mimar işverenin ve
danışmanının sunduğu servis ve bilginin eksiksiz ve tam olduğuna
emin olmalıdır. Herhangi bir eksiklik, hata veya tutarsızlık durumunun
farkedilmesi halinde işverene hemen bildirilmelidir.
3.1.3 Anlaşmadan hemen sonra mimar uygulanabilir olarak
işverenin onaylaması için bir program sunmalıdır. Program inşaatın
başlangıç tarihi, yaklaşık olarak bitiş tarihi için giriş bölümünde
ortaya konulan bilgileri de içermelidir. Program işverenin ve
danışmanının gözden geçirmesi için ödeme periyotlarını da
içermelidir. Program teslimden sonra yetkililer tarafından
onaylanabilmesi için proje üzerinde hakim olmalıdır. İşveren
tarafından bir kez onaylanmalı, zaman sınırı programda yer almalıdır
ve makul sebeple dışında mimar veya işveren tarafından sınırı
aşılmamalıdır.

3.1.4 Mimarın onayı olmadan yapılan işverenin talimat ve


değişikliklerinden sorumlu değildir.
3.1.5 Uygun zaman geldiğinde mimar hükümet yetkililerinin
onaylaması için inşaat dökümanlarını ve projeye yardımcı hizmet
sunan kuruluşlar tarafından beklenen tasarım gereklerinden
sorumludur.

3.1.6 Mimar işverene onun hükümet yetkilileri tarafından


onaylanması için gerekli dökümanların doldurulmasına yardımcı
olmalıdır.