You are on page 1of 9

Yapımcı Yapım Yönetimi Proje

Teslim Sisteminde Sözleşmeler

020060094 Esra TANRIKULU


A133™–2009
Standard Form of Agreement between Owner and Construction
Manager as Constructor where the basis of payment is the Cost
of the Work plus a Fee with a Guaranteed Maximum Price

> Mal sahibi ile yapımcı görevindeki yapım yöneticisi arasında yapılan
bir sözleşmedir.
> Sözleşme kapsamında yapım yöneticisi mal sahibi için danışmanlık
hizmeti verir ve proje yapımına yönelik finansal sorumluluğu
üstlenir.
> Yapım yöneticisi mal sahibini “Guaranteed Maximum Price” adı
verilen bir fiyat teklifi sunar.
> Teklif üzerinde anlaşılması durumunda yapım yöneticisi, verdiği
maliyet kapsamında işgücü ve malzeme temini ile projenin
tamamlanmasını sağlamakla yükümlü olur.
A133™–2009
> Yapım yöneticisinin hizmeti için 2 aşamalı bir durum söz konusudur :
1. yapım öncesi aşama
2. yapım aşaması
Bu aşamalar eş zamanlı ilerleme gösterecek ve sürecin hızlı
gerçekleşmesini sağlayacaktır.
> A133™–2009 beraberinde kullanılan AIA sözleşmeleri :
- A201™–2007 Genel Koşullar Yapım Sözleşmesi (General
Conditions of the Contract for Construction)
- B103™–2007 Büyük Kapsamlı ya da Kompleks Yapılı Projeler
İçin Mal Sahibi ve Mimar Arasındaki Standart Form Anlaşması
(Standard Form of Agreement Between Owner and Architect
for a Large or Complex Project)
A134™–2009
Standard Form of Agreement between Owner and Construction
Manager as Constructor where the basis of payment is the Cost of
the Work plus a Fee without a Guaranteed Maximum Price

> Mal sahibi ile yapımcı görevindeki yapım yöneticisi arasında yapılan
bir sözleşmedir.
> Sözleşme kapsamında yapım yöneticisi, yapım yöntem ve araçlarını
sağlamakla yükümlüdür.
> A133™–2009’dan farklı olarak, yapım yöneticisinin mal sahibini
“Guaranteed Maximum Price” adı verilen bir fiyat teklifi sunma
durumu yoktur.
> Geçerli olan “the cost-plus-a-fee” yöntemidir: proje ilerleme
sürecinde periyodik olarak düzenlenen maliyet kontrollerini
inceleme yöntemidir.
A134™–2009
> Yapım yöneticisinin hizmeti için 2 aşamalı bir durum söz konusudur :
1. yapım öncesi aşama
2. yapım aşaması
Bu aşamalar eş zamanlı ilerleme gösterecek ve sürecin hızlı
gerçekleşmesini sağlayacaktır.
> A134™–2009 beraberinde kullanılan AIA sözleşmeleri :
- A201™–2007 Genel Koşullar Yapım Sözleşmesi (General
Conditions of the Contract for Construction)
- B103™–2007 Büyük Kapsamlı ya da Kompleks Yapılı Projeler
İçin Mal Sahibi ve Mimar Arasındaki Standart Form Anlaşması
(Standard Form of Agreement Between Owner and Architect
for a Large or Complex Project)
A401™–2007
Standard Form of Agreement Between Contractor and Subcontractor

> Yüklenici ve alt yüklenici arasındaki sözleşme kapsamı ndaki ilişkileri


düzenler .
> Her iki tarafın da ileri düzeydeki sorumluluklarını ve kendi
bünyelerindeki yükümlülüklerini (A201™–2007 AIA Sözleşmesinde
belirtilenlere paralel olarak) düzenler.
> Sözleşme alt yüklenici ve alt yüklenici bünyesindeki alt yükleniciler
arasında yapılacaksa ilave bir takım düzenlemeler yapılabilir.
B103–2007
Standard Form of Agreement between Owner and Architect for
a Large or Complex Project
> Mal sahibi ile tasarımcı arasında büyük ya da karmaşık yapılı
projelere yönelik yapılan bir sözleşmedir.
> Verilen hizmet, temel hizmetler ve ek hizmetler olarak
gruplandırılabilinir.
Temel hizmetler: 1. şematik tasarlama
2. tasarım geliştirme
3. yapım belgeleri
4. teklif verme ve müzakere
5. yapım
Ek hizmetler: Görüşmeler sonucu sürece göre belirlenir.
B103–2007

> Bu belge kapsamında, mal sahibinin maliyet hesaplamaları ve proje


programı-yönetimi (sürecin hızlandırılması) için üçüncü bir grupla
anlaşması durumu varsayılmaktadır.
> Tasarım grubu sözleşme kapsamında bir maliyet hesaplaması
çıkarmaz; ancak projenin çeşitli aşamalar sonrası tamamlanacağını
ve mal sahibinin bütçesini de göz önünde bulunduracak şekilde bir
tasarım yapar.
Kaynaklar

http://www.aia.org/
A-Series: Owner/Contractor Agreements
B-Series: Owner/Architect Agreements