You are on page 1of 4

AIA Dokümanı B101

Article 4 Ek Hizmetler

Hazırlayan
020070129 Güliz Erdik
• 4.3.2. İnşaat aşamasında gecikmeyi önlemek için,
mimarın, zaman kaybetmeden gerçekleri ve koşulları
mal sahibine bildirmesi gerekir. Eğer mal sahibi daha
sonra bu hizmetlerin bazılarının gerekli olmadığına
karar verirse, mimara isteğini yazılı olarak bildirmelidir
ve mal sahibinin aşağıdaki hizmetler için mimara
ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.
1. Bir yüklenicinin teslim tarihinin var olan programa uygun olup
olmadığının mimar tarafından incelenmesi ve kabul edilmesi;
2. Yüklenicinin isteklerine bağlı kalarak, sözleşme belgeleri ya da bu
tür bilgilerin, sözleşme belgeleri ile karşılaştırarak (saha koşulları,
mal sahibi tarafından istenen diğer bilgiler, yüklenicinin hazırladığı
koordinasyon çizimleri, önceden yapılmış proje yazışmaları veya
belgeleri) dikkatli bir çalışma yapılması;
3. Yüklenicinin tekliflerinin değerlendirilmesi, destekleyici veri veya
servis araçlarının hazırlanması veya revizyon edilmesi için gereken
değişim emirlerinin ve inşa değişim direktiflerinin hazırlanması;
4. Karara önemli etkisi olan kapsamlı isteklerin değerlendirilmesi;
5. Yüklenici veya işveren tarafından önerilmiş değişikliklerin
değerlendirilmesi ve servis araçlarının sonraki revizyonlarının
yapılması;
6. Etkilenen temel hizmetler ölçüsünde, aşamalı inşa hizmetlerinin,
çalışmaların önemli biçimde tamamlanmasından ya da bu işin
sözleşmede öngörülen süreden erken olanına göre 60 gün zaman
zarfında temin edilmesi.
4.3.3. Mimar Yapı Faz Hizmetlerinin aşan kısmını aşağıda
belirtildiği gibi ek hizmetler olarak beyan edecektir. Aşağıdaki
limitlere ulaşıldığında, mimar mal sahibini uyaracaktır:

1. Her çizimin, ürün bilgilerinin, örnek yüklenici sunumlarının


gözden geçirilmesi;
2. Projenin inşaatı sırasında mimar tarafından alana ziyaret
yapılması;
3. İşin her kısmının yazılı sözleşmeler gereğince ve ona uygun
olarak büyük ölçüde tamamlanıp tamamlanmadığının
belirlenmesi için teftişler yapılması;
4. Bitiş safhasının belirlenmesi için işin her kısmının teftişi.

4.3.4. Eğer bu anlaşmanın içerdiği hizmetler anlaşma tarihinden


itibaren(…) ay içerisinde tamamlanmazsa, mimarın hatası
olmaması koşuluyla, mimarın hizmetlerinin ötesindeki ilavesi ek
hizmetler olarak telafi edilir.