You are on page 1of 11

TASARLA – YAP (İNŞA ET)

DESIGN – BUİLD

Sözleşmeler:
A141™–2004
A142™–2004
A441™–2008
B142™–2004
B143™–2004
C441™–2008
G704™DB–2004
SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ DİYAGRAMI

* Kaynak: www.aia.org
* kaynak: www.akmbuilding.com

Design – Build (Tasarla – Yap) sisteminin en önemli özelliği ‘Tasarım ve kontrollük


görevleri’nin mal sahibi (iş veren) tarafından aynı firmaya / organizasyona vermesidir.

Bu yapı teslim sistemi ile ‘geleneksel yöntem’ olan


Design – Bid – Build (Tasarla – İhale Et – Yap) yönteminin aksaklıklarından bazıları
ortadan kaldırılmıştır.
Yapı Projesi Teslim Yöntemleri Arasındaki Yüzde karşılaştırmaları

Ölçü D/B vs. CMR CMR vs. D/B/B D/B vs. D/B/B Variation

Birim Maliyet 4.5% ten az 1.5% ten az 6.0% ten az 99%


Yapım Hızı 7% den hızlı 6% den hızlı 12% den hızlı 89%
Proje Teslimat Hızı 23% den hızlı 13% den hızlı 33% den hızlı 87%
Masraf/Maliyet Artışı 12.6% den az 7.8% den çok 5.2% den az 24%
Schedule growth 2.2% den az 9.2% den az 11.4% den az 24%

Not: D/B design-build; D/B/B design-bid-build; CMR construction management at risk.

* Kaynak: Design – Build; Beard, Loulakis, Wundram.


Modern Tasarla – Yap Yönteminin Evreleri

*Kaynak: Design-Build Planning through Development


Avantajları:

1. Maliyet bellidir.
2. Uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar daha kolay engellenebilir.
3. Yapımcı (builder) tasarım aşamasına dahil olur.
4. Proje için daha az teknik eleman gerekir.

Dezavantajları:

1. Kalite kontrol daha limitlidir.


2. Sözleşmeler daha öznel olur.
3. Yüklenicilerin (controctor) işe dahil olması daha sınırlıdır.

* kaynak: Design-Build Project Delivery Managing the Building Process from Proposal through Construction.
SÖZLEŞME A141 – 2004

Bu sözleşme mal sahibi ve tasarla – yap (design – builder) organizasyonu/firması


arasında imzalanır.

Doküman, referans olarak A191™–1996 Sözleşmesini alır.

Ödeme tipleri olarak 3 seçenek sunar;

1. Şart koşulan toplam meblağ (Stipulated Sum)


2. İş tutarı + design – builder ücreti
3. İş Tutarı + design – builder ücreti + garantili maksimum fiyat
SÖZLEŞME A142–2004

Tasarla – yap firması/ organizasyonu ile yüklenici (contractor) arasında yapılan bu


sözleşme ise A491™–1996 dökümanına dayanır.

Ödeme tipleri olarak bu sözleşme de tıpkı A141 gibi 3 seçenek sunar;

1. Şart koşulan toplam meblağ (Stipulated Sum)


2. İş tutarı + design – builder ücreti
3. İş Tutarı + design – builder ücreti + garantili maksimum fiyat
SÖZLEŞME A441–2008

Standart bir sözleşmedir. Tasarla – yap projesi için yüklenici ve alt yükleniciler
arasında imzalanır.

SÖZLEŞME B142™–2004

Mal sahibi ve danışman (consultant) arasında, tasarla – yap metodlarından


hangisinin kullanılacağına(tahmin edilen) dair yapılan bir sözleşmedir.

Consultant bir mimar, tasarımcı veya mühendis olmak zorunda değildir.


İçerik ise;

Danışmanın malsahibi adına geniş çapta yapılacağı servisler/görevler


Uygulanacak program

• plan
• bütçe
• tahmini maliyet
• proje teslim kriterleri
• <
SÖZLEŞME B143™–2004

Tasarla – yap firması/organizasyonu ile mimar arasında imzalanan anlaşmadır.

B901™–1996 Sözleşmesine dayanmaktadır.

SÖZLEŞME C441™–2008

Yapılacak olan tasarla – yap projesi için mimar ve danışman(consultant) arasında


imzalanmaktadır.

SÖZLEŞME G704™DB–2004

Bir tasdiknamedir. İşin kesin olarak tamamlanmasını esas alır.


KAYNAKÇA:

1. Demkin, J. A. 2008. The American Institute of Architects, The Architect’s Handbook


of
2. Professional Practice, John Wiley & Sons Inc.

3. Levy, S. M. 2006. Design-Build Project Delivery Managing the Building Process from
Proposal through Construction, The McGraw-Hill Companies, Inc.

4. www.akmbuilding.com

5. www.aia.org

6. www.ihale.gov.tr

7. www.lao.ca.gov