You are on page 1of 7

A 141

A141 mal sahibi ve design-builder arasında yapılan bir sözleşmedir.


Üç ana madde içerir:
A. Süre ve Koşullar
B. Maliyet Belirlenmesi
C. Sigorta ve Kefalet
Taraflar önceden belirlenmiş bir tutar ile işe başlarsa B maddesi geçerli olmaz.

Bu sözleşmeye göre design-builder bütün maddeleri eksiksiz olarak yerine


getirmekle yükümlüdür.
Design-builder ve mal sahibi arasında alınacak kararlarla sözleşmeye ek madde de
getirilebilir.
A142
A142 designe-builder ve yüklenici arasında yapılan bir sözleşmedir.
Beş ana madde içerir:
A. Süre ve Koşullar
B. Yapım Öncesi Hizmetler
C. İşin Kapsamı
D. Maliyetin Belirlenmesi
E. Sigorta ve Kefalet

Yüklenici A142 sözleşmesinde yer alan ve sonradan eklenen maddeleri yerine getirmek
zorundadır. Bu ek maddelerde: çizim, şartname, değişiklik, ek, kaynak gibi başlıklar
olabilir.
A441
A441 yüklenici ve alt yükleniciler arasında bir sözleşme ilişkisi kurar.

Sabit bir fiyatı vardır.

A142 den referans alınarak süre ve koşullar buraya eklenmiştir.

Bu sözleşmeye göre alt yükleniciler profesyonel hizmet sunmakla yükümlüdür.


B142
B142 danışman ve mal sahibi arasında yapılan bir sözleşmedir.
Mal sahibi projeyi design-builder a teslim etmeden önce bu sözleşme yapılır.
Danışman; işlemleri sıraya koyabilir, program ve plan, veri toplama, bütçe analizi,
maliyet tahmini, proje kriterleri gibi birçok konuda mal sahibinin de onayıyla karar
verebilir.

B142 iki ana maddeden oluşur:


A. ilk Bilgiler
B. Standart Bir Danışman Hizmeti.
B maddesi sayesinde taraflar danışmanın hizmet kapsamını belirleyerek sözleşmeyi
projeye uygun hale getirebilir.
B143
B143 mimar ve design-build arasında yapılan bir sözleşmedir.

İki ana maddeden oluşmakta:


A. İlk Bilgiler
B. Standart Bir Mimarlık Hizmeti

B142 de olduğu gibi burada da B maddesi sayesinde taraflar mimarın hizmet kapsamını
belirleyerek sözleşmeyi projeye uygun hale getirebilir.
C441
C441 mimar ve danışman (statik, mekanik, elektrik uzmanları) arasında yapılan bir
sözleşmedir.

Mimar dahil her tür danışman ile yapılmaya uygun bir sözleşmedir.