You are on page 1of 5

Yapı Yönetim ve Ekonomisi

Muvaffak Sina Özbudun


Entegre Proje Teslimi
Entegre Proje Teslimi, insanları, sistemleri, iş strüktürünü ve pratikte ki
aşamaları bir süreçte, katılımcı bir yapı içinde, projede görevli insanların da
kabiliyet, ve öngörülerini kullanarak, performansı, kaliteyi arttıran bir
proje teslim metodudur.
Sekiz ardışık fazı:
• Kavramsal fazı [Kapsamlı programlama] (Neyin inşaa edileceği)
• Kıstas tasarımı Fazı[Kapsamlı şema tasarımı] (Proje şekillenmeye başlar)
• Detaylı tasarım fazı [Kapsamlı tasarım geliştirimi] (Neyin tasarlanacağı
yavaş yavaş biter)
• Uygulama belgeleri fazı[Yapım Belgeleri] (Neyin tasarlanacağından nasıl
tasarlanacağı sorusuna geçilir)
• Acente gözden geçirme fazı
• Satınalma gazı
• İnşaa fazı (Bu kısımda ept yararları anlaşılır)
• Kapanış fazı (İşverene 3d bir model götürülür.)
Anlaşmalar
- A195-2008, Sahibi ve Yüklenici arasında Standart Form Anlaşması Entegre
Projesi Teslimi

- B195-2008, Proje sahibi ve Mimar arasında Standart Form Anlaşması


Entegre Projesi Teslimi

- C191-2009, Standart Form Multi-Parti Anlaşması Entegre Projesi Teslim

- C195-2008, Entegre Proje Teslimi için Tek amaçlı birim anlaşması

- C196-2008, Birim ve Proje Sahibi Arasında Entegre Proje Teslimi için


Standart Form Anlaşması

- C197–2008, Birim ve Proje Sahibi olmayan üyeler arasında Entegre Proje


Teslimi için Standart Form Anlaşması 

Anlaşmalar
A195-2008, Sahibi ve Yüklenici arasında Standart Form Anlaşması Entegre Projesi Teslimi
AIA Belgesi A195-2008 proje sahibi ve muteahhit arasinda entegre proje teslimi için kullanilan standart bir sozlesme formudur.
B195-2008 ise mimar ile proje sahibi arasında ki özel iş şartlarını sağlar, örneğin tanzimat detayları, servis araçları lisanslarını.
A195–2008 sadece müteahhitin sorumlu olduğu işin sınırlı kapsamını içermez, bunun yanında AIA Belgesi A295-2008 ide
kapsar. Bu belgede entegre proje tesliminin genel şartları vardır. Bu şartlar ise projenin altı fazında da müteahhitin görevini,
servis kapsamını ve proje sahibi ve mimarın görevlerini, kısıtlamalarını içerir. A195-2008 Belgesinde Müteahhit maksimum ve
garantilenmiş bir maksimum ücret tedarik eder. Bu amaçla, sözleşme maksimum ücret değişimi içerir

B195-2008, Proje sahibi ve Mimar arasında Standart Form Anlaşması Entegre Projesi Teslimi
AIA Belgesi B195-2008 proje sahibi ve mimar arasinda entegre proje teslimi için kullanilan standart bir sozlesme formudur. B195-
2008 ise mimar ile proje sahibi arasında ki özel iş şartlarını sağlar, örneğin tanzimat detayları, servis araçları lisansları. B195–
2008 sadece mimarın sorumlu olduğu işin sınırlı kapsamını içermez, bunun yanında AIA Belgesi A295-2008 ide kapsar. Bu
belgede entegre proje tesliminin genel şartları vardır. Bu şartlar ise projenin altı fazında da mimarın görevini, servis
kapsamını ve proje sahibi ve müteahhitin görevlerini, kısıtlamalarını içerir.

C191-2009, Standart Form Multi-Parti Anlaşması Entegre Projesi Teslim


AIA Belgesi C191-209 Mimarın, müteahhidin, işverenin ve diğer proje katılımcılarının, dizayn, inşaat ve işletmesi ile alakalı
imzaladığı standart bir çok partili anlaşmadır. C191-2009 kişilerin ve kurumların, katılımcı bir çevre içerisinde zaman ve fiyat
performansı istenilen hedeflerde tutularak projenin ilerleyebildiği ortamı sağlar. İşveren olmayan gruplar yaptıkları işlerin
ücretleri tanzim edilir. Tanzimat modeli hedef amaçlıdır ve dizayn, inşaat sürecinde katılımcılığı teşvik eder. Proje
yönetiminden proje yönetim grubu meshuldur. Proje yönetim ekibi ise her gruptan bir temsilci dahil edilerek oluşmaktadır.
Bu heyet dikkatsizliklerden de sorumludur. Çatışma önlenme süreci etkili ve hızlı problem çözümünü teşvik eder. Katılımcıl
süreç işveren için yüksek kalitede proje üretilmesi potansiyelini taşır ve meshul gruplara maddi manevi kazanç elde
etmelerine yardım eder.
Anlaşmalar devam....
C195-2008, Entegre Proje Teslimi için Tek amaçlı birim anlaşması
AIA Belgesi C195-2008 işveren, mimar, müteahhid ve diğer proje katılımcılarının imzalayarak, onları sınırlı bir yükümlülük altında
olan bir birliteliğin parçası yapan tek amaçlı bir birim anlaşmasıdır.Bu birlikteliğin amacı, Entegre proje teslim prensiplerini
kullanarak bir proje tasarlamak ve inşaa etmektir. C195-2008 kişilerin ve kurumların, katılımcı bir çevre içerisinde zaman ve
fiyat performansı istenilen hedeflerde tutularak projenin ilerleyebildiği ortamı sağlar. Proje bütçesine ulaşmak için bu
birliktelik(şirket) işveren ile başka bir anlaşmaya girer. Projeyi tasalarmak ve inşaa etmek içinse aynı şirket mimar, yapım
yöneticisi, diğer kişiler ile ayrı ayrı sözleşme imzalar. İşveren olmayan gruplar yaptıkları işlerin ücretleri tanzim edilir. Tanzimat
modeli hedef amaçlıdır ve dizayn, inşaat sürecinde katılımcılığı teşvik eder ve bu birliktelik problemleri kesin ve etkili
çözmeye yarar. Katılımcıl süreç işveren için yüksek kalitede proje üretilmesi potansiyelini taşır ve meshul gruplara maddi
manevi kazanç elde etmelerine yardım eder

C196-2008, Birim ve Proje Sahibi Arasında Entegre Proje Teslimi için Standart Form Anlaşması
AIA Belgesi C196-2008 Spe(single purpose entity) ve işveren arasında imzalanan bir anlaşmadır. C196-2008 Proje katılımcılarının
SPE kullanımlı AIA belge C195-2008 oluşturduğu durumda kullanılır.(Standart form Single Purpose Entity Agreement for
Integrated Project Delivery). C196-2008, C195-2008 ile Entegre proje teslimi prensiplerini ve ortak hedefleri uygulamak için
koordine edilir. C196-2008, işverenin Spe' yi tasarım ve yapım karşılığında ödeme yapması için gerekli şartları oluşturur. SPE
projenin tasarımı, yapımı için diğer katılımcılar ile AIA Belgesi C197-2008'i (Standard Form of Agreement Between Single
Purpose Entity and Non-Owner Member for Integrated Project Delivery. The SPE may also enter into agreements with non-
member design consultants, specialty trade contractors, vendors and suppliers.) kullanarak ayrı ayrı anlaşma yapar.

C197–2008, Birim ve Proje Sahibi olmayan üyeler arasında Entegre Proje Teslimi için Standart Form Anlaşması 

AIA belgesi C197-2008 İşveren olmayan katılımcılar ve Spe ile arasında imzalanan anlaşmadır. C197-2008 Proje katılımcılarının
SPE kullanımlı AIA belge C195-2008 oluşturduğu durumda kullanılır. C197-2008, C195-2008 ile Entegre proje teslimi
prensiplerini ve ortak hedefleri uygulamak için koordine edilir. SPE'nin işverenden başka bütün üyeleri C197-2008'e uyar.
C197-2008 işveren olmayan katılımcıların bütün tasarımı ve yapımı gerçekleştirmeleri ve Spe' ye servis sağlaması için gerekli
şartları sağlar. (tercüme edemedim) The specific services the non-owner members are required to perform are set forth in
the Integrated Scope of Services Matrix, which is part of the C195–2008 Target Cost Amendment and is incorporated into
the executed C197–2008. In exchange for the non-owner members’ services, the non-owner members are paid the direct
and indirect costs they incur in providing services. Additionally, C197–2008 allows for the non-owner members to receive
profit through incentive compensation and goal achievement compensation.