You are on page 1of 13

• MEHMET TÜRKMEN

020060003
 3.2.1- Mimar programı ve mal sahibi tarafında
verilen bilgileri gözden geçirmeli ve aynı zamanda
onun hizmetleri ile alakalı olabilecek kanun ve
yönetmelikleri gözden geçirmelidir.
 3.2.2- Mimar mal sahibinin program, zaman
çizelgesi, bütçe, proje alanı,öngörülen temin,
teslim metodu ve bunlarla birlikte proje için
öncelikli gerekli olan bilgileri incelemelidir. Mimar
ileride lazım olabilecek fakat mevcut olmayan
tğm bilgileri belirler.
 3.2.3- Mimar mal sahibine bir ön
değerlendirme sunar. Mal sahibi ile birlikte
diğer alternatif tasarımları ve projenin
yapımını –çevre duyarlı tasarım fizibilitesi
dahil- değerlendirmelidir. Mimar mal sahibi ile
projenin gereklerini değerlendirmelidir.
 3.2.4- Mimar mal sahibi ile anlaştığı projeye
göre mal sahibine proje ön tasarımını boyutu
ve proje parçalarının ilişkilerini sunmalıdır.
 3.2.5- Mimar mal sahibinin onayını alarak
yaptığı ön tasarımın şematik tasarımını mal
sahibinin onayı için hazırlamalıdır. Şematik
tasarım vaziyet planı,ön bina planları, kesitler,
görünüşler, çalışma modelleri, perspektif
eskizleri ve dijital modelleri içermelidir. Ana
yapım sistemi ve yapım materyalleri çizimlerin
üzerinde yazılarak belirtiilmelidir.
 3.2.5.1-Mimar çevreye duyarlı tasarım
alternatiflerini göz önünde bulundurmalıdır.
Malzeme seçimi ve binanın konumlanmasını
mimar mal sahibinin programını ve bütçesini göz
önüne alarak yapmaldır.
 3.2.5.2- Mimar alternatif materyal, bina
sistemleri ve malzemelerinin değerlerini projeye
göre belirtmelidir.
 3.2.6- Mimar bölüm 6.3 e göre hazırlanan
tahmini iş maliyetini mal sahibine ibraz etmelidir.
 3.2.7- Mimar şematik tasarım dokümanlarını mal
sahibine göndermeli ve onun onayını istemelidir.
 3.3.1- Mimar onaylanmış şematik tasarım ile
birlikte mal sahibinin yetkilendirmesi ve bütçeyle
tasarım geliştirme belgelerini mal sahibinin onayı
için hazırlar. Tasarım geliştirme belgeleri
onaylanmış şematik tasarım belgesinin gelişimini
çizimler, planlar, kesitler, görünüşler, yapım
detaylarını ve mekanik, mimari, elektrik,inşaat
sistemlerini ve gerekli olan diğer sistemleri
içermelidir. Bu belge ayrıca ana materyallerin ve
sistemlerin özelliklerini içermelidir.
 3.3.2-Mimar iş maliyetini tekrar
güncellemelidir.
 3.3.3- Mimar tasarım geliştirme belgelerini
mal sahibine ibraz etmeli tahmini maliyer
hesabında mal sahine tavsiyede bulunmalı ve
mal sahibinden onay istemelidir.
 3.4.1- Onaylanmış tasarım geliştirme belgelerine
dayanarak ve mal sahibinin proje geresinimleri ve
bütçe yetkilendirmeleri ile mimar mal sahibinin
onayı için yapım belgelerini hazırlar. Yapım
belgeleri daha geliştirilmiş tasarım geliştime
belgeleri ile birlikte çizimler ve materyallerin,
sistemlerin kalite seviyelerinin özelliklerini ve
yapım gereçlerini içerek şekilde hazırlanır.
 3.4.2- Mimar yapım belgelerine devlet
yetkililerinin proje üzerinde yargı hakkı
bulunanlara gerekli belgeleride eklemelidir.
 3.4.2-Yapım belgelerinin gelişimi süresince mimar
mal sahibine ihalenin gelişimi ve hazırlanmasında
zaman mekan ve kuralların belirlenmesinde ve de
mal sahibi ve müteahhit arasındaki formun
hazırlanmasında mal sahibine yardımcı olur.
Mimar ayrıca sözleşme şartlarını ve özelliklerini
içeren proje el kitabını derler.
 3.4.4- Mimar tahmini maliyet hesabını günceller.
 3.4.5- Mimar yapım belgelerini mal sahibine ibraz
eder ve mal sahibinin onayını ister.
 Mimar mal sahibine beklenen müteahhittlerin
listesini hazırlamasında yardımcı olur. Mal
sahibinin onaylı yapım belgesine ek olarak mimar
yarışmacı ihale veya anlaşmalı ihale olacağına
teklifleri onaylamakta ve başarılı teklifleri
belirlemekte ve kazanan için belgeleri
hazırlamakta mal sahibine yardımcı olur.
 3.5.2-Rekabetçi teklif
 3.5.2.1- Teklif belgeleri teklif gerekleri ve teklif
edilmiş anlaşma belgelerini içermelidir.
 3.5.2.2- Mimar mal sahibine ihalede aşağıdaki
hususlarda yardımcı olmalıdır:
 -öngörülen katılımcılara ihale belgelerinin
dağıtımı
 -ihale sonunda belgelerin geri istenmesi ve
depozitoların geri verilmesi
 -ihale öncesi ön ihaleye düzenlemek ve
yönetmek
 -öngörülen katılımcıların sorularını
cevaplandırmak ve belgelerin açıklanmasını ve
yorumunu sağlamak.
 -ihale açılışını ve yönetimini sağlamak ve
sonuçları belgelemek ve dağıtmak
 3.5.2.3-Mimar onaylanan teklifi belirleyip
onaylayıp tüm katılımcılara dağıtır.
 3.5.3 Anlaşmalı teklif
 3.5.3.1- Teklif belgeleri teklif gerekleri ve teklif
sözleşme belgelerini içermelidir.
 3.5.3.2- Mimar mal sahibine aşağıdaki hususlarda
yardımcı olur:
 -teklif belgelerinin öngörülen katılımcılara
dağıtımını sağlamak ve sonuç aşaması için geri
dönmelerini istemek.
 -öngörülen katılımcılarla görüşmeleri
düzenlemek ve katılmak
 -anlaşmalara katılmak ve sonuçları özet olarak
rapor hazırlamak
 3.5.3.3- Mimar onaylanan teklifi belirleyip
onaylayıp tüm katılımcılara dağıtır.