You are on page 1of 3

-A201-2007 Genel Koşullar İnşaat Sözleşmesi

Genel koşullar büyük bir proje için inşaat sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yükleniciler ve mal sahipleri anlaşmaya dahil
edilmiştir. Mimarlar,yükleniciler ve mal sahipleri arasındaki sorumlulukları ve ilişkileri içerir. Mimar sözleşme dökümanlarının
hazırlanmasına katılır ve inşaat aşamasında görev ve sorumluluklarını detaylı olarak gerçekleştirir. AIA Belge A201-2007 sahibi
referans kabul edilmesi / mimar, sahibi / yüklenici ve yüklenici / taşeron anlaşmaları belgelerin A201 aile içinde, bu yüzden sık sık "kilit
taşı" belge denir.

-B103 Sözleşmesi
B103 sözleşmesi mal sahibi ve mimar arasında standart bir form, büyük veya karmaşık projelerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. B103-2007 sözleşmesi AIA B141-1997 ve B151-2007 sözleşmelerinin yerine geliştirilmiş bir sözleşmedir. Mal
sahibi maliyet tahminleri ve proje zamanlamarını sağlamak için üçüncü bir sahış tarafından korunur ve bunları hızla uygulamak
ve hızlandırmak için. Temel hizmetler ve ek hizmetler geleneksel çizgiler boyunca bölünür. Bu temel hizmetler beş aşamadan
oluşur: şematik tasarım, tasarım geliştirme, inşaat belgeleri, teklif ya da müzakere ve inşaat. Mimar maliyet tahminlerini
hazırlamaz ama porje geliştirme aşamasında mal sahibinin bütçesinin karşıladığı şekilde tasarım yapar. Bu belge tazminat olarak
kullanılır. B103-2007 AIA belgesi A201 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

-A133 Sözleşmesi
AIA133-2009 sözleşmesi gereğince mal sahibine danışmanlık olarak hizemet verene ek bir inşaat yöneticisi vardır ve bu kişi
projenin yapım sürecinde mali sorumluluklar üstlenir. İnşaat yöneticisi masl sahibine maksimum bir fiyat sunar ve mal
sahibinin bu kabul etme,etmeme ve müzakere etme hakkı vardır. Mal sahibinin kabul ettiği teklifin dışında bir değişiklik
olması durumunda inşaat yöneticisi garanti ettiği maksimum maliyeti geçmiyecek şekilde işçileri ve malzemeleri ve inşaatı
tamamlamak ile sorumlu olur. Belge iki kısımdan oluşmaktadır: inşaat öncesi kısım ve inşaat aşaması, bu bölümler inşaat
sürecini kısaltmak için eşzamanlı çalışabilir. A133-2009 büyük veya kompleks projeler için A201-2007, B103 ile birlikte
mimarlar,mal sahipleri arasında yapılması için kordine edilmiştir.

A134 Sözleşmesi
AIA133-2009 ile benzer bir anlaşmadır. Bu anlaşma mal sahibinin inşaat tekniklerinin sorumluluğunu alacak bir inşaat
yöneticisi aradınğında kullanması için tasarlanmıştır. Fakat A134de inşaat yöneticisi garantili maksimum fiyat sağlamaz.
A134 de mal sahibi maliyetleri artı istihdamı proje ilerledikçe revize edilen periyodik bir kontrol tahmini üzerinden izler.
Anlaşma inşaat yöneticisinin hizmet alanını ikiye böler: inşaat öncesi durum ve inşaat aşaması. Bu iki aşama zaman kazancı
için eşzamanlı yürür. A134-2009 büyük veya kompleks projeler için A201-2007, B103 ile birlikte mimarlar,mal sahipleri
arasında yapılması için kordine edilmiştir.
-A401-2007 Sözleşmesi
Bu anlaşma yüklenici ve alt yüklenici arasındaki sözleşme ilişkisini kurar. Bu ileri iki partinin sorumluluklarını belirler ve AIA Belge
A201 ™ -2.007, Genel Koşullar İnşaat, A401-2007 referans hangi birleştirir için sözleşmenin paralel yazılır kendi yükümlülüklerini,
listeler. A401-2007 taşeron ve bir alt taşeron arasında bir anlaşma olarak kullanmak için, ve değiştirilmiş olabilir eğer nerede A107
™ -2.007 veya A105 ™ -2.007 sahibi / yüklenici olarak hizmet sözleşmesi olarak kullanılan gerekir.