You are on page 1of 4

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ 2009-2010

BAHAR YARIYILI

Yapım Yönetimi&Ekonomisi Dersi

020060069 OYA KESKİN


A133-İşin Maliyeti artı belirli bir harçın en yüksek değeri güvenceliyken Yapıcı yapım
yöneticisi ve kullanıcı arasındaki sözleşmenin standart formu

*AIA A133-2009 Belgesi yapım yöneticisinin projenin mali sorumluluklarını üstlendiği ve


bununla birlikte kullanıcıya danışmanlık hizmeti sağladığı projelerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Yapım yöneticisi kullanıcıya kabul, red ya da müzakere edebileceği,
belirlenmiş en yüksek bedelli teklifi sunar.

*Bir değişikliğin uygulanmasının kullanıcı tarafından kabulü üzerine, yapım yöneticisi


proje ve yapımın tamamlanması için gereken işçi ve malzemeleri belirlenen en yüksek
bedelde ve ya en yüksek bedelin altında sağlamayı sözleşmeyle garanti etmiş olur.

*Döküman yapım yöneticisinin hizmetlerini sürecin hızlı ilerlemesi için kısımları eşzamanlı
ilerleyebilecek iki safhaya ayırır: ön yapım safhası ve yapım safhası.

*A133–2009, AIA A201™–2007, Genel Koşullar İnşaat Sözleşmesi ve kullanıcı-mimar


arasındaki büyük yada karmaşık projelerin standart formu olan B103™–2007 belgeleriyle
birlikte kullanılmak üzere koordine edilmiştir.

*Belirsizlik ve karışıklığı önlemek için, bu yapım yönetim belgesi diğer AIA yapım yönetim
belgeleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
A134-İşin Maliyeti artı belirli bir harçın en yüksek değeri güvenceliyken Yapıcı
yapım yöneticisi ve kullanıcı arasındaki sözleşmenin standart formu

*A133-2009’a benzer olarak, A133-2009 dökümanına benzer olarak, bu yapıcı yapım


yönetici anlaşması, kullanıcının sağladığı yapım imkan ve yöntemlerin sorumluluğunu
alacak yapım yöneticisini yönlendirmesi amacıyla kullanılır. Ancak, AIA A134-2009
belgesinde, yapım yöneticisi kullanıcıya yüksek fiyat garantisini sunmaz.

*A134-2009 dökümanı kullanıcının maliyeti periyodik gözden geçirmelerle kontrol


edebileceği maliyet artı belirli bir harç yöntemini kullanır. Anlaşma yapım yöneticisinin
hizmetlerini sürecin hızlı ilerlemesi için kısımları eşzamanlı ilerleyebilecek şekilde ikiye
ayırır: yapım öncesi safhası ve yapım safhası.

*A134–2009, AIA A201™–2007, Genel Koşullar İnşaat Sözleşmesi ve kullanıcı-mimar


arasındaki büyük yada karmaşık projelerin standart formu olan B103™–2007 belgeleriyle
birlikte kullanılmak üzere koordine edilmiştir.

*Belirsizlik ve karışıklığı önlemek için, bu yapım yönetim belgesi diğer AIA yapım
yönetim belgeleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Kaynaklar
*The American İnstitute of Architect, http://www.aia.org/contractdocs/AIAS076698