You are on page 1of 13

Risk Yönetimi

M. Sina Özbudun
Yevhen Chabanov
S.Arda Karaatlı
Risk nedir?

Risk olma olasılığı olan herhangi bir


şeydir.
Risk Hakkında
• Bir olayın yüzde yüz olacağını bilmek ise onun bir risk değil, bir konu
olduğunu gösterir ki, bu risk yönetimi açısından ayrı bir durumdur.

• Kestirilemezlik ilkesinden yola çıkılırsa risk her zaman olma ihtimali olan
bir şeydir ve aslında etkileri küçük de olsa proje sürecine sürekli etki eder.

• Risk faktörünün proje üzerine bıraktığı etki negatif ve pozitif olabilir.

• Her projede önemli olmasına rağmen maliyeti ve yükümlülüğü yüksek olan


projelerde riskin göze alınamayacak kadar büyük olduğu projelerde, risk
yönetimi çok önemli bir konu olmaktadır.

• Risk yönetimi, beklenmedik olay gerçekleştiğinde hem müdahale süresini


kısaltır, hem de karşılaşılacak olay karşısında hazırlıklı olmayı hedefler.
Risk yönetim planının yolları

• Riskin belirlenmesi
• Riski sayısallaştırma ve boyutları
• Riske karşı tutum
• Riski izlemek ve kontrolü
Riskin belirlenmesi:

• Proje ile ilgili risk faktörlerini araştırmak ve belirlemek


ile başlamak gerekir. Projenin karakterine göre
bulunduracağı risk faktörleri farklı olduğundan, bu
riskler belirlenip adı konulmalıdır.
• Riskin etkisinin iyi yada kötü olduğu belirlenmelidir.
• Riskler ile ilgili konularla ilgili uzmanlara başvurmak
gerekir örneğin iklim durumu için bir meteroloji uzmanı
yada kurumu, piyasa durumu için ekonomi uzmanı,
riski yönetmek için bir hukukçuya danışılabilir.
Riski sayısallaştırma ve boyutları:

• Risk faktörlerinin en önemli iki özelliği olma


olasılığı ve etkisinin büyüklüğüdür.
• Riski bir şablon oluşturarak sınıflandırmak
daha sonra bunları yönetmek için önemli
olabilir.
Dİğer yandan risk yönetimine düz mantıkla
yaklaşılmamalıdır.
Eğer bir risk çok etkili ama olma olasılığı düşükse
yüksek öncelikli olmalıdır, çünkü beklenmedik
bir zamanda gelecek büyük bir risk daha
önceden hazılıklı olunan küçük boyutlu ama
yüksek olasılıklı bir riskten daha tehlikelidir.
:
Riske karşı tutum
Riske karşı uygulanabilecek dört tane yöntem vardır

• Riskten Kurtulunabilir.
Örneğin bir başka malzeme sağlayıcı ile çalışmak riski yok edebilir.
• Risk transfer edilebilir.
Örneğin bir başkası sorumlu tutulabilir müteahhid üstlenebilir vesaire.
• Risk azaltılabilir:
Örneğin risk kaynak ulaşımı ile ilgiliyse, kaynak sağlayıcı ile sözleşme
imzalanabilir yada önceden ayırttırılabilir. Yada betonun prizini
tamamlayacağı ortam da yağmur yada don riski varsa yüzeyi korunabilir, ek
maddeler konulabilir.
• Risk kabul edilebilir:
Riskin etkisi çok küçük yada olma olasılığı çok düşükse mesela bir deprem,risk
kabul edilerek başlanabilir.
Riski izlemek ve kontrolü:

• Riski süreç boyunca takip etmek, gelişen


olaylar karşısında yeni tepkiler üretmek, yok
olan riskleri arka plana atıp, süreç içinde
oluşacak yeni risklere yönlenmek gibi tutumlar
izlenebilir.
Tamamlanan yapım projelerinde karşılaşılan
durumlar

• Projelerin Geç Tamamlanması


• Maliyet artışı
• Düşük Kaliteli Üretim
• Maliyet Artışı
• Tasarım riskleri
• Çevresel riskler
• Finansal/Ekonomik riskler
• Politik riskler
• Yasal riskler
• Inşaat riskleri
• Hava Koşulları
• Işletme Ile Ilgili Riskler
• Doğal Afetler
kaynaklar
• www.projectperfect.com.au
• www.tmb.org.tr