You are on page 1of 11

Mimarlık Tasarım Sürecinde Kilit Yönetim Alanları

TASARIM SÜRECİ

Gizem KORKMAZ 020060153


Adem Faruk BURCA 020060121
Cüneyt Doğru 020060120
TASARIM SÜRECİ

Mimari tasarım, gereksinimleri karşılamak üzere saptanan


işlevleri yerine getirecek olan yapı bütününün, onun kurgusunda
yer alan tüm öğeleri ve çevresinin kavramsal, işlevsel, biçimsel,
strüktürel ve eylemsel özelliklerinin ve niteliklerinin yorumlanması
ve belgelenmesidir.

Bir mimari tasarım probleminin çözülmesi komplekstir.


Problemin çözümü , bir talepler grubunu ve bu talepler arasındaki
mevcut etkileşimleri sağlamak zorundadır. Bununla birlikte bir
tasarım probleminin çözümü ile ilgili enformasyon miktarı çok
fazladır ve birçok disiplinle ilgilidir.

Her bir disiplinden gelen bilgiler tasarım sürecine önemli girdiler


vermekle birlikte tasarım sürecini derinden etkilemektedir.
Tasarım sürecindeki en önemli sorunlardan biride bu disiplinler
arası koordinasyonu sağlamaktır.
TASARIM SÜRECİ
17. yüzyıldan önceki dönemlerde, mimari tasarım yapanlar zanaatkar
olarak, mimarlık, mühendislik ve yapı imalatı görevlerini üstlerinde
toplamıştır.

Fakat; 18 ve 19. Yüzyıllarda sanayi devrimi ile birlikte daha karmaşık


yapıların ortaya çıkmasıyla bu görevlerin tamamımı yürütebilmek mimar
için zor olmuştur ve bu dönemde mimarlık ve mühendislik ayrı dallara
ayrılmıştır. Günümüzde ise bu görevler daha da özelleşerek;

*makine
*elektrik
*elektronik mühendislikleri
*peyzaj mimarlığı
*iç mimarlık
*yapı üretimi yüklenicisi
*yapı denetimi
*….

gibi çeşitli yan dallar ortaya çıkmıştır.

- Tasarımcının tasarlama süreci


- Organizasyonel tasarlama süreci
TASARIM SÜRECİ

Disiplinler arası organizasyonun tasarım sürecine olan etkisi çok büyüktür. Bu etki
bazen tasarım sürecinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda bu
organizasyon tasarım sürecine ciddi anlamda katkıda bulunarak tasarımı farklı
boyutlara taşıyabilir. Tasarım sürecini iki farklı iki gruba ayırabiliriz;

•Geleneksel adımsal tasarım süreci

•Karşı etkileşimli tasarım süreci


TASARIM SÜRECİ
Geleneksel Adımsal Tasarım Süreci:

Adımsal tasarım sürecinde; tasarımcı, tasarım sürecinde belirli bir aşamaya


geldikten sonra diğer disiplinlerle bilgi alışverişi sağlayabilmektedir. Diğer
disiplinlerle belirli dönemlerde bir araya gelerek tasarımlar gözden geçirilmektedir
ve bunun sonucunda tasarımlar revize edilmektedir. Bu da her revizyon sonrası
tasarımların yeniden gözden geçirilmesi ve çizilmesi anlamına gelmektedir.

Bina tasarım da yer alan tüm disiplinlerin mimari proje üzerinde kendi tasarımlarını
yapmaları ve belirli zaman dilimlerinde toplanarak birbirlerine veri sağlamaları geleneksel
tasarım sürecinde adımsal ve algoritmik bir süreç oluşturmaktadır. Bu sürecin yarattığı en
büyük sorunlardan biri ise geriye dönük revizyonlar yapılmak istendiğinde proje sürecinin
uzamış olması ve projelerin yeniden çizilmesiyle oluşan hataların artmasıdır.
TASARIM SÜRECİ

Tabi ki bunun sonucunda ise amacına uygun ve


tam anlamıyla işleyen tasarımların ortaya
çıkmasında sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca yapım
sürecinde ortaya çıkacak tasarım hatalarında da
artışa neden olmaktadır.

Geleneksel Adımsal Tasarım Süreci:

Kaynak:
MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASIİLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI - Nurgül İNAN ve Tayfun YILDIRIM
TASARIM SÜRECİ
Karşı Etkileşimli Tasarım Süreci:

Günümüzde bilgisayar teknolojilerin gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması ile


birlikte tasarım sürecindeki çizimler bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Çizimlerin bilgisayar ortamında yapılması ile birlikte bu verilerin saklanmasında ve
revize edilmesinde büyük kolaylık sağlanmıştır.
Fakat bilgisayar ortamında gelişen
tasarım sürecinin en önemli katkılarından
biri ; farklı disiplinlerdeki insanların
bu tasarım sürecindeki verilere,
çizimlere bir araya gelmeden sanal
ortamdan hızlı bir şekilde
ulaşabilmeleridir. Bunun sayesinde
tasarım sürecinde oluşabilecek
hatalar kayde değer şekilde
azaltılmaktadır. Ve disiplinler arası
tasarım sürecinde bir ortak dil
oluşturulmasıyla projenin tasarım
Kaynak:
süreci daha sağlıklı ilerlemektedir. MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASIİLİŞKİLER VE EŞZAMANLI -
DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI - Nurgül İNAN ve Tayfun YILDIRIM

Bu sayede ise yapım sürecinde oluşabilecek tasarım hataları azaltılmaktadır.


TASARIM SÜRECİ
Tasarım Süreci :
Mimarlık ofislerinde tasarım sürecine bakacak olursak bu tasarım sürecini 4 ana parçaya bölebiliriz;

1. Programın Belirlenmesi
2. Şematik Tasarım
3. Tasarım Geliştirme
4. Yapım Dokümanların Hazırlanması

Ancak bu tasarım sürecini dört ayrı parçaya bölerek bunların birbirinden bağımsız işlediğini varsayamayız.

Bu süreçleri birlikte ele almalıyız.

süreçlerden önce elbette analiz-sentez-değerlendirme üçlüsünden


bahsedebiliriz. Baktığımız zaman ilk önce analizler yapılır daha sonra bunlar bir
araya getirilir , son olarak ise bu analizleri değerlendiririz ve projemizin tasarım
sürecine katkıda bulunmasını bekleriz.

Analiz Sentez Değerlendirme


Kaynak: How Designers Think- The Desigh Process Demystified 4th Edition-Bryan Lawson
TASARIM SÜRECİ
Analiz

Sentez Değerlendirme

1. Programın Belirlenmesi :

Tasarım sürecini etkileyen en öneli faktörlerden biri elbette mal sahibinin isteği doğrultusunda
oluşturulan yapı programıdır.Tasarımın başarılı olabilmesi için bu programa ve mal sahibinin isteklerine
uygun olması gerekmektedir.

Program hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı maddeleri şöyle sıralayabiliriz.

Kullanıcı profili
Mekan organizasyonu
Kamuya açık ve özel mekanlar
Mekanların İşlevleri
Mekanın insanlar üzerinde bıraktığı etki ve insanlara yaşattğı deneyimler
Mekanın boyutları
TASARIM SÜRECİ

2. Şematik Tasarım :

Sürecin bu kısmında ise programın belirlenmesiyle ortaya çıkan problemler için


çözümler üretilmeye başlanmaktadır. Şematik tasarım kısmında projede detaylara
çok fazla inilmez proje genel olarak ele alınır ve daha büyük ölçekte çözümler elde
edilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri mekanların
boyutlarının belirlenmesi ve birbirleri ile olan konumları.

3. Tasarım Geliştirme

Tasarım geliştirme sürecinde şematik tasarımda ortaya çıkan proje son halini alır
ve geliştirme için bir taban oluşturur. Tasarım geliştirme sürecinde artık proje
daha genelden bakmaktansa daha noktasal çözümler ve detaylar üretilmeye
başlanır.

4. Yapım Dokümanların Hazırlanması

Yapım dokumalarının hazırlanmasındaki en büyük etken kesinlikle projeye


başlamadan önce seçtiğim proje teslim metodudur. Seçtiğim proje teslim
metoduna göre bu dokümanlar hazırlanmalıdır.
Kaynakça:
•MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASIİLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL
ORTAM TASARIM OLANAKLARI - Nurgül İNAN ve Tayfun YILDIRIM

•How Designers Think- The Desigh Process Demystified 4th Edition-Bryan Lawson

•http://architypes.net/pattern/construction-documents

•Yeni mimarlık: Üç Boyutlu Arayüzler ve Mekanlaşmış Medya - Yüksek Mimar Burak Pak

TEŞEKKÜRLER…