You are on page 1of 1
Bayani ka Gurong Pilipino, hawak mo ang bukas. Sa mga palad mo sumisibol ang pag-asa ng mga salat. Umiinog ang mundo ng mga batang kulang sa dunong, Sa mga pangarap na pilit mong binibigyan ng buhay upang sila'y magpunyagi. Bayani ka Gurong Pilipino, kulang ka man sa lahat. Bawat gabing pinagpupuyatan ng mga matang makulimlim Ay patuloy na gumuguhit ng kapalaran ng bawat isang umaasa Sa daloy ng walang katapusang pagdurusa..liwanag! Bayani ka Gurong Pilipino, daing mo ay sigaw. Tumatagos sa kaluluwa ng mga di nakakaunawa. Buhay man ang kapalit ng di mapantayang kasiyahan Ng pinagpagurang paggising sa damdamin ng mga kabataan Bayani ka Gurong Pilipino, tunay kang bayani. Kumakawala ang maigting na pagkilala sa iyong nagawa Na di maihahalintulad sa dalisay mang ginto At nakaukit na sa puso at isipan ng bawat nilalang... MABUHAY KA, GURONG PILIPINO!!!