You are on page 1of 2

Báo cáo dự án Seo Vnhomeshopping.com.

vn

Kết quả sau 8 tuần seo :


Từ khoá đã lên trang 1 google là:

Cập nhật gần đây!

Từ khoá Mỹ phẫm – Home shopping-Tv shopping đã lên trang 2 và đang trong quá trình
seo!Từ khoá này lên Trang 1 lâu vì lí do từ khoá của chúng ta là những domain của trang
khác nên quá trình seo lâu hơn dự kiến mong quý khách thông cảm!

Biểu đồ tìm kiếm


Ngày 12 tháng 8 năm 2010
Phan trường an