You are on page 1of 1

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

BỘ MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6 .


NĂM HỌC 2007 – 2008

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3ĐIỂM )


Mỗi câu đúng được 0.5đ
Câu 1 : B
Câu 2 : A
Câu 3 : B
Câu 4 : D
Câu 5 : C
Câu 6 : D

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM )


Câu 1 ( 1đ ) Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một
địa phương, trong một thời gian ngắn ( 0.5đ ) Khí hậu là sự lập đi của tình
hình thời tiết, ở một địa phương trong nhiều năm ( 0.5 đ )
Câu 2 ( 4đ )
a) Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 7, nhiệt độ thấp nhất là tháng 1(1đ )
b) Những tháng có lượng mưa nhiều( từ 100mm trở lên ) từ tháng 5 đến
tháng 10 ( 1đ )
c) Nêu nhận xét : mưa theo mùa… ( 1đ ) mưa nhiều vào mùa hạ ( nóng )
( 1đ )
Câu 3 ( 2đ )
a) Nêu nhận xét: các địa điểm A, B, C, D có nhiệt độ không giống nhau…
(1đ )
b) Giải thích: có sự khác nhau là do chịu ảnh hưởng của các dòng biển
nóng, lạnh khác nhau … ( 1đ )