You are on page 1of 2

17.08.

2010 JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS VASTUVÕTUKOMISJON

• Vastuvõtukomisjoni 17. augustil kell 10.00 on kutsutud õpilaskandidaadid, kes on


saanud vastavasisulise kutse (paberkandjal/ elektrooniliselt/ telefoni teel)!

• Õpilaskandidaadid, kellel on esitamata põhivastuvõtuperioodi jooksul sisseastumise


dokumente, palume need vastuvõtukomisjoni kaasa võtta!

• Järvamaa Kutsehariduskeskusesse kandideerides on vaja esitada:

o - avaldus- ankeet kooli direktori nimele, paberkandjal, allkirjastatud;


o ( avaldus- ankeet.doc )
o - kui õpilaskandidaat on alaealine, vanema või eestkostja nõusolek, paberkandjal,
allkirjastatud;
o ( Lapsevanema+nõusolek.doc )
o - haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega, paberkandjal/ või selle
notariaalselt kinnitatud paberkandjal koopia / või selle alusel koolis kinnitatud
koopia;
o - perearsti tõend õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta, paberkandjal
(koopia), kui õpilaskanditaat on alla 18-aastane;
o - isikut tõendav dokument - pass, ID kaart, (erandjuhul autojuhiload) (postiga
edastades paberkandjal koopia);
o 4 dokumendifotot mõõtudega 2,5 x 3,5.

• Vastavalt erialale palun jälgida vastukomisjoni toimumise kohta (Paide või Särevere
õppekoht)!

Paide õppekoht

Kõik komisjoni kutsutud õpilaskandidaadid kogunevad ruumi J-209.

• arvutid ja arvutivõrgud, puhastusteenindus, puhastustööde juhid;

• laohoidjad, logistika klienditeenindajad, veokorraldajad;

• elektrikud, puit- ja kiviehitiste restauraatorid, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajad;


• teedeehitajad;

Särevere õppekoht

Kõik komisjoni kutsutud õpilaskandidaadid kogunevad kooli peahoonesse.

• autotehnikud

• kodumajandus

• müügikorraldus, väikeettevõtlus, ärikorraldus

• põllumajandus, hobumajandus