Topik 3

:

MEDIA PENGAJARAN
Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Tuanku Bainun

Di akhir perbincangan anda akan dapat memahami; 1.Konsep Media Pengajaran 2.Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran 3.Jenis-jenis dan klasifikasi media

Refleksi« ‡ Apakah yang kita faham tentang media pengajaran? ‡ Apakah perbezaan antara ³teknologi pengajaran´ berbanding dengan ³media pengajaran´ ? ‡ Apakah perbezaan antara media pengajaran dengan ABM?

Refleksi« ‡ Apakah fungsi media pengajaran? ‡ Apakah pengkelasan teknologi pengajaran? ‡ Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? ‡ Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran?

Apakah yang kita faham tentang media pengajaran?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‡ Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual ‡ Media pengajaran adalah salah satu komponen dalam domin teknologi pengajaran .

‡ Apakah yang dimaksudkan dengan Media? .

MEDIA Percival & Elington (1984) 1. Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. 2. . radio dan televisyen . piring hitam. pita. . slaid dan kombinasi di antaranya. Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. filem.surat khabar.perkataan bercetak.

MEDIA Saluran komunikasi. komputer dan pengajar. televisyen. rakaman audio. Perantara. . Contoh: filem. radio.(2002). gambar foto. Pembawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. membantu proses komunikasi. Heinich et al. bahan bercetak.

Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.guru atau pengajar.MEDIA Reiser & Gagne (1983). . . bahan bercetak. persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

bentuk masej dan saluran masej? .‡ Apakah beza antara masej.

pengumuman BENTUK MASEJ ± Bagai mana Cth. Internet . TV.Konsep media menurut Torkelson (1972) MASEJ ± isi kandungan Cth. gambar SALURAN MASEJ ± Peralatan fizikal Cth. Lisan.

2001) . dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup. 1981) Peralatan dan bahan yang dibina. gambar foto) (Heinich. 1997. multimedia.MEDIA Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video.

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Kaedah Pelajar Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

.MEDIA PENGAJARAN Heinich et al. (2002). Media yang membawa mesej tentang pengajaran.

Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.MEDIA PENGAJARAN Kemp & Smellie (1994). .

MEDIA PENGAJARAN Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. ± Modul OUM . perasaan. perhatian.

persediaan dan perasaan. . Satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan/atau pendengaran seseorang serta teknik-teknik pengajaran. termasuk proses pengalaman.MEDIA PENGAJARAN Ngui Kuan Sang (1989).

Mengatasi Batasan Ruang.KELEBIHAN MEDIA PENGAJARAN 1. Pengalaman dan Persepsi yang sama. 4. Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi. . Waktu dan Pancaindera. 2. 3. Memperjelaskan Penyampaian Mesej.

‡ Apakah fungsi media pengajaran? .

4. 2. Folio Bermedia. 6. Pengajaran Bersama Pengajar. Pengajaran Tematik. 3. 5. Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN dalam P&P 1. Pendidikan Jarak Jauh. . Pendidikan Bagi Pelajar Istimewa.

‡ Apakah pengkelasan teknologi pengajaran? .

PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN MEDIA PERKATAAN GAMBARAJAH PETA GAMBAR / LUKISAN FILEM / VIDEO MODEL 3D OBJEK / REALIA UJIKAJI / DEMONSTRASI KOMPUTER (SIMULASI) SITUASI SEBENAR KONKRIK PENGALAMAN ABSTRAK Model Hoban dan Zissman (1937) .

5. Perkataan bercetak. Bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan. 4. Gambar pegun. 6. Sampel sebenar.PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN Gagne & Briggs (1974). Gambar bergerak. . Perkataan yang diucapkan. 3. 1. 2.

radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Pemerhatian Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Penglibatan Kon Pengalaman Dale (1964) .Simbol lisan Persimbolan Simbol penglihatan Rakaman.

radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Ikonik/visual Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Enektif/sebenar Kon Pengalaman Dale menurut Tafsiran Brunner .Simbol lisan Abstrak/simbolik Simbol penglihatan Rakaman.

Pengalaman Enektif Pengalaman Ikonik Pengalaman Simbolik .‡ Penyampaian Pengajaran seharusnya bermula dengan.

boneka. cakera padat. papan putih. cakera padat digital. majalah. risalah -Modul OUM . surat khabar. poskad Model. graf Gambar foto. diorama. slaid. komputer Modul. pupet Papan kapur. kartun.PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Media Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku Bahan Pameran 3D Papan Pameran Media Audio Media Cetak Contoh Transparensi. papan flanel. poster. filem Lukisan. buku teks. carta. papan buletin Pita kaset. kad imbasan. mikrofilem Pita video.

‡ Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? .

.Sifat fizikal media. . .PEMILIHAN MEDIA Faktor asas.Hubungan MP dengan objektif. . ‡ Objektif.Kon Pengalaman Dale.

PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. Pelajar.Ciri-ciri umum. . .Keperluan khusus.Stail pembelajaran. ‡ ‡ Objektif. . .

Pembelajaran Berkumpulan. . .Pengajaran Kendiri. .PEMILIHAN MEDIA Faktor asas.Pengajaran Beramai-ramai. ‡ ‡ ‡ Objektif. Kaedah. Pelajar. .

. . Kaedah. . Praktikal. ‡ ‡ ‡ ‡ Objektif.Kelulusan & kebenaran.Kos dan Masa.Mudah digunakan. .PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. Pelajar.Mudah diperolehi. .

‡ Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran? .

‡ Semak perancangan anda. ‡ Kumpul dan susun bahan. ‡ Nyatakan objektif. ‡ Tukarkan idea kepada visual. ‡ Cetusan idea. ‡ Penerbitan. . ‡ Rancangkan penglibatan pelajar. ‡ Analisis pelajar.PENYEDIAAN MEDIA Langkah-langkah.

‡ Kuliah. siaran TV. tutor dan fasilitator ‡ PJJ. projek. seminar. kabel TV dan filem ‡ Pengajaran beramai-ramai beramai‡ Peranan Guru . latihan berkumpulan. ekspositori.ContohContoh-contoh kaedah pengajaran ‡ Pengurus dan fasilitator ‡ Tutor. PBK. permainan dan simulasi.instruction self‡ Pengajaran Kendiri ‡ Penyampaian tradisional. self-help groups self‡ Pengajaran berkumpulan ‡ Penerbit dan pengurus sumber pembelajaran. pengawal proses pengajaran. mediated self. radio.

info Website: http://sajadstudio.SEKIAN TERIMA KASIH E-Mel: sajap@sajadstudio.info .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful