P. 1
Sach Epanet

Sach Epanet

|Views: 1,249|Likes:
Published by duongtrong

More info:

Published by: duongtrong on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

Curves, Time Patterns, và Controls có những chương trình sửa đổi đặc biệt
được sử dụng để xác định những đặc điểm của chúng. Muốn sửa đổi một trong
các đối tượng này, chọn đối tượng từ Data Browser và sau đó nhấp vào nút Edit
.Ngoài ra, Property cho Junctions chứa một nút định vị trong trường cho Demand

90

Categories mà làm xuất hiện một Demand Editor đặc biệt khi được nhấp. Tương
tự, trường Source Quality trong Property Editor cho Junctions, Reservoirs, và
Tanks có một nút mà đưa ra một chương trình sửa đổi Source Quality đặc biệt.
Mỗi chương trình sửa đổi đặc trưng này sẽ được mô tả tiếp sau đây.

Curve Editor

Curve Editor là một biểu thoại như được biểu diễn trong Hình 6.1. Muốn sử dụng
Curve Editor, nhập các giá trị cho những mục sau:

Mục

Mô tả

Curve ID

Description

Curve Type

X-Y Data

Nhãn ID (ID label) của đường cong (tối đa là 15 số hay ký
tự)

Mô tả tự chọn những gì mà đường cong diễn tả

Loại đường cong

Các điểm số liệu X-Y cho đường cong

Khi bạn di chuyển giữa các ô trong bảng số liệu X-Y (hay nhấn phín Enter)
đường cong được vẽ lại trong cửa sổ xem trước. Đối với các đường cong máy
bơm một và ba điểm, phương trình được tạo ra cho đường cong sẽ được hiển thị
trong ô Equation. Nhấp nút OK để chấp nhận đường cong hay nút Cancel để
hủy bỏ các mục nhập của bạn. Bạn cũng có thể nhấp nút Load để chuyển vào
các dữ liệu đường cong mà trước đó đã được lưu vào tập tin hay nhấp nút Save
để lưu các số liệu của đường cong hiện tại vào một tập tin.

91

Hình 6.1 Curve Editor

Pattern Editor

Pattern Editor, được biểu diễn trong Hình 6.2, sửa đổi các đặc điểm của một đối
tượng kiểu thời gian. Muốn sử dụng Pattern Editor, nhập các giá trị cho những
mục sau:

Mục

Mô tả

Pattern ID

Description

Multiplier

Nhãn ID (ID label) của kiểu (tối đa là 15 số hay ký tự)

Mô tả tự chọn những gì mà kiểu diễn tả

Giá trị số nhân cho mỗi khoảng thời gian của kiểu.

Khi các số nhân được nhập, biểu đồ xem trước được vẽ lại để cung cấp phần
nhìn thấy được của kiểu. Nếu bạn đến được cuối của Time Periods sẵn có khi
nhập các số nhân, hãy chỉ nhấp nút Enter để thêm một khoảng thời gian khác.
Khi kết thúc sửa đổi, Nhấp nút OK để chấp nhận kiểu hay nút Cancel để hủy bỏ
các mục nhập của bạn. Bạn cũng có thể nhấp nút Load để chuyển vào các dữ
liệu kiểu mà trước đó đã được lưu vào tập tin hay nhấp nút Save để lưu các số
liệu của kiểu hiện tại vào một tập tin.

92

Hình 6.2 Pattern Editor

Controls Editor

Controls Editor, được biểu diễn trong Hình 6.3, là một cửa sổ sửa đổi văn bản
được sử dụng để sửa đổi cả những kiểm soát (controls) đơn giản lẫn dựa trên
quy tắc. Nó có một trình đơn sửa đổi văn bản chuẩn mà được kích hoạt bằng
cách nhấp phải vào bất cứ nơi nào trong Editor. Trình đơn chứa các lệnh cho
Undo, Cut, Copy, Paste, Delete, và Select All.

93

Hình 6.3 Controls Editor

Demand Editor

Demand Editor được vẽ trong Hình 6.4. Nó được sử dụng để ấn định các nhu cầu
căn bản và các kiểu thời gian khi không có hơn một loại người sử dụng nước tại
một mối nối. Chương trình sửa đổi được gọi ra từ Property Editor bằng cách
nhấp nút dấu ngoặc cung (hay gõ phím Enter) khi trường Demand Categories có
tiêu điểm.

Chương trình sửa đổi là một bảng chứa ba cột. Mỗi loại nhu cầu được nhập như
là một dòng mới trong bảng. Các cột chứa những thông tin sau:

Base Demand: đường gốc hay nhu cầu trung bình cho loại (bắt buộc)

Time Pattern: Nhãn ID (ID label) của kiểu thời gian được sử dụng để cho
phép nhu cầu thay đổi theo thời gian (lựa chọn).

Category: nhãn văn bản được sử dụng để nhận biết loại nhu cầu (tự chọn).

94

Hình 6.4 Demand Editor

Bảng ban đầu được định cỡ cho 10 dòng. Nếu các dòng bổ sung cần thiết hãy
chọn bất cứ ô nào trong dòng cuối cùng và gõ phím Enter.

Chú ý: Theo quy ước, nhu cầu đặt trong dòng đầu tiên của chương trình sửa đổi
sẽ được coi là loại chính cho mối nối và sẽ xuất hiện trong trường Base Demand
của Property Editor.

Source Quality Editor

Source Quality Editor là một hộp thoại xuất hiện đột ngột được sử dụng để mô
tả dòng chảy nguồn đi vào mạng lưới tại một nút cụ thể. Nguồn này có thể chỉ
những công trình xử lý chính, một cột áp giếng hay công trình xử lý vệ tinh, hay
một sự xâm nhập không mong muốn của chất ô nhiễm. Biểu thoại, được biểu
diễn trong Hình 6.5, chứa các trường sau đây:

95

Hình 6.5 Source Quality Editor

Trường

Mô tả

Source Type

Source
Quality

Quality
Pattern

Chọn một trong các mục:

-Concentration

-Mass Booster

-Flow Paced Booster

-Setpoint Booster

Đường gốc hay nồng độ trung bình (hay tốc độ dòng chảy khối
lượng trên phút) của nguồn-bỏ trống để loại bỏ nguồn

Nhãn ID (ID label) của kiểu thời gian được sử dụng để làm cho
chất lượng nguồn thay đổi theo thời gian-Bỏ trống nếu không áp
dụng được.

Một nguồn chất lượng nước có thể được chỉ định như là một nồng độ hay nguồn
hỗ trợ.

Concentration source ấn định nồng độ của bất cứ dòng chảy vào từ bên
ngoài nào đi vào mạng lưới, chẳng hạn như dòng chảy từ một đài nước hay từ
một nhu cầu âm được đặt tại một mối nối.

Mass booster source thêm một lưu lượng khối lượng cố định vào lưu lượng
đi vào nút từ các điểm khác trong mạng lưới.

Flow paced booster source thêm một nồng độ cố định vào nồng độ có
được từ việc pha trộn toàn bộ dòng chảy vào nút từ các điểm khác trong mạng
lưới.

96

Setpoint Booster source ấn định nồng độ của bất cứ dòng chảy nào rời
khỏi nút (một khi nồng độ có được từ toàn bộ dòng chảy vào nút thấp hơn điểm
ấn định (setpoint).

Nguồn loại nồng độ tốt nhất được sử dụng cho các nút định vị cung cấp nguồn
nước hay các công trình xử lý (ví dụ, các đài nước hay nút được ấn định một nhu
cầu âm). Nguồn loại hỗ trợ tốt nhất được sử dụng để lập mô hình sự bơm trực
tiếp của một nguyên tử đánh dấu hay chất khử trùng bổ sung vào mạng lưới
hay lập mô hình sự xâm nhập của một chất khử trùng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->