ตัวอักษรแบบ

อาลักษณ์
ก ข ฃ ค ฅ
ฆ ง จ ฉ ช
ซ ฌ ญ ฎ ฏ
ฐ ฒ ฑ ณ ด
ต n n 8 u
บ L n n n
n D u u ร
ล ว n ษ ð
v n อ u
t ั า ¯

I แ l Ï l
q ) | q

o o m ¬ c c
o m c c

ะ ึ เ ฤ ็ ๐ ๖ ื ั า แ โ ฦ ่ ้ ๑ ๒ ๗ ๘ ำ ิ ี ุ ู ใ ไ ๅ ๆ ๊ ๋ ์ ๓ ๔ ๕ ๙ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful