P. 1
Wagombea CUF

Wagombea CUF

|Views: 269|Likes:
Published by Subi

More info:

Published by: Subi on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

Civic United Front (CUF

)
Orodha ya wagombea ubunge na uwakilishi Tanzania 2010
Dar es Salaam Hussein Siyovelwa (Ilala); Kimangale Mussa (Segerea); Heko Pori (Ukonga); Shaban Mapeyo (Kawe); Shabaan Nassor (Kinondoni) Mustafa Mungwe (Kigamboni) Tanga Mussa Mbarouk (Tanga Mjini); Remmy Shundi (Handeni); Bakar Mbega (Mkinga); Abubakar Bakari (Muheza); Gogola Gogola (Mlalo); Fabi Sozi (Bumbuli); Abassy Mkankamghanga (Lushoto), Jumaa Magogo (Korogwe Mjini); Mohamed Asiu (Korogwe Vijijini) Omar Masomaso (Pangani) Kagera Kilimanjaro Awadh Mwarabu (Same Magharibi). Mtwara ni Hassan Abdallah (Mtwara Mjini); Katani Katani (Tandahimba); Clara Mwatuka (Masasi); Mtikita Mtikita (Lulindi); Hakika Maarifa (Newala) Chikamba Wanainuka (Mtwara Vijijini) Arusha Ghariby Baalawy (Arusha Mjini), John Pallangyo (Arumeru Mashariki), Adella Kileo (Arumeru Magharibi) Navaya Ndaskoi (Monduli) Christina Kasimbazi (Bukoba Vijijini), Nicolaus Batalingaya (Karagwe), Twaha Taslima (Bukoba Vijijini), Hamida Issa (Biharamulo Magharibi), David Tibanywana (Chato) Yahya Ndyema (Nkenge) Tabora Edward Zombwe (Urambo Mashariki), Kirungi Kirungi (Urambo Magharibi), Hassan Mwigwayasila (Igalula), David Kassoga (Tabora Kaskazini), Kidumla Kidumla (Bukene), Dominic Kizwalo (Nzega) Abdallah Katala (Sikonge) Lindi Salum Barwany (Lindi Mjini); Ayubu Nassor (Mchinga), Khalfan Mandanje (Mtama); Madaraka Beyi (Liwale), Nanjase Nanjase (Nachingwea), Abubakary Kondo (Ruangwa), Seleman Bungara (Kilwa Kusini) Said Manoro (Kilwa Kaskazini).

Mara Mustafa Wandwi (Musoma Mjini), Vedastus Msita (Mwibara) Wilegi Songambele (Bunda) Pwani ni Jafar Ndende (Mkuranga), Seif Porwe (Kibiti), Ali Kihambwe (Rufiji), Wahabi Twalut (Mafia), Adui Kondo (Kisarawe), Zahoro Vuai (Bagamoyo) Miraj Mtibwiliko (Chalinze)

Iringa Mussa Fufumbe (Isimani), Godfrey Hongele (Njombe Kaskazini), Stanley Fwila (Njombe Kusini) Jacob Mhanga (Njombe Magharibi) Manyara Rashid Mgaya (Babati Mjini), Juma Nyeresa (Kiteto) Eliseus Amedeus (Mbulu) Ruvuma

Shinyanga Mwalimu Mbukuzi (Shinyanga Mjini), Khanipha Ruhinda (Maswa Mashariki), Seif Baya (Maswa Magharibi), Jackson Deodatus (Bukombe), Shashu Lugeye (Solwa), Sauda Kasiga (Msalala), Hamisi Makapa (Kahama), Creoface Magere (Mbogwe) James Matinde (Kisesa)

Mazee Mazee (Tunduru Kaskazini), Mohammed Mambo(Tunduru Kusini) Hassan Mtwangambati (Namtumbo) Morogoro Willy Dikundile (Kilosa Kati), Abeid Mlapakolo (Morogoro Mjini) Blandina Mwasabwite (Morogoro Kusini Mashariki) Mwanza

Kigoma Fatma Kinguti (Kigoma Mjini), Salum Kajanja (Buyungu), Athumani Hamisi (Muhambwe), Rashid Kaduguda (Kasulu Magharibi) Ibrahim Magara (Buhigwe) Mbeya Ezekia Mtafya (Ileje), Asukile Kabango (Mbozi Magharibi), Nkuyuntila Siwale (Mbozi Mashariki), Yusuf Said (Kyela) Shaweji Salinyambo (Mbarali)

Komanya Athanas (Buchosa), Mbaraka Chiru (Sengerema), Peter Malebo (Geita), Oscar Ndalahwa (Busanda), Andrea Mkanga (Nyang’hwale), Abdallah Mtina (Misungwi), Omar Mbalamwezi (Nyamagana), Mtebe Msita (Ukerewe), Ligawa Ndalahwa (Kwimba) Julius Samamba (Sumve)

Katavi Aram Ndimubenya (Mpanda Mjini), Athumani Kababende (Mpanda Vijijini) Abbas Ally (Katavi) Singida Rashid Mindicar (Singida Mjini), Sizimwe Kanyota (Singida Kaskazini) Dalfina Patric (Singida Magharibi)

Dodoma Ngomoka Joseph (Mtera), Ngomoka William (Chilonwa), Yahya Deni (Kondoa Kaskazini), Hassan Missanya (Kondoa Kusini) Tabora Kapasha Kapasha (Tabora Mjini)

Zanzibar
Faki Haji Makame (Mtoni), Rashid Soud Khamis (Bububu), Hassan Omar Issa (Mfenesini), Khamis Msabaha Mzee (Dole), Khatib Haji Ali (Fuoni), Ussi Juma Hassan (Mwanakwerekwe), Hamad Ali Hamad (Magogoni), Hemed Said Nassor (Dimani), Seif Suleiman Kombo (Amani) Khamisi Ali Khamisi (Kwamtipura) Ali Juma Khamisi (Chumbuni), Khamisi Mussa Haji (Kwahani), Idarous Habib Mohamed (Kikwajuni), Khalid Rajab Mghanah (Rahaleo), Suleiman Khamis Ally (Mpendae), Muhammad Ibrahim Sanya (Mji Mkongwe), Mohamed Yussuf Maalim (Jang’ombe) Ahmed Khamis Hamad (Magomeni) Ramadhan Ali Mbarouk (Bumbwini), Ali Rashid Ali (Kitope), Othman Habibu Juma (Donge), Ali Mati Wadi (Matemwe), Yussuf Haji Khamis (Nungwi), Rashid Khamis Rashid (Tumbatu), Khamisi Suleiman Kombo (Chaani), Hassan Omar Nahodha (Mkwajuni), Abdi Mohamed Adeyoum (Uzini), Ali Khamis Ame (Chwaka) Shabaan Iddi Ame (Koani) Mohamed Kombo Ali (Makunduchi), Vuai Issa Haji (Muyuni), Mussa Haji Kombo (Chakechake), Ahmed Juma Ngwali (Ziwani), Hamad Rashid Mohammed (Wawi), Haji Khatib Kai (Micheweni) Rashid Ali Abdalla (Tumbe), Khatib Said Haji (Konde), Kombo Khamisi Kombo (Mgogoni), Mbaruk Salum Ali (Wete), Khalifa Suleiman Khalifa (Gando), Said Suleiman Said (Mtambwe), Rajab Mbarouk Mohamed (Ole), Rashid Ali Omar (Kojani), Salim Hemed Khamis (Chambani), Mohamed Habib Mnyaa (Mkanyageni), Masoud Abdalla Salim (Mtambile), Abdalla Haji Ali (Kiwani) Ali Khamisi Seif (Mkoani)

Watakaowania uwakilishi katika Baraza la Wawakilishi
Nassor Ahmed Mazrui (Mtoni), Bakar Haji Muhammad (Bububu), Masoud Nassor Seif (Mfenesini), Hasne Abdalla Abeid (Dole), Asha Ali Fakih (Fuoni), Idrisa Hamad (Mwanakwerekwe), Abdilah Jihad Hassan (Magogoni) Manzi Ibrahim Juma (Kiembesamaki) Ali Juma Ali (Dimani), Khamis Rashid Abeid (Amani), Dk. Majaliwa Juma Seif (Kwamtipura), Maulid Suleiman Juma (Chumbuni), Hassan Juma Hassan (Kwahani) Bakar Hassan Bark (Kikwajuni). Omar Mussa Makame (Rahaleo), Maharouk Abdalla Suleiman (Mpendae), Ismail Jussa Ladhu (Mji Mkongwe), Haji Ameir Muhunzi (Jang’ombe), Zainab Omar Mzee (Magomeni), Zahran Juma Mshamba (Bumbwini), Hassan Khatib Kheri (Kitope), Machano Omar Masanja (Donge) Shauri Makame Mkadam (Matemwe) Haji Mwadini Makame (Nungwi), Makame Hamad Makame (Tumbatu), Khamis Amour Vuai (Chaani), Vuai Kona Haji (Mkwajuni), Salma Hussein Zaral (Uzini), Ali Mrisho Haji (Chwaka), Khamis Malik Khamis (Koani) Ameir Mussa Ameir (Makunduchi) Suleiman Hassan Suha (Muyuni), Omar Ali Shehe (Chakechake), Rashid Seif Suleiman (Ziwani), Saleh Nassor Juma (Wawi), Abdalla Juma Abdalla (Chonga), Subeti Khamis Faki (Michweweni), Rufai Said Rufai (Tumbe), Suleiman Hemed Khamis (Konde), Abubakar Khamis Bakary (Mgogoni) Asaa Othman Hamad (Wete) Said Ali Mbarouk (Gando), Salim Abdalla Hamad (Mtambwe), Hamad Masoud Hamad (Ole), Omar Ally Jadi (Kojani), Mohammed Mbwana Hamad (Chambani), Haji Faki Shaali (Mkanyageni), Muhamed Haji Khalid (Mtambile), Haji Hassan Hija (Kiwani) Abdalla Mohamed Ali (Mkoani)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->